Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 a ZS 2016/2017 28/4/2016, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 a ZS 2016/2017 28/4/2016, Brno."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 a ZS 2016/2017 28/4/2016, Brno

2 Erasmus+ Praktické stáže Nominace na praktickou stáž je závazná! Zrušení je možné pouze ze závažných důvodů, např. vážné zdravotní důvody Vyplnit formulář „Zrušení praktické stáže“ a doručit jej na zahraniční oddělení své fakulty formulář ke stažení v sekci „Zrušení pobytu“ na stránkách: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Zrušení stáže může negativně ovlivnit další případnou přihlášku page 2

3 Erasmus+ Praktické stáže Výjezdy v akademickém roce 2015/2016: 1. 6. 2015 – 30. 9. 2016 Výjezdy v akademickém roce 2016/2017: 1. 6. 2016 – 30. 9. 2017 Minimální délka stáže: 2 měsíce (60 dnů) Maximální délka stáže: 12 měsíců (360 dní) Grant z programu Erasmus+: v AR 2015/2016 maximálně na 3 měsíce v AR 2016/2017 pouze na 2 měsíce strana 3

4 strana 4 Opakované výjezdy Každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo praktickou (absolventskou) stáž. Celková délka mobilit v jednotlivých stupních studia však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají nově i za program Erasmus Mundus.

5 Kterých zemí se program týká? Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích: a)Členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie b)Nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko Mobilita do Švýcarska není možná v rámci programu Erasmus+ strana 5

6 Neoprávněné organizace Praktické stáže nesmějí probíhat v rámci: a)institucí EU a dalších EU orgánů včetně specializovaných agentur,institucí EU a dalších EU orgánů včetně specializovaných agentur b)organizací řídících programy EU. Pozor!!! Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace). strana 6

7 Kde hledat stáž? Pokud nechcete sami oslovit konkrétního poskytovatele stáže, projděte si: Databázi zpráv ze zahraničních pobytů v UISu: Sekce Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Sekce Studijní informace → Zprávy ze zahraničních pobytů !!! Nezapomeňte si v horní části přepnout databázi na Pracovní stáže, popř. Absolventské stáže!!! Aktuální nabídku stáží Erasmus+ na našich webových stránkách: http://zo.stud.mendelu.cz/czhttp://zo.stud.mendelu.cz/cz strana 7

8 Kde hledat stáž? Další portály, kde můžete najít stáž, popř. zveřejnit svůj životopis: http://erasmusintern.org/ https://eurasmus.com/en/europe-internships/ Stáže ve Španělsku: http://www.internshipconsultant.eu/services.html#erasmusprojects https://www.facebook.com/sicspain http://www.internshipconsultant.eu/services.html#erasmusprojects https://www.facebook.com/sicspain Stáže na Slovensku: www.placementslovakia.com Pozor!!! Mobility do země původu stážisty však mají nejnižší prioritu!!! strana 8

9 Před odjezdem Před odjezdem je nutné: Najít vhodného zaměstnavatele Domluvit se na náplni stáže, aby odpovídala studovanému oboru Vyplnit formulář Traineeship agreement (TA) V UISu vyplnit a nechat schválit Návrh na vyslání Zadat stáž do UISu – na základě schváleného TA to udělá zahraniční referent fakulty Zaplatit pojištění page 9

10 Před odjezdem Založit si EURO účet u KB (nabízí zvýhodněný balíček) Zadat číslo EURO účtu do UISu: Portál studenta –˃ Bankovní spojení Podstoupit vstupní on-line testování úrovně znalosti pracovního jazyka PODEPSAT FINANČNÍ DOHODU/ÚČASTNICKOU SMLOUVU!!! Osobní účast nutná!!! Doporučujeme sjednat si schůzku na konkrétní den a hodinu prostřednictvím e-mailu bohdana.cechova@mendelu.cz minimálně 14 dní před odjezdembohdana.cechova@mendelu.cz strana 10

11 Traineeship agreement Smlouva o praktické stáži mezi studentem, univerzitou a zaměstnavatelem Stanovuje délku a náplň stáže, požadavky na studenta, jazykovou vybavenost, uznání stáže atd. Podepisuje student, univerzita a poskytovatel stáže. Formulář Traineeship agreement ke stažení zde: (sekce Formuláře, kontakty na fakulty) http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus page 11

12 strana 12

13 strana 13

14 strana 14

15 Návrh na vyslání Slouží jako podklad pro cestovní pojištění a schválení výjezdu Nutno vyplnit elektronicky v UISu: Portál studenta –˃ e-Agenda –˃ Zahraniční cesty 2x vytisknout Zahraniční referent fakulty (v případě LDF proděkan pro zahraniční vztahy) podepíše a schválí v UISu S podepsaným Návrhem na vyslání na pokladnu MENDELU zaplatit pojištění page 15

16 Návrh na vyslání - postup e-Agenda –˃ Zahraniční cesty –˃ Nová cesta Uživatel, Výjezd jako a Pracoviště naskočí přihlášenému uživateli automaticky Dále pokračujte ve vyplňování: Stát: z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete (např. Dánské království) Přijímající organizace: ručně vypište jméno organizace, na které budete stáž vykonávat strana 16

