Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RDA doporučený záznam Školení MK 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RDA doporučený záznam Školení MK 2015."— Transkript prezentace:

1 RDA doporučený záznam Školení MK 2015

2 Hlavní změny v RDA Zdrojem popisu je celý dokument – hranaté závorky jen mimo zdroj Nezkracovat – nerozepisovat zkratky ze zdroje Konec pravidla tři autoři a dost

3 Návěští Návěští Pozice 18 Původní hodnota a = AACR2
Nová hodnota i = přítomna interpunkce ISBD

4 020 Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN
$q Zpřesnění (O) Je součástí aktualizace MARC21 Do dubna 2015 020 ## $a $q(sv. 1 : $q brož.) : $c Kč 250,00 Od dubna 2015 020 ## $a $q(svazek 1 : $q brožováno) : $c Kč 250,00

5 Další identifikační čísla
$q obdobně i u dalších identifikačních čísel 024 ISMN 024 2# $a M $q(partitura : $q vázáno) : $c EUR 28,00 028 Nakladatelské číslo $a $b Deutsche Grammophon $q(soubor a brožura) $a xxxxxxx Číslo výrobní matrice

6 040 Zdroj katalogizace Nové podpole $e Pravidla (O)
040 ## $a ABA001 $c BOA001 $e rda

7 041 Jazyk popisné jednotky
Nové podpole $k Kód jazyka překladu zprostředkujícího originální text (O) 041 1# $a cze $k eng $h chi Publikace v češtině byla přeložena z anglického překladu čínského originálu

8 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Pramenem popisu – celý dokument Údaje zjištěné pouze mimo dokument – do hranatých závorek Preferované prameny popisu – pořadí preference: Titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulní stránky a tiráž Údaje zjištěné z preferovaného pramene popisu se již údaji z pramene dalšího v pořadí nedoplňují

9 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
$a Název Zápis přesně tak, jak se vyskytuje v pramenu popisu Zapisují se i chyby a překlepy Nedoplňuje se [sic] a [i.e.] Slova se nezkracují ani se zkratky v pramenu popisu nerozepisují Čísla se nepřepisují ani nevynechávají Velká písmena – podle gramatiky daného jazyka

10 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Zachovává se interpunkce …se nenahrazují— Tři tečky bez mezery: …a bude hůř Výpustka s oboustrannou mezerou Podivuhodné vyprávění pražského kupce Jeronýma … o jeho cestách Zkrácení názvu až po pátém slovu Iniciály a akronymy se zapisují bez mezer

11 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
$b Další názvová informace $ d Číslo části $ e Název části Přebírá se pouze ze stejného pramene popisu jako hlavní název Z jiného pramene popisu – pouze do poznámky Výjimka: Souběžný název – název v jiném jazyce nebo písmu Přebírá se ze všech dalších preferovaných pramenů

12 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
$c Údaje o odpovědnosti Přebírají se ze všech preferovaných pramenů Údaje neuvedené v dokumentu se mimo dokument nezjišťují Výjimka: tvůrce je obecně známý, uvede se v [ ]

13 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Ruší se pravidlo tří autorů Zapisují se všichni autoři uvedení v preferovaném pramenu popisu Pokud nejsou uvedeni na titulní stránce, hledají se v dalších pramenech Pokud jsou uvedeni na titulní stránce, další údaje se nedohledávají, ani se nedoplňují role

14 240 Údaje o názvu a odpovědnosti
Fráze uvedená v pramenu popisu se zachovává (sepsal, napsal, Pro své přátele napsal a vydal…) Vynechávají se tituly, organizace působení… Zachovávají se rodové vztahy ve formě uvedené v dokumentu (junior, sr., otec…) Obsahuje-li fráze název originálu, nevynechává se Selekčně se uvádí v poli 240 Unifikovaný název V poli 765 jen pokud jde o překlad překladu

15 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Přímí původci = dosud hlavní autoři a další autoři (spoluautoři) Autoři textu, ilustrátoři pokud jsou obrazy hlavním obsahem, zpracovatelé… Nepřímí původci = dosud vedlejší (sekundární) autoři Překladatelé, ilustrátoři, fotografové, sestavovatelé, editoři…

