Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE, DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. JUDr. PETR HONĚK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE, DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. JUDr. PETR HONĚK."— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE, DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. JUDr. PETR HONĚK

2 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE v ČR povinné individuální zdravotní pojištění povinná platba zdravotního pojištění – měsíčně – 13,5 % z příjmu pojištěnce stát plátcem zdravotního pojištění pro vybrané skupiny pojištěnců – děti, studenti, důchodci všech typů (starobní, invalidní), matky na mateřské dovolené atd. svobodná volba zdravotní pojišťovny – změna možná 1 x za rok v ČR 7 zdravotních pojišťoven svobodná volba lékaře a zdravotnického zařízení na území ČR – změna možná 1 x za ¼ roku 2

3 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE roční objem finančních prostředků na zdravotní pojištění v roce 2013 byl cca 220 – 230 mld. Kč péče je hrazená: plně – drtivá většina péče částečně - doplatky na léky a zdravotnické prostředky péče nehrazená – spec. stomatologie, estetika, zdravotní péče je hrazena pouze ve smluvních zdravotnických zařízeních dané zdravotní pojišťovny – největší smluvní pokrytí celé sítě v ČR má VZP ČR 3

4 ZPŮSOB ÚHRADY Seznam zdravotních výkonů (body * hodnota bodu) vydává Ministerstvo zdravotnictví Ceny léků – Státní ústav pro kontrolu léčiv Číselník PZT – Zdravotní pojišťovny Pravidla úhrady stanovují zákony Každý rok - Dohodovací řízení mezi poskytovateli a plátci V případě nedohody - mechanismy a hodnoty bodu stanoví úhradová vyhláška MZ – vychází 1x ročně 4

5 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE místní a časová dostupnost zdravotní péče: místní dostupnost určuje v jakém běžném dojezdovém čase musejí být pro pojištěnce k dispozici jednotlivé druhy péče: časová dostupnost stanoví maximální čekací dobu na plánované zákroky čekací doby neplatí v případech akutní potřeby daného zákroku kvalita zdravotní péče: personální vybavení zdravotních služeb – stanoví nezbytné počty a kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech ambulantní i lůžkové péče věcné a technické vybavení zdravotnických pracovišť – stanovení typu a množství přístrojů a zdravotnického vybavení jednotlivých typů péče, vč. minimálního počtu lůžek v dané odbornosti 5

6 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ZPŮSOBY ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE zdravotní péče je pojišťovnami hrazena průběžně v měsíčních intervalech formou zálohové platby a doplatku formou kontrolovaného a odsouhlaseného vyúčtování způsob a výše úhrady je stanoven každoročně vyhláškou MZ ČR: 1.nemocnice – kombinovaný způsob úhrady (DRG, výkonově, balíčky) 2.následná lůžková péče – paušální sazba za jeden den hospitalizace 3.PL a PLDD – kapitačně výkonová platba za registrované pojištěnce 4.ambulantní specialisté – výkonově 5.komplexní lázeňská péče rehabilitační – úhrada za jeden den pobytu 6

7 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – MAPA NEMOCNIC V ČR 7 Počet nemocnic s ambulantní péčí 156 Počet nemocnic s následnou péčí 112 Samostatná ambulantní zařízen 24 669 Zdroj – UZIS

8 8 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – MAPA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Počet praktických lékařů 5 794 Počet praktických lékařů na 100 tis. obyvatel 51,7 Počet praktických lékařů pro děti a dorost 2 259 Počet pracovišť praktických lékařů na 100 tis. obyvatel Zdroj - data VZP ČR

9 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – MAPA AMBULANTNÍCH SPECIALISTŮ 9 Počet ambulantních specialistů 24 669 Počet zubařů 5 599 Počet gynekologů 1 202 Počet pracovišť ambulantních specialistů na 100 tis. obyvatel Zdroj - data VZP ČR

10 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – MAPA KARDIOVASKULÁRNÍCH CENTER 10 Počet kardiovaskulárních center 22 ČR má jednu z nejhustších sítí kardiovaskulárních center ČR patří mezi špičku v Evropě v léčbách infarktu Zdroj – Stent For Life Initiative

