Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

2  Rozdělte směsi na stejnorodé a různorodé.

3 ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ  Uveďte příklady oddělování složek z každodenního života. K oddělování složek směsí se používají různé postupy, při kterých se využívá rozdílných vlastností jednotlivých složek směsi.

4 PŘEBÍRÁNÍ (SEPAROVÁNÍ)  Oddělování složek směsi pevných látek;  využívá se jejich rozdílné barvy, hmotnosti, tvaru nebo magnetických vlastností. VYUŽITÍ:  třídění odpadu;  oddělování neželezných kovů od železa.

5 UMÍTE TŘÍDIT ODPAD?  Jaké druhy odpadů se dávají do jednotlivých kontejnerů?

6 USAZOVÁNÍ (SEDIMENTACE)  Oddělování vzájemně nerozpustných složek směsi na základě jejich rozdílné hustoty;  lze ovlivnit proudem vzduchu nebo proudem tekoucí vody (unáší lehčí složky). VYUŽITÍ:  čištění vody, ropy (čističky);  příprava turecké kávy.

7 DESTILACE  stejnorodé směsi se oddělují na základě rozdílných teplot varu  nejdříve se odpařuje složka s nejnižší teplotu varu, poté s vyšší teplotou varu. Teplota varu ethanolu 78,3 °C Teplota varu methanolu 64,7 °C Vyhledejte v tabulkách teploty varu ethanolu a methanolu. Která složka se začne odpařovat dřív?

8 Destilační aparatura teploměr frakční baňka odtok vody skleněné kuličky kahan chladič přítok vody alonž předloha na destilát

9 DESTILACE VYUŽITÍ:  výroba destilované vody;  výroba ethanolu (alkoholu);  získávání benzinu, nafty a petroleje. Pokuste se určit z jakých látek se vyrábí destilovaná voda, alkohol a benzin. z pitné vody z cukerné šťávy z ropy

10 FILTRACE  Oddělování pevných složek z kapalných a plynných směsí;  filtrační materiál (síto): filtrační papír, vata, plátno aj. VYUŽITÍ:  příprava čaje;  vaření těstovin;  čištění vody (vodárny);  vysávání prachu.

11 Filtrační aparatura kádinka se směsí skleněná tyčinka filtrační nálevka s filtrem filtrační kruh kádinka s filtrátem laboratorní stojan

12 KRYSTALIZACE  Oddělování rozpuštěných složek stejnorodé směsi, při které dochází k vyloučení pevné složky v podobě krystalů;  nejdůležitější metoda čištění pevných látek. VYUŽITÍ:  výroba cukru;  získávání soli z mořské vody;  čištění krystalických látek.

13 ODPAŘOVÁNÍ  Získávání rozpuštěné látky z roztoku jeho zahříváním.  Rozpouštědlo se vypaří, zůstane rozpuštěná látka. VYUŽITÍ:  získávání soli ze slaných roztoků.

14 VYLUHOVÁNÍ (EXTRAKCE)  Oddělování pevných složek směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v určitém rozpouštědle;  rozpustí se pouze požadovaná složka, její roztok dále oddělíme filtrací. VYUŽITÍ:  příprava léčivých čajových nápojů;  výroba rostlinných olejů;  získávání barviv z přírodních materiálů.

15 SUBLIMACE  Při změně teploty mohou některé látky přejít z pevného skupenství do skupenství plynného = sublimace.  Opačná změna skupenství = desublimace. VYUŽITÍ:  přečišťování pevných sublimujících látek (např. jodu).

16 SUBLIMAČNÍ APARATURA baňka s ledovou vodou krystalky čistého jodu kádinka se znečištěným jodem žíhací kruh s keramickou síťkou laboratorní stojan kahan

17 CHROMATOGRAFIE  Oddělování složek směsi na základě jejich rozdílné schopnosti vázat se ke dvěma látkám, s nimiž jsou ve styku;  jedna látka bývá pevná, druhou je rozpouštědlo. VYUŽITÍ:  získávání barviv z rostlinných směsí;  zjišťování chemických látek přidávaných do potravin.

