Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RDA Jarmila Přibylová březen 2015. Pravidla RDA vycházejí z FRBR (dílo - vyjádření - provedení - jednotka) řada pravidel převzata z AACR2R odlišná struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RDA Jarmila Přibylová březen 2015. Pravidla RDA vycházejí z FRBR (dílo - vyjádření - provedení - jednotka) řada pravidel převzata z AACR2R odlišná struktura."— Transkript prezentace:

1 RDA Jarmila Přibylová březen 2015

2 Pravidla RDA vycházejí z FRBR (dílo - vyjádření - provedení - jednotka) řada pravidel převzata z AACR2R odlišná struktura rozšířena zejm. v anglicky a německy mluvících zemích + Finsko, Nizozemí, ? - Skandinávie další země - přizpůsobení vlastních pravidel (Francie, pravděpodobně Rusko)

3 Bibliografický popis (= identifikace provedení)

4 Základní zásada opsat přesně co vidíme (včetně chyb) – nezkracujeme – nevynecháváme – nepřepisujeme

5 Zápis údajů – změna přesně tak, jak se vyskytují na provedení - včetně chyb a překlepů (správný údaj jako varianta názvu nebo poznámka), už žádné [sic] nebo [i.e. …] nebo vkládání písmen v [] slova se nezkracují, pokud tak ovšem nejsou na prameni uvedena číslovky se zapisují také přesně – nevynechávají se, nepřepisují se na arabské číslice přesně i interpunkce - … a [] se již nenahrazuje – a () symboly a značky přepisujeme přesně (pokud možno), vynechat lze jen typografické značky, které slouží jako oddělovače a nemění smysl a obsah údaje

6 Výpustky (...) a údaje převzaté odjinud - co zůstává možnost výpustky (...) u příliš dlouhých podnázvů (výjimečně i názvů) - nesmí to být žádné z prvních 5 slov názvu a nesmí dojít ke zkreslení informace v názvu/podnázvu není-li na zdroji vůbec žádný název, je možno doplnit název do hranaté závorky byla-li by informace o autorovi zavádějící (na prameni popisu uvedeno pouze jméno, což vede k závěru, že se jedná o tvůrce, ale ve skutečnosti je to jméno editora apod.), lze doplnit do hranaté závorky příslušný údaj v jazyce hlavního názvu:  Základy biologie savců / [editor] Jiří Novák  Umgebung von Prag / [herausgegeben von] Karl Müller

7 Údaje o odpovědnosti – velká změna zapisují se všichni uvedení autoři vynechávají se tituly, oslovení, afiliace, kvalifikace a podobné výrazy; zapisují se jen jména/jména s uvedenou frází; ale rodové vztahy se nevynechávají, zůstávají součástí zápisu (junior, otec, apod.)

8 Oblast nakladatelských údajů atd. Pole 264 První indikátor: pořadí údajů #Neuvádí se/první údaj 2Dočasný údaj 3Současný/poslední údaj Druhý indikátor: funkce 0Vytvoření/vznik (nezveřejněná podoba) 1Nakladatel 2Distributor 3Výrobce 4Údaje o autorských právech (jen $c)

9 Oblast nakladatelských údajů atd. Pole 264 Podpole $a Místo vydání, distribuce atd. (O) $bJméno nakladatele, distributora, atd. (O) $c Datum vydání, distribuce, atd. (O) $3 Bližší určení dokumentu (NO)

10 Oblast nakladatelských údajů, údajů o vytvoření díla a údajů o autorských právech nepublikované zdroje - povinný údaj: datum vytvoření díla publikované zdroje - povinné údaje: místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání; nejsou-li známy, pak jsou povinné údaje o distribuci; nejsou-li známy ani údaje o distribuci, jsou povinnými příslušné údaje o výrobě datum copyrightu je povinným údajem tehdy, pokud není známo ani datum vydání, ani datum distribuce; zapisuje se včetně symbolu © nebo ℗; nelze-li symbol reprodukovat, zapíše se před datum příslušný výraz: copyright nebo fonogram

11 Zjednodušeně: - povinné je vždy pole 264 s druhým indikátorem 1 - v případě, kdy je možno doplnit/odhadnout místo a datum vydání (alespoň stát a přibližné datum), není povinné zapisovat další údaje (distribuce, výroba), tj. další výskyty pole 264 ANO, VYHOVUJE 264 -1 $a[Německo?] : $b[nakladatel není známý], $c[1960?] NE, NUTNO DALŠÍ ÚDAJE 264 -1 $a[Místo vydání není známé] : $b[nakladatel není známý], $c[datum vydání není známé]

