Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEN, NA KTERÉHO SE „NIKDO NEDÍVAL“. Nikdo se nedíval, a přesto... Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEN, NA KTERÉHO SE „NIKDO NEDÍVAL“. Nikdo se nedíval, a přesto... Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena."— Transkript prezentace:

1 TEN, NA KTERÉHO SE „NIKDO NEDÍVAL“

2 Nikdo se nedíval, a přesto... Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“ Gn 39,6-9

3 Proč zrovna Josef nebyl zrovna z ideální rodiny –protěžován otcem –neshody se sourozenci 17 let, když byl prodán do otroctví (Gn 37,2) naše děti vylétají v 17-18 po střední škole z hnízda a osamostatňují se –dokázali by duchovně obstát jako Josef, i když se nikdo nedívá?

4 Je to příběh o otci a synu. Je zaměřen na mladšího syna. Tento syn se dostal daleko od domova. V té zemi zažije hlad. Nechá se zaměstnat od místních obyvatel. Josef Je to příběh o otci a synu. Je zaměřen na mladšího syna. Tento syn se dostal daleko od domova. V té zemi zažije hlad. Nechá se zaměstnat od místních obyvatel. Marnotratný syn = Dvě cesty k Bohu

5 Otec si myslí, že jeho syn zemřel. V příběhu hraje určitou roli roucho od otce. Roucho je předmětem závisti jeho sourozenců. Josef Otec si myslí, že jeho syn zemřel. V příběhu hraje určitou roli roucho od otce. Roucho je předmětem závisti jeho sourozenců. Marnotratný syn = Dvě cesty k Bohu

6 Sourozenci jsou rozpačití, když se sním po letech setkávají. Otec naopak prožívá shledání se svým synem radostně. Josef Sourozenci jsou rozpačití, když se sním po letech setkávají. Otec naopak prožívá shledání se svým synem radostně. Marnotratný syn = Dvě cesty k Bohu

7 Začínal v cizí zemi jako chudák. Začal jako otrok. Odmítal spáchat cizoložství. Nabyl bohatství. Skončil bohatý a vážený. Josef Začínal v cizí zemi jako boháč. Končil jako otrok. Nevadilo mu cizoložit s prostitutkami. Pozbyl bohatství. Skončil chudý a opovrhovaný. Marnotratný syn ≠ Dvě cesty k Bohu

8 Přivítá svého otce se vší úctou. Reprezentuje v tom nejlepším světle Boží moudrost. Josef Vrací se ke svém otci beze cti. Reprezentuje v tom nejhorším světle lidskou pošetilost. Marnotratný syn ≠ Dvě cesty k Bohu

9 Jakou cestu byste dětem přáli těžší cestu Josefa snadnou cestu marnotratného syna

10 Jaké hodnoty pomohly Josefovi obstát? Perspektiva Záměr Milost Moudrost Respekt

11 ...měl velký respekt k Bohu: Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“ Josefův respekt k Bohu Genesis 39,6b-9

12 ...co znamená předávat dětem respekt: Učit je respektu k druhému člověku. Učit je respektovat lidské vztahy. Učit je respektovat Boží přikázání. Učit je respektu k Bohu. Respekt k Bohu

13 „Měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil.“ Josef jim nato řekl: „Což vykládat sny není věc Boží? Jen mi je vypravujte.“...věděl, že není nad Boží moudrost. Josefovo spolehnutí se na Boží moudrost Genesis 40,8

14 ...co znamená vést děti k Boží moudrosti Učit je moudrosti z Božího slova. Budovat v nich známost Písma. Učit je spoléhat se v důvěře na Boží vedení. Být jim příkladem v našem spoléhání se na Boží moudrost a Jeho vedení. Boží moudrost Úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! (B21) Žalm 111,10

15 ...naučil se vnímat Boží milost. Prvorozenému dal Josef jméno Manases (to je Bůh dal zapomenutí), neboť řekl: „Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce.“ Druhému dal jméno Efrajim (to je Bůh dal plodnost), neboť řekl: „Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení.“ Josefovo vnímání Boží milosti Genesis 41,51-52

16 ...jak pomoci dětem vnímat Boží milost: Běžné denní životní okolnosti jsou nejlepší školou Boží milosti. Učme děti rozpoznávat životní překážky jako Boží školu milosti, nikoli jako nespravedlnost života. Učme děti reagovat na křivdu a nespravedlnost milosrdenstvím....milosrdenství chci, ne oběť. Mt 9,13 Boží milost

17 ...věřil, že s ním má Bůh určitý záměr. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň... Josefova víra, že Bůh má v jeho životě svůj záměr Genesis 45,7-8 pokračování na další stránce

18 Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi.“ Josefova víra, že Bůh má v jeho životě svůj záměr Genesis 45,7-8

19 Doprovázejme děti, aby se staly citlivými na Boží jednání s nimi. Učme děti, že Boží cesty a záměry nejsou vždy bez překážek. Učme děti, že Bůh je ve své svrchovanosti prozíravý. Boží záměr s námi...učme děti důvěřovat, že Bůh má s každým člověkem určitý záměr:

20 ...dozrál k tomu, že vnímal svůj život z Boží perspektivy. Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Josefův pohled na život z Boží perspektivy Genesis 50,19-21a

21 ...pomáhejme dětem vnímat život v širších souvislostech z Božího pohledu: Pomozme dětem vidět dějinné události z pohledu Písma. Seznamujme děti s rodinnými kořeny a hledejme v nich Boží jednání. Učme děti, že jsou součástí širšího Božího plánu spásy s člověkem. Boží perspektiva

22 Pět vláken vetkaných do života dětí Vytvořme plán pro novodobé Josefy hodnoty adolescence puberta 4.- 5. třída 0.- 3. třída předškol áci perspekti va záměr milost moudro st respekt v rodině citlivý věk ve sboru ve škole

23 Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22:6


Stáhnout ppt "TEN, NA KTERÉHO SE „NIKDO NEDÍVAL“. Nikdo se nedíval, a přesto... Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena."

Podobné prezentace


Reklamy Google