Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Sociální služby v Ústeckém kraji. DŮLEŽITÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ STRÁNCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Sociální služby v Ústeckém kraji. DŮLEŽITÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ STRÁNCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB."— Transkript prezentace:

1 Projekt Sociální služby v Ústeckém kraji

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ STRÁNCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

3 Financování sociálních služeb:  úhrady záloh budou probíhat podle „Smlouvy o poskytování sociální služby „Smlouvy o poskytování sociální služby čl. IV. odst. 3“ formou: čl. IV. odst. 3“ formou: zálohových faktur zálohových faktur zúčtovacích faktur zúčtovacích faktur

4 Povinné náležitosti faktur:  vyplývají ze zákona o účetnictví, zákona o DPH a obchodního zákoníku, v platném znění 1. Náležitosti účetního dokladu - řeší zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., tzn.: číslo faktury, obsah úč. případu, peněžní částku, datum vystavení, datum splatnosti… 2. Náležitosti daňového dokladu - řeší zákon o DPH č. 235/2004 Sb., obecně: přesný název a sídlo dodavatele i odběratele, DIČ (v případě neplátce uvést „nejsme plátci, nebo osvobození od daně“), cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena včetně DPH, datum zdanitelného plnění...

5 3. Náležitosti dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. = ukládá ustanovení v § 13a odst. 1, tzn.: údaj na faktuře o zápisu do OR nebo údaj o zápisu do jiné evidence (registrace u MVČR, MKČR, apod.)  Zálohová faktura musí mít stejné požadované náležitosti jako zúčtovací faktura.  Doporučené vzory faktur s povinnými náležitostmi a s nápovědou jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.

6 Soupiska účetních dokladů  je vždy součástí zúčtovací faktury a monitorovací zprávy o realizaci služby za sledované období o realizaci služby za sledované období  celková částka způsobilých nákladů (výdajů) na soupisce musí souhlasit s částkou uvedenou na soupisce musí souhlasit s částkou uvedenou na zúčtovací faktuře v řádku: „mělo být zaplaceno" zúčtovací faktuře v řádku: „mělo být zaplaceno"  vzor platného formuláře soupisky účetních dokladů s nápovědou je zveřejněný na webových stránkách nápovědou je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje. Ústeckého kraje.

7 Tabulka rozboru hospodaření (finanční rozvaha poskytované sociální služby za sledované období)  doporučená orientační pomůcka pro sledování čerpání jednotlivých nákladových (výdajových) a čerpání jednotlivých nákladových (výdajových) a výnosových (příjmových) položek výnosových (příjmových) položek  analyzuje hospodaření s finančními prostředky, poskytnuté na realizaci služby za sledované období poskytnuté na realizaci služby za sledované období  vzor doporučeného formuláře tabulky je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje webových stránkách Ústeckého kraje

8 Kontakt: Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Irena Kalinová tel.: 475 657 901 e-mail: e-mail: kalinova.i@kr-ustecky.cz kalinova.i@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Projekt Sociální služby v Ústeckém kraji. DŮLEŽITÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ STRÁNCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB."

Podobné prezentace


Reklamy Google