Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

2 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Úvod Základní pojmy Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

4 Cílem Cílem této přednášky je ukázat a vysvětlit ekonomické dopady ozbrojeného konfliktu s důrazem na jeho nákladovou stránku. Dílčí cíle Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – vymezení jednotlivých kategorií ozbrojeného konfliktu s akcentem na jejich nákladovou stránku, – charakterizování ekonomického a metodologického rámce zkoumání různých forem ozbrojeného konfliktu, – provedení, v obecné rovině, cost-benefit analýzy ozbrojeného konfliktu a – seznámení se s obecným algoritmem postupu při kalkulaci potenciálních dopadů ozbrojeného konfliktu. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Úvod

5 Ekonomika ozbrojeného konfliktu politologové Ekonomika ozbrojeného konfliktu je prostor, který tradičně spíše ovládali politologové. velkou pozornost zájem o náklady konfliktu V poslední době však tato oblast zaznamenává velkou pozornost ze strany ekonomů, jejichž základním přínosem je především zájem o náklady konfliktu. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Úvod

6 V průběhu ozbrojeného konfliktu jsou spotřebovávány vzácné zdroje, které mají i alternativní využití. společenské náklady příležitostí. Rozhodnutí vstoupit nebo participovat na konfliktu s sebou nese tzv. společenské náklady příležitostí. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Úvod

7 krajní alternativu řešení Na ozbrojený konflikt je z teoretického pohledu možné pohlížet jako na krajní alternativu řešení problematických regionálních nebo mezinárodně- politických vztahů. přínosy a ztráty Každá vláda stojí před otázkou jaké přínosy a ztráty může potenciální konflikt vyvolat pro její zemi. na základě nákladů a užitků Ekonomové hodnotí konflikt na základě pravděpodobných nákladů a užitků. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Úvod

8 ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

9 ozbrojený konflikt - definice ozbrojený konflikt – klasifikace příklady a jejich finanční ozbrojený konflikt – příklady a jejich finanční náročnost Ekonomika ozbrojeného konfliktu Základní pojmy

10 ozbrojený konflikt Dle mezinárodního humanitárního práva je ozbrojený konflikt „uchýlení se k ozbrojené síle mezi státy nebo déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami uvnitř jednoho státu“. BÍLKOVÁ, V. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2007, s. 29. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Základní pojmy - definice

11 ozbrojený konflikt (dle míry intenzity a rozsahu) – konflikt bez použití vojenské síly – teroristická akce velkého rozsahu – vzpoury, povstání, občanské války – lokální konflikt – regionální konflikt – globální konflikt Ekonomika ozbrojeného konfliktu Základní pojmy – spektrum konfliktů

12 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Základní pojmy – typologie Třídící kritéria: ProstorProstor –Lokální konflikt –Regionální konflikt –Globální konflikt ČasČas –Krátký konflikt –Vleklý konflikt  Intenzita  Omezený konflikt  Totální konflikt  Metoda  Pravidelný konflikt  Nepravidelný konflikt

13 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Základní pojmy – ozbrojený konflikt – příklady a jejich finanční náročnost

14 METODOLOGIE HODNOCENÍ DOPADŮ OZBROJENÉHO KONFLIKTU EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

15 Metodologický rámec hodnocení ozbrojeného konfliktu Ekonomický rámec ozbrojeného konfliktu Algoritmus hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

16 Metodologický rámec hodnocení ozbrojeného konfliktu účetní metody hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu modelovací metody hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

17 Ekonomický rámec Ekonomický rámec ozbrojeného konfliktu Dva základní důvody vzniku: touha po zisku, bohatství. touha po dominanci a hegemonii (nadvládě) Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

18 Ekonomický rámec Ekonomický rámec ozbrojeného konfliktu Ozbrojené konflikty jsou problematické : za prve, dochází ke spotřebě vzácných zdrojů. za druhé, hledání nákladů konfliktu je proces odhadování. za třetí, celkové náklady jsou neznámé a odhady jsou na výsost nepřesné. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

19 Ekonomický rámec Ekonomický rámec ozbrojeného konfliktu Ozbrojené konflikty jsou drahé: náklady konfliktu jsou obrovské. náklady konfliktu jsou mnohem vyšší než se očekávalo. náklady konfliktu jsou mnohem více než pouhá spotřeba finančních prostředků.. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

