Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Praha - Vídeň Realizátor : PSA o.s. SANANIM Od roku 2005, financování pouze ze zdrojů ESF Celkem cca 700 klientů ( ex-uživatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Praha - Vídeň Realizátor : PSA o.s. SANANIM Od roku 2005, financování pouze ze zdrojů ESF Celkem cca 700 klientů ( ex-uživatelů."— Transkript prezentace:

1 prijmeni@sananim.cz Projekt Praha - Vídeň Realizátor : PSA o.s. SANANIM Od roku 2005, financování pouze ze zdrojů ESF Celkem cca 700 klientů ( ex-uživatelů NL), zaměřujeme se na pracovní a sociální problematiku a vzdělávání, cílem - soc. stabilizace a řádné zaměstnání cílové populace. Partner: Fix&fertig, Verein Wiener Sozialprojekte Od roku 1993 „Sociálně ekonomický podnik“ (SÖB), statut, právní úprava SÖB definována v rámci zákona o zaměstnanosti a působení AMS (ÚP) v Rakousku. Fix&fertig poskytuje prac. uplatnění závislým osobám na NL, dlouhodobě nezaměstnaným. SÖB /Fix&fertig fungují na obdobném půdorysu jako sociální firmy ■Podnikání ■Zaměstnávání ■Podpora (posilování)

2 prijmeni@sananim.cz 1. workshop - rekapitulace Sociální ekonomika a soc. podnikání – definice, kritéria, zahraniční zkušenosti, sociální soudržnost – politika EU, vymezení pojmů sociální podnikání, sociální podnik, sociální firma. Postavení a akceptace sociální ekonomiky a jejich subjektů v ČR – nezájem, neznalost ? veřejné správy a jejích orgánů, dosud vliv pouze občanské společnosti a NNO ( Platforma sociálních firem, Nadace Via, TESSEA, a další..) Drug Report – současná situace v oblasti proti/drogové politiky Rakouska Politika trhu práce a její nástroje – financování aktivní politiky zaměstnanosti a její praktické příklady Role SÖB – legislativní ukotvení, kritéria, cíle, finanční podpora AMS, města Vídně. Představení Fix&fertig a Gabarage – příklady fungujících SÖB v hl.m.Vídni Modelová situace – zákazník / zaměstnavatel / klient-zaměstnanec

3 prijmeni@sananim.cz Rakousko Sozialökonomische betriebe ( SÖB ) – vliv na koncepci Cafe Therapy. Fungování těchto firem upravuje vyhláška k zákonu o zaměstnanosti. 20 let tradice. Tyto firmy na základě vyhlášky dotovány 20 – 80 % ze zdrojů spolkové země a AMS (ÚP) Musí splňovat řadu kritérií – cílem je pomoci co největšímu počtu osob na volný trh práce Zaměstnanci - > více než 1 rok nezaměstnaní, komplexní program ( rekvalifikace, soc. práce, vzdělání, outplacement), vedení kouči. Tagesarbeit – možnost denního výdělku v soc. firmě (4,20 euro/h) – vhodné pro lidi z „ulice“ Transitarbeit – hlavní poslání SÖB, až 1 rok, detailní metodika SP s těmito klienty/zaměstnanci SÖB ve Vídni - několik desítek – převážně služby ( restauranty, hotely, farmy, catering, laudromaty, recyklace), také výroba – ( dílny, restaurátorství), design Fix und fertig – 3 pobočky – zasilatelství, sítoťisk, stavební rekonstrukce. www.fixundfertig.atwww.fixundfertig.at Gabarage – design, spojení eko/art/socio – spolupráce s umělci, designéry – výroba tašek, osvětlení, vybavení interiérů z odpadních materiálů. www.gabarage.atwww.gabarage.at

4 prijmeni@sananim.cz Velká Británie VB nemá právní definici co je sociální firma/podnik, právní formy velmi rozmanité. s.r.o, o.s., asociace…….. Ze zákona vymezeny pouze Community Interest Companise ( od 2005) – blízké naším nadacím Ministerstvo pro občanskou společnost – spravuje záležitosti NGO a sociálního podnikání 1000 sociálních podniků, 180 sociálních firem, standardy, metodiky na vysoké úrovni Stát dosud nepřispívá finančně na SF ( dle standardů min. 50% vlastní prostředky), zdroje různé – EU fondy, církev, téma současnosti – sponzoring od soukromých osob Vývoj posledních let - Franchising - dohoda, kterou monopolní výrobce dává jinému výrobci nebo obchodníkovi pomocí licence exkluzivní právo vyrábět nebo prodáva jeho produkty na vymezeném území - stálá kontrola - nad prodejem služeb či zboží - dodržování standardů kvality v podnikání Licence, Replikace - poskytnutí know - how, finanční i technická podpora Současnost – stát uznává přínos SF, připravuje právní vymezení www.socialfirms.ukwww.socialfirms.uk, www.socialenterprise.org.ukwww.socialenterprise.org.uk

