Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INSIGHTS IDEAS RESULTS Využití POS prostředků v marketingové komunikaci firem Výzkum mezi inzerenty; 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INSIGHTS IDEAS RESULTS Využití POS prostředků v marketingové komunikaci firem Výzkum mezi inzerenty; 2014."— Transkript prezentace:

1 1 INSIGHTS IDEAS RESULTS Využití POS prostředků v marketingové komunikaci firem Výzkum mezi inzerenty; 2014

2 2 Metodika výzkumu a vzorek Cílová skupina: zadavatelé reklamy POS Metodika: Oslovení vybraných firem – databáze kontaktů POPAI ( 700 adres) 5. vlna projektu; předchozí vlny proběhly v letech 2003, 2006, 2009, 2011 Forma: on-line dotazování - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), nástroj Motivace: pro prvních 50 respondentů značkový manažerský zápisník Ivory Elegant pro všechny sborník odborných textů o in-store komunikaci a retailu „Bible POP“ na CD Sběr dat: 7.5.- 11.12.2014 Velikost vzorku: 60 respondentů

3 3 Cíle výzkumu Popis situace na trhu očima zadavatelů POS reklamy Vnímání pozice POS (reklamy v místě prodeje) jako komunikačního kanálu. Hodnocení jednotlivých forem POS komunikace a míra jejich využití. Využití služeb externích agentur a jejich role při rozhodování o rozdělení výdajů na reklamu. Zhodnocení efektivity jednotlivých forem POS a zdroj informací. Identifikace faktorů přispívajících k rozhodnutí zařadit POS do kampaně. Srovnání s výsledky výzkumu v uplynulých letech (v oblastech, kde je srovnání možné)

4 4 Exkluzivní systém OMD k rychlému pochopení aktuálního stavu na trhu / chování potenciálních zákazníků On-line / internetový výzkum (CAWI) Flexibilní a interaktivní (interaktivní grafické prostředí - Flash)  udržuje pozornost a zaujetí respondenta přehrává TV a rozhlasové spoty, umožňuje manipulaci s grafickými objekty na obrazovce, netradiční a unikátní metoda výzkumu Velmi dobře přijímán respondenty  kvalitní výpověď o chování a názorech cílové skupiny Charakteristika nástroje

5 5 Tento ročník průzkumu byl realizován díky podpoře partnerských společností:

6 6 VÝSLEDKY VÝZKUMU

7 7 Struktura vzorku - produktové kategorie Označte, prosím, produktovou kategorii, ve které Vaše firma působí: (možnost více odpovědí) ; N (2014) = 60, N (2011) = 78

8 8 VÝSLEDKY

9 9 Využití POS podle produktových kategorií Označte, prosím, produktovou kategorii, ve které Vaše firma působí:; N=60 A) Ukazuje rozdělení využívání POS včetně zastoupení jednotlivých produktových kategorií ve vzorku

10 10 Porovnání se zahraničím Jaká je dle Vašeho názoru obecná úroveň POP komunikace na českém a slovenském trhu ve srovnání se zahraničím; N=60

11 11 Využití POS Je reklama v místě prodeje (POP) součástí komunikačního mediamixu Vaší firmy? N (2014) = 60, N (2011) = 78

12 12 Rozhodovací vliv na POS reklamu Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? N(2014) = 54, N(2011) = 69

13 13 Forma zajištění POS reklamy Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? N(2014) = 54, N(2011) = 69 Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? N(2014) = 54, N(2011) = 69 20142014 SPECIALIZOVANÉ REKLAMNÍ AG. PŘÍMÝ VÝROBCE REKLAMY

14 14 ROLE AGENTUR

15 15 Role specializovaných agentur, 2014 Které z následujících typů agentur (nikoli přímých výrobců) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: Označte prosím které z níže uvedených činností pro Vás XXX zajištuje: možnost více odpovědí; N (2014) = 44

16 16 Role specializovaných agentur, 2011 Které z následujících specializovaných agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: Jakou roli hraje tato agentura při rozhodování o rozdělení výdajů na reklamu do všech forem komunikace, které Vaše firma využívá:; N=56

