Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 Společenství Petržílkova 2486-2491 22. května 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 Společenství Petržílkova 2486-2491 22. května 2008."— Transkript prezentace:

1 Výroční shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz 22. května 2008

2 2 PROGRAM 1. Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486- 2491 2. Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 3. Zpráva o vyúčtování za rok 2007 4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2008 až červen 2009 5. Plán oprav a údržby na období červenec 2008 až červen 2009 6. Správa domu od července 2008 7. Doplňovací volba výboru 8. Volba revizní komise 9. Různé Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

3 3 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Celková rekonstrukce domu Získání dotace z programu PANEL Úvěr s fixací na 10 let Správa domu Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

4 4 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Celková rekonstrukce domu celkové náklady naší rekonstrukce mohly být vyfakturovány ještě s původní, tj. pětiprocentní sazbou DPH Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

5 5 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Získání dotace z programu PANEL Protože jsme splnili všechny stanovené podmínky a protože jsme žádost o dotaci z programu PANEL stihli podat ještě v 1. pololetí, získali jsme státní dotaci v maximální, tj. čtyřprocentní, výši, což pro nás znamená finanční přínos 4.776.255,- Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

6 6 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Úvěr s fixací na 10 let Úrok z úvěru, který máme zafixován na následujících 10 let, činí 4,66 % p.a. Po započtení 4% dotace budeme z půjčených 14 milionů splácet reálný úrok pouhých 0,44 % ročně. Vzhledem k inflaci, která se letos pohybuje kolem 7 %, to znamená, že nám náš úvěr – kromě přínosů rekonstrukce samotné – ještě vydělává více než 6 % ročně. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

7 7 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SVJ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Správa domu 1. Správu i takto velkého SVJ lze při splnění určitých podmínek zvládnout vlastními silami, a to s výraznými úsporami jak v oblasti nákladů na služby, tak i v oblasti čerpání FO. 2. Získané zkušenosti z minulých měsíců nám umožňují vytvořit takový systém kontroly hospodaření, který minimalizuje neefektivní vynakládání našich společných peněz. 3. Pro výkon správy je nezbytně nutná znalost všech relevantních právních předpisů. Případné pochybení či opomenutí na straně výboru může mít pro naše SVJ a tedy i všechny jeho členy velice závažné následky. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

8 8 ZPRÁVA O PRŮBĚHU REKONSTRUKCE Průběh rekonstrukce – ing. Hrdý Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

9 9 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE Druhé kolo výběrového řízení:  Trigema  Züblin Uchazeči byli vyzváni k podání nové cenové nabídky na úspornější variantu při zachování záměru projektové dokumentace (do 30.5.2007) Po porovnání byla nová nabídka firmy Züblin vyhodnocena jako výhodnější Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

10 10 HODNOCENÍ NABÍDEK Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

11 11 POROVNÁNÍ CEN Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

12 12 ROZPOČET Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

13 13 PODPORA V PROGRAMU PANEL 1.6.2007 podána žádost o vydání stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu Panel na poradenské a informační středisko 12.6.2007 stanovisko zpracováno s výsledkem potvrzení souladu s §2 písm. a) a b) NV 299/2001 Sb. a splnění podmínek §3 odst. 3 písm. a) doporučit poskytnutí podpory Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

14 14 PODPORA V PROGRAMU PANEL 25.6.2007 podána žádost o poskytnutí podpory v Programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií – PANEL č. 2007-0343 10.12.2007 zřízení operativního účtu u ČZRB a podepsána smlouva o poskytnutí dotace na úhradu úroků k úvěrům na opravy a modernizace panelových domů č.2007-0343-AP výše 4.776.255 Kč Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

15 15 ÚVĚR 28.5.2007 podána žádost o poskytnutí úvěru bez zajištění s pevnou úrokovou sazbou 22.6.2007 podepsána smlouva o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a. s.  výše 14 000 000 Kč  úrok 4,66 % p.a. (fixace na 10 let)  měsíční splátka 108 754 Kč Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

16 16 STAVEBNÍ POVOLENÍ 30.4.2007 žádost o vydání stavebního povolení 29.5.2007 vydáno stavební povolení 30.5.2007 nabylo právní moci Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

17 17 SMLOUVA O DÍLO uzavřena 26.6.2007 staveniště předáno 27.6.2007 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

18 18 NEHOSPODÁRNÝ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

19 19 HOSPODÁRNÝ ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

20 20 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA – PŮVODNĚ (90/70) PŘI ZAPNUTÝCH RADIATORECH, (které nebyly) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz 90/70

