Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu Jan Votrubec, Josef Vlasák Katedra geodézie a pozemkových úprav -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu Jan Votrubec, Josef Vlasák Katedra geodézie a pozemkových úprav -"— Transkript prezentace:

1 Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu Jan Votrubec, Josef Vlasák jan@votrubec.net, vlasak@fsv.cvut.cz Katedra geodézie a pozemkových úprav - Fakulta stavební ČVUT v Praze GIS Ostrava 2005 23. - 26. 1. 2005

2 Eroze Modely predikce a erozní ohroženosti Podklady - DTM, půda, vegetace Výpočet pomocí erozních profilů - USLE Gridové vrstvy a výpočet Srovnání metod, aplikace a další postup Obsah Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

3 Eroze vodnívětrná v malé míře normální a přirozený jev Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

4 Eroze vodnívětrná v malé míře normální a přirozený jev zrychlená eroze na svažitých pozemcích - - způsobuje škody a proto je nežádoucí Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

5 Negativní vlivy eroze odnos půdy snižování obsahu živin a hloubky půdy zanášení příkopů, nádrží, škody na komunikacích Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

6 fyzikálně-matematické - simulační empirické USLE - Universal Soil Loss Equation Wischmeier a Smith, 1978, USA Možnosti predikce - modely Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

7 Faktory: R - erozní účinnost deště K - náchylnost půdy k erozi LS - topografický faktor (délka a sklon) C - ochranný vliv vegetace P - zohlednění protierozních opatření USLE: G = R.K.L.S.C.P Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

8 Topografie terénu (terénní reliéf) DTM - digitální terénní model (DMR, DMT, DEM) Půda, klimatické a meteorologické údaje BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky KPP - komplexní průzkum půd rebonitace Vegetace osevní postup land-use - druh a využití pozemku letecké a družicové snímky Podklady Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

9 Volba erozních profilů v trasách plošného povrchového odtoku G = R.K.L.S.C.P [t/ha/rok] R = 20 (konst.) K - podle BPEJ L.S - výpočet C - plodina, osevní postup P = 1 (konst.) USLE - tradiční výpočet

10 Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze USLE - tradiční výpočet G př - přípustná ztráta půdy - podle hloubky půdy převzaté z BPEJ G < G př OK G > G př Protierozní opatření - PEO G ≈ G př Terénní průzkum, PEO

11 B1-B20: bloky orné půdy 1-29: erozní profily USLE - tradiční výpočet Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

12 Grid R = 20konst. Grid P = 1konst. Grid K podle linií BPEJ (vektor) GRID Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze Grid C - výpočet pro 4 zástupce plodin s různou protierozní ochranou

13 LS - digitalizované vrstevnice z mapy 1 : 10 000 grid DTMgrid LS GRID - LS faktor Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

14 Grid ztráty půdy G Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze C=0,02 jeteloviny C=0,16 jarní obilnina C=0,30 řepka ozimá C=0,50 brambory

15 Porovnání výsledků Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

16 Grid G-přípustné podle hloubky půdy převzaté z BPEJ G-přípustné Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

17 Vhodnost plodin Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze C=0,02 jeteloviny C=0,16 jarní obilnina C=0,30 řepka ozimá C=0,50 brambory

18 Lokální řešení – pozemek (blok půdy) Geodetické zaměření pro PÚ (cca 60m)  DMT USLE - tradiční výpočet - opakovaně Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

19 Model ztráty půdy G – trojúhelníková síť zaměření (cca 60m) pravidelná síť. (20m) USLE - tradiční výpočet - opakovaně Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze

20 USLE - tradiční výpočet - opakovaně Jan Votrubec, Josef Vlasák - Fakulta stavební ČVUT v Praze Model ztráty půdy G zaměření (cca 60m) pravidelná síť. (20m)

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu Jan Votrubec, Josef Vlasák Katedra geodézie a pozemkových úprav -"

Podobné prezentace


Reklamy Google