12 nelze opravdu nic zjistit – už žádné zkratky [S.l. : s.n.], ale: [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý] fráze [datum vydání není známé] se nedoporučuje vůbec používat, vždy bychom měli doplnit nějaké přibližné datum vydání

13 na titulní stránce uvedeny všechny následující údaje 264#1 $aPrag :$bA. Fritsch,$c1895 264#2 $bIn Commission bei Fr. Řivnáč 264#3 $bTiskem Dr. Ed. Grégra rok i copyright 264#1 $aDen Haag :$bVoetnoot,$c2010 264#4 $c©2004 odhad roku a copyright 264#1 $aPraha :$bNakladatelství Lidové noviny,$c[2014] 264#4 $c©2014 odhadnuté údaje 264#1 $a[Česko?] :$b[nakladatel není známý],$c[mezi 1820 a 1899?] odhad roku 264#1 $aV Brně :$bKnihtiskárna benediktinů,$c[ne po 1880] odhadnuté údaje 264#1 $a[Německo] :$b[nakladatel není známý],$c[ne před 1977]

14 Oblast fyzických údajů Další fyzické údaje (podpole $b) NEZKRACUJE SE! vedle výrazu ilustrace lze použít: erby, faksimile, formuláře, fotografie, genealogické tabulky, grafy, iluminace, mapy, noty, plány, portréty, schémata, vzorky barva: barevné ilustrace nebo ilustrace (některé barevné) nebo ilustrace (převážně barevné)

15 Volba záhlaví

16 Autorizované přístupové body / Záhlaví -tvůrce (+ další osoba spojená s dílem) -přispěvatel

17 Další osoba spojená s dílem: 1001#$aHrabal, Bohumil, $d1914-1997 $7jk01042564 $4crp 24510$aMilý Karle : $b 7 dopisů Bohumila Hrabala příteli Karlu Maryskovi / $cBohumil Hrabal 7001#$aMarysko, Karel, $d1915-1988 $7jk01080415 $4rcp

18 Volba záhlaví Osobní jména -konec "pravidla tří" -viz též pokyny pro zápis údajů o odpovědnosti v poli 245

19 Volba záhlaví Osobní jména 1001# $aBílý, Pavel$4aut 24510 $aBiologie /$cP. Bílý, I. Šmolková, K. Řeřicha, G. Fialová 7001# $aŠmolková, Iva$4aut 7001# $aŘeřicha, Karel$4aut 7001# $aFialová, Gabriela$4aut

20 Volba záhlaví Osobní jména 24500 $aHistory /$c edited by P. Brown, J. Leveret, J. Blanco, C. Fox 7001# $aBrown, Paul$4edt 7001# $aLeveret, Jane$4edt 7001# $aBlanco, Juan$4edt 7001# $aFox, Charles$4edt

21 Osobní jména - Fiktivní postavy apod. Je-li fiktivní (legendární, "ne-lidská"... atd.) postava na prameni popisu uvedena jako autor, zapíšeme ji jako hlavní záhlaví. 1001# $aObama, Bo $c (pes) $4aut 24510 $a Bo confidential : $b the secret files of America's First Dog / $c by Bo Obama, as told to the editors of MAD Magazine ; illustrations by Tom Richmond 7001# $a Richmond, Tom $4ill

22 Fiktivní postavy apod. fiktivní postavy (Sherlock Holmes, Jessica Fletcher) legendární postavy (král Artuš, Přemysl Oráč) mytologické postavy (Medúza) bohové (Zeus, Kršna) reálné postavy, které nejsou lidského původu (Buddy (pes), Socks (kočka)) fiktivní postavy, které nejsou lidského původu (Šemík) bájná stvoření

23 Různá jména u stejného autora - Pseudonymy Změna: nerozlišujeme "současné" a jiné autory -používá-li tvůrce pseudonym, zapíšeme ho jako záhlaví -používá-li více pseudonymů, každé dílo popisujeme pod tím pseudonymem, pod nímž vyšlo -vyšlo-li jedno dílo několikrát pod různými variantami (např. zpočátku pod pseudonymem, později pod vlastním jménem), zvolíme tu nejčastěji použitou -nedá-li se nejčastější varianta snadno zjistit, použijeme variantu z nejnovějšího vydání

24 Změny zápisu životních dat AACR2 22.17ARDA 9.3.2.3, 9.3.3.3, 9.19.1.3 Smith, John, 1924- Smith, John, 1900 led. 10- Smith, John, 1900 leden 10.- měsíc uvádět ve formě výčtu kalendářních dnů tj. v nominativu – 10. leden (nikoliv jako frázi v pádovém tvaru tj. 10. ledna) Pozn.: Dle stávající praxe - pokud nepotřebujeme rozlišit dvě shodná záhlaví, pak den narození neuvádíme Smith, John, ca. 1837-1896Smith, John, asi 1837-1896 Smith, John, 1837-ca. 1896Smith, John, 1837-asi 1896 Smith, John, ca. 1837-ca. 1896Smith, John, asi 1837-asi 1896 Smith, John, nar. 1825Smith, John, 1825- Smith, John, zemř. 1859Smith, John, -1859 Johnson, Carl F., činný 1893- 1940 Pozn.: Neexistuje omezení při zápisu dat činnosti, tj. “činný” používáme též pro 20. století