18  Jakými metodami byste oddělili jednotlivé složky ze směsi? písek a voda líh a voda cukr z cukerné šťávy písek a železné piliny písek a jod filtrace destilace krystalizace magnet sublimace

19  Pojmenujte dané metody oddělování složek. Pokuste se je blíže charakterizovat.

20 teploměr frakční baňka odtok vody skleněné kuličky kahan chladič přítok vody alonž předloha na destilát  Pro jakou oddělovací metodu je tato aparatura typická? Popište její části. DESTILACE

21 ZDROJ OBRÁZKŮ Slide 1: AUTOR NEUVEDEN. Odpad. In: Bořetice: Obec [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.boretice.cz/obrazky-soubory/odpad1-8da59.jpghttp://www.boretice.cz/obrazky-soubory/odpad1-8da59.jpg Slide 2: VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Káva. © 2014 AUTOR NEUVEDEN. Polévka 1. In: Mladá fronta a. s. [online]. © 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.dama.cz/zdravi/polevka1.jpghttp://www.dama.cz/zdravi/polevka1.jpg AUTOR NEUVEDEN. Medaile pro oh vancouver. In: Centrum [online]. © 2010 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://img.aktualne.centrum.cz/27/54/275490m-medaile-pro-oh-vancouver.jpghttp://img.aktualne.centrum.cz/27/54/275490m-medaile-pro-oh-vancouver.jpg AUTOR NEUVEDEN. Den braven lepení polystyren. In: Raiffeisen stavební spořitelna a.s.: Svět bydlení [online]. © 2004-2012 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.svet-bydleni.cz/Files/FckGallery/Den%20Braven%20-%20lepen%C3%AD%20polystyren.JPGhttp://www.svet-bydleni.cz/Files/FckGallery/Den%20Braven%20-%20lepen%C3%AD%20polystyren.JPG AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg Slide 3: AUTOR NEUVEDEN. 8b-4c066d2c95a48. In: BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.: Dům a byt [online]. © 2006-2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.dumabyt.cz/obrazek/4c066cb705c91/8b-4c066d2c95a48_250x213.jpghttp://www.dumabyt.cz/obrazek/4c066cb705c91/8b-4c066d2c95a48_250x213.jpg AUTOR NEUVEDEN. Odpady třídění. In: XBizon, s. r. o.: Nazeleno [online]. © 2008 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/odpady-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD.jpghttp://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/odpady-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg AUTOR NEUVEDEN. Cistic. In: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice [online]. © 2006 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpghttp://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpg

22 ZDROJ OBRÁZKŮ Slide 4: AUTOR NEUVEDEN. Odpady třídění. In: XBizon, s. r. o.: Nazeleno [online]. © 2008 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/odpady-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD.jpghttp://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/odpady-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD.jpg AUTOR NEUVEDEN. Železný šrot. In: Základní škola Vlachovice [online]. © 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.zs.vlachovice.cz/odkazy/prakticke%20cinnosti/cesta%20zeleza/zelezny%20srot.jpghttp://www.zs.vlachovice.cz/odkazy/prakticke%20cinnosti/cesta%20zeleza/zelezny%20srot.jpg Slide 5: AUTOR NEUVEDEN. Černý kontejner. In: Jak třídit [online]. © 1992 - 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/cerny-kontejner.pnghttp://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/cerny-kontejner.png AUTOR NEUVEDEN. Modrý kontejner. In: Jak třídit [online]. © 1992 - 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/modry-kontejner.pnghttp://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/modry-kontejner.png AUTOR NEUVEDEN. Žlutý kontejner. In: Jak třídit [online]. © 1992 - 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/žluty-kontejner.pnghttp://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/žluty-kontejner.png AUTOR NEUVEDEN. Zelený kontejner. In: Jak třídit [online]. © 1992 - 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/zeleny-kontejner.pnghttp://www.jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/zeleny-kontejner.png Slide 6: AUTOR NEUVEDEN. Cistic. In: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice [online]. © 2006 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpghttp://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpg Slide 7: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg

