Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS+ Infoschůzka pro zaměstnance Vysoké učení technické v Brně, Listopad 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS+ Infoschůzka pro zaměstnance Vysoké učení technické v Brně, Listopad 2014."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS+ Infoschůzka pro zaměstnance Vysoké učení technické v Brně, Listopad 2014

2 Program informační schůzky:  1. Podmínky účasti v programu Erasmus+  2. Pravidla pro mobilitu výuky a školení  3. Novinky ve financování  4. Novinky v dokumentaci  5. Postup vyřizování mobility před/ po cestě  Diskuze

3 Podmínky účasti v programu Erasmus+ I. :  Zaměstnanec musí být zaměstnán na VUT, možné vyslat i pracující na DPP, DPČ (dle priorit fakulty).  Zaměstnanec musí projít výběrovým řízením.  Prioritu by měli mít zaměstnanci vyjíždějící na mobilitu pobyt poprvé.  Náplň mobility v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na VUT.  minimální délka 2 pracovní dny, maximální délka pobytu 60 dnů (mimo cestovní dny).

4 Pravidla pro mobilitu výuky I. :  Výuka pedagogického pracovníka na zahraniční vysokoškolské instituci  Cíle mobility:  Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

5 Pravidla pro mobilitu výuky II. :  Výukový pobyt musí probíhat na partnerské univerzitě s níž má VUT uzavřenou interinstitucionální smlouvu.  Oprávněnými aktivitami je jakákoli forma aktivní pedagogické činnosti, tedy přednášky, konzultace, workshopy, laboratoře a ateliéry. Za nepřípustnou aktivitu se považuje příprava na výuku a účast na konferenci.  Zaměstnanec musí odučit na přijímací instituci minimálně 8 hodin za týden (i při kratší době nežli týden).

6 Pravidla pro mobilitu školení I. :  Výjezd zaměstnance (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) do zahraničního podniku nebo na vysokoškolskou instituci.  Cíle mobility:  Cílem školení je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných forem školení.

7 Pravidla pro mobilitu školení II. :  Pro mobilitu školení neplatí povinnost uzavření Interinstitucionální smlouvy se zahraničními univerzitami, tak jak je tomu u výukového pobytu.  Oprávněnými aktivitami jsou: staff weeks, job shadowing, jazykové kurzy apod. Za nepřípustnou aktivitu se považuje účast na konferenci.

8 Financování – I.  příspěvek na pobytové náklady (diety, ubytování, místní MHD) dle země pobytu - 4 skupiny: Země 1.- 14. den pobytu 15.- 60. den pobytu DK, IE, NL, SE, UK 136 EUR/den 95 EUR/den BE, BG, GR, FR, IT, CY, LU, HU, AT, PL, RO, FI, IS, LI, NO, TU 119 EUR/den 83 EUR/den DE, ES, LV, MT, PT, SK, MK 102 EUR/den 71 EUR/den EE, HR, LT, SI 85 EUR/den 60 EUR/den

9 Financování – II.  příspěvek na cestovní náklady do místa určení dle kilometrové vzdálenosti, vypočtené Distance Calculatorem  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  Dopravní prostředek: letenka, auto  Přidělení „additional days“ dle programu mobility Vzdálenost Grant/osoba do 100 km 0 EUR 100-499 km 180 EUR 500-1999 km 275 EUR 2000 - 2999 km 360 EUR 3000 - 3999 km 530 EUR 4000 - 7999 km 820 EUR nad 8000 km 1100 EUR

10 Souhrn dokumentace Nové Rozhodnutí rektora ▫Nové Rozhodnutí rektora STASTT Interinstitucionální smlouva Teaching mobility agreementTraining mobility agreement Finanční dohoda Závěrečná zpráva pro EO Participant report (závěrečná zpráva) online Confirmation

11 Postup vyřizování mobility před výjezdem I. :  zaměstnanec se ohlásí na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu alespoň 14 dní před zahájením zahraniční cesty.  zaměstnanec dodá Teaching/Training mobility agreement opatřený podpisy kontaktních osob z obou univerzit a zaměstnancem (koordinátorem vysílající školy může být osoba uvedená v Interinstitucionální smlouvě, vedoucí ústavu nebo děkan/proděkan fakulty). Dokument stačí dodat podepsaný před cestou v elektronické podobě.  na základě předloženého Teaching/Training mobility agreementu bude zaměstnanci potvrzen cestovní příkaz a vystavena finanční dohoda.

