Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18 Autor: Ing. Milana Zuhlová Anotace: Tento materiál je možné využít ústní i písemnou formou buď při výkladu nového učiva nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18 Autor: Ing. Milana Zuhlová Anotace: Tento materiál je možné využít ústní i písemnou formou buď při výkladu nového učiva nebo."— Transkript prezentace:

1 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18 Autor: Ing. Milana Zuhlová Anotace: Tento materiál je možné využít ústní i písemnou formou buď při výkladu nového učiva nebo k opakování a procvičování daného tématu. Perfektum slabých sloves

2 Jméno autoraIng. Milana Zuhlová Datum vytvoření 17. 11. 2012 Odpilotováno dne 21. 11. 2012ve tříděIX. Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oborNěmecký jazyk TémaPerfektum slabých sloves

3 P ERFEKTUM SLABÝCH SLOVES Perfektum je složený minulý čas Tvoří se podle vzorce : haben + příčestí minulé Používá se v rozhovoru

4 J AK TVOŘÍME PŘÍČESTÍ MINULÉ ? Příčestí minulé slabých sloves tvoříme podle vzorce : ge + slovesný kmen + (e)t kochen ge –koch - t malen ge - mal - t turnen ge –turn – t arbeiten ge –arbeit – et antworten ge - antwort - et

5 P ŘÍČESTÍ MINULÉ SLOVES S NEODLUČITELNOU PŘEDPONOU Slovesa s neodlučitelnou předponou be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer- tvoří příčestí minulé bez předpony ge- : slovesný kmen + t besuchen besuch - t bestellen bestell - t erzählen erzähl - t erfüllen erfüll - t verkaufen verkauf - t

6 P ŘÍČESTÍ MINULÉ SLOVES ZAKONČENÝCH NA - IEREN Slabá slovesa zakončená na –ieren tvoří příčestí minulé také bez předpony ge- : slovesný kmen + t reparieren reparier - t gratulieren gratulier - t telefonieren telefonier - t buchstabieren buchstabier - t kontrollieren kontrollier - t

7 P ŘÍČESTÍ MINULÉ SLOVES S ODLUČITELNOU PŘEDPONOU U sloves s odlučitelnou předponou an-, auf-, aus-, ab-, ein-, zu-, nach-, mit-,… se v příčestí minulém vkládá ge- mezi předponu a slovesný kmen : odluč. předpona + ge + slovesný kmen + t zumachen zu – ge – mach - t einpacken ein – ge – pack - t einkaufen ein – ge – kauf - t aufpassen auf – ge – pass - t abholen ab – ge – hol - t

8 V YTVOŘ PŘÍČESTÍ MINULÉ OD TĚCHTO SLOVES turnen kochen einkaufen zumachen wohnen tanzen besuchen abholen gratulieren bestellen diktieren fragen geturnt gekocht eingekauft zugemacht gewohnt getanzt besucht abgeholt gratuliert bestellt diktiert gefragt

9 P ŘÍČESTÍ MINULÉ VE VĚTÁCH Příčestí minulé stojí na konci věty a vzniká tak tzv. rámcová konstrukce.

10 P ŘEVEĎ VĚTY DO PERFEKTA Ich lerne gut. Ich habe gut gelernt. Er telefoniert seiner Freundin. Er hat seiner Freundin telefoniert. Wir machen das Fenster zu. Wir haben das Fenster zugemacht. Sie besuchen ihn oft. Sie haben ihn oft besucht.

11 P OUŽITÉ ZDROJE : KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 1. Nová škola Brno, 1999. ISBN 80-85607-45-X.


Stáhnout ppt "Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18 Autor: Ing. Milana Zuhlová Anotace: Tento materiál je možné využít ústní i písemnou formou buď při výkladu nového učiva nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google