25 Doplňky rodinných vztahů Doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., mladší, starší, fils, père) a římské číslice (např. III.) jsou brány jako fráze - zapisují se tedy v doplňku záhlaví tak, jak se obvykle objevují na titulní straně! (ve zkratce, resp. v textové podobě) 100 1# $a Williams, Hank, $c Jr., $d 1949- 100 0# $a >Žerotína, Karel, $c starší, $d 1564-1636

26 Autorská role autorská role $4 [kód role] není součástí minimálního ani doporučeného záznamu doporučuje se zapisovat (do budoucna se počítá s použitím slovního výrazu v podpoli $e)

27 Korporace - Volba hlavního záhlaví a) díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou nebo její činností, způsobem práce, financemi a/nebo působením nebo jejími úředníky, personálem a/nebo členstvím (členy)nebo jejími prameny b) díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů atd., oficiální údaje o vnější politice korporace) c) díla zaznamenávající jednání legislativních, soudních, vládních a dalších korporací d) díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách - konferencích (sborníky...), expedicích (výsledku výzkumu...) nebo událostech (výstavách, veletrzích, festivalech...) splňujících definici korporace za předpokladu, že konference, expedice nebo událost je v popisovaném zdroji uvedena e) díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů jako celku za předpokladu, že odpovědnost skupiny přesahuje rutinní provedení f) kartografické dokumenty pocházející od jiných korporací, než které jsou odpovědné pouze za jejich vydání a distribuci g) právní dokumenty následujících druhů: zákony, dekrety hlavy státu, nejvyššího představitele nebo nejvyššího výkonného orgánu, návrhy zákonů, správní předpisy, ústavy, soudní řády, soudní rozhodnutí, soudní protokoly h) pojmenovaná individuální umělecká díla jednoho nebo několika umělců vystupujících jako korporace

28 Změny u jmen akcí datum konání akce jako součást jména akce místo konání akce jako součást jména akce akce, která se koná na dvou místech akce, která se koná na více než dvou místech uvádění kvalifikátoru u jména akce

29 D -datum konání akce nezapisujeme jako součást názvu akce v podpoli $a -je vždy pouze zapsáno v podpoli $d (datum) správně podle RDA: 1112# $a Expo $d (1986 : $c Vancouver, Britská Kolumbie) nikoli: 1112# $a Expo '86 $c (Vancouver, Britská Kolumbie) Datum akce

30 - i když je místo konání akce součástí názvu akce, v záhlaví se tento údaj vždy opakuje v podpoli $c správně podle RDA: 1112# $a Festival EuroArt Praha $d (10. : 2009 : $c Praha, Česko) nikoli: 1112# $a Festival EuroArt Praha $d (10. : 2009) Místo konání

31 N - pokud se akce koná na dvou (nebo několika) místech, uvedou se v příslušném podpoli obě/všechna místa a oddělí se středníkem správně podle RDA: 1112# $a Dny evropského filmu $n (14. : $d 2007 : $c Praha, Česko; $c Brno, Česko) nikoli: 1112# $a Dny evropského filmu $n (14. : $d 2007 : $c Praha a Brno, Česko) Několik míst konání

32 Více než 2 místa správně podle RDA: 1112# $aVzájemnost konfrontace $n(1. : $d1996 : $cAš, Česko; $cTišnov, Česko; $cBrno, Česko) AACR2: 1112# $aVzájemnost konfrontace $n(1. : $d1996 : $cAš, Česko atd.)

33 N Jestliže jméno akce nevystihuje dostatečně, že jde o akci: správně podle RDA: 1112# $aKnihovny bez hranic (seminář) $d(2000 : $cVsetín, Česko) nikoli: 1112# $aKnihovny bez hranic $d(2000 : $cVsetín, Česko) Kvalifikátor

34 Korporace - Autorská role u korporací jsme dosud nepoužívali $4 [kód role] není součástí minimálního ani doporučeného záznamu doporučuje se (do budoucna se počítá s použitím slovního výrazu v podpoli $e)

35 Preferovaný / Unifikovaný název V RDA má větší význam než v AACR2R. U překladů se zásadně dává přednost zápisu názvu originálu do polí 130/240. Není vždy nutné, aby na název existoval i autoritní záznam.

