Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RDA DOPORUČENÝ ZÁZNAM Školení MK 2015. H LAVNÍ ZMĚNY V RDA Zdrojem popisu je celý dokument – hranaté závorky jen mimo zdroj Nezkracovat – nerozepisovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RDA DOPORUČENÝ ZÁZNAM Školení MK 2015. H LAVNÍ ZMĚNY V RDA Zdrojem popisu je celý dokument – hranaté závorky jen mimo zdroj Nezkracovat – nerozepisovat."— Transkript prezentace:

1 RDA DOPORUČENÝ ZÁZNAM Školení MK 2015

2 H LAVNÍ ZMĚNY V RDA Zdrojem popisu je celý dokument – hranaté závorky jen mimo zdroj Nezkracovat – nerozepisovat zkratky ze zdroje Konec pravidla tři autoři a dost

3 N ÁVĚŠTÍ Návěští Pozice 18 Původní hodnota a = AACR2 Nová hodnota i = přítomna interpunkce ISBD

4 020 M EZINÁRODNÍ STANDARDNÍ ČÍSLO KNIHY ISBN $q Zpřesnění (O) Je součástí aktualizace MARC21 Do dubna 2015 020 ## $a 978-80-6195-042-8 $q(sv. 1 : $q brož.) : $c Kč 250,00 Od dubna 2015 020 ## $a 978-80-6195-042-8 $q(svazek 1 : $q brožováno) : $c Kč 250,00

5 D ALŠÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA $q obdobně i u dalších identifikačních čísel 024 ISMN 024 2# $a M570406203 $q(partitura : $q vázáno) : $c EUR 28,00 028 Nakladatelské číslo 028 02 $a440073 032-9 $b Deutsche Grammophon $q(soubor a brožura) 028 12 $a xxxxxxx Číslo výrobní matrice

6 040 Z DROJ KATALOGIZACE Nové podpole $e Pravidla (O) 040 ## $a ABA001 $c BOA001 $e rda

7 041 J AZYK POPISNÉ JEDNOTKY Nové podpole $k Kód jazyka překladu zprostředkujícího originální text (O) 041 1 # $a cze $k eng $h chi Publikace v češtině byla přeložena z anglického překladu čínského originálu

8 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Pramenem popisu – celý dokument Údaje zjištěné pouze mimo dokument – do hranatých závorek Preferované prameny popisu – pořadí preference: Titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulní stránky a tiráž Údaje zjištěné z preferovaného pramene popisu se již údaji z pramene dalšího v pořadí nedoplňují

9 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI $a Název Zápis přesně tak, jak se vyskytuje v pramenu popisu Zapisují se i chyby a překlepy Nedoplňuje se [sic] a [i.e.] Slova se nezkracují ani se zkratky v pramenu popisu nerozepisují Čísla se nepřepisují ani nevynechávají Velká písmena – podle gramatiky daného jazyka

10 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Zachovává se interpunkce …se nenahrazují— Tři tečky bez mezery: …a bude hůř Výpustka s oboustrannou mezerou Podivuhodné vyprávění pražského kupce Jeronýma … o jeho cestách Zkrácení názvu až po pátém slovu Iniciály a akronymy se zapisují bez mezer

11 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI $b Další názvová informace $ d Číslo části $ e Název části Přebírá se pouze ze stejného pramene popisu jako hlavní název Z jiného pramene popisu – pouze do poznámky Výjimka: Souběžný název – název v jiném jazyce nebo písmu Přebírá se ze všech dalších preferovaných pramenů

12 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI $c Údaje o odpovědnosti Přebírají se ze všech preferovaných pramenů Údaje neuvedené v dokumentu se mimo dokument nezjišťují Výjimka: tvůrce je obecně známý, uvede se v [ ]