21 21 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA – PŮVODNĚ (90/70) PŘI VYPNUTÝCH RADIATORECH, (které byly) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz 90/70

22 22 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA – NYNÍ (70/50) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz PŘI ZAPNUTÝCH RADIATORECH 70/50

23 23 KONTROLNÍ MĚŘENÍ – SOUČASNÝ SPÁD VODY 50/70 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

24 24 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

25 25 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz SPOTŘEBA TEPLA (IQ 2008)

26 26 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz CENA TEPLA PŘI NEPROVEDENÍ REKONSTRUKCE

27 27 3. ZPRÁVA O VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2007 Vyúčtování 2007 – ing. Šlechta Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

28 28 AKTIVA A PASIVA K 1.1. 2007 Aktiva k 1.1. 2007, tj. peněžní prostředky na účtech a v pokladně, = 1 599 191,15 Kč Pohledávky (nevyúčtované služby za r. 2006) = 3 348 435,08 Kč Pasiva, tj. cizí zdroje (přijaté a neproúčtované zálohy a závazky) = 3 471 125,28 Kč Fond oprav = 1 520 359,45 Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

29 29 NÁKLADY NA REKONSTRUKCI V roce 2007 byla jako nejvýznamnější akce realizována celková rekonstrukce objektu zahrnující zejména zateplení vnějšího pláště objektu. Celkové náklady této akce činily 16 403 267,- Kč z toho: Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

30 30 TVORBA FONDU OPRAV ZA r. 2007 1 460 000 Kč. ZŮSTATEK FONDU OPRAV ZA r. 2006 1 520 000 Kč. CELKEM 2 980 000 Kč. Na úhradu této akce byl použit úvěr ve výši 14 mil. Kč a dále 2 403 267,- Kč z fondu oprav. V průběhu roku 2007 byla tvorba fondu oprav 1 459 962,-Kč, tzn. na konci roku 2007 před úhradami z tohoto fondu bylo k dispozici 2 980 321,- Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

31 31 NEJVĚTŠÍ VÝDAJE Z FONDU OPRAV V r. 2007: Z fondu oprav byla v r.2007 vedle části rekonstrukce uhrazena splátka úroků z úvěru ve výši 146 903,49 Kč a dále z větších položek například: Konečný zůstatek fondu oprav k 31.12.2007 činil 44 960,46 Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

32 32 K 31.12. 2007 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 1 456 000 Kč, POHLEDÁVKY ZA SLUŽBY 3 167 000 Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

33 33 ÚVĚR 14 000 000 Kč V r. 2008 NA SPLÁCENÍ ÚVĚRU 1 305 000 Kč Pasiva tvoří cizí zdroje, tj. úvěr ve výši 14 mil. Kč a ostatní závazky 4 575 779 (v tom přij. zálohy 3 397 000 Kč a 1 119 000 Kč závazky k dodavatelům). V roce 2008 bude na splácení úvěru vynaloženo 1 305 048,-Kč, t.j. měsíčně 108 754,-Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

34 34 DOTACE NA SPLÁTKY ÚROKŮ Z ÚVĚRU 4 776 255 Kč Na úhradu úroků z úvěru byla od státního fondu rozvoje bydlení získána dotace ve výši 4 776 255 Kč. Tato dotace nám bude formou třiceti záloh postupně vyplácena po celou dobu splácení úvěru. Jednotlivá splátka této dotace činí 159 209,-Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

35 35 PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA 1 byt v r. 2007 – 3 682 Kč/měsíčně, t.j. 1,03 NÁKLADŮ r. 2006. V celkovém vyúčtování roku 2007 byly proti předpisu záloh v celkové výši 4 851 762,-Kč vyčísleny celkové náklady 4 551 512,-Kč. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Skutečně vybrané zálohy činily 4 846 930,-Kč (t.j. 99,9% z předepsané částky).

