Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Byzantská říše / Byzanc:  vznik: z východořímské říše v 5. stol.  název: podle řecké osady Byzantion (  Konstantinopol  Istanbul)  forma vlády: císařství  trvání: do r (dobytí Konstantinopole Turky) Úkol: Ve kterém roce a za jakých okolností došlo k pádu západořímské říše?

3 Obr. 1 Byzantská říše za císaře Justiniána (527–565), kdy dosáhla na vrchol své moci Úkol: Pojmenuj oblasti ovládané Byzancí ve východním a i západním Středomoří v 6. stol.

4 Justinián Veliký (527−565)  ovládnutí Středomoří  občanský zákoník: Corpus iuris civilis  chrám Boží moudrosti: Hagia Sofia  Ravenna = centrum v Itálii Obr. 2 Mozaika s portrétem císaře Justiniána (bazilika San Vitale, Ravenna, Itálie)

5 Obr. 4 Oblast kolem města Ravenna v severní Itálii. Po Justiniánově smrti Byzanc postupně území v západním Středomoří ztratila Obr. 3 Osada Byzantion (pozdější Konstantinopol, dnešní Istanbul)

6 Kultura a náboženství Byzance: Úkoly: 1)Na jakou kulturu Byzantská říše navazovala? 2)Jaké náboženství se v Byzantské říši ujalo? 3)Jaký jazyk se stal základem byzantské kultury? 4)Co označujeme pojmem cézaropapismus?

7 Obr. 5 Původně křesťanský chrám Boží moudrosti v Istanbulu Úkol: Jak se nazývají věže kolem chrámu, z jaké kultury pocházejí a k čemu slouží?

8 Obr. 6 Interiér chrámu Boží moudrosti v Istanbulu

9 Obr. 7 Byzantská bazilika San Vitale v Ravenně

10 Obr. 8 Interiér byzantské baziliky Sant’Apollinare v Ravenně

11 Obr. 10 Císař Justinián s biskupy a bojovníky (mozaika v bazilice San Vitale, Ravenna) Obr. 9 Svatý Apolinář, biskup z Ravenny a zakladatel zdejší křesťanské církve (nástěnná malba v bazilice Sant’Apollinare, Ravenna)

12 Obr. 11 Byzantská ikona (Ježíš Kristus, 6. stol.) Obr. 12 Byzantská ikona (Panna Marie, 14. stol.)

13 ikonodulství uctívání náboženských obrazů  ikonoklasmus = obrazoborectví hnutí za odstranění náboženských obrazů

14 Obr. 13 Zdobená byzantská hlavice sloupu Obr. 14 Zdobená keramická láhev Obr. 15 Byzantské náušnice Obr. 16 Byzantská mince

15 Obr. 18 Stránka z byzantského textu čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Obr. 17 Byzantská kniha čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Úkol: Co označujeme jako evangelia?

16 církevní schizma 1054:  rozštěpení křesťanské církve: 1) západní = římskokatolická (latina)  2) východní = ortodoxní (řečtina)  pravoslavná dnes hlavně Řecko, Rusko, jihovýchodní Evropa

17 Obr. 19 Latinský křížObr. 20 Řecký kříž Obr. 21 Ruský pravoslavný kříž

18 turecké nebezpečí a zánik Byzantské říše: Obr. 22 Území Byzance k roku 1180 Obr. 23 Území Byzance k roku 1400  1453: dobytí Konstantinopole Turky  Byzanc součástí Osmanské říše

19 Doplň tvrzení náležitými fakty: 1)Byzantská říše vznikla z bývalé __________________ říše. 2)Jejím centrem se, z bývalé osady Byzantion, stalo město ________________. 3)Základy Byzance položil v 6. stol. císař __________________. 4)Ten říši rozšířil tím, že ovládl oblast _________________, včetně Itálie. 5)Náboženstvím Byzance se stalo _________________. 6)V dnešním Istanbulu se nachází významný chrám Boží _____________. 7)Součástí byzantské kultury jsou náboženské obrazy neboli ___________. 8)Uctívání náboženských obrazů nazýváme _______________. 9)Rozštěpením křesťanské církve vznikla v Byzanci církev______________. 10)Byzantská říše zanikla r. 1453, kdy dnešní Istanbul dobyli _____________.

20 správné odpovědi: 1)východořímské 2)Konstantinopol, dnešní Istanbul 3)Justinián 4)Středomoří 5)křesťanství 6)moudrosti 7)ikony 8)ikonodulství 9)ortodoxní 10)Turci

21 Citace obrazových materiálů: Obr. 1 Dodo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 3 Evil berry. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 4 TUBS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 5 Robert Raderschatt. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 6 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 7 Tango7174. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 8 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 9 picdrops. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

22 Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 11 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 12 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 13 Georges Jansoone. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 14 Marie-Lan Nguyen. [cit ].Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 469.jpg Obr. 15 Walters Art Museum. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: _Pair_of_Earrings_-_Walters_57560,_57561.jpg Obr. 16 Solidus-Tiberius II-Sear 421x422.jpg,derivative work: Original uploader was Michaelsanders. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

23 Citace obrazových materiálů: Obr. 17 shakko. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: gospels_%2812th_century,_GIM%29_by_shakko.jpg Obr. 18 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 19 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 20 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 21 RickP. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: odox_Church_01.svg&page=1 Obr. 22 Dodo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 23 Dodo. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

24 Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, ISBN X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl: PASEKA, ISBN


Stáhnout ppt "Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google