Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015 Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015 Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015."— Transkript prezentace:

1 Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015 Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015

2 Pro jednotlivé cíle investiční strategie stanovilo Kolegium rektora tyto priority: (A)Vzdělávací komplex UTB zdroj: státní rozpočet (s vysokou finanční spoluúčastí UTB) Laboratorní centrum Fakulty technologické zdroj: Operační program VaVpI, prioritní osa 4 (B)Centrum polymerních systémů zdroj: Operační program VaVpI, prioritní osa 2 (C) Vědeckotechnický park ICT zdroj: Operační program Podnikání a inovace, podpora: Prosperita II. (D) Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií zdroj: Operační program VaVpI, prioritní osa 2 Priority investiční strategie UTB

3 Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dotační titul: individuální dotace SR (ISPROFIN) Lokalita: p. č. 1087/5, ulice Štefánikova, Zlín Vlastník pozemku: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Charakter akce: novostavba Vzdělávací infrastruktura Vzdělávací komplex UTB Cíl projektu: Vybudování univerzálních vzdělávacích, výzkumných a studijních kapacit. Vybudování vzdělávacích kapacit pro Fakultu humanitních studií včetně Institutu zdravotnických studií.

4 Vzdělávací infrastruktura Vzdělávací komplex UTB

5 Projektové ukazatele stavby Vzdělávacího komplexu Obestavěný prostor59 240 m 3 Plocha užitková12 996 m 2 Plocha užitková čistá8 657 m 2 Počet studentů4 000 Počet zaměstnanců150 Vnitřní parkovací stání89 Rozpočtové ukazatele stavby Celkové investiční náklady451 895 tis. Kč Celkové neinvestiční náklady28 263 tis. Kč Náklady celkem480 158 tis. Kč Průměrná jednotková cena stavby Plocha užitková39 072 Kč/ m 2 Obestavěný prostor7 031 Kč/ m 3

6 Vzdělávací infrastruktura Laboratorní centrum Fakulty technologické Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Dotační titul: prioritní osa 4 Cíl projektu: Dobudování vzdělávacích a výzkumných kapacit pro navazující magisterské a doktorské studijní programy Fakulty technologické. Inovace a rozšíření přístrojového parku a laboratorní techniky.

7 . Vzdělávací infrastruktura Laboratorní centrum Fakulty technologické

8 Projektové ukazatele LC FT Plocha nově vybudovaných laboratoří2 125 m 2 Plocha nově vybudovaných prostor pro výuku2 286 m 2 Plocha nově vybudovaných prostor knihoven105 m 2 Plocha další1 858 m 2 Plocha užitková čistá celkem6 374 m 2 Počet studentů majících prospěch z nové infrastruktury2 000 Počet PhD studentů majících prospěch z nové infrastruktury150 Rozpočtové ukazatele stavby LC FT Dotace VaVpI OP4456 801 tis. Kč Spoluúčast UTB z veřejných prostředků80 612 tis. Kč Způsobilé náklady celkem537 413 tis. Kč Průměrná jednotková cena stavby LC FT Plocha užitková33 387 Kč/ m 2 Obestavěný prostor7 831 Kč/ m 3

9 Vzdělávací infrastruktura Nákup a adaptace objektu ateliérového typu Cíl projektu: Nákup a adaptace objektu ateliérového typu pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací.

10 Anotace projektu: Lokalita:tř. T. Bati 4342, Zlín Vlastník objektu:Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Charakter akce:koupě nemovitosti Základní bilance: Zastavěná plocha objektu: 678 m 2 Obestavěný prostor: 9 912 m 3 Využitelná plocha objektu celkem:3 450 m 2 z toho plocha užitková čistá: 2 380 m 2 Využitelná plocha navazujícího pozemku parcela č. 977/15, zeleň: 2 918 m 2 Zdůvodnění potřebnosti: Fakulta multimediálních komunikací v současné době pro nedostatek prostor využívá i smluvní kapacity jiných subjektů ve městě v tržních relacích nájemného, a to i v předmětném objektu. Vzdělávací infrastruktura Nákup a adaptace objektu ateliérového typu

11 Infrastruktura pro VaV Centrum polymerních systémů Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Dotační titul: prioritní osa 2