13 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Ruší se pravidlo tří autorů Zapisují se všichni autoři uvedení v preferovaném pramenu popisu Pokud nejsou uvedeni na titulní stránce, hledají se v dalších pramenech Pokud jsou uvedeni na titulní stránce, další údaje se nedohledávají, ani se nedoplňují role

14 240 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Fráze uvedená v pramenu popisu se zachovává (sepsal, napsal, Pro své přátele napsal a vydal…) Vynechávají se tituly, organizace působení… Zachovávají se rodové vztahy ve formě uvedené v dokumentu (junior, sr., otec…) Obsahuje-li fráze název originálu, nevynechává se Selekčně se uvádí v poli 240 Unifikovaný název V poli 765 jen pokud jde o překlad překladu

15 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Přímí původci = dosud hlavní autoři a další autoři (spoluautoři) Autoři textu, ilustrátoři pokud jsou obrazy hlavním obsahem, zpracovatelé… Nepřímí původci = dosud vedlejší (sekundární) autoři Překladatelé, ilustrátoři, fotografové, sestavovatelé, editoři…

16 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Na titulní straně – přímí původci Uvést všechny do 245 $c tak, jak jsou na titulní straně Prvního původce uvést do hlavního záhlaví 100 Další původce uvést do vedlejších záhlaví 700

17 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Není-li na titulní stránce žádný údaj o odpovědnosti Dohledáváme přímé původce v dalších pramenech popisu v pořadí: obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž Zapíšeme do pole 245 $c a do 100 a 700

18 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Na titulní stránce pouze nepřímí původci Zapíšeme je do pole 245 $c a do vedlejších záhlaví 700 Hlavním záhlavím je název Přímé původce již v dokumentu nedohledáváme

19 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Nepřímí původci s významným autorským podílem neuvedeni na titulní stránce Dohledáme v dokumentu a uvedeme v poli 245 $c a 700 Nepřímé původce s nevýznamným autorským podílem v dokumentu nedohledáváme (překladatelé malých částí, ilustrátoři a fotografové nevýznamných ilustrací)

20 245 Ú DAJE O NÁZVU A ODPOVĚDNOSTI Vícesvazkové monografie Se společným hlavním názvem a významnými názvy částí (uvedenými ve stejném prameni popisu jako název) – popisují se samostatně Se společným hlavním názvem a nevýznamnými názvy částí nebo bez nich – popisují se do společného záznamu Veřejné knihovny většinou popisují každou část zvlášť i s nevýznamnými názvy – i naše praxe

21 P ŘÍKLADY podnázev na tit.s., editor na obálce 245 00 $a Ústava České republiky : $b komentář / $c editor Dušan Hendrych, Cyril Svoboda souběžný název na tit.s. 245 10 $a Židovské památky Moravy a Slezska = $b Jewish monuments of Moravia and Silesia / $c Jaroslav Klenovský souběžný název a podnázev na obálce 245 10 $a Císař : $ bživot a dílo = Der Kaiser : das Leben und die Werke / $c sepsal Jan Novák překladatel hlavního textu na rubu tit. s. 245 10 $a Bratr spánku / $c Robert Schneider ; přeložil Evžen Turnovský

22 P ŘÍKLADY 5 autorů 245 10 $a Celní zákon a předpisy související v praxi / $c Jan Žemlička, Pavel Hruška, Helena Nováková, Jana Zelená, Květoslav Horák přesný přepis,není to výpustka, takže natěsno a malé písmeno 245 10 $a…a život jde dál :$b vzpomínky Petra Látala na léta válečná ale pozor: u pokračujících zdrojů novinka – výpustka pořadí i na začátku názvu, rozlišení výpustky je jen tou pravostrannou mezerou: 245 00 $a… ročník mezinárodního veletrhu PIVEX

23 P ŘÍKLADY překladatelka v tiráži 245 10 $a Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce / $c Paul Babiak, Robert D. Hare ; z anglického originálu Snakes in suits přeložila Zuzana Gabajová ilustrátorka v tiráži, má významný podíl na obsahu 245 10 $a Já Baryk / $c František Nepil ; ilustrovala Helena Zmatlíková

