Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná zpráva z projektu Leden 2012 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro CzechTourism / Hlavní manažer projektu: Jan Tuček / STEM/MARK, a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná zpráva z projektu Leden 2012 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro CzechTourism / Hlavní manažer projektu: Jan Tuček / STEM/MARK, a."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná zpráva z projektu Leden 2012 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro CzechTourism / Hlavní manažer projektu: Jan Tuček / STEM/MARK, a. s. MONITORING ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ V NÁVAZNOSTI NA GEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ RUSKO, UKRAJINA, POBALTÍ

2 OBSAH Hlavní zjištění – za všechny zeměstrana 3 Hlavní zjištění – za země jednotlivě strana 7 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země strana 10 Doporučení strana 15 Východiska projektu a jeho parametry strana 17 Realizátor projektustrana 18

3 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 3 Hlavní zjištění za všechny země Tato kapitola shrnuje nejdůležitější informace za obě metodické části výzkumu (kvantitativní telefonické dotazování, kvalitativní skupinové diskuse) a za všech 5 sledovaných zemí (RU, UA, LT, LV, EST). Zjištění byla sestavena tak, aby komplexně informovala o motivaci potenciálních turistů pro cestování a jejich očekávání od cesty do ČR. Potenciál ČR  U obyvatel všech 5 sledovaných zemí byl zaznamenán nadprůměrný zájem o návštěvu ČR (v porovnání např. se zeměmi západní či jižní Evropy, o vzdálenějších destinacích nemluvě). Jedná se nejen o deklarovaný zájem (tedy o vyjádření respondentů k otázkám zaměřeným na zájem či plány související s návštěvou ČR), ale jde také o vysoký počet lidí v populaci daných států, kteří již mají s návštěvnou ČR osobní zkušenost. A přesto, nebo právě proto, hodlají návštěvu opakovat i doporučit ostatním. Nejsilněji to bylo zaznamenáno u Ukrajinců a Litevců, téměř stejně intenzivně vyjadřují zájem Lotyši a Rusové. Estonci deklarují mezi sledovanými zeměmi zájem nejnižší, přesto však při porovnání s jinými evropskými či mimoevropskými státy, stále velmi vysoký.  U spontánně zmíněných oblíbených dovolenkových destinací se ČR objevila na Ukrajině na 5. místě, v Rusku na 9., v Litvě na 13. a v Lotyšsku na 16. Také v umístění týkajícím se cestovatelských plánů je ČR na atraktivních příčkách. Cílová skupina pro oslovení k návštěvě ČR  ČR je vnímána jako země pro poznávací, nikoli odpočinkovou turistiku a tudíž vhodná spíše pro starší a intelektuálně založené osoby.  ČR je považována za vhodnou destinaci pro první seznámení s Evropou a pro současnou návštěvu sousedních zemí (hlavně Rakouska a Německa).  Generace 50+ má velký zájem o české lázně, a to jako místo léčby, nikoli jen turistické návštěvy.  ČR není považována za destinaci odpovídající zájmům mladé generace, nemá atmosféru a pověst „místa pro mladé“ (silné zážitky, zábava, život). Poklidnou atmosféru naopak starší generace oceňuje, dále také snadné dorozumění a bezpečnou situaci.  Panuje názor, že ČR není vhodnou destinací pro rodiny s malými dětmi. V pozadí této image stojí pevné klišé spojující ČR takřka výhradně s poznávací turistikou. Motivace k návštěvě ČR  ČR je jednoznačně spojována s poznáváním, památkami a „starou“ architekturou. Ukazuje se, že (byť z tohoto klišé asi nelze vykročit) je možné nabídnout i jinou poznávací turistiku, než jsou jen „procházky po Praze či hradech“.  Objevil se velký zájem o tematické zájezdy, např. pivní, gotické, církevní turistika, venkov. Projevuje se velký zájem o českou kuchyni, je tedy možné pozicovat ČR jako místo gastronomické turistiky.  ČR je země vhodná pro první návštěvu Evropy, protože je jejím „portrétem“, mostem do Evropy.  Praha je považována za „romantické město“, ale nikoli jednoznačně za místo pro romantickou dovolenou“ protože ta je spojována spíše s exotikou a luxusem.