12 Infrastruktura pro VaV Centrum polymerních systémů Anotace projektu: Lokalita:prostor ulice Antonínova, Zlín Vlastník pozemků:Statutární město Zlín, je uzavřena budoucí smlouva kupní Charakter akce:novostavba, pořízení technologického a přístrojového vybavení Cíl projektu: Cílem je zabezpečení infrastruktury pro zřízení výzkumného centra se zaměřením na vědní obor „Makromolekulární látky a technologie“ s bližším zaměřením na polymerní systémy a procesy. Zřízení Centra polymerních systémů zahrnuje vybudování novostavby s výzkumnými laboratořemi, prostory vývojových pracovišť a nových ústavů včetně jejich přístrojového a technologického vybavení. Zejména se jedná o zřízení specializovaných laboratorních prostor s definovaným prostředím resp. ochranou proti nebezpečným látkám (prostory pro čisté technologie a nanotechnologie, pro studium molekulárních parametrů, perkolačních jevů, nestabilních procesů, inteligentních projevů atd.).

13 Infrastruktura pro VaV Centrum polymerních systémů Projektové ukazatele stavby Centrum polymerního systému po redukci objektu Obestavěný prostor61 457 m 3 Plocha užitková10 665 m 2 Plocha užitková čistá7 198 m 2 Zastavěná plocha2 728 m 2 Vnitřní parkovací stání89 Rozpočtové ukazatele Celkové náklady stavby442 510 tis. Kč Pořízení strojů a zařízení175 893 tis. Kč Náklady celkem480 158 tis. Kč Průměrná jednotková cena stavby Plocha užitková Kč/ m 2 Obestavěný prostor6 808 Kč/ m 3

14 Infrastruktura pro komerční výzkum Vědeckotechnický park – informační a komunikační technologie Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Operační program: Podnikání a inovace Dotační titul: Prosperita II.

15 Anotace projektu: Lokalita:Vysokoškolský areál U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín Vlastník pozemku:Statutární město Zlín, v dlouhodobé smluvní výpůjčce Charakter akce:Dostavba areálu, novostavba Cíl projektu: Oblast inovačního výzkumu a vývoje s následným transferem výsledků do komerční realizace je pro UTB strategickou prioritou a univerzita usiluje o rozšíření těchto pracovišť do progresivní oblasti informačních a komunikačních technologií. Cílem projektu je vybudovat Vědeckotechnický park v těsné návaznosti na Fakultu aplikované informatiky, aby bylo umožněno zasídlení relevantních inovačních firem v oblasti ICT, dále se předpokládá využití pro ostatní součásti UTB. Projekt je celouniverzitním projektem. UTB tak hodlá účinně propojit výzkumnou a vývojovou základnu Fakulty aplikované informatiky s podnikatelskou sférou, zajistit transfer technologií a dále plně využít potenciál dostupných studentů a absolventů a podpořit tak setrvání/zaměstnání kvalitních absolventů ve Zlíně. Infrastruktura pro komerční výzkum Vědeckotechnický park – informační a komunikační technologie

16 Projektové ukazatele VTP ICT Plocha pro účely inkubátoru450 m 2 Plocha pro účely vědeckotechnického parku2 600 m 2 Plocha pro účely centra transferu technologií90 m 2 Plocha užitková čistá celkem3 140 m 2 Plocha užitková celkem5 354 m 2 Rozpočtové ukazatele stavby VTP ICT Dotace OP PI187 432 tis. Kč Spoluúčast UTB z vlastních prostředků62 480 tis. Kč Způsobilé náklady celkem249 912 tis. Kč Průměrná jednotková cena stavby Plocha užitková39 072 Kč/ m 2 Obestavěný prostor7 031 Kč/ m 3

17 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií – CEBIA Tech Struktura projektuObjem v tis. Kč Souhrn způsobilé výdaje174 924 - Investiční131 401 - Neinvestiční43 523 Souhrn nezpůsobilé výdaje41 385 - Investiční0 - Neinvestiční20 361 - Neinvestiční DPH21 024 Celkové náklady projektu216 309

18 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií – CEBIA Tech Orientační rozpočet projektuObjem v tis. Kč hmotný majetek – stroje a zařízení126 081 hmotný majetek – ostatní vybavení5 200 materiál500 služby4 762 povinná publicita120 cestovné1 700 režijní výdaje3 606 osobní výdaje32 655 Celkem způsobilé výdaje174 924


Stáhnout ppt "Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015 Investiční rozvoj UTB ve Zlíně v období 2011 až 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google