Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční problémy Duchovní záležitosti. Naše zodpovědnosti Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční problémy Duchovní záležitosti. Naše zodpovědnosti Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán."— Transkript prezentace:

1 Finanční problémy Duchovní záležitosti

2 Naše zodpovědnosti Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným.” 1 Korintským 4, 2, B21 Naše zodpovědnosti Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným.” 1 Korintským 4, 2, B21 Naše a Boží zodpovědnosti

3 CHUDOBAPROSPERITASPRÁVCOVSTVÍ Majetek jeZlýSprávnýZodpovědnost Pracuji, abychNaplnil své potřeby Stal se bohatýmSloužil Kristu Zbožní lidé jsouChudíBohatíVěrní Bezbožní lidé jsouBohatíChudíNevěrní DávámProtože musím Abych získalProtože miluji Boha UtrácímBez vděčnosti KonzumněZodpovědně a s modlitbou

4 Je moudré si před rozhodováním nechat poradit. “Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší.” Přísloví 19, 20 “Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit.” Přísloví 12, 15 “Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší.” Přísloví 19, 20 “Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit.” Přísloví 12, 15

5 1. Boží Slovo. “Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.” Židům 4, 12 1. Boží Slovo. “Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.” Židům 4, 12 Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.

6 2. Manžel/ka. “Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu pomoc jemu rovnou.’” Genesis 2:18 2. Manžel/ka. “Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu pomoc jemu rovnou.’” Genesis 2:18 Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.

7 3. Rodiče. “Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.” Přísloví 6, 20 3. Rodiče. “Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.” Přísloví 6, 20 Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.

8 4. Zbožní lidé. (Žalm 1, 1-3) Izajáš 55:8 "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 4. Zbožní lidé. (Žalm 1, 1-3) Izajáš 55:8 "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.

9 5. Více rádců. “Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.” Přísloví 15, 22 “Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana.” Přísloví 11, 14 5. Více rádců. “Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.” Přísloví 15, 22 “Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana.” Přísloví 11, 14 Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.

10 Biblické pravdy o moudrém utrácení V Bibli nacházíme několik principů, které by měly ovlivňovat naše utrácení.

11 Biblické pravdy o moudrém utrácení 1. Naučte se být spokojení. “Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Filipským 4, 11-13 1. Naučte se být spokojení. “Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Filipským 4, 11-13

12 Biblické pravdy o moudrém utrácení 2. Naučte se nezávidět. “Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic.” Exodus 20, 17 2. Naučte se nezávidět. “Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic.” Exodus 20, 17

13 Biblické pravdy o moudrém utrácení 3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. “Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. 3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. “Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.

14 Biblické pravdy o moudrém utrácení 3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12, 1-2 3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12, 1-2

15 Biblické pravdy o moudrém utrácení 4. Žijte jednoduše. “Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.“ 1 Tesalonickým 4, 11-12 4. Žijte jednoduše. “Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.“ 1 Tesalonickým 4, 11-12

16 Biblické pravdy o moudrém utrácení 6. Vytvořte si způsob, jak KONTROLOVAT SVÉ FINANCE. “Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu.” Přísloví 27, 23 Když budete plánovat své výdaje, jednoduše budete mít přehled o stavu svých financích a budete utrácet moudřeji. 6. Vytvořte si způsob, jak KONTROLOVAT SVÉ FINANCE. “Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu.” Přísloví 27, 23 Když budete plánovat své výdaje, jednoduše budete mít přehled o stavu svých financích a budete utrácet moudřeji.

17 Jak vytvořit plán 1.Závazek 2.Shromáždění dat 3.Porovnání 4.Korekce 5.Řízení

18 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení 3. Porovnávání PŘÍJEM Výplata manžela __________ Výplata ženy+ __________ Jiný příjem+ __________ Čistý příjem celkem= __________ Odečtení daní– __________ Odečtení „desátků“– __________ Čistý příjem k útratě= __________ VÝDAJE Spoření __________ Jídlo+ __________ Bydlení+ __________ Doprava+ __________ + __________ Příjmy– Výdaje= __________

19 Dluh “Dlužím, dlužím a proto pracuji…”

20 Dluh Bible neříká, že půjčit si je hřích, ale odrazuje od toho. Dluh jsou peníze, které člověk musí někomu splatit. Dluh znamená dlužit peníze bance, přátelům, příbuzným, společnosti kreditních karet a finančním společnostem.