17 Druh cesty: z rolovacího menu vyberte odpovídající druh pobytu (v případě pracovní stáže vyplňte „výukový pobyt“) Účel: ručně vypište účel pobytu (pracovní stáž) Odkdy: vyplňte počáteční datum pobytu (vč. cesty) Dokdy: vyplňte konečné datum pobytu (vč. cesty) Program mobility: z rolovacího menu vyberte program, přes který vyjíždíte (ERASMUS+) Specifikace: z rolovacího menu vyberte typ mobility Projekt: žádný (nevyplňujte) strana 17

18 strana 18

19 Klikněte na „Založit a přejít dál na financování cesty“ Zde je nutné znovu vyplnit data cesty a destinaci Od: znovu zadejte počáteční datum (včetně cesty) Do: znovu zadejte konečné datum (včetně cesty) Stát: znovu z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete Místo pobytu: není nutné vyplňovat Jízdní výdaje: není nutné vyplňovat Ostatní: není nutné vyplňovat Stravné: není nutné vyplňovat Ubytování: není nutné vyplňovat strana 19

20 Klikněte na „Přidat pobyt“ V horní části se pobyt objeví v tabulce „Pobyty ve státech a náklady“ strana 20

21 Klikněte na „Přejít na zadání financování cesty“ strana 21

22 Druh zdroje: z rolovacího menu vyberte „Vlastní prostředky“ strana 22

23 Klikněte na „Přidat nový zdroj“ strana 23

24 V Tabulce zdrojů financování vyplňte: Ubytování – 0 Kč Jízdní výdaje – 0 Kč Stravné – 0 Kč Pojistné – opište částku, která byla vypočítána, např. 2990 Kč Ostatní – 0 Kč strana 24

25 Klikněte na „Uložit financování cesty a přejít dál“ strana 25

26 Zde vyplňte: Ubytování – nepožadováno Jízdní výdaje - nepožadováno Stravné – nepožadováno Ostatní – nepožadováno strana 26

27 Klikněte na „Uložit zdůvodnění výdajů a přejít dál“ strana 27

28 Před podáním návrh cesty 2x vytiskněte - klikněte na „Vytisknout návrh cesty“ strana 28

29 Nyní můžete návrh cesty podat - klikněte na „Podat návrh cesty“ strana 29

30 Pojištění Nutno povinně vyřídit na MENDELU V rozmezí 3-12 měsíců na 1 výjezd/1 destinaci: jednotná sazba 2 990,- Kč Výjezd kratší než 3 měsíce: 23 Kč/den Informace na: http://rse-ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/cestovni_pojisteni Dotazy k pojištění: ERV pojišťovna, a.s. Tel.: +420 221 860 155 strana 30

31 Pojištění Asistenční služba 24 hod: EuroAlarm Assistance Prague Tel.: +420 221 860 606 Fax: +420 221 860 600 help@euro-alarm.cz strana 31

32 Finanční dohoda/Účastnická smlouva Nutno podepsat NEJPOZDĚJI 2 týdny před odjezdem Domluvit si termín podpisu emailem: bohdana.cechova@mendelu.cz vzor FD/ÚS je možné najít zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus strana 32

33 Co je potřeba k podpisu ÚS: Traineeship agreement – podepsaný všemi 3 stranami Doklad o zaplacení pojištění z pokladny MENDELU Stáž zadanou v UISu – od zahraničního referenta fakulty EURO účet u KB zadaný v UISu a aktivní Printscreen výsledku vstupního on-line testování úrovně pracovního jazyka se jménem studenta strana 33

34 Výše grantu 2015/2016 strana 34

35 Výše grantu V AR 2015/2016 grant maximálně na 3 měsíce V AR 2016/2017 grant pouze na 2 měsíce Absolventské stáže grant vždy jen na 2 měsíce 1 měsíc = 30 dnů Financování na 90, popř. 60 dnů! Pobyt nad stanovený počet dnů bez grantu programu Erasmus+ (zero-grant student) strana 35

36 Speciální stipendia Pro účastníky se specifickými potřebami – ve výši skutečně vynaložených nákladů – student musí uvést podrobnou kalkulaci – nutno řešit individuálně a dostatečně včas Pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí – od 2016/2017 se vztahuje i na praktické stáže – nutno zažádat před podpisem Účastnické smlouvy – pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 – nutno doložit příslušným potvrzením (nejčastěji z ÚP) strana 36

37 V průběhu pobytu Formulář Changes to Traineeship Agreement ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus používejte pouze v případě změny obsahové náplně stáže nebo zodpovědných osob, nikoliv při změně délky pobytu. http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Všechny změny musejí být schváleny všemi třemi stranami (student, vysílající organizace, přijímající organizace) strana 37

