Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Erasmus 2013/14. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Erasmus 2013/14. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat."— Transkript prezentace:

1 Erasmus 2013/14

2 MOBILITA STUDENTŮ

3 Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat a pracovat v Evropě. Tři druhy aktivit: Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské organizaci v délce 3-12 měsíců. Intenzívní jazykové kurzy méně používaných jazyků EU před zahájením pobytu. Pracovní stáž v zahraničním podniku v délce 3 -12 měsíců.

4 Jak dlouho Erasmus funguje? program Erasmus zahájen roku 1987 – tedy 25 let v současnosti do zahraničí ročně zhruba 180 000 studentů,tedy asi 4% evropských studentů (ČR:1,54 % ze studentské obce, 3.místo v Evropě) → v polovině roku 2009 překročil počet studentů programu Erasmus hranici 2 milionů

5 Podmínky výjezdu ERASMUS STUDIJNÍ POBYT Student Mendelu - prezenční, kombinovaná, distanční forma (minimálně druhý ročník) 3 odborné předměty za semestr, úspěšně doktorandi 1 předmět za semestr + práce na disertační práci nebo dle potvrzení školitele dodržovat požadavek počtu kreditů přijímající instituce Erasmus stáž: v jakémkoli ročníku studia

6 Země programu Erasmus

7 Kam vyjet v roce 2013 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Země ESVO: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko Kandidátská země: Turecko, Chorvatsko

8 Pár grafů a čísel:

9 Proč vyjet na Erasmus ?

10 Kolik vás to bude stát? Grant Norsko 571 EUR, Lichtenštejnsko 516 EUR, Irsko 505 EUR, Island 567 EUR Grant Slovinsko 322 EUR, Rumunsko 252 EUR, Estonsko 321 EUR, Polsko 316 EUR

11 Kvalita výuky v zahraničí

12 Jaké jazyky se učit?

13 Jak se přihlásit Výběrové řízení a) kdy se koná Jednou – dvakrát ročně, zahrnuje podání přihlášky do výběrového řízení a vykonání jazykové zkoušky. Probíhá od začátku ledna do poloviny února s platností pro následující akademický rok (tzn. výběrové řízení, které proběhne v lednu 2013, tj. v rámci akademického roku 2012/13, bude mít platnost pro akademický rok 2013/2014 začínající v září 2013). Přihlášky se podávají do poloviny února, jazyková zkouška se koná na začátku března a výsledky jsou vyhlašovány ke konci března.

14 Jak se přihlásit b) co musím udělat, pokud se chci studijního pobytu zúčastnit 1. Projít si informace na univerzitních a fakultních webových stránkách 2. Kontaktovat zahraničního referenta své fakulty a informovat se o možnostech (nabízených studijních pobytech), podmínkách a termínech výběrového řízení 3. Přihlásit se do výběrového řízení – elektronická přihláška (přes Portál studenta)

15 Jak se přihlásit c) jak si vybrat školu Výběr škol, které uvedete do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích) zvažujte pečlivě a důkladně prozkoumejte všechny dostupné zdroje informací: Zahraniční univerzity Závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů Internetové stránky jednotlivých partnerských škol Akce Mobility days

16 Mechanismus výběrového řízení V pořadí dle své preference může student do své přihlášky uvést maximálně 4 různé školy, a to v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků. Bodová a obsahová struktura: Studijní výsledky (studijní průměr) 30 bodů Jazyková zkouška 30 bodů Adekvátnost výběru předmětů se studovaným oborem Jiné, účast v Buddy Programu (ISC) 10 bodů Maximum za přihlášku: 100 bodů

17 1.Vyplnění a odeslání přihlášky (Application form) Je třeba: zjistit deadline pro podání přihlášky na webových stránkách zahraniční univerzity ověřit zda daná instituce nemá svou VLASTNÍ přihlášku (v tomto případě student neposílá přihlášku Mendelu) vyplnit a odeslat přihlášku : Formuláře ke stažení na: www.mendelu.cz / zahranicni styky / studium a stáže studentů Mendelu v zahraničí / studijní pobyt / program Erasmus / formuláře http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp Postup po nominaci

18 2. Vyřízení Learning Agreementu ( 3 odborné předměty ) 3. Zařízení ubytování 4. Podpis Finanční dohody