16 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Na titulní straně – přímí původci Uvést všechny do 245 $c tak, jak jsou na titulní straně Prvního původce uvést do hlavního záhlaví 100 Další původce uvést do vedlejších záhlaví 700

17 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Není-li na titulní stránce žádný údaj o odpovědnosti Dohledáváme přímé původce v dalších pramenech popisu v pořadí: obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž Zapíšeme do pole 245 $c a do 100 a 700

18 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Na titulní stránce pouze nepřímí původci Zapíšeme je do pole 245 $c a do vedlejších záhlaví 700 Hlavním záhlavím je název Přímé původce již v dokumentu nedohledáváme

19 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Nepřímí původci s významným autorským podílem neuvedeni na titulní stránce Dohledáme v dokumentu a uvedeme v poli 245 $c a 700 Nepřímé původce s nevýznamným autorským podílem v dokumentu nedohledáváme (překladatelé malých částí, ilustrátoři a fotografové nevýznamných ilustrací)

20 245 Údaje o názvu a odpovědnosti
Vícesvazkové monografie Se společným hlavním názvem a významnými názvy částí (uvedenými ve stejném prameni popisu jako název) – popisují se samostatně Se společným hlavním názvem a nevýznamnými názvy částí nebo bez nich – popisují se do společného záznamu Veřejné knihovny většinou popisují každou část zvlášť i s nevýznamnými názvy – i naše praxe

21 Příklady podnázev na tit.s., editor na obálce
$a Ústava České republiky : $b komentář / $c editor Dušan Hendrych, Cyril Svoboda souběžný název na tit.s.  $a Židovské památky Moravy a Slezska = $b Jewish monuments of Moravia and Silesia / $c Jaroslav Klenovský souběžný název a podnázev na obálce $a Císař : $ bživot a dílo = Der Kaiser : das Leben und die Werke / $c sepsal Jan Novák  překladatel hlavního textu na rubu tit. s. $a Bratr spánku / $c Robert Schneider ; přeložil Evžen Turnovský

22 Příklady 5 autorů $a Celní zákon a předpisy související v praxi / $c Jan Žemlička, Pavel Hruška, Helena Nováková, Jana Zelená, Květoslav Horák přesný přepis,není to výpustka, takže natěsno a malé písmeno $a…a život jde dál :$b vzpomínky Petra Látala na léta válečná ale pozor: u pokračujících zdrojů novinka – výpustka pořadí i na začátku názvu, rozlišení výpustky je jen tou pravostrannou mezerou: $a… ročník mezinárodního veletrhu PIVEX

23 Příklady překladatelka v tiráži
$a Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce / $c Paul Babiak, Robert D. Hare ; z anglického originálu Snakes in suits přeložila Zuzana Gabajová ilustrátorka v tiráži, má významný podíl na obsahu $a Já Baryk / $c František Nepil ; ilustrovala Helena Zmatlíková

24 Příklady autor neuveden v provedení, tisková chyba v podnázvu
$a Die Schule der Frauen : $b Luftspiel in fünf Aufzügen / $c [Molière] 500 $aSprávný podnázev je: Lustspiel in fünf Aufzügen

25 Příklady svazky s vlastními názvy ve společném pramenu popisu
$a Mládí v hajzlu. $n Kniha třetí, $p Mladík v exilu Ale označení svazku není na titulní stránce 24510 $aBlázen do koní. $pZpátky do sedla 500 $aOznačení svazku na hřbetu: 5

26 Příklady chybně vytištěný název na tit. s., rodový vztah
$a Makroekonimika : $bstudijní texty / $c zpracoval Jaroslav Novák ml. $iSprávný název:$a Makroekonomika U variantního názvu 246 podpole $i

27 250 Údaje o vydání Povinný údaj pokud je v dokumentu uvedeno
Preferované prameny popisu: Titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž Zapisují se přesně podle pramene popisu: Slova se nezkracují, číslovky se nepřepisují na čísla, označení jinými znaky a chyby se zapisují přesně, správný údaj do poznámky

28 250 Údaje o vydání Doplňkové označení vydání začíná malým písmenem
Dotisk není samostatné vydání, lze uvést v poznámce Číselné/grafické označení vydání bez uvedeného slovního výrazu – výraz doplníme do [ ]