23 ZDROJ OBRÁZKŮ Slide 8: AUTOR NEUVEDEN. Destilace. In: Učebnice chemie pro 8. ročník [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/destilace.jpghttp://www.zschemie.euweb.cz/smesi/destilace.jpg Slide 9: AUTOR NEUVEDEN. Připravený kvas. In: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. [online]. © 2005 - 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://g.denik.cz/70/21/p_ipraven__kvas_denik-1024.jpghttp://g.denik.cz/70/21/p_ipraven__kvas_denik-1024.jpg AUTOR NEUVEDEN. Destilovaná voda 5l. In: Zenit spol. s r. o [online]. © 2014 [cit. 2014-04-3]. Dostupné z:http://www.zenit-caslav.cz/wp- content/uploads/catablog/originals/Destilovan%C3%A1%20voda%205l.jpghttp://www.zenit-caslav.cz/wp- content/uploads/catablog/originals/Destilovan%C3%A1%20voda%205l.jpg AUTOR NEUVEDEN. Pohonné hmoty, benzin, nafta. In: Idnes: technet [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://i.idnes.cz/08/013/gal/SPI208d63_paliva1.jpghttp://i.idnes.cz/08/013/gal/SPI208d63_paliva1.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg Slide 10: VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Čaj. © 2014 AUTOR NEUVEDEN. 8b-4c066d2c95a48. In: BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o.: Dům a byt [online]. © 2006-2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.dumabyt.cz/obrazek/4c066cb705c91/8b- 4c066d2c95a48_250x213.jpghttp://www.dumabyt.cz/obrazek/4c066cb705c91/8b- 4c066d2c95a48_250x213.jpg Slide 11: AUTOR NEUVEDEN. Filtrace. In: Tiscali Media, a.s.: Chemie pro Starou Paku [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://home.tiscali.cz/chemie/images/filtrace.gifhttp://home.tiscali.cz/chemie/images/filtrace.gif Slide 12: PLUCKOVÁ, Irena. Krystalizace. © 2013 Slide 13: PLUCKOVÁ, Irena. Odpařovací miska. © 2013

24 ZDROJ OBRÁZKŮ Slide 14: AUTOR NEUVEDEN. Perex. In: XBizon, s. r. o. [online]. © 2008 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Potraviny/Caj/perex_329x-1_0810231212.jpghttp://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Potraviny/Caj/perex_329x-1_0810231212.jpg Slide 15: PLUCKOVÁ, Irena. Sublimace. © 2013 Slide 16. AUTOR NEUVEDEN. Image4191. In: Stránky chemického praktika [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://reichmann.wz.cz/chemie/index_soubory/image4191.jpghttp://reichmann.wz.cz/chemie/index_soubory/image4191.jpg Slide 17: VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Chromatografie. © 2014 Slide 18: AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg Slide 19: VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Čaj. © 2014 VOJTĚŠKOVÁ, Petra. Krystalizace. © 2014 PLUCKOVÁ, Irena. Sublimace. © 2013 AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg Slide 20: AUTOR NEUVEDEN. Destilace. In: Učebnice chemie pro 8. ročník [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z:http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/destilace.jpghttp://www.zschemie.euweb.cz/smesi/destilace.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ukol-sovicka. In: Veselá razítka [online]. [cit. 2014-03-19]. Dostupné z:http://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpghttp://www.veselarazitka.cz/fotky15797/fotos/gen320/gen__vyr_2534UKOL-SOVICKA.jpg


Stáhnout ppt "ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSÍ © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google