21 Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu A. Dlužit se nedoporučuje. “Nikomu nebuďte nic dlužni.” Římanům 13, 8 “Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.“ Žalm 37, 21 1. Co Písmo říká o dluhu A. Dlužit se nedoporučuje. “Nikomu nebuďte nic dlužni.” Římanům 13, 8 “Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.“ Žalm 37, 21

22 Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu B. Dluh znamená otroctví. “Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Přísloví 22, 7 Pokud jsme zadluženi nemáme plnou svobodu v rozhodování, za co utratit svůj příjem. 1. Co Písmo říká o dluhu B. Dluh znamená otroctví. “Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Přísloví 22, 7 Pokud jsme zadluženi nemáme plnou svobodu v rozhodování, za co utratit svůj příjem.

23 Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně: (1) Dluh byl prokletím za neposlušnost. „ Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha,.. dopadnou na tebe všechna tato zlořečení.. Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe.... On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit..“ Deuteronomium 28,15, 43-44 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně: (1) Dluh byl prokletím za neposlušnost. „ Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha,.. dopadnou na tebe všechna tato zlořečení.. Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe.... On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit..“ Deuteronomium 28,15, 43-44

24 Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně: (2) Osvobození od dluhu byla odměna za poslušnost. “ Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Deuteronomium 28,1-2, 12 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně: (2) Osvobození od dluhu byla odměna za poslušnost. “ Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Deuteronomium 28,1-2, 12

25 I. Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu Nedostatek znalostí Většina lidí se nenaučila, jak pracovat s penězi Božím způsobem. 2. Faktory, které vedou k dluhu Nedostatek znalostí Většina lidí se nenaučila, jak pracovat s penězi Božím způsobem.

26 Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu nedostatek plánování a disciplíny Mnoho lidí utrácí impulsivně, protože nemají žádný plán nebo rozpočet, který by zajistit, že neutratí více než vydělají. 2. Faktory, které vedou k dluhu nedostatek plánování a disciplíny Mnoho lidí utrácí impulsivně, protože nemají žádný plán nebo rozpočet, který by zajistit, že neutratí více než vydělají.

27 Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu Požitek Někteří utrácejí proto, aby uspokojili své tělesné touhy. Lék? Spokojenost! 2. Faktory, které vedou k dluhu Požitek Někteří utrácejí proto, aby uspokojili své tělesné touhy. Lék? Spokojenost!

28 Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu Okolnosti Někdy se lidé zadluží ve chvíli nečekané události, například nemoc nebo ztráta zaměstnání. 2. Faktory, které vedou k dluhu Okolnosti Někdy se lidé zadluží ve chvíli nečekané události, například nemoc nebo ztráta zaměstnání.

29 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: A. Modlitba. “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.” Filipským 4, 6 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: A. Modlitba. “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.” Filipským 4, 6

30 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: B. Nevytvářet další dluhy. “Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. ” Přísloví 22, 3 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: B. Nevytvářet další dluhy. “Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. ” Přísloví 22, 3

31 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: C. Sepište si všechny své dluhy a vše, co vlastníte. Sepište si všechny své dluhy, abyste zjistili, jaká je vaše finanční situace. Pak se rozhodněte, jestli byste neměli něco prodat, abyste snížili dluh. 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: C. Sepište si všechny své dluhy a vše, co vlastníte. Sepište si všechny své dluhy, abyste zjistili, jaká je vaše finanční situace. Pak se rozhodněte, jestli byste neměli něco prodat, abyste snížili dluh.

32 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: D. Následujte napsaný plán, a kontrolovali své výdaje.... To vám zajistí, že vaše výdaje nepřevýší příjmy a identifikuje “peníze nazbyt“, které můžete využít na rychlejší splacení dluhu. 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: D. Následujte napsaný plán, a kontrolovali své výdaje.... To vám zajistí, že vaše výdaje nepřevýší příjmy a identifikuje “peníze nazbyt“, které můžete využít na rychlejší splacení dluhu.

33 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: E. Určete si plán na splacení každého dluhu. Komunikujte se svými věřiteli. Většina věřitelů je ochotna pracovat s lidmi, kteří se upřímně snaží splatit svůj dluh, komunikujte pravidelně a dotáhněte to do konce.  3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: E. Určete si plán na splacení každého dluhu. Komunikujte se svými věřiteli. Většina věřitelů je ochotna pracovat s lidmi, kteří se upřímně snaží splatit svůj dluh, komunikujte pravidelně a dotáhněte to do konce. 