36 36 PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA 1 byt v r. 2007 – 3 682 Kč/měsíčně, t.j. 1,03 NÁKLADŮ r. 2006. Průměrné náklady na byt v roce 2007 činí měsíčně 3 682,-Kč (t.j. 1,03 nákladů roku 2006), z toho na fond oprav 1148,- Kč (t.j. 1,41 stavu roku 2006) a náklady na teplo se snížily na 1 222,-Kč (t.j. 0,85 nákladů roku 2006). Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

37 37 VÝVOJ NÁKLADŮ (ROK 2005 – 2008) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

38 38 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz FOND OPRAV 14 mil. úvěr

39 39 KONTROLA ÚČETNICTVÍ Výrazně se zlepšila přesnost zaúčtování záloh; pouze u 2 bytů byly zjištěny přehozené zálohy (ú. 311); výbor si vede evidenci záloh samostatně s kontrolním systémem, který minimalizuje možnost chyby – i nadále vést evidenci záloh samostatně Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

40 40 KONTROLA ÚČETNICTVÍ Storno faktur, které Sistar vystavil duplicitně a předložil k proplacení podruhé: 26.032,- (úklid); 10.420,60 (údržba); stornovat fakturu za neobjednané a neprovedené práce 14.970,- (posudek ke stavu střechy!!!) – důsledně kontrolovat všechny faktury Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

41 41 KONTROLA ÚČETNICTVÍ Některé faktury účtovány na jiné účty, než by bylo vhodné; Sistar neoznačoval faktury, aby účetní věděla, kam má účtovat položky, které nejsou zcela jednoznačné – označovat pro účetní každou fakturu; opravit jmenné názvy některých účtů Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

42 42 TEPLO Náklady na vytápění a ohřev vody. Vyúčtování dle vyhl. MMR č.372/2001 Sb. Vytápění: 40 % základní složka; 60 % spotřební složka (podle RTN) Ohřev vody: 30 % základní složka; 70 % spotřební složka (podle vodoměrů v bytech, které slouží jako poměrové, nikoli absolutní) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

43 43 KOEFICIENTY Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

44 44 VODOMĚRY NA STUDENOU VODU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Byly zjištěny značné nesrovnalosti v odečtech SV. Rozdíl mezi součtem vodoměrů na SV v bytech a náměrem na hlavním vodoměru na patě domu je více než 20 %, což zpochybňuje věrohodnost odečtů. U řady bytů byla naměřena spotřeba SV dokonce nižší než spotřeba TUV (obvyklý poměr je 60:40 SV:TUV).

45 45 NÁVRH USNESENÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Pokud bude rozdíl mezi součtem vodoměrů na SV v bytech a náměrem na hlavním vodoměru větší než 10 %, budou náklady na SV rozúčtovány takto: náměry na byt. vodoměrech budou použity jako absolutní hodnoty a vyúčtovány podle jednotkové ceny PVK a rozdíl mezi takto zjištěnou sumou a fakturou dodavatele bude rozúčtován podle počtu nahlášených osob k datu rozúčtování. Při zjištění nefunkčního vodoměru budou použita směrná čísla podle "závazného postupu způsobu rozúčtování vodného a stočného" (Ministerstvo financí ČR).

46 46 VÝTAHY Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz V rámci paušální platby máme vyžádané opravy s termínem provedení do druhého pracovního dne zdarma (platíme navíc jen cenu materiálu). Při objednávce expresní opravy (s příjezdem technika v den objednávky po běžné pracovní době) však platíme celou cenu opravy + 75% expresní příplatek.

47 47 ÚKLID Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Zajištěn formou DPP u původní uklízečky. Zimní úklid zajištěn rovněž na DPP. Protože byla sjednána paušální cena, podařilo se nám udržet celkové náklady ve stejné výši jako v minulých letech.

48 48 ODPAD Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Celkové náklady se snížily, protože za celý r. 2007 jsme platili pouze za 3 kontejnery – původně jsme platili 6 kontejnerů, později 4; od poloviny r. 2006 platíme 3 kontejnery – i při tomto redukovaném počtu splňujeme směrná čísla na 150 %.

49 49 SPRÁVA Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Za 1. pololetí faktury firmě Sistar, za 2. pololetí byla předepsaná částka vyplacena členům výboru, kteří správu vykonávali místo externího správce.

50 50 ÚDRŽBA DOMU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz V rámci běžné údržby se provádějí drobné opravy (např. nefungující vypínače, výměna žárovek, sekání trávy apod.) a havarijní zásahy. Vše ostatní musí být schváleno shromážděním vlastníků.

51 51 ÚDRŽBA DOMU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Všichni vlastníci mají povinnost přispívat na údržbu a správu celého domu, nikoli pouze na údržbu jednoho vchodu. Záležitosti, které se týkají pouze jednoho vchodu, si však vlastníci mohou rozhodovat sami (např. pronájem společných částí domu, konkrétní provedení prací v rámci objednávky pro celý dům apod.).

