Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody"— Transkript prezentace:

1 Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody
Autor: Hana Brýdlová

2 Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638, Svitavy IČO Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ Označení vzdělávacího materiálu K_INOVACE_1.ZE.01…45 Tematická oblast Znázornění Země na mapách Název vzdělávacího materiálu  Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody Druh učebního materiálu  EVM - prezentace Anotace Výuková prezentace, seznámení s tématem, závěrečné opakování Klíčová slova  tematické mapy, generalizace, kartogram, kartodiagram, anamorfóza, lokalizovaný diagram, dasymetrie, areály Ročník 1. ročník, kvinta Typická věková skupina 15 – 16 let Speciální vzdělávací potřeby žádné Autor Hana Brýdlová Zhotoveno Březen 2014 Celková velikost Velikost souboru kB Anotace

3 Tematické mapy Zobrazuje jen jeden nebo několik málo jevů
Ostatní prvky jsou potlačeny nebo úplně vynechány Nezobrazuje výškopis Patří k nim např. mapy geologické, geomorfologické, meteorologické, atd. Najdi v atlase další příklady tematických map.

4 Generalizace obsahu map
Proces výběru, zjednodušení a zevšeobecnění obsahu mapy Je určována měřítkem mapy, účelem mapy, legendou a charakterem zobrazovaného území Prvky dělíme na prvořadé a druhořadé ( ty se do tematických map nezakreslují)

5 Metody znázornění v tematických mapách:
kartogram kartodiagram lokalizovaný diagram stuhová metoda anamorfóza tečková metoda dasymetrická (hustoměrná) metoda areálová metoda

6 KARTOGRAM Vyjadřuje střední hodnotu jevu v daných územních jednotkách – vyjadřuje pouze kvantitu Např. průměrná hustota zalidnění krajů,

7 Podíl obyvatelstva ve věku 65 let a více na celkové populaci evropských států

8 Kartodiagram Vyjadřuje kvantitu i kvalitu
Druh a velikost jevu jsou znázorněny diagramem, ten vložíme do mapového pole např. složení obyvatelstva podle věku

9

10

11 Lokalizovaný diagram Podobné jako u kartodiagramu, ale graf se vztahuje pouze k jednomu konkrétnímu místu Např. teploty a srážky v určité meteorologické stanici

12 Graf teplot a srážek v určitém místě

13 Počet obyvatel v určitých městech

14 http://gis. vsb. cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/horak2r

15 Stuhová metoda vyjadřuje daný jev šířkou a barvou pruhu
např. velikost přepravy

16

17 Doprava ropy – červené čáry – hlavní směry vývozu ropy

18 Anamorfóza Jedná se o výrazné přetvoření geometrické kostry mapy pro zvýraznění tematického obsahu, kdy jeho kvantita je vyjádřena změnou plochy, případně i tvarem území, avšak pro základní orientaci musí i tak být zachována dostačující podobnost s výchozím stavem.

19 Anamorfóza – příklad užití
Anamorfní mapa světa pro nakažené HIV/AIDS [http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/photogalleries/dead-maps/

20 Velikost států podle velikosti populace Graf znázorňuje pouze státy, které mají více jak 5 mil. obyvatel

21 Tečková metoda 1 tečka- určitý počet případů
Výskyt případů lymeské boreliózy v USA v roce [http://www.aldf.com/images/2004LymeDiseaseCaseMap.jpg in Totůšek, 2008].

22 Dasymetrická ( hustoměrná) mapa
areály s podobnou hustotou jevu vychází z tečkové metody

23 Mapa hustoty zalidnění v Sanfranciské zátoky, USA

24 Areálová metoda pomocí čar a barevného rastrování znázorňujeme plochy, na nichž se vyskytuje určitý jev např. rozšíření zvířat ( na obrázku areál rozšíření pandy velké)

25 Areálová metoda Jazyky na Zemi

26 Co už umíme? Jaký je rozdíl mezi obecně zeměpisnou a tematickou mapou?
Jaké znáš vyjadřovací metody při tvorbě tematických map? Jaké metody by sis vybral pro znázornění: a) počtu obyvatel států Jižní Ameriky? b) hustoty zalidnění c) rozložení vegetační pásů (biomů) na Zemi d) vyjádření porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých státech e) objem živočišné výroby na Zemi (stavy skotu v jednotlivých zemích)

27 Správné odpovědi na otázku č. 3
kartogram, anamorfóza dasymetrická (hustoměrná metoda), kartogram areálová metoda kartodiagram tečková metoda (např. jedna tečka – 10 mil. kusů skotu)

28 Tvorba tématických map [online]. 2007 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z:
Základní geografické metody - dotazování do databáze a tvorba tématických map: Tvorba tématických map [online] [cit ]. Dostupné z: 10. Mapa – zdroj informací [online] [cit ]. Dostupné z: Mapa – zdroj informací [online] [cit ]. Dostupné z: 12. TOTŮŠEK, M.: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva. Masarykova univerzita, Brno [on-line]. File:Europe-GDP-PPP-per-capita-map.png. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: SAN JOSE. File:Europe population over 65.png. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: PERTAM. File:Kartodiagrm.jpg. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: SAMUELL. File:Allrailcanada.svg. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: GUSTAVSSON321. File:Karte Vegetation USA.jpg. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: File:China fuels 1983.jpg. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: PEMFR. File:EuropeCent.PNG. Wikimedia commons [online] [cit Dostupné z: Energy Information Administration. File:Oil and Gas Infrastructure Persian Gulf (large).gif. Wikimedia commons [online] [cit ]. Dostupné z: Základní geografické metody - dotazování do databáze a tvorba tématických map: Tvorba tématických map [online] [cit ]. Dostupné z: 10. Mapa – zdroj informací [online] [cit ]. Dostupné z: 11. Mapa – zdroj informací [online] [cit ]. Dostupné z: 12. TOTŮŠEK, M.: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva. Masarykova univerzita, Brno [on-line]. 2008, [cit. duben 2009]. Dostupný na WWW:<http://is.muni.cz/th/175298/prif_b/>.


Stáhnout ppt "Kartografie – tematické mapy, kartografické vyjadřovací metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google