Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 27/10/2015, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 27/10/2015, Brno."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 27/10/2015, Brno

2 Erasmus+ Praktické stáže Nominace na praktickou stáž je závazná! Zrušení je možné pouze ze závažných důvodů, např. vážné zdravotní důvody Vyplnit formulář „Zrušení praktické stáže“ a doručit jej na zahraniční oddělení své fakulty formulář ke stažení v sekci „Zrušení pobytu“ na stránkách: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Zrušení stáže může negativně ovlivnit další případnou přihlášku page 2

3 Erasmus+ Praktické stáže Výjezdy v akademickém roce 2015/2016: 1. 6. 2015 – 30. 9. 2016 Minimální délka stáže: 2 měsíce (60 dnů) Maximální délka stáže: 12 měsíců (360 dní) Grant z programu Erasmus+ pouze na 2 měsíce Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace) strana 3

4 strana 4 Opakované výjezdy Každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt a/nebo praktickou stáž. Celková délka mobilit však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají.

5 Kterých zemí se program týká? Praktické stáže mohou probíhat pouze v Programových zemích: a)Členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie b)Nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko Mobilita do Švýcarska není možná v rámci programu Erasmus+ strana 5

6 Neoprávněné organizace Praktické stáže nesmějí probíhat v rámci: a)institucí EU a dalších EU orgánů včetně specializovaných agentur,institucí EU a dalších EU orgánů včetně specializovaných agentur b)organizací spravujících programy EU. Dále je nutno ověřit, že organizace není financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země. strana 6

7 Před odjezdem Před odjezdem je nutné: Najít vhodného zaměstnavatele Domluvit se na náplni stáže, aby odpovídala studovanému oboru Vyplnit formulář Traineeship agreement (TA) V UISu vyplnit a nechat schválit Návrh na vyslání Zadat stáž do UISu – na základě schváleného TA to udělá zahraniční referent fakulty Zaplatit pojištění Založit si EURO účet u KB (nabízí zvýhodněný balíček) page 7

8 Před odjezdem Zadat číslo EURO účtu do UISu: Portál studenta –˃ Bankovní spojení Podstoupit vstupní on-line testování úrovně znalosti pracovního jazyka PODEPSAT FINANČNÍ DOHODU!!! Osobní účast nutná!!! Doporučujeme sjednat si schůzku na konkrétní den a hodinu prostřednictvím e-mailu. strana 8

9 Traineeship agreement Smlouva o praktické stáži mezi studentem, univerzitou a zaměstnavatelem Stanovuje délku a náplň stáže, požadavky na studenta, jazykovou vybavenost, uznání stáže atd. Podepisuje student, univerzita a zaměstnavatel – originál podpisů!!! Nestačí scan nebo barevná kopie. Formulář Traineeship agreement zde: (sekce Formuláře, kontakty na fakulty) http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus page 9

10 strana 10

11 strana 11

12 strana 12

13 Návrh na vyslání Slouží jako podklad pro cestovní pojištění a schválení výjezdu Vyplnit elektronicky v UISu: Portál studenta –˃ e-Agenda –˃ Zahraniční cesty 2x vytisknout Zahraniční referent fakulty podepíše a schválí v UISu S podepsaným návrhem na vyslání na pokladnu MENDELU zaplatit pojištění page 13

14 Návrh na vyslání - postup e-Agenda –˃ Zahraniční cesty –˃ Nová cesta Uživatel, Výjezd jako a Pracoviště naskočí přihlášenému uživateli automaticky Dále pokračujte ve vyplňování: Stát: z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete (např. Dánské království) Přijímající organizace: ručně vypište jméno organizace, na které budete stáž vykonávat strana 14

15 Druh cesty: z rolovacího menu vyberte odpovídající druh pobytu (v případě pracovní stáže vyplňte „výukový pobyt“) Účel: ručně vypište účel pobytu (pracovní stáž) Odkdy: vyplňte počáteční datum pobytu (vč. cesty) Dokdy: vyplňte konečné datum pobytu (vč. cesty) Program mobility: z rolovacího menu vyberte program, přes který vyjíždíte (ERASMUS+) Specifikace: z rolovacího menu vyberte typ mobility Projekt: žádný (nevyplňujte) strana 15