19 Před podpisem FD si necháte pobyt zapsat do UISu zahraničním referentem své fakulty ( na základě dat uvedených v Letter of Acceptance, který mu předložíte ), poté se vám v UISu objeví ikonka bankovní spojení pro zahraniční pobyt zadáte svůj EUROúčet do UISu (přes Portál studenta) objednáte se k podpisu FD na ZO rektorátu - Mgr.Hana Kuzdasová, int.rec@mendelu.cz, +420 545 135 104int.rec@mendelu.cz vyřídíte si návrh na vyslání a uhradíte pojistné na pokladně (budova A, 2.patro vpravo)

20 U podpisu FD předložíte: potvrzení o přijetí ke studiu - tzv. Letter of Acceptance - KOPIE! oboustranně potvrzený Learning agreement - ORIGINÁL, příp. KOPIE, 1 kopii si ponecháte! ( v případě, že ještě nemáte vyřízený Learning agreement, můžete se i tak dostavit k podpisu Finanční dohody, stipendium vám bude ale vyplaceno až po dodání LA ) příjmový doklad o úhradě pojistného (jeho kopii si ponecháte) Pokud jedete na EILC jazykový kurz, potvrzení o přijetí na tento kurz s přesným datem konání

21 Jak vyřídit pojištění Založíte Návrh na vyslání na zahraniční cestu v aplikaci UIS → eAgenda → Zahraniční cesty. Po vyplnění všech povinných údajů ( je nutné vyplnit zdůvodnění zahraniční cesty : Grant Erasmus). Návrh cesty podáte v uvedené aplikaci a současně 2 x vytisknete a podepíšete. První výtisk Návrhu na vyslání předložíte zahraničnímu referentu na vaší fakultě, který zajistí schválení vaší zahraniční cesty.

22 Pojištění Druhý výtisk Návrhu na vyslání, ( který slouží jako doklad o výši pojistného ), dodáte na pokladnu. Uhradíte pojistné a obdržíte kartičku pojištěnce ( Číslo pojistky je 2000200122 ). Obdržíte příjmový pokladní doklad o úhradě pojistného, který předložíte Mgr. Haně Kuzdasové – POBYT, ing. Schmidové – STÁŽ při podpisu FD. Po návratu z cesty musíte kartičku pojištění odevzdat zpět na pokladnu. V případě potřeby máte možnost vytisknout si certifikát o uzavřeném pojištění na http://www.mendelu.cz/cz/zahr http://www.mendelu.cz/cz/zahr

23 Pojištění Obdržíte příjmový pokladní doklad o úhradě pojistného, který předložíte Mgr. Haně Kuzdasové – POBYT, ing. Schmidové – STÁŽ při podpisu FD. Po návratu z cesty musíte kartičku pojištění odevzdat zpět na pokladnu. V případě potřeby máte možnost vytisknout si certifikát o uzavřeném pojištění na http://www.mendelu.cz/cz/zahran http://www.mendelu.cz/cz/zahran

24 Povinnosti na fakultě informovat vyučující (v případě potřeby) odevzdat doklady, žádosti…(dle požadavku fakulty) ZAPSAT SE DO SEMESTRU ve kterém vyjíždíte (předčasný zápis) projednat výjezd se studijním oddělením nechat si zapsat zahraniční pobyt do UISu zahr.referentem vaší fakulty

25 A hurá do světa … Student před Erasmus pobytem

26 Jak dostanete peníze euroúčet u KB a.s. Po podpisu FD a dodání všech dokladů NELZE POUŽÍT ÚČET V Kč ANI ÚČET U JINÉ BANKY osobní schůzka FD nutná sjednat konkrétní termín jednotlivě Půlroční splátky podle délky pobytu – ( ale kalendářního roku) leden – červen, červenec – prosinec Po dodání všech dokladů a splnění všech povinností úhrada zbývajících 50 EUR

27 Výpočet grantu do Finanční dohody se uvádí přesná délka pobytu – podle ní se vypočítává celková výše grantu pokud délka pobytu není stanovena přesně na celý měsíc, je grant přidělován dle počtu dnů posledního měsíce následovně:  1 – 7 dní – nulová finanční podpora  8 – 20 dní – polovina finanční podpory  21 –30 dní – celá finanční podpora

28 Změna Learning Agreementu konzultace s fakultou, ne s rektorátem nejpozději do 1 měsíce po zahájení výuky!! nikoliv zpětně! vyplnit všechny údaje o studentovi, podpis studenta v angličtině, vč. ECTS kreditů a kódů předmětů!! odeslat:1. na svou fakultu ke schválení 2. v kopii - Mgr.Hana Kuzdasová, ZO rektorátu

