Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY KAREL VEČEŘE Český úřad zeměměřický a katastrální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY KAREL VEČEŘE Český úřad zeměměřický a katastrální."— Transkript prezentace:

1 KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY KAREL VEČEŘE Český úřad zeměměřický a katastrální

2 Výhledová studie resortu zeměměřictví a katastru v České republice Vznikla v červnu 2000 v reakci na usnesení č. 84 zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 3. února 2000.

3 Výhledová studie Analýza současného zajištění správy zeměměřictví a katastru. Zeměměřictví a katastr ve vybraných zemích EU. Koncepce věcných úkolů v katastru a zeměměřictví. Rozpočtový a kapacitní výhled.

4 Dědictví minulosti pozemkový katastr a pozemková kniha jednotná evidence půdy, chaos, evidence nemovitostí a registrace smluv katastr nemovitostí integrující technickou a právní složku pozemkové evidence

5 Transformace po r.1989 technicky orientované podniky Geodézie politický požadavek - podklady pro restituce a privatizaci a vyznačení nových vlastníků vytváření privátních firem a změna postavení notářů nová organizace pozemkové evidence vyhovující mezinárodním doporučením

6 Vývoj v rozhodujících činnostech katastrálních úřadů v letech 1993-2000

7

8

9

10 Nejvýznamnější vlivy na správu katastru (1993-2000) restituční proces privatizace majetek obcí a správa majetku PF ČR vlastnictví bytů digitalizace SPI doplňování obsahu KN (BPEJ) rozpočtové restrikce po r.1997 digitalizace SGI, příděly, scelování prodej státní zemědělské půdy majetek státu

11 Obecné problémy personální situace rozpočtové problémy organizační struktura nedostatečná orientace na zákazníka nedostatečná zainteresovanost na výsledku „kultura“ státního úřadu upřednostnění právních aspektů před technickými

12 Odborné problémy katastru v ČR malá spolehlivost zápisů před r.1993 nedůsledně promítnutý vkladový princip nedostatečná ochrana dobré víry široký obsah x nedostatky v obsahu malá ochrana průběhu hranic pozemků nedokončené příděly a scelování kvalita mapového operátu, digitalizace katastrálních map evidence věcných břemen

13 Klíčová otázka položená nizozemskými experty: Jak plánovat a financovat modernizaci a automatizaci pozemkové evidence a jak se přiblížit zákazníku a tržně orientované instituci sledováním moderních obchodních zásad v ekonomickém a sociálním kontextu České republiky?

14 Katastr a Evropa - srovnání EU (Nizozemsko, Rakousko, Velká Británie) WPLA, UN ECE střední a východní Evropa

15 Nizozemsko notářský publikační systém Kadaster – veřejnoprávní agentura se 100% pokrytím výdajů z příjmů (1994) 7 mil.parcel, 925 tis. zápisů, 2 mil. poskytnutých informací operát digitalizován, jednoduchý obsah zaměstnanci: pokles z 3500 na 2200

16 Rakousko pozemková kniha a pozemkový katastr BEV i knihovní soudy závislé na státním rozpočtu, příjmy převyšují výdaje 12 mil. parcel, operát digitalizován s výjimkou cca 20% katastrálních map BEV – 1900 zaměstnanců, pozemková kniha přibližně 500 zaměstnanců strukturní reformy BEV

17 Velká Británie registrační systém práv podobný ČR H.M.Land Registry (Anglie a Wales) – státní fond se 100% pokrytím příjmy 17 mil. parcel, popisná část operátu digitalizována, grafická a dokladová z 1/3 7830 zaměstnanců na 24 pracovištích

18 Mezinárodní doporučení Základní principy katastrální služby v ČR plně vyhovují doporučením UN ECE. V rámci WPLA je ČR spolu se Slovinskem považována za zemi s nejzřetelnějším pokrokem v oblasti katastru. Zřetelná je potřeba dalších opatření ke zvýšení kvality dat a změn v organizaci.