29 Příklady římská číslice 250 $a Vydání I.
 slovní označení + doplňkové (malé písmeno) 250 $a Vydání sedmé, v tomto překladu druhé  nic nezkracujeme, nedoplňujeme čárku 250 $a 3. doplněné vydání označení symboly 250 $a *** edition toto je také údaj o vydání 250 $a Verze 2.0

30 Příklady chybný údaj 250 $a Vydání 3.
500 $a Označení vydání je chybné, správně je: Vydání 4.  zkratka uvedena na prameni popisu 250 $a 6th ed. číslovku zapíšeme přesně 250 $a 2nd edition číselný údaj upřesněn slovním doplňkem 250 $a [Verze] 1.1

31 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
Přesun z 260 do 264 U nepublikovaných zdrojů Povinný údaj: datum vytvoření díla Publikované zdroje Povinné údaje: místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání

32 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
Datum copyrightu Povinný údaj pokud není známo datum vydání, distribuce ani výroby (platí pro minimální záznam) Pro doporučený záznam povinné vždy, když je uvedeno Zapisuje se včetně symbolu © nebo ℗ nebo výrazu copyright nebo fonogram

33 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
Údaje se přebírají z celého dokumentu Pořadí pramenů popisu – jako u názvu Údaje z jiného zdroje do [ ], příp. s ? Údaje se nezkracují, nevynechávají (ani členy), neopravují (správná podoba do poznámky) Datum vydání uvedený slovně nebo římskými číslicemi – přepisuje se na arabské číslice

34 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
Předložky u místa vydání – vynechat pouze pokud to nenaruší pádový tvar Údaje ve více jazycích – první v jazyce názvu, jinak typograficky zvýrazněný Více míst vydání a nakladatelů V minimálním záznamu povinný první údaj V doporučeném záznamu – vypisují se všechny

35 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
U chybějících údajů, snažit se uvést alespoň stát, případně Evropská unie a odhadnout datum [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [datum vydání není známé] nepoužívat!

36 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
Rok je zjistitelný odjinud [2013] Přibližný rok [2013?] Více možných let [2013 nebo 2014] Pravděpodobné rozmezí (vždy s ?) [mezi 1848 a 1920?] Možné datum [ne před 1788], [ne po 1939]

37 264 Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech
První indikátor # Neuvádí se/první údaj (default nastavit) 2 Dočasný údaj 3 Současný/poslední údaj Druhý indikátor 0 Vytvoření/vznik 1 Nakladatel (default nastavit) 2 Distributor 3 Výrobce 4 Údaje o autorských právech $a místo vydání, distribuce atd. (O) $b jméno nakladatele, distributora atd. (O) $c datum vydání, distribuce atd. (NO) $3 bližší určení dokumentu (NO)

38 Příklady nepublikovaný zdroj 264 #0 $c 2014 zjištěný rok
264 #1 $a Brno : $b MOBA, $c [2002]  nakladatel nezjištěn 264#1 $a Victoria, B.C. : $b [nakladatel není známý], $c 1898  opsáno přesně včetně jména majitele nakladatelství 264#1 $a V Praze ;$a a Litomyšli : $b Ladislav Horáček - Paseka, $c 2003

39 Příklady více nakladatelů, opsáno přesně, odhad roku
264 #1 $a Brno :$b ERA, s.r.o. : $b Státní památkový ústav v Brně ; $a Olomouc : $b Státní památkový ústav v Olomouci ; $a Ostrava : $b Státní památkový ústav v Ostravě, $c [2001 nebo 2002]

40 Příklady všechny údaje zjištěny mimo dokument
264 #1 $a [Boskovice] : $b [Věra Bergerová], $c [2010]

41 příklady rok i copyright 264 #1 $a Den Haag : $b Voetnoot, $c2010
odhad roku a copyright 264 #1 $a Praha : $b Nakladatelství Lidové noviny, $c [2014?] 264 #4 $c ©2014

42 Příklady odhadnuté údaje
264 #1 $a [Česko?] : $b [nakladatel není známý], $c [mezi 1820 a 1899?]  odhad roku 264 #1 $a V Brně : $b Knihtiskárna benediktinů ;$c [ne po 1880]  odhadnuté údaje 264#1 $a [Německo] : $b [nakladatel není známý], $c [ne před 1977]