29 Prodloužení pobytu žádat předem!!! (do 30.10.2013) Žádost o prodloužení http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp – vyžádat si souhlas hostitelské univerzity, poté fakulty, následně ZO rektorátu (z finančního hlediska) Na žádosti je nutné uvést přesné datum prodloužení Podmínkou prodloužení je úspěšné odstudování 3 odborných předmětů v předchozím semestru (Tr nebo Čestné prohlášení) ZO rektorátu sdělí konečné stanovisko, fakulta informuje mailem studijní povinnosti – jednání se studijním oddělením

30 Zkrácení pobytu oznámit zkrácení pobytu ZO rektorátu + ZO fakulty student vrací adekvátní část grantu obě změny se řeší DODATKEM K Finanční dohodě, který zašlu před zahájením dalšího semestru po dodání dokladu o splnění povinnosti (3 odb.předměty)

31 Koordinátoři na fakultách MENDELU AF : doc.Ing.Martina Lichovníková,Ph.D., proděkanka pro zahr.styky lichov@mendelu.cz lichov@mendelu.cz Referent: Ing. Šárka Kvizdová, tel: 545 133 398, e-mail: kvizdova@mendelu.czkvizdova@mendelu.cz LDF: prof. doc.Ing.Klement Rejšek,CSc., proděkan pro zahraniční styky a informatiku, tel: 545 134 039, e-mail: kr@mendelu.czkr@mendelu.cz Referent: Ing. David Sís, tel: 545 134 007, e-mail: int.ldf@mendelu.czint.ldf@mendelu.cz PEF: Ing. Marcel Ševela, Ph.D., proděkan, tel: 545 132 503, e-mail: sevela@mendelu.czsevela@mendelu.cz Referentka: Bc. Kristýna Karásková, tel: 545 132 799, e-mail: karaskov@mendelu.czkaraskov@mendelu.cz FRRMS: Ing.Mojmír Sabolovič, Ph.D, proděkan pro zahraniční styky a informatiku, tel. 545 136 409 e-mail: mojmir.sabolovic@mendelu.czmojmir.sabolovic@mendelu.cz Referentka: Mgr.Kateřina Kundrátová, tel: 545 136 121 e-mail: katerina.kundratova@mendelu.czkaterina.kundratova@mendelu.cz ZF: Ing.Ivo Ondrášek, Ph.D, proděkan pro zahraniční styky, tel: +420 519 327 232, e-mail: ivo.ondrasek@mendelu.cz ivo.ondrasek@mendelu.cz Referent: Ing. Tomáš Kopta, Ph.D, tel: 519 367 242, e-mail: tomas.kopta@mendelu.cztomas.kopta@mendelu.cz

32 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) Jedná se o specializované kurzy méně používaných jazyků Na kurz EILC je určen pro Erasmus studenty a pro vyjíždějící na pracovní stáž Výuka jazyka i kultury dané země na začátku semestru minimálně 60 hodin, 15 hodin výuky za týden. Výuka probíhá v malých skupinách (max. 15 studentů). Kurzy trvají 2 až 6 týdnů (nejčastěji 3 nebo 4 týdny). Výuka je zdarma Je možné obdržet stipendium od Mendelu Přihláška: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/i ndex_en.html, http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/i ndex_en.html http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

33 Vyučuje se: vlámština, bulharština, dánština, estonština, finština, islandština, italština, řečtina, litevština, lotyština, maďarština, maltština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina V zemích: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko

34 Po návratu z Erasmu 1. V kanceláři ZO rektorátu odevzdáte: Transcript of Records ( musí se shodovat s LA – odevzdat do měsíce ) Confirmation of Study Period (aktuální datum podpisu) odevzdat do 14 dní od ukončení pobytu 2. Do databáze NAEP a UIS vložíte Závěrečnou zprávu 3. Poté je vám vyplacena částka 50,- EUR (doplatek stipendia)

35 Informace, formuláře najdete na: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp

36 A pak už jen … Enjoy the world !

37 Kontaktní osoba v ZO rektorátu Mgr. Hana Kuzdasová int.rec@mendelu.cz Tel: + 420 545 135 104 Fax: +420 545 135 100

38 Děkuji za pozornost. Mgr.Hana Kuzdasová Zahraniční oddělení MENDELU

39 VYUŽIJTE ŠANCI POZNAT SVĚT


Stáhnout ppt "Erasmus 2013/14. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google