Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."— Transkript prezentace:

1 Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity : VY_32_ INOVACE_109.NJ.7.A,B Školní rok : 2011 / 2012 Ročník ( třída ), cílová a věková skupina:7. ročník (7.A,B), 1. st., žák 12 - 15 let Vzdělávací oblast :jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : německý jazyk Učivo :Minulý čas - Perfektum Anotace (metodický list k použití ve výuce):metodický list slouží k výkladu minulého času (perfektum), vysvětluje tvoření minulého času u sloves pravidelných, nepravidelných, sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, list je možné využít i k opakování již probraného učiva Očekávaný výstup:žák písemně, gramaticky správně tvoří minulý čas (perfektum), tvoří věty, obměňuje a rozumí obsahu vět, do vět doplní odpovídající sloveso ve správném tvaru Jazyk:němčina Speciální vzdělávací potřeby:žádné Klíčová slova:minulý čas, perfektum, slovesa, časování sloves v minulém čase, pomocná slovesa Druh učebního materiálu:prezentace Druh interaktivity:výklad Stupeň a typ vzdělávání:základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost:90 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 14.5.2012 Autor a vyučující D U M:Jana Kerumová Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

2 - je minulý čas, který se používá především v ústním projevu - u sloves „sein“, „haben“ a u způsobových sloves se v ústním projevu častěji používá préteritum

3 pomocné sloveso významové sloveso - haben x sein – vyčasované v přit. čase - ve tvaru „Partizip II“ - příčestí minulé (gekocht, gemalt, geblieben, gesungen,..) Příčestí minulé tvoříme většinou příponou „ ge-“ a koncovkou - (e) t u sloves slabých - en u sloves silných U silných sloves se někdy mění kmenová samohláska. „Partizip II“ musí být vždy na konci věty.

4 * Slovesa s odlučitelnou předponou „Partizip II“ tvoříme vložením „ge“ mezi předponu a sloveso eingeshlafen, mitgenommen, ferngesehen, ausgepackt, aufgeräumt, angezogen Wer hat die Tür aufgemacht?Bis wann hast du gestern Abend ferngesehen? Kdo otevřel dveře?Do kdy ses včera večer díval na televizi? ein/schlafen, mit/nehmen, fern/sehen, aus/packen, auf/räumen, an/ziehen

5 * Slovesa s neodlučitelnou předponou Začíná-li sloveso na některou z těchto neodlučitelných předpon - be, ge, ent, emp, er, ver, zer, miss ve tvaru „Partizip II“ ge neníbesucht, entschuldigt, erzählt, begonnen, empfohlen, verkauft Was hast du vergessen?Wir haben von ihm einen Gru β bekommen. Co jsi zapomněl?Dostali jsme od něho pozdrav. besuchen, entschuldigen, erzählen, beginnen, empfehlen, verkaufen

6 * Slovesa končící na -ieren U sloves končících na – ieren ve tvaru „Partizip II“ není na začátku ge kopiert, repariert, studiert, gratuliert Ich habe ihr zum Geburtstag gratuliert. Blahopřál jsem jí k narozeninám. kopieren, reparieren, studieren, gratulieren

7 * HABEN X SEIN ? Většina sloves v perfektu se tvoří s pomocným slovesem „haben“. Jsou to především zvratná slovesa, slovesa s předmětem ve 4. pádě a způsobová slovesa. Zbytek sloves má „sein“. Jedná se o slovesa vyjadřující změnu místa nebo stavu, např. fahren, kommen, gehen, ein/schlafen, auf/wachen... také slovesa sein, werden, passieren, bleiben,...

8 * schreiben * lernen * zu/machen * rufen * bekommen * kommen * fahren * orientieren * ein/packen * lesen * geschrieben * gelernt * zugemacht * gerufen * bekommen * gekommen * gefahren * orientiert * eingepackt * gelesen Uveď „Partizip II“

9 * Doplň větu: Er ist aufgestanden und in die Schule ___________. (gegessen, eingestiegen, gefahren) Er hat den Pulli angezogen und gleich wieder __________. (gefunden, gerufen, ausgezogen) Er hat einen Apfel genommen und gleich __________. (bekommen, gegessen, eingeladen) Er hat lange gestanden und __________. (gesprochen, gelaufen, gegangen) Er ist gewandert und hat __________. (geschlafen, gefahren, gesungen) gefahren ausgezogen gegessen gesprochen gesungen

10 * Řekl mi všechno. * Zavřel jsi už okna? * Mluvil jste s ním německy? * Moji rodiče přijeli vlakem. * Poslali jsme jí dopis. * Bydleli dlouho v Praze. * Co jste jedli a pili? * Er hat mir alles gesagt. * Hast du die Fenster schon zugemacht? * Haben Sie mit ihm deutsch gesprochen? * Meine Eltern sind mit dem Zug gefahren. * Wir haben ihr einen Brief geschickt. * Sie haben lange in Prah gewohnt. * Was haben Sie (habt ihr) gegessen und getrunken? Přelož:


Stáhnout ppt "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."

Podobné prezentace


Reklamy Google