24 P ŘÍKLADY autor neuveden v provedení, tisková chyba v podnázvu 245 14 $a Die Schule der Frauen : $b Luftspiel in fünf Aufzügen / $c [Molière] 500 $aSprávný podnázev je: Lustspiel in fünf Aufzügen

25 P ŘÍKLADY svazky s vlastními názvy ve společném pramenu popisu 245 10 $a Mládí v hajzlu. $n Kniha třetí, $p Mladík v exilu Ale označení svazku není na titulní stránce 24510 $aBlázen do koní. $pZpátky do sedla 500 $aOznačení svazku na hřbetu: 5

26 P ŘÍKLADY chybně vytištěný název na tit. s., rodový vztah 245 10 $a Makroekonimika : $bstudijní texty / $c zpracoval Jaroslav Novák ml. 246 1 $iSprávný název:$a Makroekonomika U variantního názvu 246 podpole $i

27 250 Ú DAJE O VYDÁNÍ Povinný údaj pokud je v dokumentu uvedeno Preferované prameny popisu: Titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž Zapisují se přesně podle pramene popisu: Slova se nezkracují, číslovky se nepřepisují na čísla, označení jinými znaky a chyby se zapisují přesně, správný údaj do poznámky

28 250 Ú DAJE O VYDÁNÍ Doplňkové označení vydání začíná malým písmenem Dotisk není samostatné vydání, lze uvést v poznámce Číselné/grafické označení vydání bez uvedeného slovního výrazu – výraz doplníme do [ ]

29 P ŘÍKLADY římská číslice 250 $a Vydání I. slovní označení + doplňkové (malé písmeno) 250 $a Vydání sedmé, v tomto překladu druhé nic nezkracujeme, nedoplňujeme čárku 250 $a 3. doplněné vydání označení symboly 250 $a *** edition toto je také údaj o vydání 250 $a Verze 2.0

30 P ŘÍKLADY chybný údaj 250 $a Vydání 3. 500 $a Označení vydání je chybné, správně je: Vydání 4. zkratka uvedena na prameni popisu 250 $a 6th ed. číslovku zapíšeme přesně 250 $a 2nd edition číselný údaj upřesněn slovním doplňkem 250 $a [Verze] 1.1

31 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Přesun z 260 do 264 U nepublikovaných zdrojů Povinný údaj: datum vytvoření díla Publikované zdroje Povinné údaje: místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání

32 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Datum copyrightu Povinný údaj pokud není známo datum vydání, distribuce ani výroby (platí pro minimální záznam) Pro doporučený záznam povinné vždy, když je uvedeno Zapisuje se včetně symbolu © nebo ℗ nebo výrazu copyright nebo fonogram

33 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Údaje se přebírají z celého dokumentu Pořadí pramenů popisu – jako u názvu Údaje z jiného zdroje do [ ], příp. s ? Údaje se nezkracují, nevynechávají (ani členy), neopravují (správná podoba do poznámky) Datum vydání uvedený slovně nebo římskými číslicemi – přepisuje se na arabské číslice

34 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Předložky u místa vydání – vynechat pouze pokud to nenaruší pádový tvar Údaje ve více jazycích – první v jazyce názvu, jinak typograficky zvýrazněný Více míst vydání a nakladatelů V minimálním záznamu povinný první údaj V doporučeném záznamu – vypisují se všechny

35 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH U chybějících údajů, snažit se uvést alespoň stát, případně Evropská unie a odhadnout datum [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [datum vydání není známé] nepoužívat!