19 Střední a východní Evropa x ČR Slovinsko – přibližně stejný pokrok jako v ČR, revize pozemkové knihy Slovensko – výrazně horší kvalita služeb (lhůty), vážné organizační potíže Maďarsko – horší kvalita služeb (lhůty), organizační potíže, nejednotnost Polsko – výrazně horší kvalita služeb (lhůty v pozemkové knize), nejednotnost

20 Společné trendy v EU jednoduchý obsah katastru, menší počet evidovaných objektů rychlé a spolehlivé služby digitalizace operátů snižování nákladů spolu s růstem příjmů s cílem pokrýt náklady z příjmů větší motivace zaměstnanců

21 Nový katastrální zákon – zápisy práv systematické uspořádání, vazba na nový občanský zákoník vkladový princip pro všechna práva evidenční princip omezen posílení ochrany dobré víry opuštění principu postupného přezkoumávání převzatých zápisů vyloučení správního řádu opravné prostředky i proti povolení vkladu

22 Nový katastrální zákon – vedení katastru změny v obsahu pro daňový systém změny v postupech opravy chyb posílení ochrany řádně vyšetřených hranic řešení evidence věcných břemen elektronická komunikace

23 Občanský zákoník obnovení zásady „superficies solo cedit“ zavedení práva stavby držba věcí nemovitých nájemní práva ???

24 Daňové údaje v katastru daňový základ pro daň z nemovitostí ceny skupin nemovitostí dle smluv ??? kvalitativní parametry zemědělské a lesní půdy parametry budov a některých dalších staveb – vzdálenější budoucnost ???

25 Digitalizace operátu Soubor popisných informací Soubor geodetických informací Sbírka listin Dokumentace výsledků šetření a měření

26 Digitalizace katastrálních map v digitální formě cca 2000 k.ú. momentálně probíhá v malém rozsahu dořešení technologie do 31.12.2001 v roce 2002 zvýšení tempa digitalizace problém přídělů a scelení problém mapování území vyloučených z pozemkových úprav

27 Informační systém katastru nemovitostí (současný stav) implementace dokončena v srpnu 2001 ladění výkonnosti a drobné úpravy APV opravy chyb menší závažnosti v datech osvojování systému uživateli

28 Informační systém katastru nemovitostí (budoucnost) rozvoj služeb dálkového přístupu elektronické veřejné listiny elektronická podání elektronický obchod s nemovitostmi

29 Informační systém pro podporu řízení v resortu ekonomický a rozpočtový systém řízení lidských zdrojů správa dokumentů vč. podpory procesů řízené vyžívání zkušeností manažerský informační systém

30 Organizační změny dvoustupňové řízení centrum-kraj redukce počtu pracovišť na úrovni kraje pobočky zejména v okresních městech snížení počtu zaměstnanců informační kiosky elektronická podání

31

32

33 Řízení lidských zdrojů lidské zdroje – limitující faktor personální práce a plánování vzdělávání a výcvik zaměstnanců motivační programy kultura organizace

34

35 Rozvoj služeb změna orientace od „plnění úkolů ve lhůtách“ k „naplňování potřeb klientů“ marketingová strategie zohledňující potřeby klíčových klientů ekonomická kriteria jako regulační mechanismus

36 Financování přímá vazba na státní rozpočet cca 2,1 mld. Kč ročně v c.ú. 2000 nastavení mechanismů umožňujících reálný odhad příjmů vyrovnání příjmů a výdajů rozvolnění vazby na státní rozpočet

37 Závěrečné shrnutí dosavadní vývoj – správný směr soulad výsledků s reálnými možnostmi další přizpůsobení trendům v EU podpora trhu s nemovitostmi podpora zejména regionální a zemědělské politiky EU


Stáhnout ppt "KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY KAREL VEČEŘE Český úřad zeměměřický a katastrální."

Podobné prezentace


Reklamy Google