Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-20."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-20

2 Výchova k občanství Hinduismus Mgr. Vilém Nejezchleb http://www.reinold- online.de/Hinduismus/goetter_hinduis mus.htm

3 Hinduismus Hinduismus je velký nábožensko- filozofický systém, který vznikl ve starověké Indii. (900mil. vyznavačů) Vytvořily ho indoevropské kmeny Árjů, které přišly do Indie z pravlasti Indoevropanů - ležící pravděpodobně na území dnešního Turecka

4 Foto: www.isifa.com

5 Hinduismus Příchod Árjů k řece Indu se odehrál asi v 18. století př.n.l.. Jak postupovali stále hlouběji do nitra Indie (k řece Ganga), postupně ovládli a podrobili si původní obyvatelstvo. Tak vzniklo rozdělení obyvatel na 2 vrstvy, jež se později proměnilo ve známý indický kastovní systém, který přetrval v některých částech země dodnes.

6 Hinduismus Základem tohoto systému bylo rozdělení obyvatelstva do 4 velkých kast (tzv. varny). První tři byly tvořeny především árijskými dobyvateli, byly plnoprávné a mohly se účastnit hinduistického náboženského života. Byla to kasta: 1. brahmánů - kněží 2. kšatrijů - bojovníků 3. vaišjů - obchodníků a řemeslníků 4. Čtvrtou kastu šúdrů - služebníků - tvořilo většinou původní porobené obyvatelstvo, přičemž některé zvláště primitivní místní kmeny (tzv. lesní lidé) byly z kastovního systému úplně vyloučeny a odsouzeny do role podlidí.

7 Hinduismus Příslušnost ke kastě byla dědičná a řídila se složitými předpisy - každá ze čtyř varn měla svá vlastní životní a morální pravidla. Později došlo uvnitř varn ještě k dalšímu dělení na desítky a stovky různých specializovaných podkast. O tom však mnoho nevíme, protože Indové nevedli žádné soustavné historické záznamy. Záležitosti tohoto pozemského světa měly totiž podle indických učenců jen druhořadý význam - za mnohem důležitější považovali nadpřirozenou existenci a tajemství duše a vesmíru jako celku.

8 http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/budhismus-buddhismus/

9 Hinduismus Hinduismus je na rozdíl od křesťanství nebo islámu spíše celým stromem náboženských a filozofických učení. Názorová snášenlivost starých Indů je výjimečná. Byla jim totiž naprosto cizí myšlenka, že by pravda mohla mít jen jednu jedinou podobu. naopak byli přesvědčeni, že pravdu je třeba neustále hledat. Společným jmenovatelem všech hinduistických směrů je pouze víra v posvátnost a neomylnost védských spisů.

10 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_6277000/6277635.stm

11 Védské spisy - Védy Védy (znalost ) vznikaly asi od 15. do 9. stol. př.n.l.. Po dlouhou dobu byly předávány pouze ústně od jednoho pokolení kněží k následujícímu a žáci se je učili nazpaměť. Sestávají ze čtyř sbírek a obsahují: modlitby k bohům, popis obětních obřadů i kouzelná zaříkadla. Poprvé se zde také objevuje jedna z ústředních myšlenek celé indické filozofie - teorie o reinkarnaci, čili převtělování, které se řídí podle karmického zákona odplaty. To znamená, že každé další převtělení se děje podle zásluh v předchozím životě, přičemž řetězec převtělování nezahrnuje jen lidské bytosti, nýbrž vše živé od nejmenšího hmyzu až po brahmíny - nejvyšší lidskou kastu.

12 http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/karni-mata-hinduisticky-chram- v-nemz-vladnou-krysy/874266&id_seznam=

13 Védské spisy - Upanišády Upanišády jsou pravděpodobně nejstarší filozofické texty na naší planetě. Ty první a nejdůležitější vznikly asi v 8. a 7. století př.n.l. a patří ke skvostům starověké literatury. Jsou v nich shrnuty a zároveň vyloženy staré védské myšlenky. Celá další indická filozofie z UPANIŠÁD čerpala, a to jak samotný hinduismus, tak i buddhismus, který se od hinduismu oddělil.

14 Hinduismus Ke klasickým hinduistickým směrům patří např.: védánta, mímánsá a také jóga, která je dnes v Evropě známá hlavně jako systém meditačních cvičení.

15 Hinduismus Od 3.stol.př.n.l. začal být hinduismus zatlačován buddhismem, který v té době lépe odpovídal politické a sociální situaci. Teprve po tisíci letech přinesl velké oživení hinduismu geniální filozof Šankara. Kolem roku 800 přepracoval jeden z klasických směrů, tzv. védántu a udělal z ní hlavní proud hinduismu - rozhodující roli získala božská trojice. Brahma - Višnu - Šiva. Tito tři bohové jsou ve skutečnosti jen různými projevy jedné svrchované božské bytosti, která tvoří, řídí a ničí vesmíry v miliony let trvajících cyklech.


Stáhnout ppt "ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-20."

Podobné prezentace


Reklamy Google