5 prijmeni@sananim.cz Itálie Zákon o zaměstnávání zdravotně znevýhodněných č. 68/1999 Zákon o zaměstnávání sociálně znevýhodněných č. 45/1999 Zákon č. 381/1991 o sociálních družstvech/firmách - v Evropě ojedinělý, prvotní cíl je podnikání plnící i sociální cíle Stejné pracovní podmínky pro osoby se znevýhodněním i pro osoby bez znevýhodnění Možnost předběžné pracovní praxe pro osoby se znevýhodněním Povinnosti vyplývající ze zákona spolupracovat se sociálními centry zaměstnávat minimálně 30% osob se znevýhodněním spolupracovat se sítěmi kolem osob se znevýhodněním Výhody vyplývající ze zákona za osoby se znevýhodněním neplatí zaměstnavatel odvody na sociální a zdravotní pojištění přednost ve výběrovém řízení na veřejné zakázky (do 200.000 Euro) Itálie >5.000 sociálních družstev a firem (cca 200.000 zaměstnanců, z nichž 70% ženy, 46,5% znevýhodněné osoby) Většina těchto subjektů je zisková, zastřešující orgány (Coopfonds) – půjčky, vedení Propojení s veřejnou správou, manažeři firem, bank občas pracují pro tyto subjekty www.cooperativasociale.orgwww.cooperativasociale.org, www.cooperativanewhorizon.itwww.cooperativanewhorizon.it

6 prijmeni@sananim.cz Finsko, Slovensko – další příklady Sociální podnik- Finsko - r. 2004 - Zákon o sociálním podniku zapsán v registru sociálních podniků při Ministerstvu práce kritéria : nejméně 30% zaměstnanců jsou zdravotně postižení nebo zdravotně postižení a dlouhodobě nezaměstnaní tito mají mzdu jako ostatní zaměstnanci podnik nesmí porušovat zákony, nesmí se chovat v rozporu s dobrou podnikatelskou praxí, nesmí dlužit na daních a sociálním a zdravotním pojištění sociální podniky získávají od státu subvence

7 prijmeni@sananim.cz Slovensko … Od roku 2008 Sociální podniky jsou definovány v § 50b v rámci zákona o zaměstnanosti (Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku) Nejméně 30% zaměstnců jsou zdravotně/sociálně znevýhodnění Transitní charakter 12 – 24 měsíců, cílem vstup na volný trh práce Subvence od státu, minimum 30% vlastní financování Registr sociálních podniků

8 prijmeni@sananim.cz Sociální firmy v ČR První SF v ČR od roku 2005 – ESF program EQUAL, mezinárodní projekt : Rozvoj sociálních firem v ČR Východiska : Evropská konfederace sociálních firem a družstev (CEFEC) Anglický model sociálních firem (Enterprise - Employment - Empowerment) Italský model sociálních družstev /firem a zejména řešení problematiky zaměstnávání znevýhodněných osob (legislativní definice znevýhodněných včetně zvýhodnění pro zaměstnavatele/sociální podnikatele) 2007 Standardy SF – inspirace Velká Británie Současnost: narůstá počet NNO/ sociálních firem v ČR Široké spektrum cílových skupin znevýhodněných zaměstnanců Není právní úprava pro SF, chybí širší povědomí ve společnosti, spolupráce/podpora veřejné správy téměř neexistuje. Budoucnost:lobbying, podpora měst, obcí při získání veřejné zakázky pro SF, právní vymezení, a mnohé další……………..

9 prijmeni@sananim.cz Shrnutí V Evropě nejednotnost názvosloví ( sociální firma, sociální podnik, sociálně ekonomický podnik, WISE, integrační firma…) Obdobný půdorys, pilíře – Podnikání – Zaměstnávání – Podpora Častý výskyt zákonných úprav – obvykle v rámci zákona o zaměstnanosti Model SF, SÖB – ověřený, aplikovatelný na různé cíl. skupiny Důležitá je spolupráce a akceptace státních orgánů Nutné je informování širší veřejnosti o prospěchu SF SF nabízí konkrétním lidem šanci na důstojný život, restart do normálního života, smysl bytí. Doložitelná ekonomická/sociální návratnost prostředků státu do těchto subjektů

10 prijmeni@sananim.cz Děkuji za pozornost Marcel Ambrož, PSA o.s. SANANIM Praha – Vídeň, Problematika zaměstnávání a pracovní integrace osob ohrožených drogovou závislostí, CZ.1.04/5.1.01/51.00107


Stáhnout ppt "Projekt Praha - Vídeň Realizátor : PSA o.s. SANANIM Od roku 2005, financování pouze ze zdrojů ESF Celkem cca 700 klientů ( ex-uživatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google