52 52 ÚDRŽBA DOMU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Abychom měli kontrolu, zda jednotlivé vchody čerpají ze společných peněz adekvátně, je v průběhu roku čerpání FO účtováno na analytických účtech (ú. 511). Na konci roku se tato dílčí čerpání převedou do společného účtu 911 – fond oprav (terminologicky správně „zůstatek dlouhodobé zálohy“). Tento zůstatek náleží jednotlivým vlastníkům rovněž podle jejich spoluvlastnického podílu.

53 53 ÚDRŽBA DOMU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Nejjednodušší způsob kontroly adekvátnosti čerpání je průběžné sledování a projednávání plánovaných a provedených oprav na schůzích výboru (s uvedením v zápisu). Ze společného FO by se s výjimkou havárií měla hradit výhradně údržba pro celý dům. Pokud chce některý vchod něco navíc (např. zvonky na severní straně, nadstandardní úpravu vstupních prostor apod.), nic nebrání tomu, aby se příslušní vlastníci dohodli mezi sebou, zřídili si samostatný účet a akci realizovali sami v rámci jednoho vchodu.

54 54 ÚDRŽBA DOMU Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Pokud by došlo v některém z vchodů k havárii (např. odstavení výtahu z provozu), muselo by se to řešit ze společných peněz všech našich vchodů. Výtah je nejvíce využíván ve vchodě 2491, kde tedy lze očekávat, že bude mít nejkratší životnost. Je tedy v zájmu vlastníků z č.p. 2491, aby byly společné peníze vynakládány hospodárně.

55 55 NÁVRH USNESENÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku.

56 56 4. FINANČNÍ PLÁN (ROZPOČET) NA OBDOBÍ ČERVENEC 2008 AŽ ČERVEN 2009 Výhradní pravomoc schvalovat finanční plán má shromáždění vlastníků. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

57 57 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2008 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

58 58 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz NÁKLADY PŘI NEPROVEDENÍ REKONTRUKCE

59 59 NÁVRH USNESENÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje finanční plán na období červenec 2008 až červen 2009 podle předloženého návrhu.

60 60 5. PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY NA OBDOBÍ ČERVENEC 2008 AŽ ČERVEN 2009 S výjimkou havárií může výbor objednávat (event. správce provádět) pouze takové práce, které byly schváleny shromážděním vlastníků. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

61 61 5. PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY NA OBDOBÍ ČERVENEC 2008 AŽ ČERVEN 2009 Běžné opravy a údržba dle aktuální potřeby: 100.000,- Kč Vyvážení otopné soustavy v minimálně nutném rozsahu: 300.000,- Zateplení stropů v severních vstupních chodbách: 100.000,- Kč Revize elektroinstalace + doporučení na rekonstrukci v minimálně nutném rozsahu Přesun sklípků 2486 (z důvodu vlhkosti) Technická prohlídka domovního plynovodu Přístupový chodník u č.p. 2491 – severní strana Zahradnické práce (sekání trávy, údržba keřů, ořez/pokácení a následné vysázení vhodnějších dřevin stromů u č.p. 2491): 30.000,- Kč Nátěry venkovního zábradlí (sever, jih) + madla: 10.000,- Kč Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

62 62 NÁVRH USNESENÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje plán oprav a údržby na období červenec 2008 až červen 2009.

63 63 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Ukončení správy firmou Sistar k 31.8.2007 na základě rozhodnutí loňské výroční schůze Správu od vypovězení smlouvy bývalému správci vykonává výbor podle rozdělených úkolů, které byly několikrát přerozdělovány podle časových a jiných možností jednotlivých členů; účetnictví nám vede externí účetní firma ing. Kapalová Je třeba rozhodnout, zda správu v dalším období bude i nadále vykonávat výbor, nebo zda si najdeme nového správce. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

64 64 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Pro efektivní fungování SVJ je nejdůležitější zajištění následujících činností:  Stanovení adekvátních záloh na základě realistického rozpočtu - cca 5 mil. na r. 2008  Kontrola záloh placených vlastníky a včasné upomínání dlužných částek – hrozí riziko vzniku vysokých pohledávek, event. promlčení  Kontrola dodavatelů hlavních služeb (teplo, voda, elektřina, úklid, výtahy) – smluvní ceny, oprávněnost vystavených faktur Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