4 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 4 Hlavní zjištění za všechny země  Byl zaznamenán velký zájem navštívit v ČR i jiná místa než jen Prahu, a to přesto, že jiná turisticky zajímavá místa (s výjimkou Karlových Varů) lidé často neznají. Projevil se velký zájem o návštěvy „provincie“ (turisticky méně navštěvovaných měst a hlavně venkova) a o seznámení s autentickým českým prostředím („jak žijí obyčejní lidé“). Forma oslovení  Ze všech sledovaných zemí přichází jednoznačná informace o tom, jak k cílové skupině dostat informace a přimět je tak k návštěvě ČR. Na prvním místě mezi zdroji informací o místě zahraniční dovolené je tzv. Word of mouth (WOM), tedy doporučení a informace od přátel, příbuzných, známých, lidí na internetu, celebrit, pracovníků cestovních kanceláří a agentur, PR atd. Lze tedy říci, že nové návštěvníky ČR přiláká tím, že ze stávajících návštěvníků udělá ambasadory.  Na druhé místě, jen s malým odstupem, jsou internetové informační portály, které se naučila používat nejen mladá generace, ale v podstatě všichni, kteří mají zájem o nalezení informací o zemi, kterou se chystají navštívit. Již z předchozích výzkumů vyplynulo, že nezbytnou podmínkou, jak potenciálního návštěvníka neztratit či neodradit, je přehlednost infoportálu, aktuální informace a jazykové mutace.  Ukazuje se, že s formou oslovení úzce souvisí to, že respondenti vnímají, že ČR obecně i jako turistická destinace, je v místních médiích přítomna jen minimálně. Lidé projevují zájem o informace o ČR, a to jak informace turistické povahy (atraktivní lokality, ceny, doprava atd.), tak obecné informace o zemi a lidech.  Potenciální návštěvníci by rozhodně uvítali informace, které by jim poskytly nejen tip, kam jet (aby je ČR vůbec napadla), ale také odpověď na otázku „proč bych tam měl jet“.

5 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 5 Hlavní zjištění za všechny země - ČR jako brand Silné stránky (Strenghts)  ČR je na shortlistu evropských destinací  Jedinečnost Prahy, atmosféra historických měst, architektura  Gastronomie, pivo  Pozitivní vnímání ČR jako destinace především pro poznávací dovolené  Možnosti kombinace poznávacího programu s odpočinkovým, léčebným apod.  Bezpečnost  Cenová dostupnost Slabé stránky (Weaknesses)  Slabá intenzita a efektivita nabídek ČR jako „turistické destinace“, malá propagace ČR v zemích  Chybí fokus na uspokojení nároků, představ a potřeb mladé generace turistů a rodin s dětmi  Vízová povinnost odrazuje část turistů, kteří místo ČR navštíví destinace bez nutnosti víza  ČR není a nebude tak atraktivní, jako tradiční evropské (nejen plážové) destinace – Itálie, Francie, Španělsko…  Počasí Příležitosti (Opportunities)  Posílit přítomnost ČR v mediálním prostoru, dostat ČR na přední místa v shortlistu evropských destinací  Prezentovat ČR jako vhodné místo pro krátké návštěvy jak v rámci (na začátku) okružní cesty po Evropě, tak jako místo romantického výletu (Nový rok, Vánoce)  Možnost autoturistiky s vypůjčeným automobilem  Vytvořit nové motivy k návštěvě  Prezentovat možnosti zábavy (bary, kluby, noční život), kalendář eventů (festivaly, koncerty) Hrozby (Threaths)  Konkurence levných středomořských destinací v případě ekonomické recese  Omezení low costových letů do ČR  Víza – Schengen

6 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 6 Hlavní zjištění za všechny země - několik nápadů V komunikaci akcentovat „pohádkovost“ ČR, která je ve vědomí lidí zakořeněná. Jako výhodu komunikovat kulturní a jazykovou blízkost (země, která otevírá Evropu; země, kde se turista z východu cítí komfortně a nenuceně). Nabízet nevyužité možnosti v tradiční nabídce poznávacích zájezdů (nabídnout jiné atraktivity, než jsou prohlídky historických měst; nabídnout autoturistiku zapůjčeným automobilem) Nabízet silné stránky ČR netradiční způsobem, např. rozmanitou gastronomii prezentovat jako „zážitek“ (návštěva Dětenic, zabíjačka, servírování vepřového kolene apod.), českou přírodu jako koncentrovanou rozmanitost (během 3 hodin lze navštívit hory, jezera, jeskyně, přírodní unikáty, např. Pravčická brána, Panská skála). Intenzivně nabízet léčebné lázeňské pobyty se záměrem odstranit image finanční nedostupnosti. Posílit image ČR jako destinace pro krátkodobou návštěvu v Pobaltských zemích (v Rusku a na Ukrajině to nemá smysl kvůli nutnosti víz). Vznik českých poboček cestovních kanceláří je vítán.