36 Preferovaný / Unifikovaný název Příklad - zápis unifikovaného názvu (dílo mající tvůrce/hlavního autora) 1001 $aShakespeare, William, $d1564-1616 $7jn19981002129 24010$aMidsummer night’s dream. $lŠpanělsky 24510$aSueño de una noche de verano / $cWilliam Shakespeare

37 SCHVÁLENÁ INTERPRETACE: Do pole 765 zapisujeme název originálu pouze v těchto případech: 1) Název originálu se liší od stanoveného unifikovaného názvu 2) Dílo bylo přeloženo z jiného jazyka než je originál 3) Informace o názvu originálu není důvěryhodná a není snadno ověřitelná Text s chválen é interpretace viz: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni- politika/unifikovane-nazvy-x-nazvy-originalu

38 Preferovaný / Unifikovaný název Bible  místo zkratek „S.Z,“, „N.Z“ používáme celý výraz  při zápisu jednotlivých částí Starého/Nového zákona se uvádí rovnou jméno příslušné části Příklady: $a Bible. $p Starý zákon $a Bible. $p Daniel

39 Několik (nepojmenovaných) částí jednoho díla Navazující části: 1000#$aDante Alighieri, $d1265-1321 $7jn19990001625 $4aut 24510$aCantos do Paraiso / $c Dante 500##$aObsahuje text zpěvů XXII-XXXIII 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 23-33. $lPortugalsky

40 Několik (nepojmenovaných) částí jednoho díla Výběr nenavazujících částí (u textových zdrojů pravděpodobně pouze výjimečný případ): 1000#$aDante Alighieri, $d1265-1321 $7jn19990001625 $4aut 24510$aSeis cantos do Paraiso / $c Dante 500##$aObsahuje text zpěvů I, II, XIV, XXIII, XXXI a XXXIII 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 1. $lPortugalsky 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 2. $lPortugalsky 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 14. $lPortugalsky 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 23. $lPortugalsky 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 31. $lPortugalsky 70002$aDante Alighieri, $d1265-1321. $tParadiso. $nCanto 33. $lPortugalsky

41 Přítisk - Několik děl se společným názvem 1001# $aShakespeare, William, $d1564-1616 $7 jn19981002129 $4 aut 24510 $aDvě komedie / $c William Shakespeare 50500 $tJak se vám líbí -- $tVeselé paničky windsorské 70012 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tAs you like it. $l Česky 70012 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tMerry Wives of Windsor. $l Česky

42 Přítisk - Několik děl bez společného názvu 1001# $aShakespeare, William, $d1564-1616 $7 jn19981002129 $4 aut 24510 $aJak se vám líbí ;$bVeselé paničky windsorské / $c William Shakespeare 70012 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tAs you like it. $l Česky 70012 $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tMerry Wives of Windsor. $l Česky 74002 $a Veselé paničky windsorské

43 Několik děl bez společného názvu 24500 $a Kralevic dánský / $c William Shakespeare. Poslední dobrodružství dona Juana / Molière 70012 $aShakespeare, William, $d1564-1616.$t Hamlet. $lČesky $7aun2006373422 70002 $a Molière, $d 1622-1673. $t Dom Juan. $l Česky $7 aun2008458641 74002 $a Poslední dobrodružství dona Juana

44 Několik jazykových verzí v jednom zdroji / dokumentu = PŘÍTISK Podobně jako u dvou různých děl - pro každou verzi je VLASTNÍ unifikovaný název: 1001# $a Hašek, Jaroslav,$d1883-1923 $4aut 24510 $aOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války = $bDie Abenteuer des braven Soldaten Schwejk / $cJaroslav Hašek 24631 $aAbenteuer des braven Soldaten Schwejk 70012 $aHašek, Jaroslav, $d1883-1923. $tOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války $7aun2006372921 70012 $aHašek, Jaroslav, $d1883-1923. $tOsudy dobrého vojáka Švejka za světové války. $l Německy $7aun2012690947

45 Pole 700, 710, 711, 730 přidání podpole $i Umožňuje vytvořit poznámku: 1001# $aRipley, Alexandra, $d1934-2004 $7ola2002110092 $4aut 24510 $aScarlett / $cAlexandra Ripleyová 7001# $iNavazuje na: $aMitchell, Margaret,$d1900-1949. $tGone with the wind ---------------- Při zápisu souvisejícího díla dáváme před polem 787 přednost polím 700/710/711 (vzhledem k možnosti zápisu strukturovaných údajů).


Stáhnout ppt "RDA Jarmila Přibylová březen 2015. Pravidla RDA vycházejí z FRBR (dílo - vyjádření - provedení - jednotka) řada pravidel převzata z AACR2R odlišná struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google