Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

The Rotary Foundation of Rotary International Program humanitárních grantů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "The Rotary Foundation of Rotary International Program humanitárních grantů."— Transkript prezentace:

1 The Rotary Foundation of Rotary International Program humanitárních grantů

2 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty Pomáhá Rotary klubům a distriktům realizovat projekty poskytující humanitární služby ve spolupráci s rotariány v jiné zemi

3 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty TRF přispívá 0.50 USD na každý 1USD získaný klubem Příspěvek na DDF prostředky (SHARE) je v poměru 1:1 Minimální částka: 5.000 USD Maximální částka: 150.000 USD Match financovaný z World Fund (světového fondu)

4 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty 1. Matching Granty TRF příspěje od 5.000 do 25.000 USD 2. Konkurenční (Competitive) Matching Granty TRF přispěje od 25.001 do 150.000 USD Dva druhy grantů

5 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty Realizační cyklus července 1.1. března 31. Příjem žádostí od do

6 The Rotary Foundation of Rotary International Termíny pro podávání Matching Grantů Termín pro podání žádosti Rozhodnutí Trustee 1.srpna Říjen/listopad Trustee meeting 31.prosince Březen/duben Trustee meeting Termíny pro Konkurenční (Competitive) Matching Granty TRF přispívá $25,001 - $150,000

7 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty V každém projektu musí být jasná aktivní účast Rotariánů Grants musí jasně deklarovat humanitární potřebnost Všechny granty musí odpovídat pravidlům pro poskytování Matching Grantů Základní pravidla

8 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty Rotary kluby & distrikt musí: komunikovat po celou dobu trvání projektu se spolusponzory sestavit výbor 3 zástupců (z „domácího“ a mezinárodních partnerských klubů), který bude dohlížet na průběh projektu plánovat projekt společně s partnery Pravidla: Matching Granty

9 The Rotary Foundation of Rotary International Matching Granty Rotary kluby a distrikt musí postupovat podle plánu aktivit, které jsou uvedeny v Matching Grantu a: Provést analýzu potřeb komunity Vytvořit udržitelný plán realizace projektu Prokázat zainteresovanost komunity a její zájem na realizaci projektu Pravidla: Konkurenční (Competitive) Matching Granty (TRF přispívá $25.001-$150,000)

10 The Rotary Foundation of Rotary International Distriktní zjednodušené granty Podporují projekty jak v domácí tak mezinárodní komunitě

11 The Rotary Foundation of Rotary International Distriktní zjednodušené granty Využívají maximálně 20% distriktních DDF Jeden grant každý rok v jednom distriktu Přímé zapojení Rotariánů je vyžadováno Hlášení o realizaci musí být včas Žádosti se přijímají od 1.července do 31. března Distrikty by měly přijímat žádosti v rotariánském roce, který předchází roku realizace projektu

12 The Rotary Foundation of Rotary International Distriktní zjednodušené granty D D F DDF je tvořen z 50% z celkových ročních prostředků získaných distriktem v předchozích třech letech. Dalších 50% prostředků jde do World Fund (celosvětového fondu), ze kterého se financují především spoluúčasti v Matching Grantech, Dobrovolnické granty a GSE (Group Study Exchange) týmy.

13 The Rotary Foundation of Rotary International Distriktní zjednodušené granty Rotariánská součinnost a účast: Analýza komunitárních potřeb a příprava projektu a jeho plánu Sestavení dozorčího výboru projektu z nejméně 3 Rotariánů Průběžné sledování čerpání fondů Součinnost při realizaci projektu Jasná průkaznost komunitární účasti Organizace setkání poskytovatelů lokálních služeb a představitelů komunity Propagace projektů v místních médiích

14 The Rotary Foundation of Rotary International Distriktní zjednodušené granty Granty přesahující $25.000: platba se realizuje ve splátkách podle plánu výdajů Distrikt je povinen vyžadovat dílčí realizační zprávu před poskytnutím dalších splátek Distrikt smí mít maximálně dva otevřené granty najednou, a to tak, že první grant musí být vyčerpán na 50% předtím, než se zahájí platby grantu následujícího Důležitá kritéria

15 The Rotary Foundation of Rotary International 3-H Granty Financují se dlouhodobé, svépomocné, !!!!grassroots rozvojové projekty, které jsou založeny na udržitelném, trvalém a integrativním přístupu k řešení příslušného problému H H UNGER - hlad H H UMANITY - humanita H EALTH - zdraví

