Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_20  Název materiálu: Jádro atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace slouží k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_20  Název materiálu: Jádro atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace slouží k."— Transkript prezentace:

1  Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_20  Název materiálu: Jádro atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výkladu Fyziky jádra atomu, jeho vlastností a složení, principu radioaktivního záření.  Očekávaný výstup: Ovládá základní jádra atomu, jeho vlastností a složení, dělení radioaktivního záření a jaderných reakcí.  Klíčová slova: Atomové jádro, proton, neutron, nukleon; protonové, neutronové a nukleonové číslo, izotop, radionuklid, jaderné reakce.  Metodika:Zpracovaný materiál slouží k prezentaci učiva na téma Jádro atomu. Materiál lze použít k elektronické distribuci a zpětné kontroly – zodpovězení kontrolních otázek.  Obor:Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář  Ročník: 2.  Autor: Ing. Ivan Števula  Zpracováno dne: 15.3.2014  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 JÁDRO ATOMU Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Fyzika atomového jádra  Jaderná (nukleární) fyzika  Nucleus – jádro  Centrální část atomu o poloměru 10 -15  Určuje téměř celkovou hmotnost atomu  Protony + neutrony = nukleony

4 Proton

5 Neutron  Bez elektrického náboje m n = 1,674. 10 -27 kg  Nestabilní částice, přeměňuje se na proton  Dodáme-li energii jádru atomu

6 Vlastnosti a složení jader atomů  Jádro atomu chemického prvku „X“ charakterizuje počet a druh nukleonů  Protonové číslo „Z“ – počet protonů v jádře atomu, pořadové číslo v Mendělejevově PSP  Neutronové číslo „N“ – počet neutronů v jádře atomu  Nukleonové (hmotnostní) číslo „A“ = Z + N – počet nukleonů v jádře atomu

7 Vlastnosti a složení jader atomů

8 Vazebná energie jádra

9 Radioaktivita  Je jaderný děj, při němž se nestabilní izotop určitého prvku (radionuklid) mění na izotop jiného prvku, přičemž se z jádra radionuklidu uvolňují určité částice. Přirozená - 1896, H. BECQUEREL - 1898, M. CURIE-SKLODOWSKÁ a P. CURIE Umělá

10 Radioaktivita

11 RN Radioaktivita  Odklon radionuklidu v magnetickém poli   

12 Jaderné reakce

13 Dělení: 1. Podle energie podmiňující reakci 2. Podle druhu částic (střel) 3. Podle nukleonových čísel jader 4. Při malých energií (eV) 5. Při středních energií (MeV) 6. Při vysokých energií (GeV)

14 Jaderný reaktor  Řetězová jaderná reakce  Vznik středního počtu účinných neutronů „ k “ k > 1 – reakce lavinovitě narůstá k < 1 – reakce ustává k = 1 – reakce je stacionární – počet štěpení je konstantní

15 Použitý zdroj Hlavní zdroj informací:  PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1984, 219 s., Učebnice pro střední školy.  Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966.  Snímek 3., 4., 5, 6., 7., 8., 9., 12., 13. a 14.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_20  Název materiálu: Jádro atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace slouží k."

Podobné prezentace


Reklamy Google