Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Negativní vlivy životního prostředí na člověka 3.4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Negativní vlivy životního prostředí na člověka 3.4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ."— Transkript prezentace:

1 Negativní vlivy životního prostředí na člověka 3.4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

2 Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka zvýšení četnosti a závažnosti výskytu respiračních chorob ve všech věkových skupinách, především však u starších osob a dětí, jako důsledek znečišťování atmosféry oxidy síry, dusíku, tuhými částicemi, ozónem, dalšími látkami antropogenního původu (viz např. Velký londýnský smog v ekologických katastrofách) zvýšení četnosti výskytu karcinogenních nádorů jako superpozice působení mnoha faktorů - antropogenního ionizačního záření (lékařská vyšetření rentgenem a radionuklidy, jaderná energetika, jaderné pokusy), používání azbestu, PCB, aromatických sloučenin, UV záření více propouštěného porušenou ozónovou vrstvou, radonu v nevhodně postavených obydlích 3.4.1.

3 Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka zvýšení četnosti výskytu mutagenních a teratogenních vad jako důsledek antropogenního ionizačního záření, některých léků, některých uhlovodíků zvýšení četnosti výskytu psychických poruch jako výsledek životního stylu a prostředí - nadměrný hluk, neosobní architektura, civilizační tlak a stres aj. toxické působení těžkých kovů (Cd, Hg, Pb) - akutní otravy resp. postupná akumulace v organismu (např. ukládání Cd v kostech) poruchy sluchu jako důsledek krátkodobé i dlouhodobé expozice zvýšenému hluku (typické pro nemoci z povolání) zvyšování kojenecké úmrtnosti (je však „překryto“ zvyšováním kvality lékařské péče) 3.4.2.

4 Vybrané prokázané negativní vlivy kontaminovaného vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví člověka Komplexním působením mnoha negativních faktorů je vysvětlováno narušování imunitního systému, zkracování průměrného věku (zastřené zvyšující se úrovní zdravotní péče) a kvality života (chronické choroby, invalidita, ztráta radosti ze života) 3.4.3.

5 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek Fyzikální vlivZdrojPůsobení vibracestroje, doprava ztráta rovnováhy, nemoc z pohybu - kinetóza, obtíže při soustředění infrazvukvětrné elektrárnypsychické poruchy kosmické záření (těžké nabité částice, krátkovlnné elektrom. záření) vesmír - urychlování v mezihvězdných a mezigal. polích Karcinogenní, mutagenní, i pod povrch Země (vysoce pronikavé ) krátkovlnné UV záření (UV - B 280 až 315  m) Slunce Karcinogenní poškození, rohovky,inhibice fotosyntézy sluneční vítr (protony, elektrony) Slunce narušování činnosti citlivých přístrojů,ohrožení kosmonautů, vlivy ve vysokých vrstvách atmosféry (dopravní letadla) ultrazvuk pohyblivé část strojů, piezoelektrické měniče mechanické poškození buněk 3.4.4.

6 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek Fyzikální vlivZdrojPůsobení záření  = jádro hélia (dva protony a dva neutrony) radioaktivní materiály přirozeného i umělého původu karcinogenní, mutagenní, leukémie, především jako vnitřní zářič záření  = elektron nebo pozitron radioaktivní materiály přirozeného i umělého původu podle dávky - karcinogenní, mutagenní, leukémie, poškození krvetvorby, CNS, ztráta plodnosti, zákal oční čočky, poškození kůže záření  = elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než 0,01 nm radioaktivní materiály přirozeného i umělého původu podle dávky - karcinogenní, mutagenní, leukémie, poškození krvetvorby, CNS, ztráta plodnosti, zákal oční čočky, poškození kůže záření X = elektrom. záření s vlnovou délkou 100 nm až 0,01 nm brzdění urychlených elektronů (lékařství - rentgen) karcinogenní, mutagenní 3.4.5.