16 The Rotary Foundation of Rotary International 3-H Granty Požadavky Nositelský a sponzorský klub musí mít za sebou zkušenost primárního sponzora, nositele Matching Grantu v minulých pěti letech od podání žádosti Sponzor musí být aktivní a podepsán na jakémkoliv současném reportu 3-H nebo Matching Grantu Sponzoři musí poskytnout minimálně 10% přiřknuté hodnoty 3-H grantu

17 The Rotary Foundation of Rotary International 3-H Granty Požadavky – Integrativní přístup Projekty musí reagovat na humanitární potřeby a využívat programové součásti jako jsou: Výuka a vzdělávání Účast místní komunity Rotariánský sbor Kapitálový přínos Technické znalosti, zkušenosti

18 The Rotary Foundation of Rotary International 3-H Granty 3-H Granty musí být využívány k násobným cílům: Nejen: Zdravotnické vybavení ALE: Zdravotnické vybavení Zaškolení personálu k ovládání tohoto zařízení Vzdělávání v oblasti zdravotnictví Kampaň PR upozorňující na aktivitu Rotary

19 The Rotary Foundation of Rotary International 3-H Granty Důležitá data pro 3-H projekty 1.července – 31.března Přijímání návrhů na TRF Vybrané návrhy budou zaslány k doplnění žádosti příslušným sponzorským klubům 1. srpen Závěrečný termín pro předložení Žádostí, které byly rozeslány v předchozím termínu po rozhodnutí Trustees 1.listopad Závěrečný termín pro sponzory, aby vyhověli všem požadavkům, vyplývajícím ze Žádosti

20 The Rotary Foundation of Rotary International Dobrovolnické granty Podporují Rotariánské cesty v rámci mezinárodní humanitární služby

21 The Rotary Foundation of Rotary International Dobrovolnické granty Původně individuální granty Plochý grant: $3.000 pro jedince a do $6.000 pro tým do pěti členů Přebytečné fondy je možné vynaložit na krytí nákladů, souvisejících se projektem Minimální doba pobytu je 5 dnů na místě realizace projektu Přehled:

22 The Rotary Foundation of Rotary International Dobrovolnické granty 1) Musí existovat zřetelně definovaná potřeba komunity 2) Potřebu lze uspokojit zkušeností a znalostí Rotariána nebo jeho týmu 3) Komunita sama nedovede tuto potřebu uspokojit, chybí právě znalosti, zkušenosti a dovednosti 4) Pro tuto službu se mohou kvalifikovat pouze Rotariáni a jejich partneři Dostupnost:

23 The Rotary Foundation of Rotary International Dobrovolnické granty Žádosti se musí podat tři měsíce před odjezdem Žádosti musí být kompletní k potvrzení minimálně 2 měsíce před odjezdem Žádosti

24 The Rotary Foundation of Rotary International Správa prostředků The Trustees spoléhají na integritu klubů a Rotariánů, kteří se při realizaci projektů angažují, že prostředky budou použity efektivně k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

25 The Rotary Foundation of Rotary International Správa prostředků Zacházejte s TRF prostředky jako se vzácným jměním Udržujte kompetentní a pečlivý dohled nad projektem Zachovejte standardní podnikatelské praktiky Hlaste jakékoliv znaky nestandardního průběhu TRF Jak vyhovět požadavkům

26 The Rotary Foundation of Rotary International Správa prostředků Realizujte projekt tak, jak byl potvrzen TRF Zajistěte finanční revizi projektu Dodržujte pravidla včasného a kompletního reportování (hlášení) Jak vyhovět požadavkům

27 The Rotary Foundation of Rotary International Správa prostředků Co je jeho smyslem? Oslavuje úspěchy Demonstruje správné využití prostředků TRF Ukazuje na transparentnost užití peněz Odpovídá vládním požadavkům Zdůrazňuje získané znalosti a dovednosti Získává budoucí podporu Reportování (hlášení)

28 The Rotary Foundation of Rotary International Správa prostředků Jaké jsou termíny pro podávání hlášení? Každých 12 měsíců po dobu existence projektu. Do dvou měsíců po ukončení projektu Reportování (hlášení)

29 The Rotary Foundation of Rotary International Program humanitárních grantů OTÁZKY? The Rotary Foundation of Rotary International


Stáhnout ppt "The Rotary Foundation of Rotary International Program humanitárních grantů."

Podobné prezentace


Reklamy Google