Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společné vzdělávání – hledání možných cest Motto: Táhneme za jeden provaz Základní škola Poběžovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společné vzdělávání – hledání možných cest Motto: Táhneme za jeden provaz Základní škola Poběžovice."— Transkript prezentace:

1 Společné vzdělávání – hledání možných cest Motto: Táhneme za jeden provaz Základní škola Poběžovice

2 Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez rozdílu. Chceme se podílet na rozvoji našeho regionu v současné době i v budoucnosti. Chceme rozvíjet dobré vzájemné vztahy mezi různými etnickými skupinami i vztahy k majoritnímu obyvatelstvu (Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Němci, Slováci). Chceme pomoci sociálně znevýhodněným rodinám a minoritním etnickým skupinám, aby se mohli plně zapojit do společnosti a podílet se ne veřejném životě. Chceme omezit kriminalitu, problémy s dluhy a nezaměstnanost v regionu. Proč chceme inkluzivní právě školu?

3 Týmová práce Osobnost učitele a jeho další profesní rozvoj Spolupráce s místní komunitou Motivace žáků i rodin ke vzdělání Vzdělávání „Tady a teď“ se zaměřením na kvalitní docházku Schopnost školy přijmout a vzdělávat každého žáka Hlavní pilíře našeho snažení:

4 Region a obyvatelstvo Obyvatelé: 1752 Více než 300 obyvatel žije v sociálně vyloučených komunitách. Školu navštěvuje 250 dětí z 26 obcí. Vytváření komunit souvisí zejména se II. světovou válkou. Původní německé obyvatelstvo bylo násilně vysídleno a obce byly následně řízeně dosidlovány. Některé komunity se vytvářejí dodnes (například ze Slovenska) a s ohledem na vývoj ve světě očekáváme další migraci.

5 Složení žáků 3 nadaní žáci 4 děti s vážnějšími poruchami (např.autism) 32 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – II. stupeň ZŠ (11 – 16 let) 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – I. stupeň ZŠ (6 – 11 let) Více než 50 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (cca polovina z nich jsou Rómové) 236 žáků školy (58 Rómů)

6 Vývoj do současnosti ● Od roku 2008 jsme museli většinu problémů řešit prostřednictvím podpory nevládních organizací (včetně finanční podpory) a prostřednictvím grantů EU a nadační podpory. Největším problém českých škol zaměřených na společné vzdělávání je podhodnocení ekonomických potřeb a personálních zdrojů ze strany státu. ● 2008/09 založení školního klubu, který nabízí aktivity pro volný čas, získali jsme první částečný úvazek pro asistenta pedagoga, abychom mohli lépe řešit problémy žáků se speciálními potřebami, začali jsme se v učitelské práci zaměřovat na standardy ISSA. ● 2009/10 navýšili jsme úvazek asistenta pedagoga, do činnosti klubu jsme cíleně zařadili nadané děti, společně se zřizovatelem jsme vypracovali komunitní plán a vytvořili společnou strategii pro rovné příležitosti ve vzdělávání, zaměstnali jsme na částečný úvazek školního psychologa a speciálního pedagoga. ● 2010/11 založení poradenského pracoviště ve škole, zaměření se na zvýšení podpory sociálně znevýhodněným žákům. ● 2012 získali jsme asistenta pro sociální znevýhodnění z romské komunity.. 2013 – zahájili jsme spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování a díky tomu se nám otevřely další možnosti pro financování našich záměrů, navýšili jsme úvazek asistentů ze 3 na 5.. 2014 – vytvořili jsme 50 individuálních plánů pro děti se speciálními potřebami (z 236 žáků školy), zaměstnali jsme 2 další asistenty.

7 Překážky na naší cestě: Přes všechny uvedené překážky věříme, že inkluzivní škola může být vytvořena. Vše záleží na lidském přístupu, na úsilí a nasazení celého týmu. Vedení školy musí umět a nebát se nést související rizika (vyplývající z ekonomické nestability nebo z nefunkční legislativy). Rozhodující je přesvědčení zaměstnanců školy. Hlavní problémy, které musíme řešit: ● Nedostatečná finanční podpora ze strany státu (např. činnost asistentů je pokryta pouze od 50 do 75%) ● Zřizovatelé nemají dostatek prostředků pro finanční podporu inkluzivních opatření. ● Krajské úřady jako prostředníci poskytování finančních prostředků nejsou schopny posoudit potřeby jednotlivých škol a komplikují situaci svými legislativními kroky. ● Školní psycholog a speciální pedagog jsou zaměstnáni díky nadační podpoře. ● Každý rok musíme vynakládat obrovské úsilí na dofinancování systému. ● Chybí koncepční řešení a standardy pro hodnocení účinnosti systému směrem k žákům se speciálními potřebami. ● Silně zakořeněná nedůvěra k institucím i k novým způsobům vzdělávání. ● Pedagogické fakulty se jen zřídka věnují přípravě studentů pro práci v inkluzivní škole

8 Když nefunguje státní podpora, pomáhají neziskové organizace Sdružení rodičů Člověk v tísni Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Liga lidských práv – projekt Férová školy Open Society Fund – nadační podpora Diakonie – Projekt Archa, práce s rodinami project Agentura pro sociální začleňování Školy v zahraničí: Babington (Velká Británie), Oberviechtach (Německo), Peilstein (Rakousko) Partnerské školy: Trmice, Grafická Praha- Projekt Záleží na každém dítěti, Síť škol směřujících k inklizi – ZŠ Vratislavova Praha

9 Jak to funguje?

10

11 Vladimír Foist, ředitel a tým ZŠ Poběžovice reditel@zspobezovice.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Společné vzdělávání – hledání možných cest Motto: Táhneme za jeden provaz Základní škola Poběžovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google