Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EBOLA A JINÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY Stanislava Šimková, infekční oddělení Thomayerovy nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EBOLA A JINÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY Stanislava Šimková, infekční oddělení Thomayerovy nemocnice."— Transkript prezentace:

1 EBOLA A JINÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY Stanislava Šimková, infekční oddělení Thomayerovy nemocnice

2 EBOLA – OBECNÉ INFORMACE virové onemocnění, rod Ebolavirus, čeleď Filoviridae 5 kmenů viru – Ebola-Zair, Ebola-Sudán, Ebola- Reston, Ebola - Pobřeží slonoviny, Ebola Bundibugyo Největší smrtnost kmen Ebola-Zair

3 EBOLA – OBECNÉ INFORMACE Onemocnění patří mezi krvácivé horečky, název Krvácivá horečka Ebola Historie -původ viru v Africe -zvířecí rezervoár – netopýři, kaloni

4 EBOLA – OBECNÉ INFORMACE Inkubační doba 4 -10 dní s krajním rozmezím 2 – 21 dní Smrtnost při nakažení kmenem Ebola – Zair 50 - 90%

5 EBOLA – PŘENOS Přímý kontakt s infikovaným biologickým materiálem mrtvých nebo živých infikovaných osob či zvířat Též prostřednictvím předmětů kontaminovaných tímto biologickým materiálem Přenos vzduchem nebyl zdokumentován Manipulace s mrtvými těly nakažených

6 EBOLA – PŘENOS Přenos sexuálním stykem je pravděpodobný i delší dobu po vyléčení / týdny / V rané fázi onemocnění je nakažlivost nízká Deaktivace viru – UV záření,gama záření,zahřátí na 60st.po dobu 60 min.,var 5 minut Chlazení a mrazení virus nedeaktivuje

7 EBOLA – PŘENOS Dezinfekční prostředky s chlornanem sodným – Procura Cl, Savagro basic, Savo prim S chlórem - Chloramin T, Dikonit, Cloramix DT, Medicarine

8 EBOLA – KLINICKÝ OBRAZ Začátek – náhlý, únava, malátnost, bolesti břicha, hrudníku, průjem, zvracení, horečka Okolo 5.dne exanthem, zánět nosohltanu s ulceracemi, suchý kašel, myalgie, artralgie Průjmy a zvracení vedou k dehydrataci

9 EBOLA – KLINICKÝ OBRAZ U 70% případů se objevuje 7.den nemoci krvácení z tělních dutin, do kůže a GIT Smrt nastává ve druhém týdnu nemoci následkem ztráty krve, dehydratace a šoku

10 EBOLA – DIAGNOSTIKA V posledních 3 týdnech: Anamnéza pobytu v Africe nebo na Filipínách Kontakt s importovanými opicemi nebo biologickým materiálem Trombocytopenie, leukopenie, zvýšení TA / AST vyšší než ALT/

11 EBOLA – DIAGNOSTIKA Kultivace viru z krve a jiných biologických materiálů během horečnatého stadia Průkaz viru i pomocí PCR Protilátky - serokonverze mezi 8-12.dnem nemoci

12 EBOLA – TERAPIE, PROGNÓZA, PREVENCE A PROFYLAXE Účinná antivirotika nejsou známa Symptomatická léčba Špatná prognóza při hemorhagických projevech Vyvíjí se vakcína, výsledky zatím nejsou slibné

13 EBOLA – EPIDEMIE 1976 v Jižním Súdánu a severním Zairu, onemocnělo přes 300 osob, smrtnost 90% 1996 v Gabunu Předchozí největší epidemie byla v Ugandě v r. 2000-2001, 427 případů,224 úmrtí – 53% 2007/2008 v Ugandě oblast Bundibugyo, onemocnělo 149, zemřelo 37 osob

14 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE V současné době jde o první epidemii v západní Africe Největší epidemie v historii

15 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE 22.3.2014 nahlášena Světové zdravotnické organizaci rychle postupující epidemie v Guineji Zpětná šetření prokázala, že pravděpodobně první případ eboly se objevil v prosinci 2013 Vyšetření vzorků odebraných pacientům prokázaly kmen Ebola- Zair

16 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Začátek epidemie byl ve 3 jihovýchodních oblastech Guiney a v hl. městě Konakry Do 30.3. hlášeny případy z Libérie a v květnu v Sierra Leone V dubnu zpomalení epidemie, následovala akcelerace, která trvá dosud

