Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka spolupráce Ostravské univerzity v Ostravě s podniky doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prorektor pro rozvoj a informatizaci Seminář Podpora vědy, výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka spolupráce Ostravské univerzity v Ostravě s podniky doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prorektor pro rozvoj a informatizaci Seminář Podpora vědy, výzkumu."— Transkript prezentace:

1 Nabídka spolupráce Ostravské univerzity v Ostravě s podniky doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prorektor pro rozvoj a informatizaci Seminář Podpora vědy, výzkumu a inovac í v Moravskoslezsk é m kraji 2010

2 Struktura OU Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Pedagogická fakulta Fakulta zdravotnických studií Fakulta sociálních studií Fakulta umění Evropský výzkumný institut sociální práce Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

3 Základní směry aplikovaného výzkumu na OU Výzkum matematických metod zpracování informací zatížených neurčitostí a vybrané metody teorie čísel Interdisciplinární výzkum environmentálních problémů Uplatnění epidemiologické metody práce v ochraně veřejného zdraví

4 Zaměření OU dle DZSV 1.udržitelný rozvoj 2.molekulární biologie 3.energetické zdroje 4.materiálový výzkum 5.strojírenství 6.informační společnost 7.bezpečnostní výzkum 8.společenskovědní výzkum

5 Podpora směrů výzkumu projekty VaVpI V prioritní ose 1 –IT4Innovations (VŠB-TU - žadatel, OU, VUT Brno, SLU v Opavě, ÚG AV Ostrava - partneři) V prioritní ose 2 –Institut environmentálních technologií IET (VŠB-TU - žadatel, OU partner) –InterMediTech Ostrava (OU – žadatel, FNO a VŠB - TU partneři) V prioritní ose 4 –Lékařská fakulta (OU - žadatel)

6 IT4Inovations Výzkum teoretických základů metod soft computing založených zejména na hlubokých vlastnostech používaných algebraických struktur. Výzkum metod a nástrojů pro vícekriteriální rozhodování. Výzkum metod a nástrojů pro získávání znalostí a prognózování dalšího vývoje. Vývoj speciálních přírodou inspirovaných algoritmů a robustních algoritmů pro numerické výpočty. Vývoj metod pro zpracování speciálních (např. medicínských) obrázků. Rozvoj teorie a experimentálního modelování multiagentových systémů.

7 Institut environmentálních technologií Hodnocení dopadu průmyslových odpadových technologií na životní prostředí –Molekulární a buněčná úroveň, rostlinná a živočišná úroveň, úroveň biocenóz Dopady související s pevnou fází (půda), s plynnou fází (atmosféra) a s kapalnou fází (odpadní vody) Návrhy řešení na zmírnění dopadu vybraných průmyslových technologií –Biodegradační metody –Management území postižených antropogenními vlivy –Adsorpční metody

8 InterMediTech Ostrava Databáze genotoxických faktorů v profesionální expozici pracovníků. Screeningový program pro vybraná nádorová onemocnění. Rychlé metody diagnostiky neuroinfekcí a tetanu Sada nových antropometrických ukazatelů české populace. Inovativní léčebné postupy pomocí transplantace kmenových buněk u míšních poranění, kostních fraktur a pakloubů. Diagnostický panel pro molekulárně-genetická vyšetření závažných dědičných onemocnění. Analýza zdravotních rizik nanočástic a standardy pro bezpečné nakládání s nanotechnologickými materiály. Pokročilé externí fixátory s použitím v traumatologii. Prostorové počítačové modely fyziologických systémů lidského těla. Senzory pro monitorování pacientů v reálném čase.

9 Vznik nových center a divizí na OU Centrum IT4I na VŠB –Divize Soft Computing pro IT Centrum IET na VŠB –Divize pro výzkum dopadů environmentálních technologií na životní prostředí Centrum InterMediTech na OU –Divize epidemiologického výzkumu

10 Lékařská fakulta Specializované odborné laboratoře ústavu zobrazovacích metod, odborné laboratoře a pracovny pro ústav urgentní medicíny a forenzních věd a ústav ošetřovatelství a porodní asistence, odborné pracoviště pro fyzioterapii a ergoterapii, mikrobiologické laboratoře a laboratoře imunologie, místnosti pro biologické pokusy, laboratoře fyziologie a patofyziologie, laboratoře biofyziky, biochemie a chemie, hematologie a biologie, mikroskopický sál pro výuku mikrobiologie, biologie a genetiky, pracoviště pro výuku chirurgických oborů, interních oborů a farmakologie.

11 Nabídka spolupráce Divize Soft Computing pro IT Aplikace fuzzy algoritmů v systémů řízení podniků. Aplikace metody fuzzy řízení a regulace v řízení technologických procesů (regulační systém 5 tavicích pecích v AlInvest, a.s.). Metody analýzy a prognózování časových řad pro finanční instituce. Dolování informací z dat pro výrobní podniky např. chemický průmysl. Statistické zpracování dat všeho druhu, modelování dat (reprezentace analytickými závislostmi, interpolace, extrapolace), numerické řešení matematických modelů. Biovýpočty, analýzy medicínských obrázků s využitím fuzzy algoritmů.

12 Nabídka spolupráce Divize pro výzkum dopadů environmentálních technologií na životní prostředí Chromatografické, spektrofotometrické, termické analýzy, elektrochemické metody, měření zeta potenciálu, rtuťová porozimetrie pro hutnictví, strojírenství, výroba barviv, léčiv, silikátový průmysl, úpravnictví apod. Problematika odpadních vod - využívání levných přírodních sorbentů (uhlí, jíly) při odstraňování těžkých kovů, fenolických látek či povrchově aktivních látek. Hodnocení toxicity a genotoxicity chemických kontaminant v nejrůznějších složkách životního prostředí. Hodnocení genotoxicity látek pomocí detekce poškození plasmidové DNA. Využití vybraných bakterií a hub pro biodegradaci průmyslových odpadních vod.

13 Nabídka spolupráce Divize epidemiologického výzkumu –Databáze genotoxických faktorů pracovního prostředí. Použitelné pro průmyslové podniky všeho druhu. –Alergenní rizika pracovního prostředí. Totéž použití. –Ověření metody rychlé diagnostiky přítomnosti protilátek proti tetanu. Odběratelem je Krajská hygienická stanice, nabídka ke zrychlení diagnózy tetanu, což je klíčové pro správnou terapii. –Monitorování sluchových poruch v průmyslové aglomeraci Moravskoslezského kraje. Stejný odběratel (KHS), zásadní přínos pro veřejné zdraví v kraji.

14 Projekt VpK AGENT Vytvoření partnerské sítě Zabezpečit efektivní propojení nabídky odborných technických služeb univerzit a VaV pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru, Přínosný přenos informací Posílení využití komerčního potenciálu univerzit a VaV organizací.

15 Děkuji za pozornost cyril.klimes@osu.cz


Stáhnout ppt "Nabídka spolupráce Ostravské univerzity v Ostravě s podniky doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prorektor pro rozvoj a informatizaci Seminář Podpora vědy, výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google