Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová

2 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Obsah : Rekapitulace - http://www.idea-bmc.eu
Inovační projekt – skupiny, konzultace Přednášky č. 2 Vybrané pojmy k opakování ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

3 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Překlad na IS (zip file) Využijte (Business Model Creator) pro vytvoření konkrétního podnikatelského modelu (komercializace inovace) a použijte výstup ve Vaší závěrečné prezentaci. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

4 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Zvolte libovolnou inovaci produktu nebo služby, se kterou jste se setkali nebo případně vytvořte svou virtuální inovaci a popište ji. Proveďte rozbor jejího charakteru v duchu přednášené látky: 1. spojitá – nespojitá a proč 2. odhad, zda jde o univerzální nebo spíše modulární architekturu a pravděpodobné důvody její volby 3. grafické znázornění konkurenčního profilu a jeho změny 4. mapa užitečnosti produktu pro zákazníka a její vývoj 5. hodnotová inovace a tvorba ceny pomocí ziskového modelu 6. cena a její poloha v cenovém koridoru a důvod volby této polohy V případě nedostatku informací doplňte svými předpoklady, odhady a myšlenkovými experimenty. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

5 ŘÍZENÍ OBCHODU METODIKA ZPRACOVÁNÍ ZÁPOČTOVÉ PRÁCE OBSAH práce:
Titulní list (předmět, téma, jméno studenta, UČO, příslušnost zápočtového období) Obsah práce Popis zvoleného tématu Vlastní zpracování Vlastní názor na problematiku a shrnutí / závěr Konkrétní zdroje (literatura) použité pro zpracování zápočtové práce ROZSAH práce: Celkem min. 6 stran včetně případných tabulek a grafů (A4, písmo: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 1,5) FORMA práce: Elektronicky, dle pravidel pro psaní akademického textu, před prezentací na posledním cvičení ODEVZDÁNÍ práce: Na pedagoga Prosím pozor: v případě výskytu identických prací budou všichni tito autoři požádáni o zpracování zcela jiného tématu, přičemž nejzazší možný termín odevzdání práce dle studijního řádu není možné prodloužit ŘÍZENÍ OBCHODU [RIn] Ing. Miloš Krejčí

6 Prezentace a skupinové diskuse
„Přesvědčte potenciální investory o úspěšnosti Vaší inovace“ – skupinová prezentace výstupu z „Business Model Creator“ Termín prezentace, po dohodě ve dnech – poslední a předposlední seminář Práce musí být odevzdána před prezentací Prezentuje celý tým ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

7 Prezentace a skupinové diskuse
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

8 Prezentace a skupinové diskuse
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

9 Pojmy k opakování Společná diskuze
Kdo jsou vyzyvatelé a kdo váhavci – uveďte příklady Jak členíme inovace – uveďte příklady, které znáte Pro jaké dvě možnosti se vedení firmy musí rozhodnout v oblasti svého podnikání v případě, že nechce ukončit činnost – uveďte příklad Inovační postupy – uveďte příklady. Zúčastnili jste se některého z nich? Byly uvedené postupy pro danou situaci vhodné? Je vynález inovací? Kdy lze procesní nebo technologickou změnu označit jako inovaci – pokuste se uvést příklad? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

10 Pojmy k opakování Společná diskuze
Znáte příklady společností, které uvízly v pasti technického rozvoje? – uveďte příklady Základem pro zvolení vhodné strategie je business plan – pakliže se firma rozhodne pro Spojitou inovaci jaká je její strategie a jakého zákazníka oslovuje Nespojitou inovaci jaká je její strategie a jakého zákazníka oslovuje Životní cyklus – pojmenujte jednotlivé části a co je jejich součástí? Inovace jako konkurenční výhoda – uveďte příklad ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

11 Spojitá vs. nespojitá inovace „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“
zacílena na náročné zákazníky, požadující vysokou kvalitu produktu a ochotné za ni zaplatit vyšší cenu orientace na segmenty, kde lze získat prémii za kvalitu většinou bez obrany proti vstupu nových producentů na méně výnosné segmenty trhu NESPOJITÁ inovace hodnotově orientována zacílena na méně náročné zákazníky na stávajících trzích nebo na nové zákazníky, kteří o koupi produktu dosud neuvažovali „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

12 Spojité a nespojité inovace
organizace nabízí vylepšené produkty stávajícím cílovým skupinám zákazníků při aplikaci stále stejného modelu podnikání Nespojité inovace organizace mění model svého podnikání oslovuje nové cílové skupiny zákazníků nabízí levnější a/nebo jednodušší produkty Základem pro vhodnou strategii (business plan) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

13 Užitek pro zákazníka (životní cyklus)
NÁKUP: Za jak dlouho dokáže zákazník vyhledat produkt, který potřebuje? Je místo prodeje snadno dosažitelné a příjemné? DODÁVKA: Za jak dlouho je produkt dodán tam, kde si to zákazník přeje? Jak obtížné je produkt vybalit a instalovat? UŽÍVÁNÍ: Vyžaduje využívání produktu zácvik a expertní podporu? Jak účinné jsou funkční vlastnosti produktu a jak působí jeho vnější vzhled? DOPLŇKY: Je nutné pořídit další produkty a služby aby bylo možné produkt používat? ÚDRŽBA: Vyžaduje produkt externí údržbu? Jak obtížná je údržba nebo modernizace produktu? LIKVIDACE: Jak snadno je možné produkt zlikvidovat po skončení jeho životnosti? xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

14 Zvyšování kvality v konkurenční soutěži
Nenaplněná očekávání: Konkurenční výhody z vysoké kvality a provozní spolehlivosti Vývoj potřeb a očekávání zákazníků Unikátní řešení, integrovaná produkce Provozní vlastnosti produktu Modulární řešení, kombinovaná produkce Přesah očekávání: Konkurenční výhody z DOPLŇKŮ (rychlosti dodávky, snadné dostupnosti, výhodné ceny a jednoduchosti obsluhy). Rozdíl v kvalitě mezi unikátním a modulárním řešení Čas ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

15 Pojmy k opakování Společná diskuze
Modulární architektura a unikátní architektura – uveďte příklady hlavních výhod Značka jako symbol kvality – jak rozumíte pojmu kvalita? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

16 Unikátní a Modulární architektura
Unikátní architektura a integrovaná produkce zajištění produkce z vlastních zdrojů Modulární architektura a kombinovaná produkce zajištění produkce z cizích zdrojů (modulů) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

17 Model působení inovačních změn
SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu Provozní výkonnost Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny Provozní výkonnost (jiné měřítko) 1 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků Čas 2 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Čas ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová

18 Mapa užitečnosti produktu pro zákazníka
Dodávka Doplňky Likvidace Nákup Užívání Údržba Využitelnost zákazníkem Jednoduchost obsluhy Pohodlí při užívání 6 faktorů užitečnosti produktu pro zákazníka Provozní rizika Přitažlivý vzhled Ohleduplnost k okolí 6 stupňů cyklu zákaznických zkušeností ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google