Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnost. Jak za č ít podnikat …  zjistíme, zda potřebujeme k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění  na živnostenském úřadě se zaregistrujeme k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnost. Jak za č ít podnikat …  zjistíme, zda potřebujeme k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění  na živnostenském úřadě se zaregistrujeme k."— Transkript prezentace:

1 Živnost

2 Jak za č ít podnikat …  zjistíme, zda potřebujeme k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění  na živnostenském úřadě se zaregistrujeme k daním, pojištění a ohlásíme živnost  zjistíme, jaké pojištění a v jaké výši musíme platit  podáme daňová přiznání a přehledy pojištění

3 Pot ř ebujeme živnostenský list? Chceme-li vydělávat samostatně, musíme zjistit, zda potřebujeme:  živnostenský list  jiné oprávnění (př. daňoví poradci, tlumočníci)  nebo nic (př. autoři, spisovatelé, herci, hudebníci) - viz OSVČ bez živnosti

4 Živnostenský ú ř ad a registrace  V každém případě zajdeme na živnostenský úřad, kde vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace - pojišťovny, finanční i živnostenský úřad…

5 Pojišt ě ní Zjistíme, zda musíme platit :  jen zdravotní pojištění nebo i sociální pojištění  měsíčně zálohy nebo stačí vše doplatit až po skončení roku po podání daňového přiznání Jestliže máme podnikání jako:  hlavní činnost, musíme platit měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění  vedlejší činnost, zdravotní i sociální pojištění doplatíme až po skončení roku po podání daňového přiznání. Budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec (viz sociální pojištění při vedlejší činnosti).

6 Odpov ě dný zástupce pro živnost  Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.  Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za "řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů". Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v "potřebném rozsahu" (který ale není blíže definovaný). Definována je ale maximální výše pokuty, kterou může odpovědný zástupce dostat - 50 tisíc Kč. Ovšem při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem údajně nebývá postihován tento zástupce, ale přímo držitel živnostenského listu.

7 Druhy živností Živnosti, jejich druhy a podmínky pro získání živnostenského oprávnění popisuje živnostenský zákon. Podrobně viz: 1. Ohlašovací živnosti  Volné, vázané a řemeslné živnosti 2. Koncesované živnosti

8 1.Ohlašovací živnosti Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku a dělí se na:  Volné živnosti  Vázané živnosti  Řemeslné živnosti

9 Živnosti volné, volná živnost  Je to živnost, pro jejíž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost.  Má název Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  Podnikatel si rozsah této živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat.  Příklad: velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby…

10 Živnosti vázané  Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona.  Příklad: masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly…

11 Živnosti ř emeslné Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou:  Výuční list  Maturita v oboru  Diplom v oboru  6 let praxe v oboru  Příklad: řeznictví, zednictví, hostinská činnost, klempířství a oprava karoserií, montáž a opravy elektrických zařízení…

12 2. Živnosti koncesované  Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy.  Příklad: provozování pohřební služby, taxislužba, provozování cestovní kanceláře..

13 Jak pozastavit živnost  Zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad, nahlásíme pozastavení a dostaneme potvrzení.  Dále to oznámíme správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně, a to do 8 dní od změny.  Pokud chceme během přerušení získat podporu v nezaměstnanosti, zajdeme na úřad práce.

14 Provozovna Co je provozovna?  Provozovna je prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost. Například prodejna, kancelář, dílna, ordinace, stánek, pojízdná prodejna.  Počet provozoven není omezený. Odpovědná osoba  Pro každou provozovnu musíme ustanovit osobu odpovědnou za její činnost.

15 Provozovna Označení provozovny:  Provozovna musí být označena naším obchodním jménem a IČem, můžeme připojit název provozovny nebo jiné rozlišující označení.  Stánek apod. musíme navíc označit údajem o sídle nebo místě podnikání. U provozovny pro prodej zboží nebo poskytování služeb musíme mít na dveřích vchodu nebo na jiném viditelném místě uvedeno i:  jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny  prodejní nebo provozní dobu pro styk se spotřebiteli (ne u stánku)

16 Použité prameny  Živnostenský úřad- České Budějovice: nám. Přem. Otakara II. 1,2  www.jakpodnikat.cz  www.czso.cz

17 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Živnost. Jak za č ít podnikat …  zjistíme, zda potřebujeme k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění  na živnostenském úřadě se zaregistrujeme k."

Podobné prezentace


Reklamy Google