36 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Rok je zjistitelný odjinud[2013] Přibližný rok [2013?] Více možných let [2013 nebo 2014] Pravděpodobné rozmezí (vždy s ?) [mezi 1848 a 1920?] Možné datum [ne před 1788], [ne po 1939]

37 264 N AKLADATELSKÉ ÚDAJE, ÚDAJE O VYTVOŘENÍ DÍLA A ÚDAJE O AUTORSKÝCH PRÁVECH První indikátor # Neuvádí se/první údaj (default nastavit) 2 Dočasný údaj 3 Současný/poslední údaj Druhý indikátor 0 Vytvoření/vznik 1 Nakladatel (default nastavit) 2 Distributor 3 Výrobce 4 Údaje o autorských právech $a místo vydání, distribuce atd. (O) $b jméno nakladatele, distributora atd. (O) $c datum vydání, distribuce atd. (NO) $3 bližší určení dokumentu (NO)

38 P ŘÍKLADY nepublikovaný zdroj 264 #0 $c 2014 zjištěný rok 264 #1 $a Brno : $b MOBA, $c [2002] nakladatel nezjištěn 264#1 $a Victoria, B.C. : $b [nakladatel není známý], $c 1898 opsáno přesně včetně jména majitele nakladatelství 264#1 $a V Praze ;$a a Litomyšli : $b Ladislav Horáček - Paseka, $c 2003

39 P ŘÍKLADY více nakladatelů, opsáno přesně, odhad roku 264 #1 $a Brno :$b ERA, s.r.o. : $b Státní památkový ústav v Brně ; $a Olomouc : $b Státní památkový ústav v Olomouci ; $a Ostrava : $b Státní památkový ústav v Ostravě, $c [2001 nebo 2002]

40 P ŘÍKLADY všechny údaje zjištěny mimo dokument 264 #1 $a [Boskovice] : $b [Věra Bergerová], $c [2010]

41 PŘÍKLADY rok i copyright 264 #1 $a Den Haag : $b Voetnoot, $c2010 264 #4 $c ©2004 odhad roku a copyright 264 #1 $a Praha : $b Nakladatelství Lidové noviny, $c [2014?] 264 #4 $c ©2014

42 P ŘÍKLADY odhadnuté údaje 264 #1 $a [Česko?] : $b [nakladatel není známý], $c [mezi 1820 a 1899?] odhad roku 264 #1 $a V Brně : $b Knihtiskárna benediktinů ;$c [ne po 1880] odhadnuté údaje 264#1 $a [Německo] : $b [nakladatel není známý], $c [ne před 1977]

43 300 Ú DAJE O ROZSAHU pramenem je celý dokument zápis v českém jazyce $ a Rozsah - povinný údaj v minimálním záznamu rozsah udává počet a typ jednotek (svazek, digitální soubor, …) a/nebo podjednotek (stránky, listy, …) tvořících zdroj čísla nejsou nikdy v hranatých závorkách vždy celá slova (žádné zkratky)

44 300 ÚDAJE O ROZSAHU poslední číslovaná stránka, označení podle provedení (arabsky, římsky, písmenně), uvádíme všechny číslované i nečíslované sekvence stránkování komplikované či nepravidelné: 1. počet stran v různém stránkování 2. hlavní číslovaná sekvence a dopočítaný počet ostatních stran různě číslovaných stran nebo nečíslovaných stran 3. jen v nouzi: 1 svazek (různé stránkování) číslování chybné - zapíše se obojí spolu s výrazem to je (122 stran, to je, 212 stran)

45 300 Ú DAJE O ROZSAHU nečíslované stránky 1. spočítáme + výraz nečíslovaných stran (tuto variantu preferujeme) 2. výraz přibližně + odhad počtu stran 3. jen v nouzi: 1 svazek (nestránkováno) složený list (do harmoniky) 1 složený list + počet stránek v kulaté závorce obrazové přílohy počet stran/listů obrazových příloh nebo počet stran/listů nečíslovaných obrazových příloh

