Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE PRO STUDENTY TŘETÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EMILA KOLBENA V RAKOVNÍKU Ročníkové práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE PRO STUDENTY TŘETÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EMILA KOLBENA V RAKOVNÍKU Ročníkové práce."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE PRO STUDENTY TŘETÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EMILA KOLBENA V RAKOVNÍKU Ročníkové práce

2 Základní informace naučíte se, jak napsat odbornou práci naučíte se, jak zpracovat informace z různých zdrojů a jak je citovat osvojíte si způsob, jak pracovat s odbornou literaturou můžete uplatnit své znalosti, týkající se daného tématu prohloubíte si své znalosti o daném tématu získáte nový pohled na dané téma obohatíte svou slovní zásobu a způsob vyjadřování, naučíte se prezentovat nejlepší práce budou doporučeny do soutěže SOČ postoupíte do čtvrtého ročníku

3 Věcná stránka RP práce bude mít tyto části: Čestné prohlášení Anotace a klíčová slova - česky, anglicky Obsah Úvod Metodika Vlastní obsah práce Závěr Seznam použité literatury Přílohy – obrázky, grafy, tabulky, apod. (možno i v textu…)

4 Čestné prohlášení vzor naleznete na webových stránkách školy v sekci Ročníkové práce

5 Anotace a klíčová slova obojí v českém i anglickém jazyce anotace - 5-10 vět vystihujících obsah ročníkové práce uvádí se 5-8 klíčových slov (např. optika, komunikace, lom světla, Snellův zákon lomu, útlum)

6 Obsah vytváří se dle standardu MS Office pokud není generován automaticky, je nutné kontrolovat shodu obsah se stranami práce

7 Úvod přesně vymezuje problém, kterým se chcete zabývat vysvětluje, proč byla práce napsána a k čemu má sloužit můžete zde zmínit i to, co už bylo k danému tématu zjištěno

8 Metodika stručně a výstižně popisuje:  postup práce  techniku  způsob zpracování dat  použité materiály a pomůcky  druh zdrojů můžete zde zmínit, proč jste si uvedené zdroje a postup vybrali

9 Vlastní obsah práce co bylo zjištěno, vypočítáno, proměřeno, vyzkoumáno, objeveno… názory odborníků nesmíte prezentovat jako svoje vlastní, pouze jako citaci zjištěné závěry nehodnotíme, pouze shrneme fakta (věcně ve větách, formou tabulek, zvýrazněným grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem...) výsledky jsou stručné, jasně zformulované, bez komentářů či úvah

10 Závěr shrnutí celé práce závěry, ke kterým žák dospěl přínos práce pro autora, případně i v jiné oblasti (např. ve které firmě se uplatní, jak se získané informace dále rozšíří atd.)

11 Seznam použité literatury položky budou seřazeny podle abecedy citace budou uváděny v souladu s ČSN 690 informace o jejich podobě lze získat např. na stránkách  www.citace.com www.citace.com  www.nkp.cz www.nkp.cz uvádí se co nejpřesněji: autor, dílo, vydání (edice, nakladatelství, místo a rok) např.: KASSIN, Saul M. Psychologie. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. xxiii, 771 s. ISBN 978-80-264-0074-5.

12 Formální úprava práce Titulní list obsahuje: - název práce - jméno autora, třída - jméno odborného konzultanta - plný název naší školy a logo školy - rok podání práce (bude k dispozici vzor titulní strany)

13 Formální úprava práce fonty Times New Roman, Arial nebo Georgia písmo velikosti 12 řádkování 1, 5 cm okraje 1, 5 cm – počítají se způsobem svázání případná zvýraznění jen v kursivě, výjimečně boldem zarovnání do bloku (+ kontrola mezer) očíslované strany (nejlépe s využitím záhlaví a zápatí) kroužková vazba odevzdáte v elektronické (na CD/DVD/flash disku – média se nevracejí) i tištěné podobě

14 Rozsah práce 10 normostran textu (v případě práce psané v cizím jazyce: 8) tyto strany nezahrnují: - titulní list - čestné prohlášení - obsah - anotace - seznam literatury - přílohy

15 Konzultace tabulka konzultací bude rovněž součástí práce vzor bude k dispozici počet konzultací: min. 5 (podpisem potvrzuje konzultant) konzultanta si můžete vybrat z řad našich učitelů, anebo vyhledat jiného - min. se středoškolským vzděláním, vztahujícím se k oboru na konzultace je potřeba docházet průběžně

16 Jak si vybrat téma? téma by mělo být z oboru, který je na škole vyučován zvolené téma by mělo být vaším koníčkem; text by nicméně měl být smysluplný téma si vyberte tak, aby literatura, ze které k němu budete čerpat informace, byla dobře dostupná RP nemusí přinášet nové vědecké poznatky; nicméně v případě účasti v SOČ je toto oceňováno jde o to, shrnout již existující fakta, zrevidovat, co již bylo na dané téma objeveno; z již existujících zdrojů se o daném tématu naučit něco nového k dispozici bude seznam témat, vypsaných vyučujícími můžete si však zvolit i vlastní téma a bude-li vám schváleno předsedou PK, zpracovat ho téma nutno vybrat do 2. 10. v opačném případě bude přiděleno (nahlásit M. Nguyenové) každý student zpracovává jiné téma


Stáhnout ppt "PREZENTACE PRO STUDENTY TŘETÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EMILA KOLBENA V RAKOVNÍKU Ročníkové práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google