Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ARTOGRAFIE – TEMATICKÉ MAPY, KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ METODY Autor: Hana Brýdlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ARTOGRAFIE – TEMATICKÉ MAPY, KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ METODY Autor: Hana Brýdlová."— Transkript prezentace:

1 K ARTOGRAFIE – TEMATICKÉ MAPY, KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ METODY Autor: Hana Brýdlová

2 Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO62033026 Operační programOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0114 Označení vzdělávacího materiáluK_INOVACE_1.ZE.01…45 Tematická oblastZnázornění Země na mapách Název vzdělávacího materiálu Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody Druh učebního materiálu EVM - prezentace Anotace Výuková prezentace, seznámení s tématem, závěrečné opakování Klíčová slova tematické mapy, generalizace, kartogram, kartodiagram, anamorfóza, lokalizovaný diagram, dasymetrie, areály Ročník1. ročník, kvinta Typická věková skupina15 – 16 let Speciální vzdělávací potřebyžádné AutorHana Brýdlová ZhotovenoBřezen 2014 Celková velikostVelikost souboru 12 441 kB

3 Tematické mapy Zobrazuje jen jeden nebo několik málo jevů Ostatní prvky jsou potlačeny nebo úplně vynechány Nezobrazuje výškopis Patří k nim např. mapy geologické, geomorfologické, meteorologické, atd. Najdi v atlase další příklady tematických map.

4 Generalizace obsahu map Proces výběru, zjednodušení a zevšeobecnění obsahu mapy Je určována měřítkem mapy, účelem mapy, legendou a charakterem zobrazovaného území Prvky dělíme na prvořadé a druhořadé ( ty se do tematických map nezakreslují)

5 Metody znázornění v tematických mapách: kartogram kartodiagram lokalizovaný diagram stuhová metoda anamorfóza tečková metoda dasymetrická (hustoměrná) metoda areálová metoda

6 KARTOGRAM Vyjadřuje střední hodnotu jevu v daných územních jednotkách – vyjadřuje pouze kvantitu Např. průměrná hustota zalidnění krajů,

7 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_population_over_65.pngcommons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_population_over_65.png Podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více na celkové populaci evropských států

8 Kartodiagram Vyjadřuje kvantitu i kvalitu Druh a velikost jevu jsou znázorněny diagramem, ten vložíme do mapového pole např. složení obyvatelstva podle věku

9

10 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kartodiagrm.jpgcommons.wikimedia.org/wiki/File:Kartodiagrm.jpg

11 Lokalizovaný diagram Podobné jako u kartodiagramu, ale graf se vztahuje pouze k jednomu konkrétnímu místu Např. teploty a srážky v určité meteorologické stanici

12 Graf teplot a srážek v určitém místě

13 Počet obyvatel v určitých městech http://maturzaki.pl/uploads/questionwar/b1e677913aaec5cfbfeb3d5317acf7a5.png

14 http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/horak2r.htm

15 Stuhová metoda vyjadřuje daný jev šířkou a barvou pruhu např. velikost přepravy

16 http://ekolist.cz/velkeobrazky/mapy/cr/pur_doprava_silnicni_z.jpg

17 Doprava ropy – červené čáry – hlavní směry vývozu ropy http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-02-full.jpg

18 Anamorfóza Jedná se o výrazné přetvoření geometrické kostry mapy pro zvýraznění tematického obsahu, kdy jeho kvantita je vyjádřena změnou plochy, případně i tvarem území, avšak pro základní orientaci musí i tak být zachována dostačující podobnost s výchozím stavem.

19 Anamorfóza – příklad užití Anamorfní mapa světa pro nakažené HIV/AIDS [http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/photogalleries/dead-maps/

20 Velikost států podle velikosti populace Graf znázorňuje pouze státy, které mají více jak 5 mil. obyvatel http://www.geohive.com/earth/gen_popsize.aspxwww.geohive.com/earth/gen_popsize.aspx

21 Tečková metoda Výskyt případů lymeské boreliózy v USA v roce 2006. [http://www.aldf.com/images/2004LymeDiseaseCaseMap.jpg in Totůšek, 2008]. 1 tečka- určitý počet případů

22 Dasymetrická ( hustoměrná) mapa areály s podobnou hustotou jevu vychází z tečkové metody http://geomatika.kma.zcu.cz/studium/tka/Slides/dasymetricka_metoda.pdfgeomatika.kma.zcu.cz/studium/tka/Slides/dasymetricka_metoda.pdf

