Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1135 Ročník: 2. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Personální činnosti Téma: BOZP Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s základní problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s právní úpravou, riziky a kontrolou.

3 Definice souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu

4 Právní úprava Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

5 Povinnosti zaměstnavatele
zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce hradit náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví (tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance)

6 Zaměstnavatel: Vyhledává a řídí pracovní rizika
- rizika jsou individuální pro každou organizaci - cílem je a) rizikům předcházet (ochranné prostředky, lékařské prohlídky) b) snižovat následky nežádoucích situací Seznamuje zaměstnance s BOZP (povinná školení) - s předpisy BOZP - s možnými riziky - bezpečnostními opatřeními

7 Kontrola dodržování BOZP
Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektoráty práce - provádějí pravidelné i namátkové kontroly - odhalují a trestají protiprávní stav v oblasti BOZP - zjišťují rizikové faktory na pracovišti

8 Rizikové faktory Fyzikální - hluk, vibrace, prach, chlad, horko
Chemické - chemické látky Biologické - viry, bakterie, plísně Ergonomické - nevyhovující výkonostním možnostem člověka Psychosociální - fyzická, psychická zátěž

9 Kategorizace prácí = zařazení práce do jedné ze čtyř stanovených kategorií dle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (rizikovou prací je označena práce spadající převážně do třetí a čtvrté kategorie)

10 Riziková práce = práce, při které je zvýšené nebezpečí vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Pracovní úraz - úraz, který vznikl zaměstnanci při plnění pracovních úkolů a při činnosti související s plněním pracovních úkolů Nemoc z povolání - nemoc vzniklá nepříznivým působením fyzikálních, chemických, biologických či jiných škodlivých vlivů (uvedena v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanový seznam nemocí z povolání)

11 Zdroje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce dostupný na v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dostupný na v platném znění Zdroje obrázků: Všechny použité obrázky pochází od Microsoft, Klipart z aplikace MS Office, 2013


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google