17 17 Spolupráce s agenturou A v čem vidíte výhody a nevýhody spolupráce s výrobcem reklamy v místě prodeje (POP) ? N(2014) = 54, N(2011) = 69, otevřená otázka VýhodyNevýhody Spontánní odpověď

18 18 ROLE PŘÍMÝCH VÝROBCŮ

19 19 Spokojenost s přímým výrobcem Pokuste se ohodnotit míru Vaší spokojenosti se službami přímého výrobce v následujících oblastech:; N(2014) = 45

20 20 Spokojenost s přímým výrobcem srovnání 2014 vs. 2011 Pokuste se ohodnotit míru Vaší spokojenosti se službami přímého výrobce v následujících oblastech:; N(2014) = 45, N(2011) = 56

21 21 Spolupráce s přímým výrobcem POS V čem vidíte výhody a nevýhody přímého jednání s výrobcem reklamy v místě prodeje (POP)? N(2014) = 45, N(2011) = 56, otevřená otázka VýhodyNevýhody Spontánní odpověď

22 22 KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

23 23 Důležitost komunikačních kanálů Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? N=60

24 24 Důležitost komunikačních kanálů Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? N(2014) = 60, N(2011) = 78

25 25 Reálné investice 2013Plánované investice 2014 Uveďte, prosím, procentuální část z celého reklamního rozpočtu za rok 2013, kterou jste investovali do jednotlivých forem komunikace? N(2014) = 54 Uveďte, prosím, procentuální část z celého reklamního rozpočtu, kterou hodláte / považujete za efektivní investovat do jednotlivých forem komunikace v roce 2014? N(2014) = 54 Investice do komunikačních kanálů

26 26 Reálné investice Plánované investice Uveďte, prosím, procentuální část z celého reklamního rozpočtu za rok 2010 (2013), kterou jste investovali do jednotlivých forem komunikace? N(2014) = 54, N(2011) = 69 Uveďte, prosím, procentuální část z celého reklamního rozpočtu, kterou hodláte / považujete za efektivní investovat do jednotlivých forem komunikace v roce 2011 (2014)? N(2014) = 54, N(2011) = 69 Investice do komunikačních kanálů

27 27 REKLAMA V MÍSTĚ PRODEJE

28 28 Důležitost forem POS Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? N=58

29 29 Důležitost forem POS, srovnání s předchozími vlnami Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? N(2014) = 58, N(2011) = 69

30 30 Nejčastěji využívané formy Uveďte formy reklamy v místě prodeje, které nejčastěji využíváte při komunikaci. N=54

31 31 Struktura marketingového rozpočtu 2003 2006 25,9 % 25, 5 % 30,3 % 28,0% 35,0% 17,5 % Kolik procent z celkových 100% skutečně investujete do POP prostředků? /průměr/ 2009 25,2 % Kolik procent z celkových 100% výdajů na komunikační kampaně by bylo efektivní vložit do POP prostředků? /průměr/ 2011 2012 22, 7 % 24, 0 % 25,0% 2013 2014 28,9 % VÝSLEDKY Z PŘEDHOZÍCH VLN VÝZKUMŮ 2011 31,0%

32 32 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2014 na dočasné a trvalé prostředky. N(2014) = 54, N(2011) = 69 20142014

33 33 Podíl jednotlivých in-store formátů Uveďte, prosím, procentuální část z celého instore rozpočtu pro rok 2013, kterou jste investovali do jednotlivých (in-store) formátů? N(2014) = 54, N(2011) = 69

34 34 PŘÍSTUP K VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY POS REKLAMY

35 35 Důležitost měření efektivity Považujete možnost měřit efektivitu POS kampaně za důležitou? N(2014) = 58, N(2011) = 69

36 36 Měření efektivity Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POS)? N(2014) = 54, N(2011) = 69

37 37 Zdroj informací o efektivitě Kde získáváte / jste získávali data o efektivitě reklamy v místě prodeje? N (2014) = 37; N (2011) = 29, v r. 2011 možnost více odpovědí

38 38 Zdroj informací o efektivitě Kde získáváte / jste získávali data o efektivitě reklamy v místě prodeje? N (2014) = 37; N (2011) = 29, v r. 2011 možnost více odpovědí !!!