7 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 7 Hlavní zjištění za země jednotlivě Rusko  ČR je vysoce atraktivní destinace pro ty Rusy, kteří mají zájem o poznávání, je tedy jen malá šance přilákat „plážové“ turisty.  ČR má pro Rusy image pohádkovosti, příjemné poklidné atmosféry, útulné země, ovšem poněkud nudné.  Byla zaznamenána vysoká míra spokojenosti ruských návštěvníků ČR, což je vynikající pro „ambasadorství“ a „šeptandu“, která je hlavním zdrojem informací o zemi, kterou se Rusové chystají navštívit (kromě turistických infoportálů).  ČR je pro Rusy nositelem pozitivních emocí, což lze efektivně využít pro zakomponování propagace destinace do komerčních reklam.  V porovnání s jinými národy mají Rusové vysoký zájem o návštěvy regionů.  Překážkou cesty do cesty do ČR je vízová povinnost, jiné překážky v podstatě nejsou.  Překvapivé vizuální dojmy ČR na Rusy jsou kamenná dlažba, „červené střechy“ (pálená taška).  Falešné dojmy, které si Rusové s ČR spojují jsou česká literatura = pouze Hašek (Švejk), česká kuchyně = pouze vepřové koleno, Češi mají hluboký respekt k národním tradicím a kultuře, Češi jsou pořádkumilovní, zákona poslušní, zdrženliví, pracovití (to, co si my myslíme o Němcích).  Údiv Rusů byl zaznamenán nad čistotou českých měst (resp. čistota vzduchu v ČR z pohledu Uralu a Sibiře), nočními tramvajemi a autobusy, jízdními řády MHD a jejich dodržováním, hlavním městem bez atmosféry shonu, napětí a agresivity. Ukrajina  Ukrajinci preferují destinace Středomoří, zejména východního. ČR je vnímána jako země pro poznávací, nikoli odpočinkovou turistiku a tudíž vhodná spíše pro starší a intelektuálně založené osoby. Zájem o návštěvu ČR projevují lidé nad 50 let.  ČR není destinací pro samostatnou dovolenou.  Není nutné propagovat ČR jako jednu ze „zastávek“ okružní cesty Evropou, protože v takové pozici je již nyní.  Praha také není považována za destinaci, která by zájmům mladé generace vyhovovala více než jiná města střední Evropy. Mladí Ukrajinci o klubový život nestojí tolik jako Rusové.  ČR není destinací pro rodiny s malými dětmi. V pozadí této image stojí pevné klišé spojující ČR takřka výhradně s poznávací turistikou („exkurse“).  ČR je jednoznačně spojována se „starou“ architekturou, zájem o moderní architekturu je slabý.  Praha sice může být považována za „romantické město“, ale nikoli za místo pro romantickou dovolenou nebo svatební cestu (takovými destinacemi jsou Paříž nebo Benátky).  Z českých lázní jsou známé pouze Karlovy Vary, které jsou pro Ukrajince cenově zcela nedostupné.  Zájem o návštěvu turisticky méně navštěvovaných měst a venkova, o seznámení s autentickým českým prostředím („jak žijí obyčejní lidé“).  ČR má image země s nízkou kriminalitou, na stejné úrovni, jako jiná evropská města.  Česká kuchyně je považována za bohatou a chutnou, účastníci ukrajinských FGD s osobní zkušeností si ji velmi pochvalují.

