Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směsi Chemie 8. ročník. SMĚSI Jsou to látky, ze kterých můžeme oddělit fyzikálními metodami jednodušší látky- složky směsi. Třídění směsí a) RŮZNORODÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směsi Chemie 8. ročník. SMĚSI Jsou to látky, ze kterých můžeme oddělit fyzikálními metodami jednodušší látky- složky směsi. Třídění směsí a) RŮZNORODÉ."— Transkript prezentace:

1 směsi Chemie 8. ročník

2 SMĚSI Jsou to látky, ze kterých můžeme oddělit fyzikálními metodami jednodušší látky- složky směsi. Třídění směsí a) RŮZNORODÉ - jednotlivé složky lze od sebe rozlišit okem, lupou nebo mikroskopem např. žula b) STEJNORODÉ – jednotlivé složky odlišit od sebe nejde, označujeme je jako roztoky: 1.plynné – vzduch 2.kapalné – voda 3.pevné – sklo

3 RŮZNORODÉ SMĚSI

4 Př.Jak se nazývá směs, která vzniká: stříknutí voňavky do vzduchu, klepání koberců, ropa v moři, tvorba oblak, hoření pevných paliv, příprava šlehačky, mytí ve vodě se saponátem STEJNORODÉ SMĚSI a) Slitiny - produkty smíchání dvou nebo více kovů (např. bronz Cu+Sn; mosaz Cu+Zn) b) Roztoky - Nejvýznamnější jsou kapalné- skládají se z rozpouštědla (voda, benzin, ethanol aj.) a z rozpuštěné látky. rozpouštědlo rozpuštěná látka roztok += +

5 Rozpouštění pevných látek urychluje : 1. Rozetření 2. Míchání 3. zahřívání Nasycený roztok : je to roztok, ve kterém se při určité teplotě už více látky nerozpustí. (opakem je roztok nenasycený)

6 SLOŽENÍ ROZTOKŮ Podíl jednotlivých složek ve směsi vyjadřujeme veličinou nazývanou hmotnostní zlomek. Označuje se jako w a je to bezrozměrné číslo → nemá jednotku. Vypočítá se ze vztahu : w (s) = m (s) / m m (s) = hmotnost složky jejíž hm. zlomek počítáme m = hmotnost celé směsi (roztoku) Obě veličiny musí být ve stejných jednotkách! Výsledek s vyjadřuje v % (násobí se stem).

7 1. Zápis obecné rovnicew = m(s) / m 2. Zápis známých i nezná- mých veličin m = 5+95=100g w = ? m(s) = 5g 3. Dosazení do vzorce a výpočet w = 5 / 100 g w= 0,05 w= 0,05.100=5% 4. OdpověďHmotnostní zlomek NaCl v roztoku je 5%. Vypočti hmotnostní zlomek kuchyňské soli(NaCl) v roztoku, který obsahuje 5g NaCl a 95g vody.

8 Čím je hmotnostní zlomek rozpuštěné látky v roztoku menší, tím je roztok zředěnější. Čím je hmotnostní zlomek rozpuštěné látky v roztoku větší, tím je roztok koncentrovanější.

9 ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Při výzkumu, výrobě i v praktickém životě je často nutné oddělit ze směsi určitou látku. Používají se k tomu různé metody. 1.Přebírání (separace) Oddělování složek směsi pevných látek, kde se využívá rozdílné hmotnosti, tvaru nebo magnetických vlastností (třídění odpadu, oddělování železa aj.)

10 2. Usazování Používá se k oddělení vzájemně nerozpustných složek směsí, které mají odlišnou hustotu (čištění vody, příprava turecké kávy) Lze ho ovlivnit proudem vzduchu nebo tekoucí vody. V laboratoři lze pro směs kapalin použít dělící nálevku 2. Odstřeďování Rychlejší způsob usazování, využívá se odstředivé síly. (oddělování složek krve) https://www.youtube.com/watch? v=nz05TDZJooE

11 4. Destilace k oddělování složek směsí se využívá jejich rozdílné teploty varu (dříve se odpařuje složka s nižší teplotou varu). (výroba destilované vody, výroba lihu aj.) https://www.youtube.com /watch?v=Dl9iGmmD2us https://www.yout ube.com/watch? v=XCFfjofKj6U

12 5. Filtrace Používá se k oddělování pevných složek od kapalných (popř. plynných) složek různorodých směsí →pevné složky se zachytí na filtru, rozpuštěné protečou jako filtrát. Filtrem může být síto, tkanina, vata, filtr.,papír, písek (vodárny). (příprava čaje, vysávání prachu, cedění těstovin aj.)

13 6. Krystalizace Využívá se schopnosti některých látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. (Lze urychlit prudkým ochlazením) (výroba cukru, získávání soli) 7. Sublimace Oddělování složek směsí, které mají schopnost sublimovat. https://www.youtube.com/watch?v= c87Zi4p3Vss

14 8. Extrakce Využívá se rozpustnost látky v určitém rozpouštědle. 9. Chromatografie Oddělování složek směsí na základě rozdílné schopnosti vázat se ke dvěma látkám – jedna je pevná a druhá rozpouštědlo https://www.youtube.com/watch? v=vLwiIp5EVsM


Stáhnout ppt "Směsi Chemie 8. ročník. SMĚSI Jsou to látky, ze kterých můžeme oddělit fyzikálními metodami jednodušší látky- složky směsi. Třídění směsí a) RŮZNORODÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google