39 39 Efektivita in-store nástrojů Ohodnoťte následující nástroje in-store marketingu podle míry efektivity obecně. N(2014) = 37, N(2011) = 29 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011

40 40 Argumenty pro zapojení POP Co je podle Vás dobrý argument pro zapojení POP do kampaní? N (2014)=60, N (2011)=78; vlna 2014 dotazovala i pořadí tří nejdůležitějších argumentů 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011

41 41 Argumenty pro zapojení POP spontánní odpovědi Co by Vás presvedcilo a motivovalo k vetší míre zapojení POP prostredku do komplexních kampaní? – otevřená otázka, N=60

42 42 SHRNUTÍ

43 43 Shrnutí Role a důležitost jednotlivých komunikačních kanálů v mediálním mixu je ovlivněna strukturou oslovených firem (databáze POPAI) odpověděly z drtivé většiny společnosti, co působí na poli FMCG: pro tyto firmy jsou přirozeně zásadní kanály TV, POS reklama a letáky Reklama v místě prodeje (POS) je součástí komunikačního mediamixu 90% dotázaných Zadavatelé reklamy vnímají POS reklamu jako významný a perspektivní kanál pro podporu prodeje V mediamixu firem účastnících se tohoto výzkumného projektu roste význam internetu a POS reklamy Podle deklarací by firmy do POS rády investovaly více, než v realitě dělají (podíl na investicích do POS je v reálu menší než definovaný jako ideální) Struktura využívaných forem POS reklamy se v čase příliš nemění

44 44 Shrnutí Firmy sice deklarují velkou důležitost měření efektivity POS reklamy, ale v realitě to dělá mnohem menší počet firem, než kolik jich považuje měření za důležité pravděpodobně se také bude lišit vnímání pojmu „efektivita“ mezi jednotlivými firmami Agentury plní spíše exekuční funkci. Rozhodování o alokaci investic probíhá na straně marketingového oddělení zadavatele reklamy O nasazení POS reklamy nejčastěji rozhodují Brand Manager nebo Sales/Key account Manager

45 45 Shrnutí Vnímané benefity spolupráce s přímými výrobci POS: spolehlivost technické zpracování flexibilita Hlavní vnímaný nedostatek přímých výrobců POS je vnímaná vysoká cena, nepromyšlenost strategického přístupu a absence kreativních námětů Vnímané benefity spolupráce s agenturami: zkušenosti komplexní přístup k plánování úspora času Nedostatky agentur jsou vnímaná vysoká cena, zdlouhavé procesy a neodbornost

46 46 Používání forem komunikace POS a jejich vnímaná účinnost: Nejdůležitější a nejčastěji využívanou formou POS je reklama v letácích. Velmi důležité a používané jsou i podlahové stojany a dočasné vitríny, které jsou zároveň hodnoceny jako velmi efektivní Mezi často používané formy POS patří ochutnávky/předváděcí akce, paletové ostrovy/dekorace/brány a regálové prostředky Mezi nejdůležitějšími formami jsou také slevy/kupóny, regálové prostředky a paletové ostrovy/dekorace/brány Naopak nejméně používanými i nejméně důležitými jsou reklama na vozíčcích, in-store radio, podlahová grafika a závěsné poutače. Jako nejefektivnější respondenti vidí „ostatní aktivity v místě prodeje, spolu s podlahovými a regálovými POS prostředky Shrnutí

47 47 Shrnutí Argumenty pro podporu zařazení větší proporce POS do komunikačního rozpočtu, na které by zadavatelé mohli slyšet: prokazatelný efekt na jejich značku (ROI, vyhodnocování kampaní, práce s daty) dobře vyargumentovaná strategie komunikace v místě prodeje odstranění bariér ze strany retailu – poplatky, intenzivnější komunikace se zadavateli, jiná cenová politika (např. sdílení nákladů dle skutečného přínosu) příklady úspěšných kampaní edukace zadavatelů o technologicky nových možnostech komunikace