8 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 8 Hlavní zjištění za země jednotlivě Lotyšsko  Mezi evropskými zeměmi, které by Lotyši rádi navštívili (případně znovu navštívili), patří jednoznačně země jižní Evropy (Itálie, Španělsko a Francie).  První asociace Lotyšů s ČR jsou Praha a pivo. S drobným odstupem se pak objevuje pověst ČR jako hezké země, architektura, památky a nebo čeští sportovci.  V očích Lotyšů je vhodným ročním obdobím pro návštěvu ČR jednoznačně léto.  Státem, který je pro Lotyše z hlediska turistické atraktivity srovnatelný s ČR, je jednoznačně Slovensko. Dále jsou to naši příhraniční sousedé a Maďarsko.  Téměř polovina respondentů má zkušenost s návštěvou ČR, více než polovina z nich dokonce opakovanou. Mezi návštěvníky ČR jsou v porovnání s celou cílovou skupinou častěji vzdělanější lidé z velkých měst (zejm. z Rigy) a lidé starší 36 let. Důvodem návštěvy ČR byla nejčastěji krátká zastávka na cestě do jiné země nebo využití výhodné nabídky zájezdu.  V podstatě jen jedna česká destinace jednoznačně dominuje v místech navštívených lotyšskými turisty: Praha (90 %). U 23 % se objevily také Karlovy Vary.  Pro 2/3 Lotyšů je představa léčebného/wellness pobytu v ČR lákavá. Mírně větší zájem deklarují ženy, nižší zájem mladí lidé do 35 let.  Za účelem léčebného/wellness pobytu by respondenti jeli právě do ČR kvůli příjemnému klimatu a cenové dostupnosti. Litva  Mezi evropskými zeměmi, které by Litevci rádi navštívili, patří jednoznačně země jižní Evropy (Itálie, Francie a Španělsko).  Důvodem soukromých cest Litevců do zahraničí bývá nejčastěji rekreace a odpočinek a dále poznávání a památky. Čím jsou lidé starší, tím častěji ustupují od odpočinkového typu dovolené a stávají se pro ně významnější památky a návštěvy známých. Cílovou skupinou pro poznávání je věková kategorie 36-55 let.  Hlavní asociace Litevců s ČR jsou Praha, hezká země a pivo. Čtvrtina dotázaných si nebyla schopna spojit ČR vůbec s ničím.  ČR je podle obyvatel Litvy země, která má jedinečné hlavní město, množství historických památek a příjemnou atmosféru. Litevci vnímají i velkou nabídku církevních památek.  V očích Litevců je vhodným ročním obdobím pro návštěvu ČR jednoznačně léto.  Mezi státy, které jsou pro Litevce z hlediska turistické atraktivity srovnatelné s ČR, vede jednoznačně Slovensko. S odstupem byli zmíněni další příhraniční sousedé a Maďarsko.  Polovina respondentů má zkušenost s návštěvou ČR, více než polovina z nich dokonce opakovanou. Mezi návštěvníky ČR jsou v porovnání s celou cílovou skupinou častěji vzdělanější lidé ve středním a vyšším věku, z větších měst.  V podstatě jen jedna česká destinace dominuje v místech navštívených estonskými turisty - Praha. Objevily se také Karlovy Vary nebo Brno.  Pro polovinu Litevců je představa léčebného/wellness pobytu v ČR lákavá, mírně větší zájem deklarují ženy a zájem roste také s věkem. Za účelem léčebného/wellness pobytu by respondenti jeli právě do ČR kvůli atraktivním městům a památkám, dále ze zvědavosti a cenové dostupnosti.

9 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 9 Hlavní zjištění za země jednotlivě Estonsko  Mezi evropskými zeměmi, které by Estonci rádi navštívili, patří jednoznačně země jižní Evropy (Itálie, Španělsko a Francie).  Důvodem soukromých cest Estonců do zahraničí bývají poznávání a památky, čímž se zcela odlišují od Rusů či Ukrajinců, kteří cestují zejména za rekreací a odpočinkem. Čím jsou lidé starší, tím častěji ustupují od odpočinkového typu dovolené a stávají se pro ně významnější památky a návštěvy známých. Velký zájem o poznávání a památky mají také mladí lidé do 35 let. Cílovou skupinou pro odpočinek a relaxaci je věková kategorie 26-35 let.  První asociace Estonců s ČR jsou Praha a pivo. S drobným odstupem se pak objevuje pověst ČR jako „hezké země“.  V očích Estonců je vhodným ročním obdobím pro návštěvu ČR jednoznačně léto, v úvahu připadá také jaro.  Státy, které jsou pro Estonce z hlediska turistické atraktivity srovnatelné s ČR, jsou Maďarsko a všichni příhraniční sousedé ČR.  Třetina respondentů má zkušenost s návštěvou ČR, polovina z nich dokonce opakovanou. Mezi návštěvníky ČR jsou v porovnání s celou cílovou skupinou častěji vzdělanější lidé z velkých měst (zejm. z Talinu) a tzv. prázdné hnízdo. Důvodem návštěvy ČR byla nejčastěji touha vidět kulturu a architekturu, pěknou zemi a zažít českou pohostinnost.  Jediná česká destinace jednoznačně dominuje v místech navštívených estonskými turisty - Praha. Objevily se také Karlovy Vary.  Pro polovinu Estonců je představa léčebného/wellness pobytu v ČR lákavá, mírně větší zájem deklarují ženy.  Za účelem léčebného/wellness pobytu by respondenti jeli právě do ČR kvůli cenové dostupnosti.

