Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Tištěné a elektronické noviny Autor: Mgr. Eva Kocábová VY_32_INOVACE_10_1_15

2 Tištěné a elektronické noviny VY_32_INOVACE_10_1_15 Mgr. Eva Kocábová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace 2012

3 Noviny Jedná se o masový mediální produkt k hromadnému sdělování informací. Dělí se na tištěné a elektronické (internetové). Hlavní rozdíl: tištěné noviny mají pevně daný začátek a konec (první a poslední stranu), internet představuje nekonečný a neustále aktualizovaný sled informací. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

4 Tištěné a elektronické noviny 1 Každé významnější noviny v dnešní době mají i svou internetovou verzi. Jejich obsah je odlišný, vzájemně se doplňují a vytvářejí lepší informační celek. Dělba úkolů: - web přináší rychlou aktuální informaci, - deník nabízí analýzy, komentáře, pohledy do zákulisí. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

5 Tištěné a elektronické noviny 2 Společné rysy: -Snaha o aktuálnost. -Snaha o časovou blízkost zpravodajství k událostem. -Periodicita, tj. pravidelné a dlouhodobé vydávání. -Snaha o univerzálnost (co nejvíce témat pro co nejširší publikum). -Neomezená dostupnost pro veřejnost. -Disponibilita ­ neomezené využití nezávisle na času a místě. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

6 Výhody tištěných novin Daleko podrobněji objasňují nejrůznější události, komentují a vysvětlují. Čtenář se při získávání informací nemusí podřizovat žádnému vysílacímu času. Jsou k dispozici i tam, kam nedosahuje signál nebo kde není elektřina. Snadná přenositelnost a uchovatelnost informací. Větší přesnost a správnost mediálního sdělení. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

7 Výhody elektronických novin Nesrovnatelně větší aktuálnost. Nesrovnatelně větší časová blízkost zpravodajství k událostem. Snadnější vyhledávání informací. Barevnější, uživatelsky příjemnější, zábavnější (někdy však bohužel i bulvárnější). Možnost využití jiných typů médií (nejen psaný text, ale i video, hudba, mluvené slovo apod.) Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

8 On-line verze x elektronická podoba Pozor ! Je rozdíl mezi internetovým portálem konkrétních novin (on–line verzí, která je volně přístupná) a elektronickou podobou tištěného deníku (ta je většinou přístupná pouze pro předplatitele a využívá se hlavně pro nová média typu iPad a iPhone ) Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

9 Tištěné nebo elektronické noviny? Jaký je význam klasických tištěných médií (novin, časopisů) v době internetu? Diskutujte o výhodách a nevýhodách médií tištěných a elektronických. Proč nezrušit tištěné noviny? Proč nezrušit internetové zpravodajství? Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

10 Internetová zpravodajské portály Které internetové zpravodajské portály znáte? Dokážete alespoň některé z nich přiřadit k jejich „klasické papírové“ variantě? Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

11 Tištěné a elektronické noviny - srovnání Porovnejte informace z tištěných novin s informace- mi, které zveřejňují internetové zpravodajské portály (konkrétní noviny s jejich elektronickou podobou). Zaměřte se na obsah, aktuálnost, jazykové, stylistické i grafické prostředky. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

12 Prameny JIRÁK, Jan. O zpravodajství aneb Proč je to všechno ve zprávách. Metodický portál: Články [online]. 22. 03. 2005, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

13 Metodický pokyn 1. část Téma sady: Mediální produkty a jejich význam – kategorie mediálních produktů, formy mediálního sdělení Vzdělávací oblast: Sociálně-výchovná činnost Vzdělávací obor: Mediální a dramatická výchova Průřezové téma: Občan v demokratické společnosti Tematický okruh: Mediální produkty a jejich význam Pozn. Tento materiál lze použít i v gymnaziálním vzdělávání při realizaci průřezového tématu Mediální výchova Anotace: Jedná se o prezentaci - pracovní materiál spojený s motivací a aktivizací studentů doplněný úkoly pro samostatnou (nebo skupinovou) práci žáků s denním tiskem. Všechny teoretické znalosti uvádí do kontextu praktického využití v každodenním životě. Vychází ze zkušeností žáků jako příjemců mediálního sdělení a vytváří prostor pro jejich samostatnou práci. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

14 Metodický pokyn 2. část Autor: Mgr. Eva Kocábová Datum vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_1_15 - Tištěné a elektronické noviny Jazyk: čeština Očekávané výstupy: Analyzuje zpravodajství z různých hledisek. Porovná tištěné a elektronické zpravodajství. Chápe postavení médií v současné společnosti. Rozlišuje jednotlivé typy médií (bulvár x seriózní média) podle zaměření na cílové skupiny. Charakterizuje předpokládaného adresáta jednotlivých mediálních produktů. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: periodika, tisk, tištěné noviny, elektronické noviny, média Druh učebního materiálu: prezentace - výklad spojený s motivací a aktivizací studentů průběžnými úkoly a ověřováním, doplněný úkoly pro samostatnou práci žáků s denním tiskem a internetem Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné vzdělávání (případně gymnaziální vzdělávání) Typická věková skupina:16 -19 let Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová

15 Metodický pokyn 3. část Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako úvodní výklad učiva daného tématu, formou průběžných otázek a úkolů žáka aktivizuje a uvádí teoretické informace do praktického rámce. Seznamování s tématem by mělo vždy vycházet ze zkušeností žáka, například formou brainstormingu. Otázky, úkoly a náměty pro samostatnou práci jsou zvýrazněny červeně. Otázky v kapitole „Tištěné nebo elektronické noviny?“ jsou námětem pro diskusi (případně brainstorming). Příklady nejznámějších internetových zpravodajských portálů a jejich přiřazení k tištěným novinám: www.idnes.czwww.idnes.cz – Mladá fronta Dnes www.lidovky.czwww.lidovky.cz – Lidové noviny www.ihned.czwww.ihned.cz – Hospodářské noviny www.novinky.czwww.novinky.cz – Právo Porovnání tištěných a elektronických novin je založeno na aktuálních výtiscích a verzích novin, proto lze odpovědi nelze uvést. Materiál je tvořen tak, aby mohl být využit pro samostatnou i skupinovou práci žáků, pro společné opakování a ověřování. Pomůcky: nutnými pomůckami a nedílnou součástí každé vyučovací hodiny věnované mediální výchově jsou aktuální výtisky denního tisku, či dalších periodik. Lze je zajistit různými způsoby dle podmínek školy. Nejlépe se osvědčilo rozdělit žáky do několika skupin (z praktických důvodů maximálně po 4 – 5 žácích), každá skupina bude nosit do výuky jeden druh novin, doporučujeme minimálně jedno regionální periodikum (případně regionální mutaci celostátního deníku), jedno bulvární a jedno seriózní periodikum. Pro možnost porovnání tištěných novin s jejich elektronickou podobou je důležité mít při výuce i zajištěný přístup k internetu. Mediální produkty - Tištěné a elektronické noviny - Mgr. Eva Kocábová


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google