46 300 ÚDAJE O ROZSAHU Ilustrace, erby, faksimile, formuláře, genealogické tabulky, grafy, iluminace, mapy, noty, plány, portréty, schémata, vzorky Barevné ilustrace, ilustrace (některé barevné, ilustrace (převážně barevné) Nepočítají se ilustrované titulní stránky, grafická výzdoba Fotografie jsou ilustrace Uvést v poznámce: Obsahuje fotografie

47 300 Ú DAJE O ROZSAHU Rozměry Výška v cm, do 10 cm v mm Zaokrouhlovat nahoru na celé číslo Šířka se uvádí pouze u netypických rozměrů (výška x šířka) Jednolistový tisk – výška x šířka, složeno na x Jednolistový tisk – složeno do harmoniky (uvést počet stran) – rozměry složeného tisku

48 300 ÚDAJE O ROZSAHU doprovodný materiál jakýkoli materiál vydaný a určený ke společnému používání s popisovaným zdrojem, např. mapa, disketa, brožura, hrací karty - uvádí se jejich počet a název

49 P ŘÍKLADY 300 $a 86 stran, 16 nečíslovaných listů obrazových příloh : $b ilustrace ; $c 21 cm 300 $a vii, 63 stran : $b ilustrace, portréty ;$c14 cm + $e1 CD + 1 DVD 300 $a 2 svazky (viii, 388; ix, 362 stran) ; $c 20 cm 300 $a 3 svazky (1288 stran) ; $c 25 cm 300 $a přibližně 600 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c15 x 25 cm

50 P ŘÍKLADY 300 $a 223 nečíslovaných stran : $b faksimile ; $c 28 cm 300 $a126 stran ; $c 90 mm elektronicky publikované textové monografie 300 $a1 online zdroj (přibližně 600 stran) : $b ilustrace (některé barevné) 300 $a1 online zdroj (126 stran) 300 $a1 online zdroj 300 $a1 složený list (8 stran) ; $c15 cm 300 $a1 list ; $c 75 x 36 cm složeno na 25 x 18 cm

51 PŘÍKLADY 300 $a1 svazek (na 15 volných listech) ; $c 30 cm + $e 1 licence + 1 CD-ROM 300 $a 67 stran, 38 listů, 64 nečíslovaných stran : $b barevné ilustrace, portréty ; $c 23 cm 300 $a 228 stran, to je, 282 stran ; $c 20 cm 300 $a strana 255-631 ; $c 18 cm 300 $a 232 stran, 16 listů obrazových příloh (některé složené) : $b ilustrace (převážně barevné) ;$c 25 x 30 cm 300 $a svazky ; $c 21 cm [u neúplného díla se předřazují 3 mezery]

52 336 T YP OBSAHU (O) První indikátor # nedefinován Druhý indikátor # nedefinován $a Typ obsahu - termín $b Typ obsahu - kód $2 Zdroj ( rdacontent )

53 T ERMÍN A KÓD text txt kartografický obraz cri statický obraz sti zápis hudby ntm hraná hudba prm mluvené slovo spw dvojrozměrný pohyblivý obraz tdi počítačový datový soubor cod počítačový program cop zvuky snd jiný xxx nespecifikovánzzz

54 337 T YP MÉDIA (O) NEPOVINNÉ PRO MINIMÁLNÍ ZÁZNAM První indikátor # nedefinován Druhý indikátor # nedefinován $a Typ média - termín $b Typ média - kód $2 Zdroj (rdamedia)

55 T ERMÍN A KÓD bez média n audio s počítač c video v mikroforma h mikroskop p projekce g stereografe jiný x nespecifikován z

56 338 T YP NOSIČE (O) První indikátor # nedefinován Druhý indikátor # nedefinován $a Typ nosiče - termín $b Typ nosiče - kód $2 Zdroj (rdacarrier )