16 strana 16

17 Klikněte na „Založit a přejít dál na financování cesty“ Zde je nutné znovu vyplnit data cesty a destinaci Od: znovu zadejte počáteční datum (včetně cesty) Do: znovu zadejte konečné datum (včetně cesty) Stát: znovu z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete Místo pobytu: není nutné vyplňovat Jízdní výdaje: není nutné vyplňovat Ostatní: není nutné vyplňovat Stravné: není nutné vyplňovat Ubytování: není nutné vyplňovat strana 17

18 Klikněte na „Přidat pobyt“ V horní části se pobyt objeví v tabulce „Pobyty ve státech a náklady“ strana 18

19 Klikněte na „Přejít na zadání financování cesty“ strana 19

20 Druh zdroje: z rolovacího menu vyberte „Vlastní prostředky“ strana 20

21 Klikněte na „Přidat nový zdroj“ strana 21

22 V Tabulce zdrojů financování vyplňte: Ubytování – 0 Kč Jízdní výdaje – 0 Kč Stravné – 0 Kč Pojistné – opište částku, která byla vypočítána, např. 2990 Kč Ostatní – 0 Kč strana 22

23 Klikněte na „Uložit financování cesty a přejít dál“ strana 23

24 Zde vyplňte: Ubytování – nepožadováno Jízdní výdaje - nepožadováno Stravné – nepožadováno Ostatní – nepožadováno strana 24

25 Klikněte na „Uložit zdůvodnění výdajů a přejít dál“ strana 25

26 Před podáním návrh cesty 2x vytiskněte - klikněte na „Vytisknout návrh cesty“ strana 26

27 Nyní můžete návrh cesty podat - klikněte na „Podat návrh cesty“ strana 27

28 Pojištění Nutno povinně vyřídit na MENDELU 2 990,- Kč v rozmezí 3-12 měsíců na 1 výjezd (1 destinaci), výjezd kratší než 3 měsíce (23 Kč/den) Informace na: http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/cestov ni_pojisteni http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/cestov ni_pojisteni Dotazy k pojištění: ERV pojišťovna, a.s. Tel.: +420 221 860 155 strana 28

29 Pojištění Asistenční služba 24 hod: EuroAlarm Assistance Prague Tel.: +420 221 860 606 Fax: +420 221 860 600 help@euro-alarm.cz strana 29

30 Finanční dohoda Nutno podepsat NEJPOZDĚJI 2 týdny před odjezdem Domluvit si termín podpisu emailem – praktické stáže: bohdana.cechova@mendelu.czbohdana.cechova@mendelu.cz – absolventské stáže: veronika.antosova@mendelu.czveronika.antosova@mendelu.cz vzor FD je možné najít zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/eras mus strana 30

31 Co je potřeba k podpisu FD: Traineeship agreement – podepsaný všemi 3 stranami – originál!! Doklad o zaplacení pojištění z pokladny MENDELU Stáž zadanou v UISu – od zahraničního referenta fakulty EURO účet u KB zadaný v UISu a aktivní Printscreen výsledku vstupního on-line testování úrovně pracovního jazyka se jménem studenta strana 31

32 Výše stipendií 2015/2016 strana 32

33 Výše stipendií 2015/2016 Stipendium pouze na 2 měsíce!! 1 měsíc = 30 dnů Financování na 60 dnů! Pobyt nad 60 dnů bez stipendia z programu Erasmus+ strana 33

34 V průběhu pobytu Formulář Changes to Traineeship Agreement ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus používejte pouze v případě změny obsahové náplně stáže nebo zodpovědných osob, nikoliv při změně délky pobytu. http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Všechny změny musejí být schváleny všemi třemi stranami (student, vysílající organizace, přijímající organizace) strana 34

35 Je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající institucí na základě Žádosti o prodloužení stáže. Ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Stážistovi nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu. Stážista zůstává na praktickém pobytu jako tzv. zero-grant student. Po návratu z praktické stáže, podepíše stážista na Rektorátě Dodatek k finanční dohodě, který upraví skutečnou délku pobytu. strana 35 Změna doby pobytu - prodloužení