65 65 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Zajištění revizí technických zařízení – bezpečný provoz domu; na druhé straně riziko vysokých nákladů na práce, které nejsou nezbytně nutné Plnění zákonných a smluvních povinností – riziko sankcí pro všechny členy SVJ; nezbytně nutné je zajistit řádné splácení úvěru - z hlediska našeho závazku vůči bance (výstražným příkladem by nám měla být Hutmanka); rovněž je to podmínka pro vyplácení dotace (před každým termínem splátky dotace je třeba předložit potvrzení o splácení úvěru) Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

66 66 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Zajištění potřebné údržby - bezpečný provoz domu, komfort užívání, zhodnocení majetku; na druhé straně riziko vysokých nákladů na práce, které nejsou nezbytně nutné, případně nutné jsou, ale provedení je nekvalitní Údržba pozemku - komfort užívání, zhodnocení majetku Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

67 67 6. Kontrolní mechanizmy – členové SVJ Požadovat ke každému vyúčtování obratovou předvahu (bez uvedení osobních údajů) Požadovat přesnou kalkulaci rozpočtu na další období s porovnáním nákladů za dvě předchozí období Požadovat souhrnné rozúčtování nákladů (bez uvedení osobních údajů) – zasílat mailem na vyžádání Požadovat podrobný výpis kont - zasílat mailem na vyžádání na základě prohlášení o ochraně osobních údajů Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

68 68 6. Kontrolní mechanizmy – výbor SVJ Průběžně kontrolovat zálohy a upomínat dlužníky Kontrolovat všechny faktury dodavatelů Kontrolovat provedení objednaných prací – větší zakázky pouze na písemnou objednávku a na základě zjednodušeného výběrového řízení nebo alespoň ověření obvyklé ceny; plánované objednávky projednávat vždy předem na schůzi výboru Kontrolovat revize a ověřovat nutnost doporučených úprav Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

69 69 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Varianta A: Správu vykonává výbor Velká časová a odborná náročnost pro členy výboru; tato varianta vyžaduje adekvátní rozdělení úkolů a jejich plnění v průběhu celého roku Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

70 70 6. SPRÁVA DOMU OD ČERVENCE 2008 Varianta B: Správu vykonává externí správce Menší zátěž pro výbor; správce by měl mít potřebné odborné znalosti; správce nese smluvní odpovědnost; ALE riziko vzniku vysokých pohledávek za vlastníky; riziko vzniku vysokých nákladů na práce, které nejsou nezbytně nutné, případně nutné jsou, ale provedení je nekvalitní Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

71 71 NÁVRH USNESENÍ A. Společenství Petržílkova 2486-2491 pověřuje výbor, aby vykonával správu domu do další výroční schůze. B. Společenství Petržílkova 2486-2491 pověřuje výbor, aby provedl výběrové řízení na nového správce a do doby uzavření nové smlouvy o správě vykonával správu domu. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

72 72 7. DOPLŇOVACÍ VOLBA VÝBORU za vchod 2486: ing. Markéta Frančíková za vchod 2488: pí Sejkorová za vchod 2489: pí. Zdeňka Sitarová, p. Kontriš za vchod 2491:p. Balda Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

73 73 8. VOLBA REVIZNÍ KOMISE za vchod 2491: p. Smejkal za vchod 2490/3: pí Hejrová p. Karlík Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

74 74 9. RŮZNÉ  Řešení stromů u č.p. 2491 – buď pravidelný ořez, nebo pokácení, pokud k tomu dostaneme povolení Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

75 75 9. RŮZNÉ  Provádění drobné údržby a dalších prací formou dohod o provedení práce (viz Příloha č. 6)  Administrativně méně náročné a z daňového hlediska nezpochybnitelné je zajišťování všech prací přes oprávněné dodavatele; DPP by se měly využívat pouze v případě, že poskytují jednoznačné finanční nebo kvalitativní výhody. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

76 76 NÁVRH USNESENÍ  Společenství Petržílkova 2486-2491 bere na vědomí zajišťování drobné údržby a provádění dalších prací formou dohod o provedení práce. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

77 77 WEBOVÁ ADRESA www.petrzilkova.cz Zde najdete všechny dokumenty, údaje a řadu dalších důležitých informací o našem společenství. Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz

78 78 Společenství Petržílkova 2486-2491 www.petrzilkova.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výroční shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 Společenství Petržílkova 2486-2491 22. května 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google