Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

2  tříletý bakalářský studijní obor akademický titul „bakalář“ - Bc. akademický titul „bakalář“ - Bc.  dvouletý navazující magisterský studijní obor akademický titul „inženýr“ - Ing.  doktorské studium akademický titul „doktor“- Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT

3  studium oboru je zajímavé a pestré  v rámci oboru se vyučují předměty s ekonomickou, manažerskou, finanční, právní, dále s psychologickou a sociologickou tématikou, marketingovou tématikou a další  je preferován systémový přístup  obor je pojat spíše široce, což zvyšuje uplatnitelnost absolventů oboru na trhu práce PROČ STUDOVAT OBOR MANAGEMENT

4 …OBOR STUDUJÍ NEJHEZČÍ STUDENTKY A NEJŠIKOVNĚJŠÍ STUDENTI!

5  fakultní mikro a makroekonomie, management, marketing, podniková ekonomika, matematika, statistika, informatika, finance, účetnictví, právo, cizí jazyky …  programové řízení lidských zdrojů, manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů, manažerské dovednosti, logistika, strategický management, marketingové logistika, strategický management, marketingové řízení, podniková diagnostika … řízení, podniková diagnostika …  oborové metody a techniky v managementu, společenské vědy metody a techniky v managementu, společenské vědy v managementu, rozvoj kariéry, podnikatelská etika … v managementu, rozvoj kariéry, podnikatelská etika …  volitelné PŘEDMĚTY OBORU

6 OBOROVÉ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Management Management Řízení lidských zdrojů A Řízení lidských zdrojů A Metody a techniky v managementu Metody a techniky v managementu Manažerská psychologie a sociologie Manažerská psychologie a sociologie Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Management výroby a služeb Management výroby a služeb Management malého podniku Management malého podniku Systémy odměňování v organizacích Systémy odměňování v organizacích

7 OBOROVÉ PŘEDMĚTY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA Strategický management Strategický management Řízení lidských zdrojů B Řízení lidských zdrojů B Krizový management Krizový management Organizační chování Organizační chování Mezinárodní a interkulturální management Mezinárodní a interkulturální management Manažerská ekonomika Manažerská ekonomika Podnikatelská etika Podnikatelská etika Trendy moderního managementu Trendy moderního managementu Rozvoj kariéry Rozvoj kariéry Obchodní jednání a společenský protokol Obchodní jednání a společenský protokol

8 PŘEDMĚTY VYUČOVANÉ V ANGLIČTINĚ Management (Management) Management (Management) Managerial Skills (Manažerské dovednosti) Managerial Skills (Manažerské dovednosti) Small Business Management (Management malého podniku) Small Business Management (Management malého podniku) Trends in Modern Management (Trendy moderního managementu) Trends in Modern Management (Trendy moderního managementu) Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Organizational Behaviour (Organizační chování) Organizational Behaviour (Organizační chování) Strategic Management (Strategický management) Strategic Management (Strategický management)

9  studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, grantu MŠMT a jiných grantů  v akademickém roce 2014/2015 studovalo v zahraničí 16 studentů  v zimním semestru akad. roku 2015/2016 studovalo v zahraničí 7 studentů  Finsko, Chorvatsko, Německo, Španělsko, Belgie, Velká Británie…. STUDENTI OBORU MANAGEMENT V ZAHRANIČÍ

10  státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné bakalářské či diplomové práce  státnicové předměty bakalářského studijního oboru Ekonomie Podniková ekonomika Management  státnicové předměty navazujícího magisterského studijního oboru Ekonomie Manažerská ekonomika Management UKONČENÍ STUDIA

11  získá odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací ziskových i neziskových (pro prvoliniovou a střední úroveň jejich managementu)  získá znalosti z oblasti manažerských dovedností, řízení výroby a služeb, z logistiky, z problematiky sociálně psychologických poznatků uplatňovaných v řídící činnosti, z řízení malých firem PROFIL ABSOLVENTA Bc STUDIJNÍHO OBORU

12  získá a prohloubí si svoje znalosti z různých oblastí managementu - z řízení lidských zdrojů, ze strategického managementu, krizového managementu, dále z finančního řízení, marketingu, účetnictví, práva aj.  získá dovednosti úspěšné tvorby a vedení pracovních týmů a řízení vlastní kariéry PROFIL ABSOLVENTA Mgr STUDIJNÍHO OBORU

13  manažerské funkce různých úrovní organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích  samostatní podnikatelé  poskytovatelé poradenství a vzdělávací činnosti v oboru management (specialista či manažer) UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ OBORU MANAGEMENT

14 POČET ABSOLVENTŮ OBORU akad. rok 2014/2015 akad. rok 2013/2014 akad. rok 2012/2013 bakalářské studium 566289 navazující magisterské studium 909371

15 VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI Ing. Gabriel Makki, Ph.D. - Country Manager & Commercial Director - Hungary, Croatia & Slovenia, Procter and Gamble Ing. Gabriel Makki, Ph.D. - Country Manager & Commercial Director - Hungary, Croatia & Slovenia, Procter and Gamble Ing. Petr Zajíc – Senior Sales Manager, ITE Group Plc. / ABEC Pvt. Ltd., Indie Ing. Petr Zajíc – Senior Sales Manager, ITE Group Plc. / ABEC Pvt. Ltd., Indie Ing. Martin Konečný - člen Evropské komise, Evropského parlamentu Ing. Martin Konečný - člen Evropské komise, Evropského parlamentu Ing. David Pfleger – člen Rady města Ostrava Ing. David Pfleger – člen Rady města Ostrava Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - starosta obce Rohatec Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - starosta obce Rohatec 15

16 KATEGORIEPOČET profesoři2 docenti4 odborní asistenti 7 (z toho 5 Ph.D.) doktorandi1 sekretariát1 KATEDRA MANAGEMENTU

17  knihy odborné  kapitoly v odborných knihách  články impaktované  články v recenzovaných časopisech evidované ve světově uznávaných databázích  články ve sbornících z konferencí evidované ve světově uznávaných databázích  články v českých recenzovaných časopisech PUBLIKAČNÍ ČINNOST ČLENŮ KATEDRY

18 ArcelorMittal Karviná, Tubular Products ArcelorMittal Karviná, Tubular Products Brano Holding, a. s. Brano Holding, a. s. Benestante, a.s. Benestante, a.s. Bekaert Bohumín, s.r.o. Bekaert Bohumín, s.r.o. Euroguidance Euroguidance Třinecké železárny, a.s. Třinecké železárny, a.s. Slezská diakonie aj. Slezská diakonie aj. SPOLUPRÁCE SE VZDĚLÁVACÍMI INSTITUCEMI Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Ekonomická univerzita v Bratislavě Ekonomická univerzita v Bratislavě Žilinská univerzita v Žilině Žilinská univerzita v Žilině Hedmark University, Norsko aj. Hedmark University, Norsko aj. SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

19  navštivte www stránky Katedry managementu http://www.ekf.vsb.cz/k115/cs/ http://www.ekf.vsb.cz/k115/cs/  domluvte si konzultaci s vedoucí katedry (garantem oboru) petra.horvathova@vsb.cz tel. 596992772 MÁTE MÁLO INFORMACÍ?

20 Přejeme Vám šťastnou volbu! členové týmu Katedry managementu

21 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google