Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."— Transkript prezentace:

1 Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity : VY_32_ INOVACE_105.NJ.7.A,B Školní rok : 2011 / 2012 Ročník ( třída ), cílová a věková skupina:7. ročník (7.A,B), 2. st., žák 12 - 15 let Vzdělávací oblast :jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : německý jazyk Učivo :minulý čas „Préteritum“ Anotace (metodický list k použití ve výuce):metodický list slouží k výkladu minulého času (préteritum), vysvětluje tvoření minulého času u sloves pravidelných, nepravidelných, sloves „haben“ a „sein“, list obsahuje přehled některých nepravidelných sloves, list je možné využít i k opakování již probraného učiva Očekávaný výstup:žák písemně, gramaticky správně tvoří minulý čas (préteritum), tvoří věty, obměňuje a rozumí obsahu vět, do vět doplní odpovídající sloveso ve správném tvaru Jazyk:němčina Speciální vzdělávací potřeby:žádné Klíčová slova:minulý čas, préteritum, slovesa, slovesa pravidelná a nepravidelná, slovesa „být“, „mít“ Druh učebního materiálu:prezentace Druh interaktivity:výklad Stupeň a typ vzdělávání:základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost:85 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 4.5.2012 Autor a vyučující D U M:Jana Kerumová Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

2 - minulý čas popisuje ukončené děje, které leží v minulosti - préteritum se především používá v písemném projevu při vyprávění - nejčastěji se vyskytuje v pohádkách, příbězích a novinových článcích - v mluveném projevu používáme spíše předpřítomný čas – výjimkou jsou slovesa pomocná a způsobová

3 Slabá (pravidelná) slovesa - u těchto sloves tvoříme préteritum přidáním koncovek ke slovnímu základu malen – malovatlernen – učit se ich maltewir maltenich lerntewir lernten du maltestihr maltetdu lerntestihr lerntet ersieersie sie malte maltensie lernte lernten esSieesSie Präteritum Préteritum

4 Silná (nepravidelná) slovesa - u těchto sloves tvoříme préteritum změnou kmenové samohlásky geben – dát, dávatlaufen – bežet, utíkat ich gabwir gabenich liefwir liefen du gabstihr gabtdu liefstihr lieft ersieersie sie gab gabensie liefliefen esSieesSie 1. a 3. osoba č. j. je bez koncovky

5 Přehled některých silných (nepravidelných) sloves Präteritum Préteritum Infinitiv1. a 3. os. č.j.Infinitiv1. a 3. os. č. j.Infinitiv1. a 3. os. č. j. kommenkamessenaβaβsehensah stehenstandtrinkentranksitzensaβ bekommenbekamziehenzogrufenrief lesenlaslaufenliefverstehenverstand schreibenschriebbleibenbliebein/ladenlud ein ein/schlafenschlief einlassenlieβwachsenwuchs steigenstiegseinwarfahrenfuhr sprechensprachgefallengefielfliegenflog bittenbatgehengingnehmennahm liegenlagfindenfandtreffentraf Všechna silná slovesa se nauč zpaměti !

6 Präteritum Préteritum Slovesa s odlučitelnou předponou Rad fahren – jezdit na koleein/packen - zabalit ich fuhr Radwir fuhren Radich packte einwir packten ein du fuhrst Radihr fuhrt Raddu packtest einihr packtet ein ersieersie sie fuhr Rad fuhren Radsie packte ein packten ein esSie

7 Präteritum Préteritum haben – mít ich hattewir hatten du hattestihr hattet ersie sie hatte hatten es Sie Wann hatten Sie die Urlaub? Sie hatte leider wenig Zeit. Was hattest du zum Essen? Ich hatte keinen Wunsch. sein – být ich warwir waren du warstihr wart ersie sie war waren esSie Wie lange waren Sie in der Stadt? In Österreich war sie noch nie. Warst du schon beim Arzt? Am Wochenende war ich zu Hause. Préteritum sloves sein a haben

8 Doplň/Ergänze: ______ Sie schon in der Schweiz? Wir _____ etwas zum Trinken. Sie _____ uns darauf schriftlich. Er _____ um die Information. Gesterm _____ er nicht im Klub. _____ Sie gestern Nachmittag zu Hause? Sie _____ schon schlafen. Ich _____ keinen Hunger. Am Montag _____ er nach Berlin. Sie _____ sich ein weiβes Kleid und einen schwarzen Hut. Präteritum Préteritum warenwar fuhr hatteantworteten kaufte bestelltenwaren batgingen


Stáhnout ppt "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."

Podobné prezentace


Reklamy Google