43 300 Údaje o rozsahu pramenem je celý dokument zápis v českém jazyce
$ a Rozsah - povinný údaj v minimálním záznamu rozsah udává počet a typ jednotek (svazek, digitální soubor, …) a/nebo podjednotek (stránky, listy, …) tvořících zdroj čísla nejsou nikdy v hranatých závorkách vždy celá slova (žádné zkratky)

44 300 údaje o rozsahu poslední číslovaná stránka,
označení podle provedení (arabsky, římsky, písmenně), uvádíme všechny číslované i nečíslované sekvence stránkování komplikované či nepravidelné: 1. počet stran v různém stránkování 2. hlavní číslovaná sekvence a dopočítaný počet ostatních stran různě číslovaných stran nebo nečíslovaných stran 3. jen v nouzi: 1 svazek (různé stránkování) číslování chybné - zapíše se obojí spolu s výrazem to je (122 stran, to je, 212 stran)

45 300 Údaje o rozsahu nečíslované stránky
1. spočítáme + výraz nečíslovaných stran (tuto variantu preferujeme) 2. výraz přibližně + odhad počtu stran 3. jen v nouzi: 1 svazek (nestránkováno) složený list (do harmoniky) 1 složený list + počet stránek v kulaté závorce obrazové přílohy počet stran/listů obrazových příloh nebo počet stran/listů nečíslovaných obrazových příloh

46 300 údaje o rozsahu Ilustrace, erby, faksimile, formuláře, genealogické tabulky, grafy, iluminace, mapy, noty, plány, portréty, schémata, vzorky Barevné ilustrace, ilustrace (některé barevné, ilustrace (převážně barevné) Nepočítají se ilustrované titulní stránky, grafická výzdoba Fotografie jsou ilustrace Uvést v poznámce: Obsahuje fotografie

47 300 Údaje o rozsahu Rozměry Výška v cm, do 10 cm v mm
Zaokrouhlovat nahoru na celé číslo Šířka se uvádí pouze u netypických rozměrů (výška x šířka) Jednolistový tisk – výška x šířka, složeno na x Jednolistový tisk – složeno do harmoniky (uvést počet stran) – rozměry složeného tisku

48 300 údaje o rozsahu doprovodný materiál
jakýkoli materiál vydaný a určený ke společnému používání s popisovaným zdrojem, např. mapa, disketa, brožura, hrací karty - uvádí se jejich počet a název

49 Příklady 300 $a 86 stran, 16 nečíslovaných listů obrazových příloh : $b ilustrace ; $c 21 cm 300 $a vii, 63 stran : $b ilustrace, portréty ;$c14 cm + $e1 CD + 1 DVD  300 $a 2 svazky (viii, 388; ix, 362 stran) ; $c 20 cm  300 $a 3 svazky (1288 stran) ; $c 25 cm   300 $a přibližně 600 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c15 x 25 cm 

50 Příklady 300 $a 223 nečíslovaných stran : $b faksimile ; $c 28 cm
300 $a126 stran ; $c 90 mm elektronicky publikované textové monografie 300 $a1 online zdroj (přibližně 600 stran) : $b ilustrace (některé barevné) 300 $a1 online zdroj (126 stran) 300 $a1 online zdroj 300 $a1 složený list (8 stran) ; $c15 cm 300 $a1 list ; $c 75 x 36 cm složeno na 25 x 18 cm

51 příklady 300 $a1 svazek (na 15 volných listech) ; $c 30 cm + $e 1 licence + 1 CD-ROM 300 $a 67 stran, 38 listů, 64 nečíslovaných stran : $b barevné ilustrace, portréty ; $c 23 cm 300 $a 228 stran, to je, 282 stran ; $c 20 cm 300 $a strana ; $c 18 cm 300 $a 232 stran, 16 listů obrazových příloh (některé složené) : $b ilustrace (převážně barevné) ;$c 25 x 30 cm 300 $a svazky ; $c 21 cm [u neúplného díla se předřazují 3 mezery]

52 336 Typ obsahu (O) První indikátor Druhý indikátor
# nedefinován Druhý indikátor $a Typ obsahu - termín $b Typ obsahu - kód $2 Zdroj (rdacontent )

53 Termín a kód text txt kartografický obraz cri statický obraz sti
zápis hudby ntm hraná hudba prm mluvené slovo spw dvojrozměrný pohyblivý obraz tdi počítačový datový soubor cod počítačový program cop zvuky snd jiný xxx nespecifikován zzz

