Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Křesťanství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Křesťanství."— Transkript prezentace:

1

2 Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Křesťanství Metodický list (anotace): Výkladová prezentace doplněná obrázky a shrnujícími otázkami, která lze měnit dle potřeb vyučujícího. Červeně zvýrazněný text slouží současně jako zápis do sešitu. Součástí prezentace jsou také krátká videa, která zajímavým a poutavým způsobem podtrhují výklad. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

3

4 Kříž …připomíná smrt Symboly křesťanství

5 Ichthys (ryba) Hl. symbol prvotních křesťanů řecké slovo Ichthys je zkratkou slovního spojení = Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel

6 KŘESŤANSTVÍ je MONOTEISTICKÉ NÁBOŽENSTVÍ - víra v jednoho Boha vzniklo ve starověku ze židovství na území Palestiny kolem roku 30 n. l. po dlouhém pronásledování křesťanů se stalo římským státním náboženstvím od 5. století pronikalo do dalších evropských zemí a stalo se součástí života lidí Jaký jiný druh náboženství existuje? Znáte konkrétní příklady? Znáte protiklad slova monoteismus?

7 Světová náboženství POLYTEISMUS – mnohobožství – předkřesťanská náboženství pohanských národů (staří Germáni, Keltové, Slované, Římané…) Nejrozšířenějšími monoteistickými náboženstvími současnosti jsou KŘESŤANSTVÍ a ISLÁM, která obě navazují na ŽIDOVSTVÍ (judaismus)

8 Hl. myšlenky křesťanství shrnuje BIBLE – posvátná kniha křesťanů 2 části:  STARÝ ZÁKON Mojžíšův zákon (židovský zákon) ►  NOVÝ ZÁKON zachycuje Ježíšovo působení, skutky, smrt a vzkříšení Ježíše (křesťanský zákon)

9 JEŽÍŠOVO NAROZENÍ narozen v Betlémě – matka Marie většinu života (dětství, mládí) pobýval v Nazaretu ▼ Ježíš Nazaretský

10 JEŽÍŠUV KŘEST začátek Ježíšova veřejného vystupování jako kazatel a uzdravovatel – zrod křesťanské církve při křtu se otevřela nebesa a na Ježíše sestoupil Duch svatý (holubice) a z nebe se ozval hlas, který ho označil za vyvoleného syna Božího po křtu - odchod na poušť- půst (40 dní a 40 nocí) křest v řece Jordán Jaké další církevní obřady znáš?

11 CÍRKEV organizované společenství křesťanů Boží lid faráři, mniši biskupové, opati arcibiskupové kardinálové papež olomoucký arcibiskup Jan Graubner kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka církevní hodnostáři ►

12 papež Benedikt XVI. bazilika sv. Petra Kde sídlí papež? Odkud pochází? Jak se jmenuje jeho slavný předchůdce?

13 Rozdělení křesťanské církve (11.st.) 1. západní = katolickou (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Belgie, Francie, Česká republika…) 2. východní = pravoslavnou (Řecko, Srbsko, Bulharsko, Rusko, Bělorusko, Ukrajina…) Pravoslavný chrám Sv. Gorazda v Olomouci Víš, kdy slaví pravoslavní Vánoce? Jak se jmenuje ruský Ježíšek? Podívej se na to… ► Jaký svátek je pro katolíky nejdůležitější? Víš proč?

14 A jak to bylo s k křesťanstvím a jeho počátky u nás se můžeš dovědět zde ▼

15 Zdroje: Vykoupil, Z., Antonín, R., Fejfušová, M. Dějepis pro 7. ročník,. Středověk, Počátky novověku. Brno: Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-089-1 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-03-06]. Dostupné pod licencí Public domain na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Religion_distribution.png http://www.nabozenskeakrestanskepredmety.estranky.cz/fotoalbum/zalozky-s-modlitbami-2/modlitba-desatero- bozich-prikazani---c.26/c.--modlitba-desatero-bozich-prikazani..html http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Adorazione_dei_Magi_-_Google_Art_Project.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_18651_Cities_in_Israel.JPG?uselang=cs http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andrea_del_Verrocchio_002.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:River_Jordan.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Sv._Gorazda.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Graubner.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dominik_Duka_2011.jpg?uselang=cs http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OrthodoxCross.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BentoXVI-30-10052007.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vadersergistandhart.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Sv._Gorazda.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NakloKostel.jpg http://img9.ceskatelevize.cz/program/porady/10123499335/detail09/grafika.jpg?verze=1261066407


Stáhnout ppt "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Křesťanství."

Podobné prezentace


Reklamy Google