7 Vybrané fyzikální vlivy, jejich zdroje a škodlivý účinek Fyzikální vlivZdrojPůsobení statické magnetické pole vodiče protékané silným stejnosměrným proudem (trakce, elektrolýza aj.) působení na CNS a oběhový systém statické elektrické pole vedení VVN, monitory počítačů není jednotný názor nízkofrekvenční elektromagnetické pole (do 60 kHz) tavící pece, termonukleární reaktory není jednotný názor vysokofrekvenční elektromagnetické pole (60 kHz - 300 MHz) rozhlasové a televizní vysílače není jednotný názor pole velmi vysokých frekvencí (300 Mhz - 300 GHz) indukční ohřev (např. mikrovlnné trouby), televizní a satelitní vysílače, radary není jednotný názor, u vysoké koncentrace (mikrovlnné trouby) nevratné poškození tkání 3.4.6.

8 ChemikálieZdrojPůsobení azbeststavební hmoty, brzdová obložení, protipožární stěny karcinogenní benzensoučást bezolovnatého benzínu, rozpouštědlo barev, umělá pryž, tenzidy znečišťuje vodu, vzduch, půdu, karcinogenní CFChnací plyny, chladící plyny, rozpouštědla, zpěňovadla ničení ozónové vrstvy dusičnanyhnojivaznečišťují vodu, snižují přenos O 2 hemoglobinem formaldehyddřevotřísky, desinfekční a konzervační látky dráždění, snižování imunity, alergizující, působení na nervový systém, potenciální karcinogen Vybrané chemikálie a materiály, jejich zdroje a škodlivý účinek 3.4.7.

9 Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek ChemikálieZdrojPůsobení olovo (Pb)olovnatý benzín, barvy, baterie znečišťuje vzduch a půdu, mentální zpožďování dětí, poškození nervového systému, snížení tvorby hemoglobinu PCB izolátor v transformátorech, barvy, hydraulická kapalina znečišťuje vodu, půdu, poškození živých organismů, karcinogen radon (Rn)přirozená radioaktivitaznečišťuje vzduch, karcinogenní rtuť (Hg)výroba chemikálií, barev, baterií, zářivek, emise elektrárnami znečišťuje vodu, vzduch (inhalace par je silně neurotoxická), půdu, akumulace v organismech, poškození nervového systému oxid siřičitý (SO 2 ) spalování - elektrárny, průmysl, lokální topeniště znečišťuje vodu, vzduch, půdu (kyselý déšť), koroze materiálů, poškození dýchacích cest oxid uhelnatý (CO) spalovací motory - doprava (obecně nedokonalé spalování) nevratná vazba na hemoglobin 3.4.8.

10 Vybrané chemikálie, jejich zdroje a škodlivý účinek ChemikálieZdrojPůsobení oxidy dusíku (NO x ) spalování - doprava tvorba smogu  dráždění očí, snižování imunity toluenředidlo vstřebávání kůží, mutagenní, narkotické účinky vinylchloridvýroba PVC, uvolňování z PVC znečišťuje vzduch, karcinogen 3.4.9.

11 3.4.10. MÁME ŠANCI SE BRÁNIT NEPŘÍZNIVÉMU VÝVOJI CIVILIZAČNÍCH VLIVŮ

12 12 Zdravotní návyky souvisí s délkou života Breslow, Belloc -- Good Health Practices Study Studie v Alameda, USA 6,900 účastníků vyplnilo obsáhlý dotazník životních návyků Tito lidé pak byli sledováni 9 roků, kdo zemřel a pro jakou příčinu Zjistilo se 7 základních návyků, které dodržovali ti, kteří žili najdéle 3.4.11.

13 13 Zdravotní návyky a délka života, co ukázala studie Lidé, kteří dodržovali 6-7 z těchto návyků žili 10-12 roků déle jako ti, kteří dodržovali jen 0-3 dobrých životních návyků Průměrný člověk si může přidat 5 roků navíc ke svému životu, když začne dodržovat zdravější životní styl Ti, kteří dodržovali zdravý životní styl byli o 20-30 roků biologicky mladší oproti těm, kteří je nedodržovali Úmrtnost byla přímo úměrná počtu škodlivých životních návyků. 3.4.12.