23 Mapa hustoty zalidnění v Sanfranciské zátoky, USA http://www1.osu.cz/~krticka/Krticka_DiV_Kartografie.pdf

24 Areálová metoda pomocí čar a barevného rastrování znázorňujeme plochy, na nichž se vyskytuje určitý jev např. rozšíření zvířat ( na obrázku areál rozšíření pandy velké)

25 Areálová metoda http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_world_map.pngcommons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_world_map.png Jazyky na Zemi

26 Co už umíme? 1.Jaký je rozdíl mezi obecně zeměpisnou a tematickou mapou? 2.Jaké znáš vyjadřovací metody při tvorbě tematických map? 3.Jaké metody by sis vybral pro znázornění: a) počtu obyvatel států Jižní Ameriky? b) hustoty zalidnění c) rozložení vegetační pásů (biomů) na Zemi d) vyjádření porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých státech e) objem živočišné výroby na Zemi (stavy skotu v jednotlivých zemích)

27 Správné odpovědi na otázku č. 3 a)kartogram, anamorfóza b)dasymetrická (hustoměrná metoda), kartogram c)areálová metoda d)kartodiagram e)tečková metoda (např. jedna tečka – 10 mil. kusů skotu)

28 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 1.File:Europe-GDP-PPP-per-capita-map.png. Wikimedia commons [online]. 2. 1. 2011 [cit. 2011-08-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe-GDP-PPP-per-capita-map.png 2.SAN JOSE. File:Europe population over 65.png. Wikimedia commons [online]. 19. 7. 2006 [cit. 2011-08-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_population_over_65.png 3.PERTAM. File:Kartodiagrm.jpg. Wikimedia commons [online]. 11. 1. 2009 [cit. 2011-08-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kartodiagrm.jpg 4.SAMUELL. File:Allrailcanada.svg. Wikimedia commons [online]. 25. 6. 2010 [cit. 2011-08-22]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allrailcanada.svg 5. GUSTAVSSON321. File:Karte Vegetation USA.jpg. Wikimedia commons [online]. 27. 8. 2010 [cit. 2011-08-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Vegetation_USA.jpg 6. File:China fuels 1983.jpg. Wikimedia commons [online]. 5. 1. 2005 [cit. 2011-08-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_fuels_1983.jpg 7. PEMFR. File:EuropeCent.PNG. Wikimedia commons [online]. 28. 12. 2010 [cit. 2011-08-2 Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EuropeCent.PNG 8. Energy Information Administration. File:Oil and Gas Infrastructure Persian Gulf (large).gif. Wikimedia commons [online]. 19. 12. 2009 [cit.2011-08-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_and_Gas_Infrastructure_Persian_Gulf_%28large%29.gif 9. Základní geografické metody - dotazování do databáze a tvorba tématických map: Tvorba tématických map [online]. 2007 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://athena.zcu.cz/kurzy/gish/000/HTML/37/ 10. Mapa – zdroj informací [online]. 2012 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://ivy.sgo.cz/zemepis/pt/mapa_druhy.pdf 11. Mapa – zdroj informací [online]. 2012 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://ivy.sgo.cz/zemepis/pl/mapa_kartogramlist.pdf 12. TOTŮŠEK, M.: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva. Masarykova univerzita, Brno [on-line]. 2008, [cit. duben 2009]. Dostupný na WWW:. Základní geografické metody - dotazování do databáze a tvorba tématických map: Tvorba tématických map [online]. 2007 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://athena.zcu.cz/k urzy/gish/000/HTML/3 7/ 10. Mapa – zdroj informací [online]. 2012 [cit. 2014-03- 23]. Dostupné z: http://ivy.sgo.cz/zeme pis/pt/mapa_druhy.pdf 11. Mapa – zdroj informací [online]. 2012 [cit. 2014-03- 23]. Dostupné z: http://ivy.sgo.cz/zeme pis/pl/mapa_kartogra mlist.pdf 12. TOTŮŠEK, M.: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva. Masarykova univerzita, Brno [on-line].


Stáhnout ppt "K ARTOGRAFIE – TEMATICKÉ MAPY, KARTOGRAFICKÉ VYJADŘOVACÍ METODY Autor: Hana Brýdlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google