Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum: březen 2013 *) Doplňte po konzultaci s ředitelem školy

2 Časování sloves v préteritu Předmět: německý jazyk Ročník: čtvrtý Klíčová slova: časování, minulý čas sloves, préteritum Jméno autora (vč. titulu): Mgr. Pavla Macharová Škola - adresa: Gymnázium Česká Kamenice, Komenského 288

3 Minulé časy 1) Préteritum 2) Perfektum 3) Plusquamperfektum

4 Préteritum - použití Vyprávění souvislého děje, např. pohádek Popis dějů v minulosti (jednoduchý minulý čas rychlý spád)

5 Skupiny sloves 1.Pravidelná (slabá) 2.Způsobová 3.Smíšená 4.Pomocná 5.Nepravidelná (silná)

6 1)Préteritum pravidelných sloves ich spielte wir spielten du spieltest ihr spieltet er spielte sie spielten kořen slovesa + koncovky –te, -test, -te, -ten,-tet, - ten 1. a 3. osoba se vždy shoduje

7 Slovesa s kmenem na –t-, -d-, či skupinou souhlásek s -m-, -n- ich arbeitete wir atmeten du wartetest ihr rechnetet er öffnete sie badeten mezi kmen a koncovky vkládáme –e-

8 ich musste wir mussten du musstest ihr musstet er musste sie mussten ztráta přehlásky pravidelné koncovky –te… 2)Préteritum způsobových sloves

9 dürfen können mögen müssen sollen wollen + wissen ich durfte ich konnte ich mochte ! ich musste ich sollte ich wollte ich wusste !

10 3) Préteritum smíšených sloves brennen kennen nennen rennen bringen denken senden wenden hořet, pálit znát nazývat, jmenovat utíkat, běžet přinést myslet poslat, vysílat obrátit

11 brennen, kennen, nennen, rennen ich kannte wir kannten du kanntest ihr kanntet er kannte sie kannten změna kmenové samohlásky na –a- pravidelné koncovky –te… (brannte / nannte / rannte)

12 bringen, denken ich brachte wir brachten du brachtest ihr brachtet er brachte sie brachten změna kmenové samohlásky na –a- změna kmenových hlásek na –cht- pravidelné koncovky – te… (dachte)

13 senden, wenden ich sandte X ich sendete poslat (např. dopis) vysílat zprávy ich wandte X ich wendete Obrátit obrátit obrazně, např. na někoho konkrétní věc existuje smíšený i pravidelný tvar s významovým rozdílem

14 4) Préteritum pomocných sloves haben pomocná slovesa v perfektu sein werden - pomocné sloveso v 1. budoucím čase

15 haben ich hatte wir hatten du hattest ihr hattet er hatte sie hatten změna kmenové hlásky na –tt- pravidelné koncovky

16 sein ich war wir waren du warst ihr wart er war sie waren změna kmene koncovky -, -st, -, -en, - t, -en

17 werden ich wurde wir wurden du wurdest ihr wurdet er wurde sie wurden změna kmenové samohlásky na –u- koncovky -de

18 5) Préteritum nepravidelných sloves sprechen ich sprach wir sprachen du sprachst ihr spracht er sprach sie sprachen změna kmene koncovky -, -st, -, -en, -t, -en

19 Změna kmene u nepravidel. sloves geben – gab fahren – fuhr gehen – ging schreiben - schrieb anfangen – fing an změna samohlásky, někdy i souhlásek

20 Poznej infinitiv traf blieb trank aß gefiel wusch lud ein treffen bleiben trinken essen gefallen waschen einladen

21 Gibt es noch Fragen?


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0178 Šablona: II/2 Sada: I. Ověření ve výuce: kvarta Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google