57 T ERMÍN A KÓD Nosiče bez media svazek nc list nb karta no flipchart nn svitek na objekt nr jiný nz

58 T ERMÍN A KÓD Audio nosiče audiodisk sd audiokazeta ss zvuková stopa na filmu si audiokartridž sg audioválec se audiopás sq audiocívka st jiný sz

59 T ERMÍN A KÓD Video nosiče videodisk vd videokazeta vf videokartridž vc videocívka vr jiný vz

60 T ERMÍN A KÓD Počítačové nosiče počítačový disk cd online zdroj cr počítačová karta ck počítačová čipová kartridž cb počítačová disková kartridž ce počítačová pásková kartridž ca počítačová pásková kazeta cf počítačová pásková cívkach other jiný cz …

61 P ŘÍKLADY Tištěný dokument 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent (LDR/06=a) 337 ## $a bez média $ bn $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier

62 P ŘÍKLADY Obrazové nebo fotografické publikace s převažujícím obrazovým obsahem 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent 337 ## $a bez média$b n $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2rdacarrier *Pozn: dle stávající praxe LC se použije pro obrazové publikace obsahující uměleckou fotografii a reprodukce (např. obrazová publikace J. Lada…)

63 P ŘÍKLADY Tištěný dokument s přílohou CD 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 336 ## $a hraná hudba $b prm $2 rdacontent 337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia 337 ## $a audio $b s $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier 338## $a audiodisk$b sd $2 rdacarrier

64 P ŘÍKLADY Tištěný dokument s přílohou CD-ROM e-kniha 336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia 337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia 338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier 338## $a počítačový disk $b cd $2 rdacarrier

65 490 E DICE prameny popisu – titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulního listu, tiráž údaje se zapisují přesně a platí pro ně stejné zásady jako pro zápis názvových údajů slovní označení pořadí svazku se nahrazuje arabskou číslicí, římské číslice zůstávají slova svazek, Band, volume, atd. nezkracujeme, pokud ovšem nejsou na pramenu již jako zkratka uvedena

66 P ŘÍKLADY pořadí slov v podpoli $v zůstává 4901 $a Spisy / Josef Heyduk ; $v16. díl římské číslice zůstávají 4901 $a Spisy Jana Čepa ; $v III místo poznámky: „Od r. 2010 vychází svazky v edici …“ lze použít podpole $3 4901 $3 2010- : $a Komentované zákony na zdroji bylo uvedeno: sv. 2 $a Světová próza ; $v sv. 2

67 5 XX P OZNÁMKA uvádí se např. povinná poznámka o zdroji hlavního názvu, pokud není převzatý z titulní stránky; poznámka o zdroji souběžného názvu, pokud není ze stejného zdroje jako hlavní název a je to důležité pro identifikaci nebo zpřístupnění; významná další názvová informace z jiného preferovaného zdroje; poznámky o chybně uvedených údajích a jejich správném znění; poznámka o odpovědnosti osob/korporací, které nejsou uvedeny v údajích o odpovědnosti a jsou významné pro identifikaci a zpřístupnění; poznámky k údajům o vydání, nakladatelským údajům, fyzickému popisu, údajům o edici, údaje o překladu, atd.

68 P ŘÍKLADY 500 $a Souběžný název z rubu titulní stránky 500 $a Skutečným autorem díla je Josef Menzel 500 $a Označení vydání je chybné, správně je: Vydání páté 500 $aVročení je chybné, správně má být: 2014 500 $a Místo vydání je správně: Kladno [na titulní stránce, a tedy i v poli 264, je uvedeno Kldno] 500 $a Správné jméno autorky: Evonne Rezler [na titulní stránce, a tedy i v poli 245, je uvedeno Yvonne Rezler]


Stáhnout ppt "RDA DOPORUČENÝ ZÁZNAM Školení MK 2015. H LAVNÍ ZMĚNY V RDA Zdrojem popisu je celý dokument – hranaté závorky jen mimo zdroj Nezkracovat – nerozepisovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google