34 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: E. Určete si plán na splácení každého dluhu. Pokuste se splatit nejnižší dluhy nebo ty s největším úrokem jako první. Jakmile splatíte první dluh, přidejte tuto platbu k dalšímu, který chcete splatit. Pak jakmile splatíte i tento dluh, přidejte obě platby k dalšímu dluhu a pokračujte tak dál, dokud nesplatíte všechny dluhy. 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: E. Určete si plán na splácení každého dluhu. Pokuste se splatit nejnižší dluhy nebo ty s největším úrokem jako první. Jakmile splatíte první dluh, přidejte tuto platbu k dalšímu, který chcete splatit. Pak jakmile splatíte i tento dluh, přidejte obě platby k dalšímu dluhu a pokračujte tak dál, dokud nesplatíte všechny dluhy.

35 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: F. Zvažte získání dalšího příjmu. Mnoho lidí si udržuje práci, ze které jednoduše nemají dost peněz k pokrytí svých potřeb, i když utrácejí moudře. Možná potřebují získat další příjem, aby se vyhnuli dluhům. 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: F. Zvažte získání dalšího příjmu. Mnoho lidí si udržuje práci, ze které jednoduše nemají dost peněz k pokrytí svých potřeb, i když utrácejí moudře. Možná potřebují získat další příjem, aby se vyhnuli dluhům.

36 Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: G. Omezit výdaje Někteří lidí potřebují omezit své výdaje, aby se vyhnuli dluhům. 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: G. Omezit výdaje Někteří lidí potřebují omezit své výdaje, aby se vyhnuli dluhům.

37 Dluh Sedm Předpokladů pro zvládnutí dluhu A. Buďte odhodlaní ho splatit. Římanům 13,7 B. Nikdy neručte.Přísloví 17,18 C. Poslouchejte princip Garantovaného Závazku Přísloví 22,26-27 D. Vyhýbejte se závazkům založených na tom, že v budoucnu na ně budu mít peníze. Přísloví 27,1 E. Nikdy neohrožujte svou rodinu1 Timoteovi 5,8 F. Vyhněte se spotřebitelskému dluhuŘímanům13,8 G. Používejte kontokorent nebo kredit moudře.1. Korintským 4,2 H.Mohu to zvládnout? 1. Korintským 6,12 I. Mám v tom pokoj?Koloským 3,15 Sedm Předpokladů pro zvládnutí dluhu A. Buďte odhodlaní ho splatit. Římanům 13,7 B. Nikdy neručte.Přísloví 17,18 C. Poslouchejte princip Garantovaného Závazku Přísloví 22,26-27 D. Vyhýbejte se závazkům založených na tom, že v budoucnu na ně budu mít peníze. Přísloví 27,1 E. Nikdy neohrožujte svou rodinu1 Timoteovi 5,8 F. Vyhněte se spotřebitelskému dluhuŘímanům13,8 G. Používejte kontokorent nebo kredit moudře.1. Korintským 4,2 H.Mohu to zvládnout? 1. Korintským 6,12 I. Mám v tom pokoj?Koloským 3,15

38 I. Dluh Půjčování – nebezpěčí! Budoucnost je nejasnáBudoucnost je nejasná Nemůžete se na ni spolehnout! Jakub 4, 13-17Nemůžete se na ni spolehnout! Jakub 4, 13-17 Zbytečné břímě Zbytečné břímě Pokušení a nebezpečí 1 Timoteovi 6, 9Pokušení a nebezpečí 1 Timoteovi 6, 9 Může zabránit Bohu, aby jednal Může zabránit Bohu, aby jednal On se postará Židům 13, 5On se postará Židům 13, 5 Snižuje dosažitelnost Snižuje dosažitelnost Je potřeba být připraven se všeho zříci.... Lukáš 14, 33Je potřeba být připraven se všeho zříci.... Lukáš 14, 33

39 Dluh Jsi “zadlužen,” když … 1.Majetek, který lze prodat < půjčky 2.Závazky nejsou plněny 3.Když to působí úzkostIzajáš 32, 17 4.Když je rozhodnutí učiněno bez víry

40 Dávání druhým a spoření do budoucna 1. Je důležité dávat se správnými motivy.

41 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 1. Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. “A kdybych rozdal všecko, co mám... Ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.” 1. Korintským 13, 3  1. Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. “A kdybych rozdal všecko, co mám... Ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.” 1. Korintským 13, 3 

42 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 1. Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. Bůh Otec dal příklad dávání z lásky. “Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna.” Jan 3, 16 1. Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. Bůh Otec dal příklad dávání z lásky. “Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna.” Jan 3, 16

43 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 1. Je důležité dávat se správnými motivy. B. Dávej radostně. “Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'. ” 2.Korintským 9, 7 1. Je důležité dávat se správnými motivy. B. Dávej radostně. “Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'. ” 2.Korintským 9, 7

44 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 1. Je důležité dávat se správnými motivy. Neochotně = zármutek, smutek, mrzutost. Radostně = radost, veselost, nadšení. 1. Je důležité dávat se správnými motivy. Neochotně = zármutek, smutek, mrzutost. Radostně = radost, veselost, nadšení.

