Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERFEKTUM PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERFEKTUM PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."— Transkript prezentace:

1 PERFEKTUM PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

2 Použití Použití - běžná komunikace, dialog

3 Tvoření perfekta haben/sein + příčestí minulé plnovýznam.slovesa V hlavní větě na posledním místě Se časuje v přítomném čase

4 Příčestí minulé ge + kmen slovesa + (e)t /slovesa slabá,způsobová a smíšená/ ge + kmen slovesa + en /slovesa silná/ U způsobových, smíšených, pomocných a silných sloves dochází často ke změně kmenové samohlásky(bleiben – ich bin geblieben), a někdy i celého kmene (gehen – ich bin gegangen.) Tvar příčestí minulého se musíme naučit nazpaměť!!!

5 Vynechávání předpony ge- U sloves s příponou –ieren (studieren, diskutieren,probieren aj.) u sloves s neodlučitelnou předponou (besuchen, verdienen,empfehlen aj.) U sloves s odlučitelnou předponou se ge vkládá mezi předponu a kmen: Aufmachen – aufgemacht,einkaufen - eingekauft

6 Použití pomocného slovesa sein U sloves vyjadřujících pohyb nebo změnu stavu ( fahren, aufstehen) U pomocných sloves sein a werden Sloveso bleiben

7

8 Příklady perfekta – slabá slovesa arbeiten: ge + arbeit + et ´= h. gearbeitet diskutieren: diskutier + t = h. diskutiert bekommen: bekomm + t = h. bekommt zumachen: zu + ge + mach + t = h. zugemacht

9 Příklady perfekta – silná slovesa kommen: ge + komm + en = i. gekommen einschlafen: ein + ge + schlaf + en = i. eingeschlafen bleiben: ge + blieb + en = i. geblieben

10 Vyčasuj v perfektu: machen ich habe gemacht du hast gemacht er,sie,es hat gemacht wir haben gemacht ihr habt gemacht sie,Sie haben gemacht dělat já jsem dělal ty jsi dělal on, ona,ono dělal my jsme dělali vy dělali oni,Vy jste dělali


Stáhnout ppt "PERFEKTUM PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS Vypracovala: Málková Jarmila TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google