Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum: květen 2013 *) Doplňte po konzultaci s ředitelem školy

2 Časování sloves v perfektu, 2. část Předmět: německý jazyk Ročník: čtvrtý Klíčová slova: časování, minulý čas sloves, perfektum Jméno autora (vč. titulu): Mgr. Pavla Macharová Škola - adresa: Gymnázium Česká Kamenice, Komenského 288

3 Minulé časy 1) Préteritum 2) Perfektum 3) Plusquamperfektu

4 Perfektum - použití při běžné komunikaci (složený minulý čas: pomocné sloveso + příčestí minulé význam. slovesa )

5 Skupiny sloves 1.Pravidelná (slabá) 2.Způsobová 3.Smíšená 4.Pomocná 5.Nepravidelná (silná)

6 3)Perfektum smíšených sloves brennen, kennen, nennen, rennen Das Haus hat gebrannt. Sie haben mich nicht gekannt. Man hat ihn Max genannt. Der Hund ist weggerannt. → pomocné sloveso haben, u slovesa rennen sein → příčestí minulé: ge + změna kmenového –e- na –a- + -t

7 bringen, denken Der Kellner hat etwas zum Trinken gebracht. Was hast du gedacht? → pomocné sloveso haben → příčestí minulé: ge- + změna kmene na –ach- + -t

8 senden, wenden Er hat gesendet / gesandt. vysílat zprávy poslat (např. dopis) Er hat gewendet / gewandt. obrátit (konkrétní věc) obrátit (abstraktně) → existuje pravidelný i smíšený tvar s významovým rozdílem

9 4) Perfektum pomocných sloves haben pomocná slovesa v perfektu sein werden - pomocné sloveso v 1. budoucím čase

10 Ich habe keine Zeit gehabt. Habt ihr eine Pause gehabt? → pomocné sloveso haben → příčestí minulé se tvoří pravidelně: ge- + kořen + t haben

11 Er ist in Prag gewesen. Bist du zu Hause gewesen? → pomocné sloveso sein → příčestí minulé se tvoří nepravidelně: gewesen sein

12 werden Sie ist Lehrerin geworden. Sind die Äpfel rot geworden? → pomocné sloveso sein → příčestí minulé se tvoří nepravidelně: geworden

13 5) Perfektum nepravidelných sloves haben / sein …… ge- (změna) kořene –en pomocné sloveso příčestí minulé Ich habe lange geschlafen. Er ist zur Arbeit gegangen. → příčestí minulé končí vždy na -en → kořen v příčestí minulém se mění jen někdy

14 haben - vždy slovesa zvratná a slovesa s prostým 4. pádem Er hat einen Bleistift bekommen? Wir haben uns gut unterhalten. sein - slovesa vyjadřující pohyb: Er ist schnell gelaufen. - slovesa vyjadřující změnu stavu: Er ist gleich eingeschlafen. - sloveso bleiben Wir sind dort bis 8 Uhr geblieben. Pomocná slovesa

15 Změny v tvorbě příčestí minulého 1)Slovesa s neodlučitelnou předponou (be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-) nemají předponu ge- h. bekommen / h. empfohlen / h. verstanden 2) Slovesa s odlučitelnou předponou předpona ge- stojí mezi předponou a kmenem i. aufgestanden / i. eingeschlafen / h. angefangen

16 Příčestí minulé Můžeme rozlišovat 3 skupiny podle změny kmenové samohlásky v préteritu a perfektu: 1)A – B – A fahren – fuhr – i. gefahren geben – gab – h. gegeben 2) A – B – B schreiben – schrieb – h. geschrieben abbiegen – bog ab – i. abgebogen 3) A – B – C treffen – traf – h. getroffen trinken – trank – h. getrunken

17 Gibt es noch Fragen?


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google