36 Změna doby pobytu - zkrácení Je možné po dohodě studenta s vysílající institucí. Je-li stáž zkrácena o více jak 5 dní, řeší se Dodatkem k finanční dohodě po návratu do ČR. Vždy je však nutno zachovat minimální délku pobytu 2 měsíce!!! Pokud student nedodrží minimální délku pobytu, musí vrátit celé stipendium!!! (Toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu "vyšší moci".) strana 36

37 Po návratu Odevzdat originál potvrzeného a vyplněného Traineeship certificate (nutno dodržet minimální délku stáže 60 dnů!!!). Formulář TC ke stažení v sekci „Formuláře, kontakty na fakulty“ zde: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/prakticka_staz/erasmus Vložit závěrečnou zprávu: 1.do databáze EK, tzv. EU Survey (heslo obdržíte na email po návratu ze stáže) 2.do UISu (Portál studenta -> Hodnocení zahraničního pobytu) Udělat závěrečný jazykový test OLS Na fakultě požádat o uznání stáže v souladu s TA strana 37

38 Na co si dát pozor Na Rektorát nutno odevzdávat originály dokumentů. Před odjezdem z přijímající instituce si zkontrolujte, zda data na závěrečném potvrzení (Traineeship Certificate) odpovídají skutečnosti. Při nedodržení minimální délky pobytu (60 dnů) vrací stážista celé stipendium!!! Nedodá-li stážista originál potvrzení o délce stáže (Traineeship Certificate) do 14 dnů od ukončení stáže, vystavuje se nebezpečí, že bude vracet část nebo i celé stipendium!!! Nevyplní-li stážista závěrečné zprávy a/nebo nepodrobí-li se závěrečnému on-line testování úrovně znalosti pracovního jazyka, vystavuje se nebezpečí, že bude vracet část nebo i celé stipendium!!! strana 38

39 Absolventské stáže - rozdíly Zdravotní pojištění - absolvent má povinnost platit zdravotní pojištění a donést doklad o zaplacení. Důchodové pojištění – doba pracovní stáže se nezapočítává do doby důchodového pojištění, lze doporučit dobrovolné připojištění. Ačkoliv stáž probíhá až po úspěšném ukončení studia, je nutno ji kompletně vyřídit ještě před Státní závěrečnou zkouškou. strana 39

40 page 40

41 Koordinátoři na fakultách AF: Ing. Daniel Falta, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky tel: 545 133 214, e-mail: daniel.falta@mendelu.czdaniel.falta@mendelu.cz Referent: Bc. Alena Hooperová, tel: 545 133 398 hooperov@mendelu.czhooperov@mendelu.cz LDF: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka, proděkan pro zahraniční styky tel: +420 545 134 093, e-mail: miroslav.kravka@mendelu.cz miroslav.kravka@mendelu.cz Referent: Ing. David Sís, tel: 545 134 007, david.sis@mendelu.czdavid.sis@mendelu.cz PEF: Ing. Marcel Ševela, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti tel: 545 132 503, marcel.sevela@mendelu.czmarcel.sevela@mendelu.cz Referentka: Ing. Šárka Braunerová, tel: 545 132 799 sarka.braunerova@mendelu.cz sarka.braunerova@mendelu.cz strana 41

42 FRRMS: prof. Dr. Ing. Libor Grega, děkan FRRMS tel: 545 136 305; libor.grega@mendelu.czlibor.grega@mendelu.cz Referentka: Hana Kališová, tel: 545 136 112 hana.kalisova@mendelu.czhana.kalisova@mendelu.cz ZF: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky tel: 519 367 242 e-mail: ivo.ondrasek @ mendelu.czivo.ondrasek @ mendelu.cz Referentka: Ing. Jana Nečasová, tel: 519 367 224 jana.necasova@mendelu.cz jana.necasova@mendelu.cz strana 42

43 Děkujeme za pozornost Bohdana Čechová bohdana.cechova@mendelu.cz + 420 545 135 151 Veronika Antošová veronika.antosova@mendelu.cz + 420 545 135 113 page 43


Stáhnout ppt "ERASMUS+ Praktické stáže Absolventské stáže Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2015/2016 27/10/2015, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google