Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_06_2_RISKUJ - Opakování učiva 8.ročníku Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Riskuj – opakování učiva 8.ročníku Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:ne Anotace: Opakování učiva 8. ročníku pomocí soutěže „RISKUJ“. Žáci se rozdělí do skupin, postupně si vybírají otázky, otázka se zobrazí vždy po kliknutí na políčko s číslicí. Kontrola odpovědi po kliknutí na pole „odpověď.“ Kliknutím na pole „zpět“ se vrátíte na hrací pole. Hra pokračuje do vyčerpání otázek. Ověřeno ve třídě: IX.A Datum ověření: 5.9.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 5.9.2012Podpis:

2 OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU PODLE UČEBNICE DEUTSCH MIT MAX 2 (1. – 4. LEKCE)

3 Přelož Doplň Vyjmenuj Odpověz Reálie 100200300400500 100200 300400500 100200300 400500 100200300400500 300200100400500

4 PŘELOŽ: das Haus – der Keller – die Garage ZPĚT dům – sklep – garáž ODPOVĚĎ

5 PŘELOŽ: Stehen – sitzen – liegen - hängen ZPĚT Stát – sedět – ležet - viset ODPOVĚĎ

6 PŘELOŽ: Ich habe leider keine Zeit. Ich kann nicht. ZPĚT Nemám, bohužel, čas. Nemohu. ODPOVĚĎ

7 PŘELOŽ: Do kuchyně – do lesa – do kina ZPĚT In die Küche – in den Wald – ins Kino ODPOVĚĎ

8 PŘELOŽ: Jíš pudink? Eva jí často guláš. Pomůžeš dědovi? ZPĚT Isst du Pudding? – Eva isst oft Gulasch. – Hilfst du dem Opa? ODPOVĚĎ

9 DOPLŇ ČLEN URČITÝ: ____ Kinderzimmer, ____ Garten ZPĚT Das - der ODPOVĚĎ

10 DOPLŇ SPRÁVNOU KONCOVKU: Ich ess_, du hilf_, ihr fahr_ Rad ZPĚT E – ST - T ODPOVĚĎ

11 DOPLŇ SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU: na stole – na zdi – pod židlí ___ dem Tisch, ___ der Wand, ___ dem Stuhl ZPĚT AUF – AN - UNTER ODPOVĚĎ

12 DOPLŇ URČITÝ ČLEN VE SPRÁVNÉM PÁDĚ: K jezeru – an ____ See, na ostrov – auf ____ Insel, Do města – in ____ Stadt, v parku – in ____ Park ZPĚT Den – die – die - dem ODPOVĚĎ

13 DOPLŇ K ZÁJMENŮM V 1.PÁDĚ JEJICH 4.PÁD: Ich – du – er – sie – es – wir – ihr – sie - Sie ZPĚT Mich – dich – ihn – sie – es – uns – euch – sie -Sie ODPOVĚĎ

14 VYJMENUJ: 5 školních předmětů ZPĚT Mathe – Tschechisch – Deutsch – Englisch – Geschichte – Geografie – Physik – Sport …. ODPOVĚĎ

15 VYJMENUJ: 5 slov vztahujících se k domu ZPĚT Der Keller – das Zimmer – das Schlafzimmer – der Flur – die Toilette – das Dach – der Garten …. ODPOVĚĎ

16 VYJMENUJ: 8 potravin (bez členu) ZPĚT Brot – Pizza – Spaghetti – Fisch – Wurst – Ei – Tee – Butter – Marmelade – Kuchen…. ODPOVĚĎ

17 VYJMENUJ: 8 potravin (se členem určitým) ZPĚT Das Brot – die Pizza – die Suppe – der Fisch – das Obst – die Marmelade – Die Butter – der Tee – der Kuchen …. ODPOVĚĎ

18 VYJMENUJ: 6 činností, které děláš v průběhu dne ZPĚT Aufstehen – frühstücken – zu Mittag essen – zu Abend essen – fernsehen – die Hausaufgaben machen ODPOVĚĎ

19 ODPOVĚZ: Wann stehst du auf? ZPĚT Ich stehe um ….. auf. ODPOVĚĎ

20 ODPOVĚZ: Wann gehst du zur Schule? ZPĚT Ich gehe zur Schule um …. ODPOVĚĎ

21 ODPOVĚZ: Wie oft räumst du dein Zimmer auf? ZPĚT Ich räume mein Zimmer ……………auf. ODPOVĚĎ

22 ODPOVĚZ: Wann haben wir Deutsch? ZPĚT Wir haben Deutsch am ….. ODPOVĚĎ

23 ODPOVĚZ: Welche Schulfächer hast du heute? ZPĚT Ich habe heute ….. ODPOVĚĎ

24 Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? ZPĚT Wien ODPOVĚĎ

25 Wo liegt Salzburg? ZPĚT Salzburg liegt in Österreich. ODPOVĚĎ

26 Wo bezahlt man nicht mit Euro? In Deutschland – in der Schweiz – in Österreich ZPĚT In der Schweiz. ODPOVĚĎ

27 Co patří do Berlína? Prater – Fernsehturm – Reichstag – Donau - Euro ZPĚT Fernsehturm - Reichstag - Euro ODPOVĚĎ

28 Vysvětli, co pojmenovávají tyto názvy a pokud to jde, přelož je: Elbe – Donau - Ostsee – Nordsee – Neuschwanstein ZPĚT Labe (řeka) – Dunaj (řeka) – Baltské moře – Severní moře – Neuschwanstein (hrad v Německu) ODPOVĚĎ

29  Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google