10 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 10 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země

11 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 11 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země

12 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 12 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země

13 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 13 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země

14 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 14 Srovnání výsledků výzkumu za jednotlivé země

15 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 15 Doporučení Co a komu nabídnout  Stejně jako z výsledků předchozích výzkumů, i zde vyplynulo jednoznačné zjištění: propagaci turistické destinace nelze realizovat globálně - tedy stejný spot, billboard či jinou formu propagace nelze využít v jednotné podobě ve všech cizích zemích a k oslovení různých cílových skupin.  Těm, kteří ČR již navštívili: nabízet další atraktivity mimo Prahy a Karlových Varů, zvát je do regionů, představovat regionální památky, architekturu, např. motiv Karlova mostu doplnit motivem mostu v Písku se sloganem „I jinde máme takové mosty“, obdobně se zámky, hrady  Těm, co ČR ještě nenavštívili: zvát na tradiční atraktivity, o kterých je známo, že na turisty působí (Praha, Karlovy Vary, památky, historie) a postupně bořit silné bariérní názory, že ČR je nudná země pro mladé, že v ČR je draho, že ČR není vhodná země pro cestování s dětmi apod.  pro Generaci 50+ „Dopřejte si luxus“: akcentovat poklidnou atmosféru, snadné dorozumění, bezpečnou situaci, cenovou dostupnost, lázně, výlety mimo Prahu, možnost dopřát si luxus a kvalitu (v podobě hotelů, restaurací, servisu, zážitků, nákupů atd.).  pro Rodiny s dětmi „Češi mají děti rádi“, „Uvítáme vaše děti“, „ČR to s dětmi umí“: zdůraznit možnosti nejen poznávacího typu dovolené, upozorňovat na možnosti trávení společného času s dětmi – dostatek hřišť, lunaparků, ZOO, dětské koutky a dětská jídla v restauracích, parky, dětský program, zázemí pro děti atd. Je třeba potenciálním návštěvníkům o nabídce nelhat, ale vzhledem k tomu, že ČR je na tom s nabídkou zázemí pro děti podobně jako ostatní země, není nutné být zbytečně skromní.  pro Mladé do 30 let „V ČR není nuda“, „V ČR najdete přátele“: komunikovat možnosti zábavy a vyžití (např. kluby, diskotéky, koncerty, noční jízdy lodí po Vltavě, moderní architektura, život, množství mladých lidí – místních i cizinců, možnosti setkávání, Praha jako kosmopolitní město), zdůraznit cenovou dostupnost.  Rusové: nabídnout „pohádku“, „setkání s Evropou“, upozornit na atmosféru, malebnost, snadné dorozumění a bezpečnou situaci, nabídnout lázně, jiné zážitky než tradiční poznávání; sdělit, že do ČR je možné cestovat i jinak než prostřednictvím cestovních kanceláří (ČR je Rusům tak blízká, že se zde budou cítit bezpečně i bez pomoci CK).  Ukrajinci: posílit pozici ČR jako jedné ze zemí okružních cest po Evropě (brát v úvahu, že Ukrajinci přijíždějí především autobusovými zájezdy), nabídnout poznání života obyčejných lidí, českých regionů a venkova, nabídnout gastronomické zážitky a přesvědčovat o cenové dostupnosti ČR, akcentovat architekturu.  Lotyši: zdůrazňovat možnost uskutečnit cestu vlastními silami, bez pomoci CK, pozvat na pivo, gastronomii a českou pohostinnost, uspokojovat potřebu informací o ČR jako dovolenkové destinaci s kvalitním servisem, podpořit názor Lotyšů, že ČR je „krásná v létě“ (doporučit však i jiná roční období).

