Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila"— Transkript prezentace:

1 SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila

2 Použití - běžná komunikace, dialog

3 haben/sein + příčestí minulé plnovýznam.slovesa
Tvoření perfekta haben/sein + příčestí minulé plnovýznam.slovesa Se časuje v přítomném čase V hlavní větě na posledním místě

4 ge + kmen slovesa + (e)t /slovesa slabá,způsobová a smíšená/
Příčestí minulé ge + kmen slovesa + (e)t /slovesa slabá,způsobová a smíšená/ ge + kmen slovesa + en /slovesa silná/ U způsobových, smíšených, pomocných a silných sloves dochází často ke změně kmenové samohlásky(bleiben – ich bin geblieben), a někdy i celého kmene (gehen – ich bin gegangen.) Tvar příčestí minulého se musíme naučit nazpaměť!!! ge – vynechává se – u sloves s příponou ieren (probieren)

5 Vynechávání předpony ge-
U sloves s příponou –ieren (studieren, diskutieren,probieren aj.) u sloves s neodlučitelnou předponou (besuchen, verdienen,empfehlen aj.) U sloves s odlučitelnou předponou se ge vkládá mezi předponu a kmen: Aufmachen – aufgemacht,einkaufen - eingekauft

6 Použití pomocného slovesa sein
U sloves vyjadřujících pohyb nebo změnu stavu ( fahren, aufstehen) U pomocných sloves sein a werden Sloveso bleiben

7 Tvořte perfektum

8 Příklady perfekta – slabá slovesa
arbeiten: ge + arbeit + et ´= h. gearbeitet diskutieren: diskutier + t = h. diskutiert bekommen: bekomm + t = h. bekommt zumachen: zu + ge + mach + t = h. zugemacht

9 Příklady perfekta – silná slovesa
kommen: ge + komm + en = i. gekommen einschlafen: ein + ge + schlaf + en = i. eingeschlafen bleiben: ge + blieb + en = i. geblieben

10 Vyčasuj v perfektu: machen ich habe gemacht du hast gemacht
er,sie,es hat gemacht wir haben gemacht ihr habt gemacht sie,Sie haben gemacht dělat já jsem dělal ty jsi dělal on, ona,ono dělal my jsme dělali vy dělali oni,Vy jste dělali


Stáhnout ppt "SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila"

Podobné prezentace


Reklamy Google