14 Sedm rad na dlouhověkost NekouřitNekouřit Spát 7 až 8 hodín Spát 7 až 8 hodín Pravidelně snídat Pravidelně snídat Nejíst mezi jídly Nejíst mezi jídly Udržovat ideální hmotnost Udržovat ideální hmotnost Pravidelně cvičit Pravidelně cvičit Raději žádné užívaní alkoholu Raději žádné užívaní alkoholu 3.4.13.

15 Výhody snídaní Efektivnější řešení problémůEfektivnější řešení problémů Zlepšení pamětiZlepšení paměti Lepší verbální vyjadřováníLepší verbální vyjadřování Zkvalitnění pozornostiZkvalitnění pozornosti Zlepšení postojůZlepšení postojů Lepší studijní výsledkyLepší studijní výsledky 3.4.14.

16 16 SNÍDANĚ Poskytují energii pro tělo a mozek, když to najvíce potřebujeme a jsme akivní Zlepšují pozornost a učení Lidé, kteří pravidelně snídají mají méně nehod Pomůže, aby jsme odolali méně výživným jídlům (rychlovky) Podle této studie lidé, kteří snídají žijí délePodle této studie lidé, kteří snídají žijí déle. 3.4.15.

17 Jak mohou snídaně zachránit život? Snížením rizika srdečního infarktu (riziko 2 až 3 hodiny po probuzeníSnížením rizika srdečního infarktu (riziko 2 až 3 hodiny po probuzení) 0 1 2 3 SNÍDALI 2.5 NESNÍDALI Pravděpodobnost vytváření trombů 3.4.16.

18 18 Pravidelně jezte-vyhýbejte se pamlskům. Pamlsky obsahují hodně –tuku, soli, cukru a kalorií Mají málo –vlákniny, vitamínov,a minerálov Časté jezení snižuje chuť na výživnější vařenou stravu Časté jezení urychluje zubní kaz 3.4.17.

19 Strava bohatá na cukry s dlouhým řetězcem (polysacharidy), vlákninou a cukrovka Urychluje pohyb střev Snižuje nadváhu Zmenšuje riziko onemocnění jater Snižuje potřebu píchání inzulínu Vyrovnává hladinu cukru v krvi 3.4.18.

20 Pravidelné cvičení snižuje riziko úmrtí na srdeční příhodu 3.4.19.

21 Méně jako 6 hod. a nebo a nebo více jako 9 hod. více jako 9 hod. spánku spánku Nedostatek pohybu pohybu KOUŘENÍ Úmrtnost mužů 0 1 2 3 1.7 1.5 2 3.4.20.

22 22 Muži, úmrtnost v průběhu 9 roků /%/ 7 Počet dobrých návyků a úmrtnost. Number of Good Health Practices Good Health Practices Study Počet dobrých zdravotních návyků 6 5 40 - 3 7 3.4.21.

23 Cvičení a snížení rizika onemocnění na cukrovku 0.50 0.52 0.75 1.00 500 3500 Zvýšený výskyt cukrovky u lidí ohrozených z těchto důvodů: Relativní riziko onemocnění diabetem Pravidelným cvičením se riziko cukrovky snižuje o 50 % Vysoký krevní tlak Dědičnost Obezita 3.4.22.

24 Ženy Počet dodržovaných dobrých zdravotních návyků % úmrtí v průběhu 9 roků 75.3 67.7 58.2 410.8 0-312.3 3.4.23.

25 3.4.24.

26 26 Za zdraví jsme zodpovědní Abrahám Lincoln jednou řekl: ”Zdraví, z kterého se těšíte je věcí vašeho rozhodnutí.“ Budoucnost celého lidstva je věcí rozhodnutí všech lidí této planety ROZHODNUTÍ je v Našich rukou ! 3.4.25.


Stáhnout ppt "Negativní vlivy životního prostředí na člověka 3.4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google