Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Větrná eroze Vzniká mechanickou činností větru: rozrušuje půdní povrch odnáší uvolněné půdní částice ukládá je na jiných místech (při poklesu energie vzdušného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Větrná eroze Vzniká mechanickou činností větru: rozrušuje půdní povrch odnáší uvolněné půdní částice ukládá je na jiných místech (při poklesu energie vzdušného."— Transkript prezentace:

1 Větrná eroze Vzniká mechanickou činností větru: rozrušuje půdní povrch odnáší uvolněné půdní částice ukládá je na jiných místech (při poklesu energie vzdušného proudu) V /semi/aridních zemích

2 Větrná eroze EOLIZACE - působení mechanické síly větru –sypké hmoty > větrná eroze –horninové pevné útvary > koraze (obrušování) Větrná eroze 1. abraze (rozrušování povrchu půdy a uvolnění jednotlivých částic) 2. deflace (odnášení uvolněných částic) 3. sedimentace (ukládání částic půdy)

3

4 Faktory ovlivňující větrnou erozi Klimatické Půdní Porostní Územní

5 Klimatické faktory Vítr –Převládající směr –Rychlost (min. 27 až 35 km/hod) –Kinetická energie – testy v aerodynamickém tunelu Srážky Teplota ovzduší Evapotranspirace

6 Půdní faktory Velikost a tvar půdních částic –stupeň erodovatelnosti půdy = poměr EC / NC erodovatelné p. č. (EC) neerodovatelné p. č. (NC) –Hranice mezi EC a NC v USA = 0,84 mm (v ČR upravena na 2,0 mm Vlhkost půdy

7 Porostní faktory Plošný vegetační kryt (hustota) Vegetační bariéry –velké snížení rychlosti větru těsně za bariérou –zachycení nesené půdní částice

8 Územní faktory Délka pozemku ve směru převládajících větrů Odnos půdy: –Nulový na počátku pozemku –Roste exponenciálně s jeho délkou –Konstantní - ustálení po určité vzdálenosti (rovná se transportní síle větru) Sklonitost pozemku Sklonité pozemky obroženější než vodorovných

9 Odhad větrné eroze Stanovení potenciální ohroženosti –Pomocí BPEJ Klimatické regiony - první číslo BPEJ Hlavní půdní jednotky - druhé a třetí BPEJ –Náchylnost k erozi

10 Odhad větrné eroze [JANEČEK, 2007]

11 Modelování větrné eroze Intenzita větrné eroze podle Woodrufa a Siddowaye (1965), pro ČR Vrána (1978) E = I. K. C. f(L). f(V) –E - potenciální ztráta půdy větrnou erozí (t/ha.rok) –I - faktor erodibility půdy (%) –K - faktor drsnosti půdního povrchu (, K=1 bez výčnělků)

12 Modelování větrné eroze Intenzita větrné eroze E = I. K. C. f(L). f(V) –L - faktor délky pozemku (délka nechráněného pozemku ve směru převládajícího větru) –V - faktor vegetačního krytu (USA – hodnoty pro různé plodiny v různých fázích růstu), ČR: na jaře = bez veg.

13 C - KLIMATOLOG

14 Modelování větrné eroze WEELS (Wind Erosion on European Light Soils) 1. identifikace problémových oblastí v regionálním měřítku pro detailnější výzkum, 2. určení potenciálního rizika větrné eroze v polním měřítku (dle ornice, délky pole, směru větru a větrné zábrany) 3. modelování procesů větrné eroze pro období 30 let, pro předpovědi na základě scénářů klimatických změn a scénářů různých způsobů využití krajiny (vyžaduje velmi detailní data) [Dostál, Krása, 2010]

15 Tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze půd ČR 3 hlavní tematické skupiny: ● GAEC - zeměděl. půdy pro speciální protierozní management ● Vodní eroze půd ČR ● Větrná eroze půd ČR Uveden do provozu v říjnu 2008 Aktualizace - půlroční interval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

16 Vodní a větrná eroze půd ČR GAEC - zeměděl. půdy s nutností aplikovat speciální protierozní management ● protierozní management definován v bodu 2 nové koncepce GAEC ● GAEC standardy definováné nařízením vlády č. 479/2009, platnost 1. ledna 2010 ● obsahuje i vrstvy faktorů vstupujících do výpočtu erozní ohroženosti

17 Vodní a větrná eroze půd ČR Vodní eroze půd ČR ● Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (mapa 10x10m) ● Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný smyv půdy - z rovnice USLE dle faktoru ochranného vlivu vegetace C) ● Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí (dle faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území)

18 Vodní a větrná eroze půd ČR Větrná eroze půd ČR (kategorie ohroženosti) ● Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozí ● Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozí na katastry ● Potenciální ohroženost celkového zemědělského půdního fondu větrnou erozí ● Potenciální ohroženost ZPF větrnou erozí na katastr

19 Literatura Dostál, T., Krása, J.: Ochrana a organizace povodí., 2010 JANEČEK, Miloslav, et al. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: VÚMOP, v.v.i, 2007. 76 s. ISBN 978-80-254-0973-2 SOWAC GIS: Tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze půd ČR.


Stáhnout ppt "Větrná eroze Vzniká mechanickou činností větru: rozrušuje půdní povrch odnáší uvolněné půdní částice ukládá je na jiných místech (při poklesu energie vzdušného."

Podobné prezentace


Reklamy Google