Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globalizace Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globalizace Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Globalizace Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Globalizace světového hospodářství (SH) proces propojování národních ekonomik, růst jejich vzájemné závislosti ve světovém měřítku, srůstání trhů se zbožím, službami a kapitálem, rychlé a rozsáhlé šíření technologií.

3 Vazby propojující národní ekonomiky Jsou založeny na: mezinárodním obchodu zbožím, službami, mezinárodním pohybu kapitálu a pracovních sil, existenci mezinárodních a nadnárodních korporací.

4 Globalizace SH vede k propojení národních ekonomik a jednotlivých ekonomických bloků v jeden celek, ke zformování globální světové ekonomiky, v rámci níž jsou těsně propojeny a vzájemně ekonomicky svázány jednotlivé národní ekonomiky.

5 Úkol Uveď: na konkrétních příkladech, co si představuješ pod pojmem globalizace SH, k čemu podle tebe globalizace SH konkrétně směřuje.

6 Motorem globalizace nové informační a komunikační technologie, nové transportní možnosti.

7 Úkol Uveď: konkrétní příklady nových informačních a komunikačních technologií, nových transportních možností, které urychlily proces globalizace SH, co konkrétně podle tebe nejvíce přispělo ke globalizaci světového hospodářství.

8 Globalizace zasahuje všechny sféry života: ekonomickou, společenskou, politickou, kulturní.

9 Úkol Uveď konkrétní příklady projevů globalizace v různých sférách života, které se tě osobně dotýkají a se kterými ses setkal ve sféře: ekonomické, společenské, politické, kulturní.

10 Důsledky globalizace jsou rozporuplné, můžeme rozlišit kladné a záporné dopady globalizace.

11 Kladné důsledky globalizace SH rychlé šíření přínosných jevů, pokroku, nových informací, moderních technologií. rozvoj mezinárodního obchodu, vznik nových pracovních příležitostí, růst životní úrovně.

12 Záporné důsledky globalizace rychlé šíření nežádoucích jevů, velmi rychlé šíření ekonomických krizí, šíření terorismu, růst kriminality ( např.pašování drog). prohlubování ek. rozdílů mezi zeměmi, růst nezaměstnanosti v jednotlivých regionech, ničení životního prostředí.

13 Úkoly Uveď: konkrétní příklady důsledků globalizace (kladných a záporných), jak se tě osobně tyto kladné a záporné důsledky globalizace dotýkají? jak pravděpodobně ovlivní důsledky globalizace tvůj život v budoucnosti?

14 LITERATURA KONEČNÝ, Bronislav; SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-66-3.

15 LITERATURA CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-311-6. CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 80-247-0193-6. CIHELKOVÁ, E. a kol. Regionalismus a multilateralismus. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-196-3.


Stáhnout ppt "Globalizace Milena Tichá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google