12 Postup vyřizování mobility před výjezdem II. :  Dále zaměstnanec předloží tyto vstupní údaje:  zahájení a ukončení cesty;  náklady na ubytování/den (EUR);  náklady na dopravu (letenka, autobus, vlak) + místní hromadnou dopravu; další náklady.  Na základě doložených vstupních údajů sdělí referent odboru zahraničních vztahů čísla SPP prvků do cesťáku vč. případného doplatku z fakulty. Na vyžádání zašle referent licitační tabulku v členění na příspěvek z Erasmu a dofinancování z fakulty.  Dofinancování – před cestou musí být znám fakultní zdroj, ze kterého se bude hradit dofinancování z fakulty a příp. kapesné, pojištění a silniční daň. Pokud částka na dofinancování bude po cestě vyšší, je nutné částku schválit (stačí emailem)

13 Postup vyřizování mobility po výjezdu I. :  Na konci pobytu zahraniční strana potvrzuje tzv. Confirmation of teaching/training mobility agreement. Potvrzení pracovních dnů je rozhodující pro určení konečné výše grantu. Akceptuje se také dokument vystavený zahraniční stranou na jejich hlavičkovém papíře. Ve výjimečných případech akceptujeme čitelnou kopii.  Závěrečné zprávy se vyplňuji online v rámci internetové databáze pro evidenci mobilit Erasmus + tzv. „Mobility tool“ (Odkaz se zašle na Váš email po skončení mobility, zpětně po korekci vyúčtování). Závěrečná zpráva z Mobility tool má sice nahradit starou papírovou Zprávu. Pro účely doložení zprávy k vyúčtování na EO, můžete k vyúčtování dokládat buď kratší starou Zprávu učitele, případně jiný dokument o zprávě ze služ. cesty.

14 Postup vyřizování mobility po výjezdu II. :  Vyúčtování vyplní zaměstnanec on-line (bez části „Úhrada provést z“). Jednotlivé doklady se ukládají tlačítkem „Zapsat do databáze“. Takto vyplněné vyúčtování zašle zaměstnanec spolu s originálními doklady na odbor zahraničních vztahů. Po zaslání dokladů vyplní referent ve vyúčtování část „Úhrada provést z“. Poté bude zaměstnanec vyzván e- mailem k ukončení elektronického vyúčtování tlačítkem „Končím vyúčtování.“  Doplatek z fakulty je ve vyúčtování na zdroji 1500  Jednotlivé položky ve vyúčtování, které bude řešit Rozhodnutí rektora: diety (potvrzení o snídaních), náležitosti k fakturám za letenky a ubytování, různé poplatky.

15 Informační zdroje www stránky Odboru zahraničních vztahů k programu Erasmus http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici www stránky DZS k programu Erasmus+ (v přípravě) http://www.naerasmusplus.cz/ www stránky Evropské komise k programu a Erasmus+ Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

16 Prostor pro dotazy: „?“…. Děkuji za pozornost Bc. Magdaléna Káňová Referentka pro mobilitu zaměstnanců tel: +420 541 145 123, e-mail: kanova@ro.vutbr.czkanova@ro.vutbr.cz Rektorát VUT v Brně Odbor zahraničních vztahů Antonínská 548/1, Brno 601 90


Stáhnout ppt "ERASMUS+ Infoschůzka pro zaměstnance Vysoké učení technické v Brně, Listopad 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google