11 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – KARDIOVASKULÁRNÍ CENTRA 11 P-PCITrombolytická léčbaBez léčby v roce 2013 nebylo 7% pacientů léčeno vůbec, tím se ČR řadí do absolutní špičky v léčbě infarktů Zdroj – Stent For Life Initiative

12 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ROBOTICKY ASISTOVANÉ CHIRURGICKÉ VÝKONY 12 Zdroj – RACH ve světě a v ČR mapa instalací da Vinci systému Nemocnice Na Homolce Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha FN u sv. Anny Brno Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště – Velké Meziříčí Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín Fakultní nemocnice Olomouc

13 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – RTG TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ CT 13 Zdroj - data VZP ČR

14 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ZOBRAZOVACÍ MAGNETICKO-REZONANČNÍ ZAŘÍZENÍ 14 Zdroj - data VZP ČR

15 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ 15 Zdroj - data VZP ČR

16 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – PET/CT 16 Zdroj - data VZP ČR

17 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE Celek ČR Počet pojištěnců 10,5 mil. Počet nemocnic s akutní péčí 156 Počet odborných léčebných ústavů s následnou péče 112 Samostatná ambulantní zařízení celkem 24 669 z toho zubaři 5 599 gynekologie 1 202 praktický lékař pro dospělé 4 419 praktický lékař pro děti a dorost 2 007 17 Zdroj – UZIS: „Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 “Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

18 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – POČET PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ Celek ČR Pracovníci ve zdravotnictví celkem250 233 Odborní pracovníci ve zdravotnictví celkem207 404 z toho lékaři47 458 farmaceuti6 478 zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí107 246 zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 42 797 jiní odborní pracovníci nelékaři - JOP a dentisté3 425 Pedagogičtí pracovníci283 18 Zdroj – UZIS: „Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013“Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013

19 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – PŘÍJMY DO ZDRAVOTNICTVÍ Objem pojistného dle plátců (mil. Kč)HodnotaPodíl za které platí stát53 67623,78% za které není plátcem stát172 06276,22% Celkem225 738 Průměrný počet plátců pojistného v roce 2013PočetPodíl za které platí stát6 097 42958,61% za které není plátcem stát4 306 84841,39% Celkem10 404 277 19 Zdroj – UZIS: „Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 “Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

20 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNICTVÍ RokVýdaje celkem v mil. Kč V tomVýdaje na 1 obyvatele v Kč Podíl výdajů na HDP v % veřejnésoukromé 2007241 935206 56535 37023 4376,61 2008264 520218 71945 80125 3626,87 2009292 708244 75447 95427 9007,79 2010289 035243 28145 75427 4827,62 2011287 768242 41045 35827 4157,53 2012292 737246 01846 71927 8557,64 20 Zdroj – UZIS: „Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 “Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

21 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ 21 Zdroj – UZIS: „Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 “Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

22 SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR – NÁKLADY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2013 22 Náklady na zdravotní péčiHodnota (v milionech Kč) Ambulantní péče60 059 Kč Ústavní péče112 742 Kč Lázeňská péče1 579 Kč Zdravotnická záchranná služba a doprava3 646 Kč Léky vydané na recepty34 633 Kč Zdravotnické prostředky vydané na poukazy6 058 Kč Léčení v zahraničí785 Kč Náklady na očkovací látky895 Kč Celkové náklady na zdravotní péči220 642 Kč Zdroj – UZIS: „Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013 “Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013

23 POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A ÚROVNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE V EU Země EUVeřejné výdaje* v $ (PPP) na 1 obyv. za rok (rok 2012) Veřejné výdaje* v % k HDP (Celkové výdaje v % k HDP) (rok 2012) Počet lékařů na 10 000 obyvatel (rok 2011) Počet nemocničních lůžek na 10 000 obyvatel (rok 2009) Nizozemí4 2989,9 % (12,4 %) Nejvyšší výdaje v EU 29**47 Německo3 5228,6 % (11,3 %)3882 Velká Británie2 8847,8 % (9,4 %)2833 Česká republika1 7356,5 % (7,7 %)3671 Polsko1 0444,7 % (6,7 %)2267 Rumunsko6794,0 % (5,1 %) Nejnižší výdaje v EU 2466 23 Zdroj dat – Global Health Observatory Data Repository (www.who.int) a Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)www.who.inthttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database * Veřejné výdaje – především povinné zdravotní pojištění a výdaje ze státního rozpočtu ** Za rok 2010 PPP- Purchasing power parity

