Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Homosexualita jako téma Mgr. Jiří Procházka Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje PROUD Různé rodiny, stejná práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Homosexualita jako téma Mgr. Jiří Procházka Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje PROUD Různé rodiny, stejná práva."— Transkript prezentace:

1 Homosexualita jako téma Mgr. Jiří Procházka Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje PROUD Různé rodiny, stejná práva

2 Jak vzniká (homo)sexualita? Je to jedno! Ptejme se raději, jak vzniká homofobie ve společnosti. Vrozená  tolerance (za jakou cenu?) Naučená, zvolená (povrchní?)

3 Vynález homosexuality společenskohistoricky podmíněná sexualita funkce sexuality konstrukce homosexuality a erotický apartheid heterosexuality

4 funkce sexuality „Doopravdy postreproduktivní – v tom smyslu, že by vůbec, třeba i nepřímo, neprospíval přežití a reprodukci dalších lidí nesoucích jeho geny – totiž není žádný člověk, snad vyjma absolutně osamělého poustevníka.“ Diamond: Proč máme rádi sex? (s. 136) a) plození (spermie – vajíčko) b) relaxační (i jedinec sám) c) komunikační (prakticky vždy)

5 konstrukce homosexuality 18. st.: sexualita jen reprodukční, mechanická, oddělená od touhy (patologická sama o sobě) 19. st.: „heterosexualita“ jako patologická sexualita (obsahující touhu), „homosexualita“ jako snaha o obranu proti zákonům kriminalizujícím neprokreativní sexualitu 20. st.: nová sexuální/erotická etika  legitimizace touhy v „normální (hetero)sexualitě“ X protipól v „homosexualitě“ erotický apartheid heterosexuality: násilná separace ht od všech ostatních forem a projevů sexuality Emancipace heterosexuálů a odbřemenění sexuality od plození.

6 Lidská sexualita a identita (biologické - úřední) pohlaví vnitřní genderová identita gender (a „společenská genderová role“) sexuální orientace sexuální chování mapa lásky

7 pohlaví (sex) genotyp – fenotyp do 18. století jeden model pohlaví (misogynní) binární koncept pohlaví biologické  úřední "Je minimálně 40 variant mezi mužstvím a ženstvím." německý lékař Michael Wunder

8 gender kulturní, psychologický a společenský význam organizující princip uspořádání světa pohlavnost jako základní vztahovost, umělá polarita, hierarchizace  genderový řád společenskohistoricky podmíněné představy a očekávání vážící se k obrazu ženství a mužství (a dalším kategoriím)

9 sexuální orientace složka lidské sexuality erotická přitažlivost, sexuální a citová touha k jinému subjektu, sexuální chování, identita kvantitativní dichotomní* model: heterosexuální, homosexuální, bisexuální *)kontrola, disciplinace kvalitativní: kontinuum, fluidita, jiné aspekty než gender/pohlaví sexistická sexuologie „celoživotní, neměnný a nositelem nezapříčiněný a nezvolený stav výlučné nebo převažující erotické a citové preference osob daného pohlaví“ (Procházka in Weiss Petr a kolektiv: Sexuologie, s. 107)

10 Coming out (otevřenost) vnitřní: uvědomování si a pojmenování své identity vnější: zveřejnění své identity, orientace heteronormativita: Většina neheterosexuálů si svoji orientaci uvědomí postupně, přirozeným způsobem obdobně jako heterosexuálové. Mají ale ztíženou situaci, protože jestliže heterosexuálovi v jeho identifikaci pomáhá celá naše tradice, naopak dítě, které cítí, že je „jiné“, často ani nemá představu, o co přesně jde, a může se začít považovat za méněcenného, vyřazeného outsidera. Bartošová R. 2002. Homosexuálem bez přestávky.

11 Normy a normalita heteronormativita heterosexismus normy: statistická (jak časté) sociokulturní (co je přirozené v čase a prostoru, etnocentričnost) právní, etická osobní (vlastní zkušenost) morální (víme, co je správné) ideální (z jakého pohledu) "Heterosexuality is not normal, it's just common.„ (Dorothy Parker)

12 Tolerance a uznání homosexualita tolerována X (mužské) homosexuální chování trestné místa socializace tolerována X policie měla kontrolu, využívala k represím tabu prolomeno až v 80. letech kvůli epidemii HIV/AIDS

13 emancipace dekriminalizace protože homosexualita byla označena za vrozenou, ne proto, že konsensuální pohlavní styk mezi dospělými osobami by z principu neměl být kriminalizován bez ohledu na pohlaví aktérů/ek. demedicinalizace byla podložena tím, že homosexualitu (nyní) nejde léčit, ne tím, že z hlediska biopsychosociálního a spirituálního pojetí zdraví není homosexualita nemocí, tedy není co a proč léčit. Patologická je homofobie. zachování heteronormy jako ideálu

14 podmínky vrozená, neměnná, nezaviněná, nechtěná soukromá – neveřejná, neartikulovaná a nepřítomná ve veřejném prostoru vyloučení dětí legislativní změny: nejsou-li změny vnímány jako zásadní rafinovaně změnu vyrovnat speciální podmínkou, která potvrdí heteronormu (registrované partnerství) podmínečná tolerance snášenlivost, lhostejnost, benevolence, přezíravost… (Česká společnost je stejně tolerantí vůči projevům sexismu nebo sexuálního obtěžování)

15 Literatura Sokolová, Věra (2004). „‘A co děti?…’: gay a lesbické rodičovství“. In Lenka Formánková, Kristýna Rytířová (eds.). Abc feminismu. Brno: Nesehnutí, s. 80 – 96. http://lgbt.poradna-prava.cz/clanky-zpravy-a-diplomove-prace/genderove-aspekty-netolerance.html Sokolová, Věra (2006). „Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje.“ Lidové noviny 23. 3. 2006. Nebo Britské listy [online]. 27. 3. 2006. [cit. 16. 11. 2007]. Dostupné z: http://www.blisty.cz/2006/3/29/art27690.html. Sokolová, Věra (2009): Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, Vol. 45, No. 1: 115–145 http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/4-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2009/10 Himl, Pavel, Jan Seidl, Franz Schindler (eds.). 2013. "Miluji tvory svého pohlaví" (Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí). Praha: Argo. Rupp, Leila (2001). Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví. Praha: OWP. Baštecká, Bohumila, Petr Goldmann (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál. Katz, Jonathan Ned (1995). The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton Books, pp. 83 – 112. Výňatky na http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/assault/context/katzhistory.html. Katz, Jonathan Ned (2002). „The Invention of Heterosexuality”. In Kathy Peiss (ed.): Major Problems in the History of American Sexuality (Documents and Essays). Boston: Houghton Mifflin, pp. 349-356. Lorenz-Meyer: „Biologie ve výuce gs/Some thoughts on unsettling biology and biologism in gender studies classes.“ In Knotková-Čapková, Blanka (ed.): Ročenka katedry genderových studií FHS UK v Praze 2005-2006. KGS FHS UK v Praze 2007

16 Česká společnost není připravená? Je smutné, když trpělivost přinese růže teprve až na hrob. Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Praha západ - východ Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5 www.poradnaprahazv.eu www.stejnarodina.cz jiri.prochazka@proudem.cz Různé rodiny, stejná práva


Stáhnout ppt "Homosexualita jako téma Mgr. Jiří Procházka Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje PROUD Různé rodiny, stejná práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google