16 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 16 Doporučení  Litevci: zaměřit se na nabídku rodinné dovolené i s dětmi, dovolené, kterou je snadné si zprostředkovat samostatně, pozvat na návštěvu Prahy, zdůraznit příjemné klimatické podmínky, množství památek vč. Unesco, neopomenout lákat na servis pro rodiny s dětmi, možnosti společného vyžití a zábavy.  Estonci: nabídnout spolupráci cestovním kancelářím v Estonsku se zajímavou nabídkou cest do ČR, zaměřenou na poznávání a památky, historii, Prahu, církevní památky, kulturu, podpořit cesty zejm. v teplých měsících roku; zaměřit se na nabídku cestování skupinky přátel, která bude překvapena českou pohostinností a obyvatelstvem.  V komunikaci je vhodné využít velmi dobré znalosti geografického rámce ČR (sousedící státy, hlavní město, počet obyvatel) a základních politických reálií ČR.  Respondenti si často asociují reklamy na české produkty s oficiální propagací ČR. Je-li ČR nositelem pozitivních emocí, mohla by být snaha o řízené zakomponování propagace destinace do komerčních reklam úspěšnou pro obě strany – jak pro ČR, tak pro produkt. Co nenabízet  Spontánní výlety Rusům a Ukrajincům (kvůli vízům)  Lázeňské pobyty a poklidnou atmosféru mladé generaci  Luxus a možnost utrácet peníze jiným cílovým skupinám než (zejména ruské) generaci 50+ Bylo by dobré podporovat  Pobočky českých cestovních kanceláří v zahraničí  Nízkonákladové lety do ČR  PR (nikoli reklamní kampaně) v médiích  Akce představující ČR v dané zemi (např. „přijďte ochutnat českou kuchyni/české pivo/česká vína“, výstava mladých českých umělců, výstava fotografií pořízených turisty v ČR, řízený blog se zkušenostmi z návštěvy ČR s možností odměn, výher, doplňkových informací a fundovaných odpovědí na dotazy)  Sjednocení podmínek udělení turistických víz na pravidla Schengenského prostoru  Aktivity zaměřené na „vyvážení“ návštěvníků z Prahy a Karlových Varů do dalších míst ČR

17 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 17 Východiska a parametry projektu Předmět a cíl projektu Předmětem projektu je realizace výzkumu zaměřeného na motivaci potenciálních turistů z Ruska, Ukrajiny a Pobaltských zemí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) pro cestování a jejich očekávání od cesty do ČR. Cíle projektu:  Definovat profily potenciálních turistů v návaznosti na marketingová témata propagace ČR jako zajímavé turistické destinace  Zjistit, jak turisté vnímají brand Česká republika Metodika projektu CATI - celoplošné telefonické dotazování v domácnostech  Náhodný kvótní výběr, reprezentativní vzorek populace měst Ruska, Ukrajiny a Pobaltských zemí (velikost 100 tis+) ve věku 15-70 let  Lidé s pozitivním vztahem k cestování (v posledních 4 letech min. 1 zahraniční dovolenková cesta na min. 5 dní)  Délka rozhovoru 20-30 minut  Termín dotazování: září/říjen 2011  Velikost vzorku (počet respondentů): FGD - skupinové diskuze  V rámci jedné skupiny 8-10 obyvatel vybraného města Ruska a Ukrajiny  Respondenti vybírání dle kritérií věk (16 let a více), pohlaví, příjem, ekonomická aktivita, pozitivní vztah k cestování  Délka diskuse 90 minut  Termín dotazování: září/říjen + listopad/prosinec 2011  Velikost vzorku: 102 skupin  Lokality, ve kterých probíhaly diskuse: Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg, Rostov na Donu, Samara, Novosibirsk, Chabarovsk, Kazaň, Krasnojarsk, Nižnij Novgorod, Kaluga, Saratov, Omsk, Ufa, Čeljabinsk, Perm, Toglijati, Iževsk, Irkutsk, Krasnodar, Kyjev, Lvov, Charkov, Oděsa, Doněck Rusko5 000 Ukrajina3 000 Estonsko1 000 Lotyšsko1 000 Litva1 000 Celkem11 000

18 STEM/MARK, a. s.Monitoring zahraničních turistů – leden 2012strana 18 Realizátor projektu Společnost STEM/MARK  Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.  V letošním roce vstupujeme do osmnáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu.  Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR.  Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.  Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu.  Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumí. Hlavní manažer projektu Jan Tuček  Ředitel a prokurista  Telefon: 225 98 68 26  E-mail: tucek@stemmark.cz STEM/MARK, a.s. Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 986 811, Fax: 225 986 860 E-mail: Info@stemmark.cz Web: http://www.stemmark.cz IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591 Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, Praha 1 Číslo účtu: 819 010 004 / 2700


Stáhnout ppt "Závěrečná zpráva z projektu Leden 2012 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro CzechTourism / Hlavní manažer projektu: Jan Tuček / STEM/MARK, a."

Podobné prezentace


Reklamy Google