54 337 Typ média (O) nepovinné pro minimální záznam
První indikátor # nedefinován Druhý indikátor $a Typ média - termín $b Typ média - kód $2 Zdroj (rdamedia)

55 Termín a kód bez média n audio s počítač c video v mikroforma h
mikroskop p projekce g stereograf e jiný x nespecifikován z

56 338 Typ nosiče (O) První indikátor Druhý indikátor
# nedefinován Druhý indikátor $a Typ nosiče - termín $b Typ nosiče - kód $2 Zdroj (rdacarrier )

57 Termín a kód Nosiče bez media svazek nc list nb karta no flipchart nn
svitek na objekt nr jiný nz

58 Termín a kód Audio nosiče audiodisk sd audiokazeta ss
zvuková stopa na filmu si audiokartridž sg audioválec se audiopás sq audiocívka st jiný sz

59 Termín a kód Video nosiče videodisk vd videokazeta vf videokartridž vc
videocívka vr jiný vz

60 Termín a kód Počítačové nosiče počítačový disk cd online zdroj cr
počítačová karta ck počítačová čipová kartridž cb počítačová disková kartridž ce počítačová pásková kartridž ca počítačová pásková kazeta cf počítačová pásková cívka ch other jiný cz

61 Příklady Tištěný dokument 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent (LDR/06=a) 337 ## $a bez média $ bn $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier

62 Příklady Obrazové nebo fotografické publikace s převažujícím obrazovým obsahem 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent 337 ## $a bez média$b n $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2rdacarrier *Pozn: dle stávající praxe LC se použije pro obrazové publikace obsahující uměleckou fotografii a reprodukce (např. obrazová publikace J. Lada…)

63 Příklady Tištěný dokument s přílohou CD
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 336 ## $a hraná hudba $b prm $2 rdacontent 337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia 337 ## $a audio $b s $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier 338## $a audiodisk$b sd $2 rdacarrier

64 Příklady Tištěný dokument s přílohou CD-ROM e-kniha
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia 337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier 338## $a počítačový disk $b cd $2 rdacarrier

65 490 Edice prameny popisu – titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž údaje se zapisují přesně a platí pro ně stejné zásady jako pro zápis názvových údajů slovní označení pořadí svazku se nahrazuje arabskou číslicí, římské číslice zůstávají slova svazek, Band, volume, atd. nezkracujeme, pokud ovšem nejsou na pramenu již jako zkratka uvedena

66 Příklady pořadí slov v podpoli $v zůstává
4901 $a Spisy / Josef Heyduk ; $v16. díl  římské číslice zůstávají 4901 $a Spisy Jana Čepa ; $v III  místo poznámky: „Od r vychází svazky v edici …“ lze použít podpole $3 4901 $ : $a Komentované zákony na zdroji bylo uvedeno: sv. 2 $a Světová próza ; $v sv. 2

67 5xx Poznámka uvádí se např. povinná poznámka o zdroji hlavního názvu, pokud není převzatý z titulní stránky; poznámka o zdroji souběžného názvu, pokud není ze stejného zdroje jako hlavní název a je to důležité pro identifikaci nebo zpřístupnění; významná další názvová informace z jiného preferovaného zdroje; poznámky o chybně uvedených údajích a jejich správném znění; poznámka o odpovědnosti osob/korporací, které nejsou uvedeny v údajích o odpovědnosti a jsou významné pro identifikaci a zpřístupnění; poznámky k údajům o vydání, nakladatelským údajům, fyzickému popisu, údajům o edici, údaje o překladu, atd.

68 Příklady 500 $a Souběžný název z rubu titulní stránky
500 $a Skutečným autorem díla je Josef Menzel 500 $a Označení vydání je chybné, správně je: Vydání páté 500 $aVročení je chybné, správně má být: 2014 500 $a Místo vydání je správně: Kladno [na titulní stránce, a tedy i v poli 264, je uvedeno Kldno] 500 $a Správné jméno autorky: Evonne Rezler [na titulní stránce, a tedy i v poli 245, je uvedeno Yvonne Rezler]


Stáhnout ppt "RDA doporučený záznam Školení MK 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google