48 48 Apendix: Vyhodnocení podle produktových kategorií

49 49 Výsledky výzkumu byly vyhodnoceny separátně i pro následující produktové kategorie: – FMCG (potraviny; drogistické zboží; nealkoholické nápoje; kosmetika; alkoholické nápoje, pivo, produkty pro domácí mazlíčky) - N=46 – Potraviny - N=46 – Nealkoholické nápoje - N=21 – Kosmetika - N=9 – Drogistické zboží - N=8 – HORECA (Produkty do hotelů, restaurací, kaváren atd.) - N=6 – Alkoholické nápoje - N=6 – Zdraví (léky, doplňky stravy, …) - N=5 Z důvodu nízkého počtu respondentů není možné výsledky u méně nasycených produktových kategorií jednoznačně interpretovat a považovat za plně reprezentativní. Doporučujeme proto výsledky považovat za indikativní.

50 50 Rozhodovací vliv na POS reklamu - FMCG Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; FMCG - N(2014) = 46, N(2011) = 46

51 51 Rozhodovací vliv na POS reklamu - POTRAVINY Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 21, N(2011) = 26

52 52 Rozhodovací vliv na POS reklamu – Nealko nápoje Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 10, N(2011) = 9

53 53 Rozhodovací vliv na POS reklamu – Kosmetika Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 9, N(2011) = 8

54 54 Rozhodovací vliv na POS reklamu – Drogistické zboží Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 8, N(2011) = 12

55 55 Rozhodovací vliv na POS reklamu – HORECA Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 6, N(2011) = 9

56 56 Rozhodovací vliv na POS reklamu – Alkoholické nápoje Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 6, N(2011) = 7

57 57 Rozhodovací vliv na POS reklamu – Zdraví Kdo všechno ve Vaší společnosti rozhoduje o nasazení reklamy v místě prodeje (POP prostředků)? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 5, N(2011) = 3

58 58 Spolupráce se specializovanými agenturami FMCG Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 42, N(2011) = 46

59 59 Spolupráce se specializovanými agenturami Potraviny Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Potraviny - N(2014) = 18, N(2011) = 23

60 60 Spolupráce se specializovanými agenturami Nealko Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 10, N(2011) = 9

61 61 Spolupráce se specializovanými agenturami Kosmetika Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 9, N(2011) = 8

62 62 Spolupráce se specializovanými agenturami Drogistické zboží Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 7, N(2011) = 12

63 63 Spolupráce se specializovanými agenturami HORECA Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 7, N(2011) = 6

64 64 Spolupráce se specializovanými agenturami Alkoholické nápoje Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 6, N(2011) = 7

65 65 Spolupráce se specializovanými agenturami Zdraví Využíváte služby specializovaných reklamních agentur pro realizaci reklamy v místě prodeje? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) = 3

66 66 Typy využívaných agentur, FMCG Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; FMCG - N(2014) = 46, N(2011) = 26

67 67 Typy využívaných agentur, Potraviny Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Potraviny - N(2014) =21, N(2011) = 26

68 68 Typy využívaných agentur, Nealkoholické nápoje Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Nealko - N(2014) = 10, N(2011) = 9

69 69 Typy využívaných agentur, Kosmetika Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Kosmetika - N(2014) = 9, N(2011) = 8

70 70 Typy využívaných agentur, Drogistické zboží Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Drogerie - N(2014) = 8, N(2011) = 12

71 71 Typy využívaných agentur, HORECA Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; HORECA - N(2014) = 6, N(2011) = 9

72 72 Typy využívaných agentur, Alkoholické nápoje Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Alkohol - N(2014) = 6, N(2011) = 7

73 73 Typy využívaných agentur, Zdraví (léky, doplňky stravy,…) Které z následuj. special. agentur (nikoli přímý výrobce) využíváte pro realizaci komunikace v místě prodeje: ALL - N=44; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) = 3

74 74 Spolupráce s přímým výrobcem POP FMCG Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 42, N(2011) = 46

75 75 Spolupráce s přímým výrobcem POP Potraviny Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 18, N(2011) = 23

76 76 Spolupráce s přímým výrobcem POP Nealkoholické nápoje Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 10, N(2011) = 9