38 Je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající institucí na základě Žádosti o prodloužení stáže. Ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Vysílající i přijímající organizace musí odsouhlasit před koncem původní mobility (včetně kompletní dokumentace) Původní a prodloužený pobyt na sebe musejí bezprostředně navazovat. strana 38 Změna doby pobytu - prodloužení

39 Stážistovi nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu. Stážista zůstává na praktickém pobytu jako tzv. zero-grant student. Po návratu z praktické stáže, podepíše stážista na Rektorátě (Oddělení pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci – OMVI) Dodatek k finanční dohodě/Dodatek k účastnické smlouvě, který upraví skutečnou délku pobytu. strana 39

40 Přerušení pobytu Pouze v případě uzavření podniku v době celofiremní dovolené Doba přerušení se nezapočítává do minimální délky stáže, ale započítává se do celkové délky mobility Po dobu přerušení studentovi nepřísluší grant strana 40

41 Změna doby pobytu - zkrácení Je možné po dohodě studenta s vysílající institucí. Je-li stáž zkrácena o více jak 5 dní, řeší se Dodatkem k finanční dohodě/Dodatek k účastnické smlouvě po návratu do ČR. Vždy je však nutno zachovat minimální délku pobytu 2 měsíce!!! Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, musí vrátit celé stipendium!!! (Toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu "vyšší moci".) strana 41

42 Po návratu Odevzdat originál potvrzeného a vyplněného Traineeship certificate (nutno dodržet minimální délku stáže 60 dnů!!!). Formulář TC ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Vložit závěrečnou zprávu: 1.do databáze EK, tzv. EU Survey (heslo obdržíte na email po návratu ze stáže) 2.do UISu (Portál studenta -> Hodnocení zahraničního pobytu) Udělat závěrečný jazykový test OLS Na fakultě požádat o uznání stáže v souladu s TA strana 42

43 Na co si dát pozor Na Rektorát (OMVI) nutno odevzdat originál Traineeship Certificate. Zajistěte, ať je originál podepsán a/nebo orazítkován modrou barvou, ať je na první pohled jasné, že se jedná o originál. Před odjezdem z přijímající instituce si zkontrolujte, zda data na závěrečném potvrzení (Traineeship Certificate) odpovídají skutečnosti. Při nedodržení minimální délky pobytu (60 dnů) vrací stážista celé stipendium!!! Nedodá-li stážista originál potvrzení o délce stáže (Traineeship Certificate) do 14 dnů od ukončení stáže, vystavuje se nebezpečí, že bude vracet část nebo i celé stipendium!!! Nevyplní-li stážista závěrečné zprávy a/nebo se nepodrobí závěrečnému on-line testování úrovně znalosti pracovního jazyka, vystavuje se nebezpečí, že bude vracet část nebo i celé stipendium!!! strana 43

44 Absolventské stáže - rozdíly Stáž musí být zahájena a ukončena do 1 roku od absolvování studia a zároveň do konce období, pro které byl stážista vybrán Absolventskou stáž nemůže realizovat účastník, který hodlá na ukončené studium bezprostředně navázat dalším studiem Ačkoliv stáž probíhá až po úspěšném ukončení studia, je nutno ji kompletně vyřídit ještě před Státní závěrečnou zkouškou. strana 44

45 Absolventské stáže - rozdíly Zdravotní pojištění - absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění a donést doklad o jeho zaplacení Důchodové pojištění – doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění strana 45

46 page 46

47 Koordinátoři na fakultách AF: Ing. Daniel Falta, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky tel: 545 133 214, e-mail: daniel.falta@mendelu.czdaniel.falta@mendelu.cz Referent: Bc. Alena Hooperová, tel: 545 133 398 hooperov@mendelu.czhooperov@mendelu.cz LDF: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka, proděkan pro zahraniční styky tel: +420 545 134 093, e-mail: miroslav.kravka@mendelu.cz miroslav.kravka@mendelu.cz Referent: Ing. David Sís, tel: 545 134 007, david.sis@mendelu.czdavid.sis@mendelu.cz PEF: Ing. Marcel Ševela, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti tel: 545 132 503, marcel.sevela@mendelu.czmarcel.sevela@mendelu.cz Referentka: Ing. Šárka Braunerová, tel: 545 132 799 sarka.braunerova@mendelu.cz sarka.braunerova@mendelu.cz strana 47

48 FRRMS: prof. Ing. Iva Živělová, CSc., proděkanka pro pedagogiku tel: 545 136 404; iva.zivelova@mendelu.cziva.zivelova@mendelu.cz Referentka: Hana Kališová, tel: 545 136 112 hana.kalisova@mendelu.czhana.kalisova@mendelu.cz ZF: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky tel: 519 367 242 e-mail: ivo.ondrasek @ mendelu.czivo.ondrasek @ mendelu.cz Referentka: Ing. Jana Nečasová, tel: 519 367 224 jana.necasova@mendelu.cz jana.necasova@mendelu.cz strana 48

49 Děkuji za pozornost Bohdana Čechová bohdana.cechova@mendelu.cz + 420 545 135 151 page 49


Stáhnout ppt "ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 a ZS 2016/2017 28/4/2016, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google