Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kristýna Kloubková, Pavla Kovačová, Anna Parkánová, Lucie Šimánková, Zuzana Pojerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kristýna Kloubková, Pavla Kovačová, Anna Parkánová, Lucie Šimánková, Zuzana Pojerová."— Transkript prezentace:

1 Kristýna Kloubková, Pavla Kovačová, Anna Parkánová, Lucie Šimánková, Zuzana Pojerová

2 Girard a náboženství Věřící - svou víru neodděluje od svého bádání Evangelia jsou mnohem více „teorií o člověku“ než „teorií o Bohu“ Význam křesťanství dle Girarda Křesťanství jako první náboženství ukázalo oběť jako oběť a vraždu nazvalo vraždou

3 Evangelia i mýty mluví o téže události - zakladatelské vraždě to, ale neznamená, že musejí být mytická, neboť o téže vraždě lze mluvit různými způsoby „Nedostižný“ Kristus - nepodléhá perzekuční perspektivě Mýtus x Evangelia - Bůh chrání obětního beránka - Romulus a Remus x Kain a Abel - v mytologii existuje násilí - skryté - uvědomění a náprava společnost = hl. poslání biblických textů

4 Klíčová slova evangelií „Lidská kultura je k tomu, aby neustále zastírala vlastní původ v kolektivním násilí.“ Síla zastírací x Síla odhalující Bible - universální síla evangelia Evangelia odmítají perzekuci

5 Klíčová slova evangelií Úloha žalmů: „Nenáviděli mě bez příčiny?“ „Byl započten mezi zločince“ odraz odmítnutí magické příčinnosti a stereotypních obvinění Pašijový dav - přijímá obvinění ALE absence příčiny v obvinění Přesun slova od pronásledovatelů k obětem, od těch, kdo dějiny dělají, k těm, kdo jim podléhají Nikdy neváháme mezi Biblí a mytologií Popření magické příčinnosti - „Nenalézám na něm žádnou vinu“

6 Klíčová slova evangelií Určující síly: náboženští a političtí vůdci, dav Dav x Pilátova manželka - 2 póly mimetické přitažlivosti „Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši“ Bez příčiny rozsudku x nerozborná jednota pronásledovatelů Neuvědomělost - „Nevědí co činí“ - proto je třeba jim odpustit

7 Formulace obětního procesu: Jeden člověk zaplatí za všechny ostatní Nejvýslovněji to vyjadřuje tato věta: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ Předmětem rady byla krize způsobená Ježíšovou popularitou Byla to nerozhodnutelná debata – politicky zdůvodněné (je vždy mythologické) – zůstává skryto z mechanismu obětního beránka Tato věta do jisté míry vyvolává efekt obětního beránka Aby tato věta vyvolala takový účinek, je třeba ji chápat povrchně a mythologicky Aby nám věta něco odhalila je třeba jí chápat ve smyslu evangelijním ne politickém

8 Antropologické hledisko: nejdůležitější v tomto odhalení nebo zjevení je krize všech perzekučních představ, jakou vyvolává Girard: síly světa se dělí na dvě skupiny a to zákonné orgány x dav Dav má takovou moc, že nepotřebuje shromáždit celé společenství, zákonné orgány davu ustupují a postoupí mu oběti (Pilát davu vydává Ježíše, Héródés Jana Křtitele Zákonné orgány se přidávají k davu Moderní politické myšlení ať „konzervativní“ nebo „revoluční“ – vždy kritizuje pouze jednu kategorii síly

9 Matoušovo evangelium v apokalyptické kapitole: „Kde je mrtvola, slétnou se i supi“. Evangelia ukazují (historičtí a mythologičtí pronásledovatelé zakrývají), že jejich oběť je obětní beránek Výraz obětní beránek se v evangeliích nepoužívá, ale využívá výraz beránek Boží Dva texty, které souvisí s “obětním beránkem“ – všechny se zmiňují o obětech, ale jedny z nich neříkají, že ta oběť je obětní beránek a nutí nás, abychom to řekli za ně¨, například Guillaume de Machaut Druhé texty: říkají nám samy, že oběť je obětní beránek – to jsou evangelia

10 Obětní beránek textu (jde o skrytá utvářející princip) – tento text můžeme označit za perzekuční, zcela poplatný perzekuční představě, text je ovládán účinkem obětního beránka, o němž nemluví Obětní beránek v textu (jasně viditelné téma) – text o účinku obětního beránka mluví a není jím ovládám Girard je kritizován za to, že vidí věci, které nejsou, že k mýtům přidává něco, co tam není Zajímá se o obětního beránka jinak (téma nebo motiv obětního beránka - říká tomu „utvářející princip“ Frazer: vzal výraz obětní beránek pouze vy smyslu rituálním a tím jej zevšeobecnil, nepochopil, že původ všech rituálů je v mechanismu obětního beránka

11 Ethnologové z Cambridge: rituál obětního beránka měl odpovídat mýtu o Oidipovi, tušili, že mezi nimi je úzká souvislost, ale nepochopili o jaký jde vztah Jean-Piere Vernant: v mýtu vidí jen rovný povrch pokrytý tématy a motivy, i tématem obětního beránka a říká mu farmakos (je téma a motiv řecké kultury) V mýtu o Oidipovi vidí jen témata pojící se k jiným tématům a nikdy nenastolí skutečný problém, problém mýtického líčení obecně Jean-Piere Vernant doufá, že se používáním výrazu farmakos spíše než obětní beránek vyhne výtce svých kritiků