20 Algoritmus hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu: Krok 1 – Total relevant appropriations/expenditure to date for military operations; Krok 2 – Add „operational expenditures“ and savings hidden elsewhere in the defense budget; Krok 3 – Correct for inflation and the „time value“ of money; Krok 4 – Add future expenditures (both direct expenditures and those hidden elsewhere in the budget); Krok 5 – Add future (and current) costs of disability and health care for returning veterans. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

21 Algoritmus hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu: Krok 6 – Add future costs of restoring the military to its prewar strength, replenish spent armaments, repairing equipment whose maintenance has been deferred; Krok 7 – Add budgetary costs to other parts of government Krok 8 – Add interest; Krok 9 – Estimate the cost to the economy; Krok 10 – Estimate the macroeconomic impact. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Metodologie hodnocení dopadů ozbrojeného konfliktu

22 COST-BENEFIT ANALÝZA OZBROJENÉHO KONFLIKTU EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

23 Různorodá typologie nákladů ozbrojeného konfliktu Zahraničně-politický konflikt a jeho možné řešení Obecný nákladově-užitkový rámec ozbrojeného konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

24 Různorodá typologie nákladů ozbrojeného konfliktu – v poslední době lze vysledovat narůstající zájem o studium ozbrojeného konfliktu ze stany odborné ekonomické veřejnosti – několik průkopnických prací (Nordhaus, Benis, Stiglitz, Bilmes). Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

25 Různorodá typologie nákladů ozbrojeného konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

26 Různorodá typologie nákladů ozbrojeného konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

27 Zahraničně-politický konflikt a jeho možné řešení Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

28 Obecný nákladově-užitkový rámec ozbrojeného konfliktu (Tabulka 12) Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

29 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

30 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

31 Obecný nákladově-užitkový rámec ozbrojeného konfliktu (konkretizace přímých a nepřímých nákladů ozbrojeného konfliktu) Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu

32 Přímé náklady deployment, extra pay/allowances, fuel, ammunition, costs of replacing equipment, value of human life / human losses Ekonomika ozbrojeného konfliktu Cost-benefit analýza ozbrojeného konfliktu Nepřímé náklady higher oil prices, possible recession effects budged reallocation increasing public deficit and public debt – crowding out effect, social problems health problems (mental and physical disorders).

33 ZÁVĚR EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

34 Posláním ekonomické analýzy konfliktu by mělo být poskytnutí schopnosti rozpoznat a ocenit nejen na první pohled zřejmé, ale i skryté náklady ozbrojeného konfliktu. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Závěr

35 Úskalí, která budou muset být překonána, souvisí s: omezenou dostupností dat o ozbrojených konfliktech, přesností odhadů a kalkulací nákladů a užitků plynoucích ze vzniklého konfliktu, schopností a možností ocenění a následné relevance získaných hodnot nákladů a užitků konfliktu Ekonomika ozbrojeného konfliktu Závěr

36 Ekonomická analýza konfliktu může přispět k vyšší informovanosti o všech jeho aspektech, s důrazem na jeho nákladovou stránku a tím i snížit riziko nejistoty konečného rozhodování při výběru z variantních řešení daného problému. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Závěr

37 ZDROJE KE STUDIU EKONOMIKA OZBROJENÉHO KONFLIKTU

38 [1] SANDLER, Todd. Economic Analysis of Conflict. Journal of Conflict Resolution [online]. c2000, roč. 44, c. 6, s. 723-729 [cit. 2007-1-10]. Dostupné z. [2] PIGOU, Arthur. C. The Political Economy of War. London: Macmillan and co., Limited St. Martin´s street, 1940. 250 s. [3] KEYNES, Maynard. J., JOHNSON Elizabeth., MOGGRIDGE Donald. How to Pay for the War. London: Royal Economic Society,1978. 178 s. ISBN 978-0521-2210-16 [4] HARTLEY, Keith. Defense Economics: Its Contribution and New Developments. c 2002, poslední revize 5.5. 2006 [cit.2013-05-25] Dostupné z. [5] HARTLEY, Keith., Sandler, Todd. The Economics of Defense, Volume I-III. Cheltenham: International Library of Critical Writings in Economics, 2001. 382 s. ISBN 0-521-44728-3 [6] NORDHAUS, William D.The Economic Consequences of a War with Iraq. [online]. c1998, poslední revize 5.1.2005 [cit.2013-05-25] Dostupné z:. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Zdroje ke studiu