17 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Ke konci srpna 2014 hlášeno celkem 3069 onemocnění, z toho 1552 úmrtí Celková smrtnost 55% Smrtnost v Guinei 74%, Libérii 47% a v Sierra Leone 44% Tyto rozdíly mohou být spíše v důsledku rozdílů ve sběru dat a pečlivosti hlášení, nikoliv reálné v úmrtnosti

18 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE 25.7.2014 nahlásilo nigerijské Ministerstvo zdravotnictví zavlečení onemocnění Ebolou do země Šlo o amerického občana liberijského původu který 20.7.2014 přiletěl služebně, 25.7. zemřel Vyšetřováno 59 kontaktů ve spolupráci s WHO Ke 26.8. hlášeno z Nigérie 17 případů onemocnění včetně 6 úmrtí

19 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Výskyt mezi zdravotníky Od počátku epidemie hlášena řada případů onemocnění zdravotníků v Libérii a Sierra Leone Libérie minimálně 18 zdravotníků zemřelo V Sierra Leone zemřel hlavní lékař ošetřující pacienty s Ebolou a tři zdravotní sestry ze stejného střediska

20 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE 16.7.2014 vytvořila WHO subregionální Koordinační centrum pro epidemii se sídlem v Konakry s cílem lépe organizovat kontrolu epidemie Kontrolní opatření zavedená ministerstvy zdravotnictví dotčených zemí podporuje WHO, UNICEF, Lékaři bez hranic a řada dalších partnerů

21 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Evropská unie financuje založení polní laboratoře v Guékédou v Guinei Další aktivity výše jmenovaných organizací zahrnují školení komunitních zdravotníků, vydávání a rozesílání informačních materiálů, podpora multimediální komunikace, instruktáž pečovatelů, psychosociální podpora pacientům a jejich rodinám a další.

22 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Ekologický systém v postižených zemích napomáhá šíření viru Eboly Původ této epidemie není znám Předpoklad vzniku prvních případů onemocnění kontaktem s masem divoce žijících zvířat, blízkým kontaktem se sekrety, orgány a dalšími biologickými tekutinami nakažených zvířat Subtropické regiony západní Afriky jsou domovem kaloňů, kteří v sobě mohou virus přechovávat

23 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Přenos viru primárně z člověka na člověka Nejvyšší riziko je při péči o nemocné a dále manipulace s těly zemřelých, kontaminovanými oděvy a tradiční pohřební obřady, jejichž součástí je omývání těla Dosavadní vývoj epidemie vede k předpokladu, že dosud nejsou známy všechny způsoby přenosu v rámci komunity

24 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Zdravotníci jsou ohroženi Přímým kontaktem s nakaženými osobami Kontaminovaným nemocničním materiálem Zdravotnickým odpadem Bariérová péče v podmínkách horkého klimatu představuje značnou zátěž

25 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Riziko pro rezidenty-nízké, pokud jsou striktně dodržována preventivní opatření Vyšší riziko pro návštěvníky rodin a příbuzných Riziko pro návštěvníky zdravotnických zařízení je závislé na dodržování opatření v těchto zařízeních a na zdravotní péči, která je vyžadována Vyšší riziko pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří pomáhají v zasažených zemích

26 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Riziko přenesení infekce do EU Osoby nakažené virem Ebola mohou cestovat v inkubační době všemi dopravními prostředky Onemocnění se může projevit až po příjezdu do cílové země nebo během cesty Onemocnění se rozvine rychle a nemocný si nemusí uvědomit, že byl vystaven viru

27 EBOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Pokud se v členských státech EU objeví osoba nakažená Ebolou, nelze vyloučit sekundární přenos v rámci přímých kontaktů, dokud není riziko identifikováno Prevence přenesení viru je nízká při dodržování doporučení, vydaných WHO, CDC a agenturou PHE

28 E BOLA - SOUČASNÁ EPIDEMIE WHO nedoporučuje zavádění cestovních nebo obchodních omezení v zemích Ebolou dotčených WHO nedoporučuje kontrolu cestujících při odjezdu ani příjezdu vzhledem k tomu, že odhalení cestujícího s horečkou skenerem neznamená onemocnění Ebolou a naopak cestujícího v inkubační době neodhalí

29 E BOLA – SOUČASNÁ EPIDEMIE Scénáře postupu pro země EU/EHP vytvořeny v dubnu 2014 Řídí se jimi i Česká republika Scénář 1 - podezření na expozici virem Scénář 2 - osoba, u níž se projevují příznaky onemocnění Scénář 3 - cestující s příznaky odpovídajícími ebole na palubě letadla