24 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V EVROPĚ Česká republikaVelká BritánieNěmeckoHolandsko Financování Statutární povinné individuální zdravotní pojištění pro osoby s trvalým pobytem či prací na území ČR. Národní zdravotní služba (NHS). Statutární povinné zdravotní pojištění pro všechny občany a dlouhodobé rezidenty. Univerzální zdravotní pojištění. Výše pojistného 13,5 % z hrubé mzdy, nebo ekvivalentu ze zisku (za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané platí stát). Není pojistné, občané platí všeobecné daně do státního rozpočtu – vláda rozhoduje, kolik % z vybraných prostředků dá na zdravotnictví. 15,5 % z hrubé mzdy (za státní zaměstnance, nezaměstnané a sociálně slabé platí stát). V případě větších příjmů než stanovená částka možnost vystoupit ze systému veřejného pojištění (GKV) a pojistit se v rámci soukromého pojištění (PKV). 6,5 % ze mzdy (hradí zaměstnavatel) a individuální nominální pojistné (platí jednotlivci, průměrně 1 100€/rok). Za děti do 18 let platí stát. SpoluúčastPoplatek za návštěvu pohotovosti (90 Kč), doplatky za léčivé a zdravotnické prostředky, další přímé platby ve stomatologické péči a lázeňské péči. Hrazení služeb vyjmutých z úhrad z NHS, jako např. stomatologická péče, protonová léčba, a dále platby za léky. Spoluúčast na úhradě některé zdravotní péče (u pracujících max. 2 % ročního příjmu, důchodci a chroničtí pacienti max. 1 % z příjmu, děti do 18 let a sociálně slabí jsou osvobozeni od spoluúčasti). Závislá na vybraném pojistném produktu. 24 Zdroj dat – CivitasCivitas

25 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V EVROPĚ Česká republikaVelká BritánieNěmeckoHolandsko Organizace systému v.z.p. Zdravotní pojišťovny zřízené dle příslušných zákonů. Státní zdravotní pojišťovna (AÖK) nebo soukromé zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny jsou soukromé obchodní společnosti nabízející odlišné pojistné produkty. Pokrytí zdravotní péče Úhrada veškeré zdravotní péče. Úhrada základní balíku zdravotní péče, další pokrytí se liší dle pojistného produktu a zdravotní pojišťovny. Další Dlouhé čekací doby na operace (TEP, transplantace) a některá vyšetření (MR, CT). Možnost využít sektor soukromých zdravotnických služeb (zvýšení komfortu péče pro bohatší klienty). Možnost soukromého doplňkového pojištění zejména na náklady spoluúčasti (stomatologická péče, další benefity, např. individuální pokoj v nemocnici). Možnost doplňkového zdravotního pojištění na náklady, které nejsou kryté v rámci povinného pojištění. 25 Zdroj dat – CivitasCivitas

26 10 DŮVODŮ PROČ BÝT U VZP ČR 1. Nejdostupnější zdravotní péče 2. Ročně 150 miliard korun na zdravotní péči 3. Léčba bez ohledu na cenu 4. Stejně kvalitní služby pro všechny 5. Prvenství v zavádění nových léků a léčebných metod 6. Nejdostupnější lázně 7. Nejrozšířenější síť poboček 8. Výhodné cestovní pojištění 9. Široká nabídka výhod a příspěvků 10. Možnost on-line komunikace s VZP 26 111


Stáhnout ppt "ORGANIZACE, DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. JUDr. PETR HONĚK."

Podobné prezentace


Reklamy Google