39 [7] HESS, Gregory D. The Econmic Wlfare Cost of Conflict: An Empirical Assessment. [online]. c2003, poslední revize 10.1.2007 [cit.2013-05-25] Dostupné z:. [8] CARUSO, Raul. An Introduction to the Economics of Conflict a Selected Survey of Theoretical Economic Models of Conflict. Social Science Research Network [online]. c2007, poslední revize 5. 1. 2007 [cit.2007-01- 20] Dostupné z:. [9] GARFINKEL, Michelle R., STERGIOS Skaperdas. Economics of Conflict: An Overwiev. [online]. c2006, poslední revize 10.1.2007 [cit.2013-05-25] Dostupné z:. [10] SKÖNS, Elisabeth. The costs of armed conflict. International Task Force on Global Public Goods [online]. c 2003, poslední revize 23. 8. 2011 [cit.2013-05-25] Dostupné z:. [11] BROWN, Michael E., ROSECRANCE, Richard, N. The Costs of Conflict: Prevention and Cure in the Global Arena. [online]. c1999, poslední revize 7.5. 2003 [cit.2013-05-10] Dostupné z:. [12] STEWART, Frances., FITZGERALD, Valpy. The Costs of War in Poor Countries: Conclusions and Policy Recommendations., in Frances Stewart and Valpy FitzGerald, War and Underdevelopment, Vol. 1: The Economic and Social Consequences of Conflict, OUP, chapter 9. [online]. c 2005, poslední revize 22. 11. 2006 [cit.2013-05-18] Dostupné z:. [13] COLLIER, Paul., HOEFFLER, Anke. The Challenge of reducing the global Incidence of Civil War. [online]. c2004, poslední revize 5.1.2007 [cit.2013-05-25] Dostupné z:. Ekonomika ozbrojeného konfliktu Zdroje ke studiu

40 [ 14] COLLIER, Paul. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. A World Bank Policy Research Report. [online]. c2003, poslední revize 5.1.2007 [cit.2013-05-20] Dostupné z:. [15] PEACOCK, A. T., WISEMAN, Jack. Approaches to the Analysis of Government Expenditure Growth. Public Finance Review [online]. c1997, roč.7, č.1 s 3-23. [cit.2013-05-25]. Dostupné z. [16] NORDHAUS, William D.The Economic Consequences of a War with Iraq. [online]. c1998, poslední revize 5.1.2005 [cit.2013-05-23] Dostupné z:. [17] BENNIS, Phyllis. A Failed „Transition“ Paying the Price: The Mounting Costs of the Iraq War. [online]. c2003 poslední revize 28.4.2004 [cit.2013-05-23] Dostupné z:. [18] WALLSTEN, Scott., KOSEC, Katrina. The Economic Costs of the War in Iraq. [online]. c2005 poslední revize 8.1.2007 [cit.2013-06-11] Dostupné z:. [19] BILMES, Linda., STIGLITZ, Joseph E. The economic costs of the iraq war: An Appraisal Three Years After the Beginning of the Conflict. [online]. c2003 poslední revize 8.1.2006 [cit.2013-06-12] Dostupné z:. [20] STIGLITZ Joseph E., The Three Trillion Dollar War: The Real Cost of the Iraq Conflict. [online]. c2008 poslední revize 8.4.2008 [cit.2013-06-12] Dostupné z: Ekonomika ozbrojeného konfliktu Zdroje ke studiu

41 [21] STIGLITZ Joseph E., BILMES Linda J. The true cost of the Iraq war: $3 trillion and beyond. Washingtonpost. [online]. c1997 poslední revize 5.9.2010 [cit.2013-06-12] Dostupné z:. [22] STIGLITZ Joseph E., BILMES Linda J. „Estimating the costs of war: Methodological issues, with applications to Iraq and Afghanistan.“ [online]. c2007 poslední revize 16. 9. 2012 [cit.2013-06-02] Dostupné z: http://www.socsci.uci.edu/~mrgarfin/OUP/>. [23] BILMES, Linda. The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain Future National Security Budgets. [online]. c2013 poslední revize 8.3.2013 [cit.2013-07-11] Dostupné z:. [24] STIGLITZ, Joseph., BILMES, Linda. The Three Trillion Dollar War (The True Cost of The Iraq Conflict). New York: Penguin Books, 2009. 343 s. ISBN 978-0-141-03652-6 Ekonomika ozbrojeného konfliktu Zdroje ke studiu

42 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google