30 E BOLA - SOUČASNÁ EPIDEMIE Podle těchto scénářů vydala Hygienická služba doporučené postupy při výskytu VNN v terénu a ve zdravotnických zařízeních VNN – Vysoce Nebezpečné Nákazy Patří sem – Hemoragické horečky / ebola, lassa,marburg/ Chřipka způsobená novým subtypem viru SARS,nový koronavirus/ MERS-COV /, antrax, variola

31 H EMORAGICKÉ HOREČKY - ROZDĚLENÍ Arenavirus Horečka Lassa Bolivijská h.h./ virus Junin Argentinská h.h. / virus Machupo Venezuelská h.h. / virus Guanarito Brazilská h.h. / virus Sabia

32 H EMORAGICKÉ HOREČKY - ROZDĚLENÍ Filoviridae Horečka Ebola Hemoragická horečka Marburg

33 H EMORAGICKÉ HOREČKY - ROZDĚLENÍ Flaviviridae Žlutá zimnice Hemoragická forma dengue Omská hemoragická horečka Nemoc Kyasanurského lesa

34 H EMORAGICKÉ HOREČKY - ROZDĚLENÍ Bunyaviridae Krymsko – konžská hemoragická horečka / Nairovirus / Horečka údolí Rift / Phlebovirus / Hantavirový plicní syndrom Hemoragická horečka s renálním syndromem / Hantavirus /

35 H OREČKA LASSA Poprvé popsána 1969 při onemocnění tří ošetřovatelek z nemocnice Lassa v Nigérii Jedna z nich převezena do USA, kde byl virus izolován Nozokomiální epidemie postupně v Nigérii, Libérii a Sierra Leone, počet případů roste v období dešťů Rezervoárem viru v přírodě hlodavci Nákaza vodou nebo potravinami infikovanými močí nebo trusem těchto hlodavců

36 H OREČKA LASSA Promořenost domorodců v zemích západní Afriky je 10-20%, onemocnění probíhají lehce U bílých misionářů vždy velmi těžký průběh nemoci Přenos i vzdušnou cestou, kontaminovanými předměty, nedostatečně sterilizovanými nástroji, krví nebo močí pacientů V nemocnici počet případů vyšší v období sucha

37 H OREČKA LASSA Inkubační doba 7-12 dní Klinický průběh různý od lehkých až po závažná onemocnění Bolesti v krku – rozvoj povlakové anginy s lymfadenopatií, zimnice, horečka, cefalea, myalgie, anorexie, bolesti břicha až zvracení,hepatomegalie. Otok obličeje a krku, u ¼ postižených rozvoj hemoragické diatézy

38 H OREČKA LASSA Trvání nemoci v průměru 15 dnů Smrtnost v průměru 1% U hospitalizovaných 15% U těhotných 50% Závažnost nemoci koreluje s virovou náloží

39 H OREČKA LASSA Terapie – symptomatická Úprava vodního a minerálového prostředí Ukazuje se účinné podávání ribavirinu Diagnostika NIF 4násobný vzestup titru specifických protilátek

40 H OREČKA LASSA Při ošetřování nemocných je zásadní dodržování bariérového režimu V podmínkách venkovské praxe jde o osobní pomůcky ošetřujícího personálu Ve vyspělých zemích se nemocní izolují v prostředí s nucenou výměnou vzduchu s použitím HEPA filtru Očkování není k dispozici

41 H EMORAGICKÁ HOREČKA M ARBURG Původce patří stejně jako u horečky Ebola mezi Filoviridae Poprvé diagnostikována 1967, zdrojem zásilka kočkodanů zelených z Ugandy, měly být použity k výrobě poliovakcíny Nakazilo se 25 laboratorních pracovníků, 7 z nich zemřelo Od nich se nakazili další pracovníci = interhumánní přenos Velká epidemie v Kongu 1998-2000, v Angole 2003-2005, celkem skoro 500 úmrtí

42 H EMORAGICKÁ HOREČKA M ARBURG Přenos kontaktem s biologickým materiálem nemocného na vrcholu nemoci, ne vzdušnou cestou Inkubační doba 3-9 dní Náhlý začátek s hyperpyrexií, cefalea, myalgie, další den faryngitida, zvracení, průjem 5-7.den vyrážka s příznaky hemoragické diatézy Následuje těžká ztráta krve, kóma Smrtnost 25%

43 H EMORAGICKÁ HOREČKA M ARBURG Diagnostika - Elisa test k vyšetření protilátek mezi 8.-12.dnem nemoci PCR Anamnéza – epidemiologická a cestovatelská Terapie symptomatická Vakcína není ve vývoji, protiepidemická opatření shodná s Ebolou