77 77 Spolupráce s přímým výrobcem POP Kosmetika Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 9, N(2011) = 8

78 78 Spolupráce s přímým výrobcem POP Drogistické zboží Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 7, N(2011) = 12

79 79 Spolupráce s přímým výrobcem POP HORECA Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 6, N(2011) = 6

80 80 Spolupráce s přímým výrobcem POP Alkoholické nápoje Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 6, N(2011) = 7

81 81 Spolupráce s přímým výrobcem POP Zdraví (léky, doplňky stravy,…) Spolupracuje Vaše společnost s přímým výrobcem reklamy v místě prodeje? All – N=54; FMCG - N(2014) = 3, N(2011) = 3

82 82 Důležitost komunikačních kanálů FMCG Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; FMCG - N(2014) = 46, N(2011) = 49

83 83 Důležitost komunikačních kanálů Potraviny Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Potraviny - N(2014) = 21, N(2011) = 23

84 84 Důležitost komunikačních kanálů Nealkoholické nápoje Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Nealko - N(2014) = 10, N(2011) = 9

85 85 Důležitost komunikačních kanálů Kosmetika Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Kosmetika - N(2014) = 9, N(2011) = 8

86 86 Důležitost komunikačních kanálů Drogistické zboží Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Drogerie - N(2014) = 8, N(2011) = 12

87 87 Důležitost komunikačních kanálů HORECA Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; HORECA - N(2014) = 6, N(2011) = 6

88 88 Důležitost komunikačních kanálů Alkoholické nápoje Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Alkohol - N(2014) = 6, N(2011) = 7

89 89 Důležitost komunikačních kanálů Zdraví Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii? All – N=60; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) = 3

90 90 Důležitost komunikačních kanálů produktové kategorie, část 1 Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii?

91 91 Důležitost komunikačních kanálů produktové kategorie, část 2 Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem komunikace (médií) pro propagaci ve Vaší produktové kategorii?

92 92 Nejčastěji využívané formy, FMCG 2014 Uveďte formy reklamy v místě prodeje, které nejčastěji využíváte při komunikaci. N=42

93 93 Nejčastěji využívané formy, Potraviny 2014 Uveďte formy reklamy v místě prodeje, které nejčastěji využíváte při komunikaci. N=18

94 94 Nejčastěji využívané formy, Nealkoholické nápoje 2014 Uveďte formy reklamy v místě prodeje, které nejčastěji využíváte při komunikaci. N=10

95 95 Důležitost forem POS, FMCG Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; FMCG - N(2014) = 46, N(2011) = 49

96 96 Důležitost forem POS, Potraviny Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Potraviny - N(2014) = 21, N(2011) = 23

97 97 Důležitost forem POS, Nealkoholické nápoje Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Nealko - N(2014) = 10, N(2011) = 9

98 98 Důležitost forem POS, Kosmetika Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Kosmetika - N(2014) = 9, N(2011) = 8

99 99 Důležitost forem POS, Drogistické zboží Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Drogerie - N(2014) = 8, N(2011) = 12

100 100 Důležitost forem POS, HORECA Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; HORECA - N(2014) = 6, N(2011) = 6

101 101 Důležitost forem POS, Alkoholické nápoje Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Alkohol - N(2014) = 6, N(2011) = 7

102 102 Důležitost forem POS, Zdraví Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí? All – N=58; Zdraví - N(2014) = 4, N(2011) = 3

103 103 Důležitost forem POS produktové kategorie, část 1 Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí?

104 104 Důležitost forem POS produktové kategorie, část 2 Ohodnoťte, prosím, důležitost následujících forem reklamy v místě prodeje (POS) pro propagaci produktové kategorie, ve které Vaše firma působí?

105 105 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, FMCG Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

106 106 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Potraviny Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

107 107 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Nealkoholické nápoje Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

108 108 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Kosmetika Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

109 109 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Drogistické zboží Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

110 110 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, HORECA Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

111 111 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Alkoholické nápoje Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

112 112 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, Zdraví Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2011 / 2014 na dočasné a trvalé prostředky. 2011 2014

113 113 Podíl trvalých a dočasných POP prostředků, produktové kategorie Uveďte, prosím, jaký procentuální podíl Vašeho rozpočtu na reklamu v místě prodeje připadne v roce 2014 na dočasné a trvalé prostředky.

