Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Byzantská říše / Byzanc:  vznik: z východořímské říše v 5. stol.  název: podle řecké osady Byzantion (  Konstantinopol  Istanbul)  forma vlády: císařství  trvání: do r. 1453 (dobytí Konstantinopole Turky) Úkol: Ve kterém roce a za jakých okolností došlo k pádu západořímské říše?

3 Obr. 1 Byzantská říše za císaře Justiniána (527–565), kdy dosáhla na vrchol své moci Úkol: Pojmenuj oblasti ovládané Byzancí ve východním a i západním Středomoří v 6. stol.

4 Justinián Veliký (527−565)  ovládnutí Středomoří  občanský zákoník: Corpus iuris civilis  chrám Boží moudrosti: Hagia Sofia  Ravenna = centrum v Itálii Obr. 2 Mozaika s portrétem císaře Justiniána (bazilika San Vitale, Ravenna, Itálie)

5 Obr. 4 Oblast kolem města Ravenna v severní Itálii. Po Justiniánově smrti Byzanc postupně území v západním Středomoří ztratila Obr. 3 Osada Byzantion (pozdější Konstantinopol, dnešní Istanbul)

6 Kultura a náboženství Byzance: Úkoly: 1)Na jakou kulturu Byzantská říše navazovala? 2)Jaké náboženství se v Byzantské říši ujalo? 3)Jaký jazyk se stal základem byzantské kultury? 4)Co označujeme pojmem cézaropapismus?

7 Obr. 5 Původně křesťanský chrám Boží moudrosti v Istanbulu Úkol: Jak se nazývají věže kolem chrámu, z jaké kultury pocházejí a k čemu slouží?

8 Obr. 6 Interiér chrámu Boží moudrosti v Istanbulu

9 Obr. 7 Byzantská bazilika San Vitale v Ravenně

10 Obr. 8 Interiér byzantské baziliky Sant’Apollinare v Ravenně

11 Obr. 10 Císař Justinián s biskupy a bojovníky (mozaika v bazilice San Vitale, Ravenna) Obr. 9 Svatý Apolinář, biskup z Ravenny a zakladatel zdejší křesťanské církve (nástěnná malba v bazilice Sant’Apollinare, Ravenna)

12 Obr. 11 Byzantská ikona (Ježíš Kristus, 6. stol.) Obr. 12 Byzantská ikona (Panna Marie, 14. stol.)

13 ikonodulství uctívání náboženských obrazů  ikonoklasmus = obrazoborectví hnutí za odstranění náboženských obrazů

14 Obr. 13 Zdobená byzantská hlavice sloupu Obr. 14 Zdobená keramická láhev Obr. 15 Byzantské náušnice Obr. 16 Byzantská mince

15 Obr. 18 Stránka z byzantského textu čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Obr. 17 Byzantská kniha čtyř evangelií (iluminovaný rukopis z 12. století) Úkol: Co označujeme jako evangelia?

16 církevní schizma 1054:  rozštěpení křesťanské církve: 1) západní = římskokatolická (latina)  2) východní = ortodoxní (řečtina)  pravoslavná dnes hlavně Řecko, Rusko, jihovýchodní Evropa

17 Obr. 19 Latinský křížObr. 20 Řecký kříž Obr. 21 Ruský pravoslavný kříž

18 turecké nebezpečí a zánik Byzantské říše: Obr. 22 Území Byzance k roku 1180 Obr. 23 Území Byzance k roku 1400  1453: dobytí Konstantinopole Turky  Byzanc součástí Osmanské říše

19 Doplň tvrzení náležitými fakty: 1)Byzantská říše vznikla z bývalé __________________ říše. 2)Jejím centrem se, z bývalé osady Byzantion, stalo město ________________. 3)Základy Byzance položil v 6. stol. císař __________________. 4)Ten říši rozšířil tím, že ovládl oblast _________________, včetně Itálie. 5)Náboženstvím Byzance se stalo _________________. 6)V dnešním Istanbulu se nachází významný chrám Boží _____________. 7)Součástí byzantské kultury jsou náboženské obrazy neboli ___________. 8)Uctívání náboženských obrazů nazýváme _______________. 9)Rozštěpením křesťanské církve vznikla v Byzanci církev______________. 10)Byzantská říše zanikla r. 1453, kdy dnešní Istanbul dobyli _____________.

20 správné odpovědi: 1)východořímské 2)Konstantinopol, dnešní Istanbul 3)Justinián 4)Středomoří 5)křesťanství 6)moudrosti 7)ikony 8)ikonodulství 9)ortodoxní 10)Turci

21 Citace obrazových materiálů: Obr. 1 Dodo. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzanc_za_Justini%C3%A1na.png Obr. 2 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpg Obr. 3 Evil berry. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locator_map_Byzantion.PNG Obr. 4 TUBS. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_in_Italy.svg Obr. 5 Robert Raderschatt. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aya_sofya.jpg Obr. 6 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:589IstanbulSSofia.JPG Obr. 7 Tango7174. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_of_San_Vitale,_Ravenna,_Italy.jpg Obr. 8 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_BW_3.JPG Obr. 9 picdrops. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_of_Sant_Apollinare.jpg

22 Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 11 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spas_vsederzhitel_sinay.jpg Obr. 12 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgin_Mary_%28Ubisi_icon%29.jpg Obr. 13 Georges Jansoone. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istanbul.Hagia_Sophia077.jpg Obr. 14 Marie-Lan Nguyen. [cit. 2013-01-21].Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilgrim_flask_St._Menas_Louvre_MN1 469.jpg Obr. 15 Walters Art Museum. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_- _Pair_of_Earrings_-_Walters_57560,_57561.jpg Obr. 16 Solidus-Tiberius II-Sear 421x422.jpg,derivative work: Original uploader was Michaelsanders. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiberius_II.jpg

23 Citace obrazových materiálů: Obr. 17 shakko. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_tetra- gospels_%2812th_century,_GIM%29_by_shakko.jpg Obr. 18 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAVBarbGr520Fol48v.jpg Obr. 19 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christian_cross.svg Obr. 20 [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Greek_cross.svg&page=1 Obr. 21 RickP. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Cross_of_the_Russian_Orth odox_Church_01.svg&page=1 Obr. 22 Dodo. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzanc_1180.png Obr. 23 Dodo. [cit. 2012-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzanc_1400.png

24 Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl: PASEKA, 2002. ISBN 80-7158-472-7.


Stáhnout ppt "Byzantská říše Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google