44 O NEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ FLAVIVIRY Žlutá zimnice Dengue Omská hemoragická horečka Nemoc Kyasanurtského lesa Jde o arbovirozy, jsou přenášené členovci, hlavně komáry a klíšťaty

45 Ž LUTÁ ZIMNICE Nepatří mezi hemoragické horečky Epidemiologicky závažné onemocnění Obrovské epidemie v minulosti včetně jižní Ev ropy a USA 1888 zemřelo při budování Panamského průplavu 20 000 osob, práce musely být zastaveny V současnosti ročně hlášeno 200 000 onemocnění, z nich 30 000 umírá Přenašeč komár Aedes aegypti

46 Ž LUTÁ ZIMNICE 2 formy přenosu městský typ - virus koluje mezi lidskými hostiteli a komárem džunglový typ – rezervoárem hlavně opice a vačice, přenašečem i jiné druhy komárů

47 Ž LUTÁ ZIMNICE Inkubační doba 3-6 dnů Červené stadium – horečka, rash na obličeji, zarudlé spojivky Po něm krátké období remise, nebo úzdrava Následuje žluté stadium- horečka, bradykardie, hepatocelulární icterus, postižení ledvin až anurie, petechie, hematemeza, delirium, křeče, koma

48 Ž LUTÁ ZIMNICE Diagnostika – anamnéza Sérologická – specifické protilátky IgM a IgG NRL pro klíšťovou meningoencefalitidu může zajistit identifikaci viru Prevence očkování atenuovanou lyofilizovanou vakcínou Platnost 10 let Mezinárodní certifikát v Mezinárodním očkovacím průkazu bývá vyžadován při cestě do zemí, kde se onemocnění vyskytuje

49 DENGUE Epidemie poprvé v Djakartě 1779 Člověk je rezervoárem i konečným hostitelem Přenašeč komár Onemocnění má endemický výskyt mezi 25 /35/stupněm severní a 25 /35/stupněm jižní šířky

50 DENGUE 2 formy onemocnění febrilní viroza s exantémem /DF dengue fever/ závažná hemoragická horečka /DHF dengue haemorrhagic fever /, ta může vyústit v syndrom šoku / DSS dengue shock syndrome/

51 DENGUE Postižení spíše mladí lidé a děti Inkubační doba 4-7 dnů Začátek náhle horečkou, bolestí hlavy, kloubů a svalů Často 2 fáze onemocnění – první 1-3 dny, po jednodenní remisi druhá fáze s horečkou, trvá 3- 6 dnů

52 DENGUE Hemoragická forma krvácivé projevy mezi 3-7 dnem nemoci, neklid, zvracení, bolest břicha, ascites, pleurální výpotek Následuje úzdrava Nebo přechod do stadia s šokem s hypotenzí, hypovolemií Příčina opakovaná nákaza jiným sérotypem viru Diagnostika po návratu z tropů a vyloučení malárie sérologické vyšetření Terapie symptomatická, u závažných průběhu nutnost uložení na JIP

53 K RYMSKO - KONŽSKÁ HEMORAGICKÁ HOREČKA Původce patří mezi Bunyaviridae Výskyt v Africe, Evropě, Asii Rezervoár ptáci, domácí zvířata – ovce, kozy Přenos klíšťaty rodu Hyalomimia Klinický průběh – náhlá horečka, bolest hlavy, zad, zvracení i průjem Petechie, u těžkých forem projevy krvácení Postižení jater

54 K RYMSKO - KONŽSKÁ HEMORAGICKÁ HOREČKA Prognoza je nejistá,smrtnost u hospitalizovaných 9-50% Diagnoza testem Elisa – průkaz antigenu v krvi, pomocí PCR, později specifické protilátky Terapie symptomatická, zkouší se ribavirin Vakcína není k dispozici Používání repelentů

55 H EMORAGICKÉ HOREČKY Arbovirozy Vyznačují se přírodní ohniskovostí = přenašeč je vázán na určité biotypy Uplatňují se vlivy geografické, časové, sezonní Většinou jde o zoonózy, kdy člověk je náhodným hostitelem U některých z arboviróz může jít o různé cesty přenosu

56 H EMORAGICKÉ HOREČKY Původci některých hemoragických horeček patří mezi Arbovirozy klinické formy různé od inaparentních až po těžké stavy s vysokou smrtností z arboviroz, projevujících se jako hemoragická horečka jde o hemoragickou formu dengue /flaviviridae/, krymsko konžskou h.h./bunyaviridae/

57 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EBOLA A JINÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY Stanislava Šimková, infekční oddělení Thomayerovy nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google