114 114 Měření efektivity FMCG Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; FMCG - N(2014) = 46, N(2011) =46

115 115 Měření efektivity Potraviny Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Potraviny - N(2014) = 21, N(2011) = 23

116 116 Měření efektivity Nealko Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Nealko - N(2014) = 10, N(2011) = 9

117 117 Měření efektivity Kosmetika Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Kosmetika - N(2014) = 9, N(2011) = 8

118 118 Měření efektivity Drogistické zboží Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Drogerie - N(2014) = 7, N(2011) = 12

119 119 Měření efektivity HORECA Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; HORECA - N(2014) = 6, N(2011) = 6

120 120 Měření efektivity Alkoholické nápoje Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Alkohol - N(2014) = 6, N(2011) = 7

121 121 Měření efektivity Zdraví Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)? All – N=54; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) = 3

122 122 Měření efektivity, produktové kategorie Vyhodnocuje Vaše společnost efektivitu využití reklamy v místě prodeje (POP)?

123 123 Důležitost měření efektivity FMCG Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité?All – N=58; FMCG - N(2014) = 42, N(2011) = 46

124 124 Důležitost měření efektivity Potraviny Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Potraviny - N(2014) = 18, N(2011) = 23

125 125 Důležitost měření efektivity Nealkoholické nápoje Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Nealko - N(2014) = 10, N(2011) =9

126 126 Důležitost měření efektivity Kosmetika Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Kosmetika - N(2014) = 9, N(2011) = 8

127 127 Důležitost měření efektivity Drogistické zboží Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Drogerie - N(2014) = 7, N(2011) = 12

128 128 Důležitost měření efektivity HORECA Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; HORECA - N(2014) = 6, N(2011) = 6

129 129 Důležitost měření efektivity Alkoholické nápoje Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Alkohol - N(2014) = 6, N(2011) = 7

130 130 Důležitost měření efektivity Zdraví Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) =3

131 131 Měření efektivity, produktové kategorie Považujete vyhodnocování efektivity POP kampaní za duležité? All – N=58; Zdraví - N(2014) = 3, N(2011) =3

132 132 Produktové kategorie - shrnutí Specializované agentury jsou stále častějším pomocníkem při komunikaci FMCG produktů– především v segmentech nealko, HORECA, alkoholické nápoje a drogerie. Roste i spolupráce s přímými výrobci POP, a to ve všech oblastech, s vyjímkou kosmetiky. U FMCG produktů vzrostl význam komunikace prostřednictvím TV, internetu, letáků i POP prostředků. POP je nejvyužívanější v segmentech HORECA, nealko, kosmetika a drogerie. Mezi nejdůležitější formy reklamy v místě prodeje patří stále letáky (hlavně u FMCG produktů) a podlahové stojany a dočasné vitríny. Klesla důležitost “slevy, vracení peněz, kupóny” pro propagaci v kategoriích nealko, alko, potraviny a HORECA. Naopak význam “slev” vzrostl u kosmetiky a drogistického zboží. Dočasné POP prostředky jsou nejčastěji zastoupené u kosmetiky, drogerie a potravin. Oproti tomu trvalých a střednědobých prostředků najdeme nejvíce u nealko i alko nápojů a HORECE. Efektivita kampaní se nejčastěji vyhodnocuje u drogerie, kosmetiky a potravin. Roste podíl lidí, napříč segmenty, kteří efektivitu měřili dříve, ale již ne nyní (např. u drogerie). Více se v roce 2014 efektivita měřila v celém FMCG, nealku, HORECE a u alkoholických nápojů. Měření efektivity kampaní se je pokládáno za důležitější než v předchozích letech, a to zejména v segmentech nealko, drogerie, HORECA a alkohol.

133 133

134 134 INSIGHTS IDEAS RESULTS Děkujeme partnerům projektu za podporu !


Stáhnout ppt "1 INSIGHTS IDEAS RESULTS Využití POS prostředků v marketingové komunikaci firem Výzkum mezi inzerenty; 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google