45 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 2. Nejprve dej Bohu. “Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.” Přísloví 3, 9 2. Nejprve dej Bohu. “Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.” Přísloví 3, 9

46 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 3. Darovaná částka. “Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák).Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.‘” Marek 12, 42-44  3. Darovaná částka. “Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák).Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.‘” Marek 12, 42-44 

47 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 3. Darovaná částka. Jsme přesvědčeni, že desátek je minimum, které máme darovat Bohu. Pokud nám Bůh požehná, máme dávat více. 3. Darovaná částka. Jsme přesvědčeni, že desátek je minimum, které máme darovat Bohu. Pokud nám Bůh požehná, máme dávat více.

48 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. “Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.’” Skutky 20, 35 4. Požehnání z dávání. “Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.’” Skutky 20, 35

49 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. A. Dávání přitahuje naše srdce ke Kristu. “Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.” Matouš 6, 21 4. Požehnání z dávání. A. Dávání přitahuje naše srdce ke Kristu. “Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.” Matouš 6, 21

50 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. B. Dávání produkuje zbožný charakter a pomáhá nám se připodobňovat Kristu. “Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.” Filipským 2, 5 4. Požehnání z dávání. B. Dávání produkuje zbožný charakter a pomáhá nám se připodobňovat Kristu. “Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.” Filipským 2, 5

51 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. C. Dáváním si ukládáme poklad v nebi. “Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.” Matouš 6, 20 4. Požehnání z dávání. C. Dáváním si ukládáme poklad v nebi. “Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.” Matouš 6, 20

52 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. D. Dávání může zapříčinit materiální zisk dárce. “Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí až běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.” Přísloví 11, 24-25  4. Požehnání z dávání. D. Dávání může zapříčinit materiální zisk dárce. “Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí až běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.” Přísloví 11, 24-25 

53 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. “Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“  4. Požehnání z dávání. “Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“ 

54 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 4. Požehnání z dávání. “Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.“ 2. Korintským 9, 6-11 4. Požehnání z dávání. “Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.“ 2. Korintským 9, 6-11

55 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.” 1 Timoteova 5, 17  5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.” 1 Timoteova 5, 17 

56 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.” 1. Korintským 9, 14 5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.” 1. Korintským 9, 14

57 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král tehdy řekne… Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít… Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít…  5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král tehdy řekne… Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít… Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít… 

58 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král jim poví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.“ Matouš 25, 34-45  5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král jim poví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.“ Matouš 25, 34-45 

59 I. Dávání druhým a spoření do budoucna 5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá.” Přísloví 14, 31 5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá.” Přísloví 14, 31

60 Spoření 1. Bible podporuje spoření. “Moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází.” Přísloví 21, 20 1. Bible podporuje spoření. “Moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází.” Přísloví 21, 20

61 1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!’ Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby…  1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!’ Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby…  Spoření

62 1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. “Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!’ Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu…  1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. “Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!’ Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu…  Spoření

63 1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. “Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.” Lukáš 12, 16-21.34 1. Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte. “Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.” Lukáš 12, 16-21.34 Spoření

64 1. Bible podporuje spoření. B. Spořte pravidelně. “Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu.” Přísloví 21, 5 Nemusíte vydělávat hodně; spíše poctivě spořte. 1. Bible podporuje spoření. B. Spořte pravidelně. “Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu.” Přísloví 21, 5 Nemusíte vydělávat hodně; spíše poctivě spořte. Spoření

65 1. Bible podporuje spoření. D. Na co spořit? Na nečekané výdaje. Na velké nákupy. Na dlouhodobé potřeby. 1. Bible podporuje spoření. D. Na co spořit? Na nečekané výdaje. Na velké nákupy. Na dlouhodobé potřeby. Spoření

66 1. Bible podporuje spoření. E. Investice. (1) Vyhněte se riskantním investicím. “Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. 1. Bible podporuje spoření. E. Investice. (1) Vyhněte se riskantním investicím. “Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. Spoření

67 1. Bible podporuje spoření. F. Metody rychlého zbohatnutí a gamblerství. “Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě.” Přísloví 28, 22 1. Bible podporuje spoření. F. Metody rychlého zbohatnutí a gamblerství. “Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě.” Přísloví 28, 22 Spoření


Stáhnout ppt "Finanční problémy Duchovní záležitosti. Naše zodpovědnosti Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán."

Podobné prezentace


Reklamy Google