12 Dějiny evangelia Evangelia – obsahují celou řadu textů, které lze vztahovat na nejrůznější situace Lidé díky nim mohou odsoudit perzekuční představy a vzdorovat násilným mechanismům Konkrétní a zjevné působení evangelií – zprvu v souvislosti s násilím spáchaným na lidech Křesťané – nazývají je mučedníky Dějiny nám předaly pravdu- mučedníci – nevinně pronásledované oběti

13 Mučedníci Nevinně pronásledované oběti Nepřevažuje pohled pronásledovatelů K oslavování oběti nutno dojít na základě perzekuce = aby mohlo vzniknout posvátno v mythologickém smyslu Zločiny obětí musí být považovány za skutečné Spousta obvinění – klasické zločiny mythologického hrdiny a davového násilí Mučedníci – oběti = křesťané

14 Nevinnost mučedníka není nikdy zpochybněna – vyplývající pravda z Kristova umučení („Nenáviděli mě bez příčiny“) Křesťanské nevinné oběti – celospolečenský dosah na rozdíl od jiných obětí Epištola židům – důležitý krok! Kristova smrt – dokonalá a konečná oběť – další obětování je nepřípustné Interpretace mučedníka – nesmí se omezovat na mechanismy násilí a posvátna – pokud ano, návrat k primitivní tradici obětování

15 V životech svatých – vzor umučení Krista vzor zasazovaný pokaždé do zvláštních okolností té dané perzekuce Zjevný odkaz na Kristovo umučení mizí (vysvětlení- Oběť je obětní beránek- biblický výraz, Kozel – starozákonní význam – jen pro účastníky daného obřadu – dnes význam nevinného beránka Božího z evangelií) Lidé se naučili rozpoznat své nevinné oběti, tím, že je staví na Kristovo místo - (Raymond Schwager) Evangelia se nezajímají o tuto myšlenkovou operaci, ale o změnu postoje, která je díky této operaci možná, ale nikoliv nezbytná. Příklad : text – Až přijde Syn člověka..

16 Evangelium a věda 18-19 století – západní svět – udělal z vědy modlu Je nutné se odvrátit od obětí, aby se lidé obrátili ke zkoumání přirozené příčiny (mýty – báchorky, pověry x racionalita) „Lidé nepřestali pořádat hony na čarodějnice proto, že vynalezli vědu, ale naopak vynalezli vědu proto, že přestali honit čarodějnice“ Říká, že vědecké myšlení je vedlejší produkt hlubokého působení evangelií Kritika - současníci kritizují a zříkají se mýtu o pokroku, ale tím upadáme do ještě horšího mýtu o věčném návratu. Podle Girarda se tak uzavíráme před veškerou možností vědění, protože se nejspíš obáváme příchodu nějakého vědění chápaného jako nepřítel.

17 Girard: hodně věcí ve světě je dáno zastavením vývoje dešifrování perzekuční představy Některé z perzekučních líčení umíme číst, jiné nedokážeme Vztah Girarda k vědě o mýtech : v náboženských formách, představách, institucích je nutno vidět zkreslený obraz násilí Náboženství a kultury toto násilí skrývají a tím se zakládají a také přetrvávají Girard – znepokojen různými interpretacemi a teoriemi

18 Když budeme rozumět mýtům, nebudeme moct evangelium považovat za další mýtus, protože jim porozumíme díky němu Ukazuje nám, že vlastním smyslem toho, co nám evangelium zjevuje, je právě kritika násilnické náboženskosti O tom se mluví pod heslem Duch = Texty o duchu přímluvci. Texty o Duchu neosvětlují dešifrování mythologie, nýbrž evangelia, která svým světlem odhalila tajemství mýtů. Tato pojednání a témata shrnují pasáže Evangelia podle Jana věnované Přímluvci.

19 The First Stone Porovnání dvou textů:  Zabránění ukamenování cizoložnice Ježíšem  Ukamenování žebráka v Efesu na popud Apollonia

20 The First Stone První kámen – je nejtěžší ho hodit, jelikož neexistuje příklad, který bychom následovali Apollonius ukamenování chce X Ježíš ne → A. chce, aby byl hozen první kámen X Ježíš nikoliv → A. pojem „první kámen“ nezmiňuje X Ježíš ho zdůrazňuje

21 The First Stone Napodobující není jen násilí, ale i touha Epidemie v Efesu je sociální krizí – lékem má být kolektivní násilí proti oběti Hledání obětních beránků nahrazuje rivalitu V archaických společnostech – spontánní lynčování obětí – nastal mír (mnoho řeckých měst si drželo budoucí oběti)

22 The First Stone Ježíš chce kamenování zabránit – zdůrazňuje první kámen a prvenství První kámen má hodit ten, kdo je bez hříchu – není nikdo První odcházejí starší První kámen – ze zákona – proti obviněnému musí být dva svědci a ti musí také hodit první kameny Ježíš zákon ještě zradikaluzuje

23 The First Stone Ježíš ani žebrák neudržují oční kontakt s davem – nechtějí provokovat Dav by v jejich očích uviděl vlastní hněv Žebrák otevře oči až po dopadu prvního kamene


Stáhnout ppt "Kristýna Kloubková, Pavla Kovačová, Anna Parkánová, Lucie Šimánková, Zuzana Pojerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google