Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj výrobku Firmy musí pružně reagovat na změny ( v lidských potřebách, technologii, technice, v počtu a síle konkurence,…) a vyvíjet nové výrobky. Novými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj výrobku Firmy musí pružně reagovat na změny ( v lidských potřebách, technologii, technice, v počtu a síle konkurence,…) a vyvíjet nové výrobky. Novými."— Transkript prezentace:

1 Vývoj výrobku Firmy musí pružně reagovat na změny ( v lidských potřebách, technologii, technice, v počtu a síle konkurence,…) a vyvíjet nové výrobky. Novými výrobky rozumíme nové modifikace a inovace existujících výrobků a zcela nové značky

2 Proces vývoje nového výrobku se skládá z 5 částí: 1. Výběr námětů 2. Podnikatelská analýza 3. Rozvoj výrobku 4. Testování na trhu 5. Komercializace (organizace výroby)

3 1. Výběr námětů Firma musí věnovat svou pozornost všem nápadům a námětům. Mohou přijít z prostředí uvnitř podniku nebo vnějšího prostředí. Velké firmy mají úsek technického rozvoje, který se touto problematikou zabývá. I ostatní pracovníci firmy nebo zákazníci mohou přijít s námětem, případně firma sleduje konkurenci.

4 Náměty přicházejí ze 2 zdrojů: technický a technologický pokrok analýza a poznání poptávky na trhu Cílem výběru je omezení námětů na ty, které nejlépe odpovídají podnikové strategii(cílům, inovaci výrob. sortimentu, tržnímu podílu, zisku, který chce firma dosáhnout). Důležitá je i kapacita firmy. Nový výrobek musí být reálný, přínosem pro firmu, firma musí mít pro nový výrobek zdroje a možnosti, musí existovat minimální riziko spojené s vývojem a výrobou.

5 Pokud jsou náklady vysoké a výrobek nebude mít úspěch, podnik tyto náklady musí započítat do svých ztrát. Firma musí testovat případný zájem, musí zjistit do jaké míry bude výrobek přijat trhem. Čím je testování a vyhodnocování důkladnější, tím se snižuje riziko. Čím delší je období testování, tím je větší pravděpodobnost, že konkurence firmu předstihne.

6 2. Podnikatelská analýza Firma se podrobně zabývá náklady na vývoj a výrobu výrobku, předpokládaným prodejem a ziskem. Důležité je stanovit minimální prodej, který zajistí alespoň návratnost vložených prostředků. Odhadovaná maximální výše prodeje může podniku pomoci v odhadu předpokládaného objemu výroby, využití kapacity podniku. Firma může tedy stanovit předpokládané náklady, zisk a tím i atraktivnost výroby výrobku.

7 3. Rozvoj výrobku Časově a kapitálově nejnáročnější fáze. V této části se jedná o fyzickou podobu výrobku. Jde o výrobu 1 či více verzí prototypu, provádí se řada testů, funkčních vlastností nového výrobku pro výrobu. Firma stanovuje konkrétní podmínky pro výrobu - čas, pracovníky, finance a mezní hranici, při které výrobu zastaví.

8 4. Testování na trhu Výrobek je v malém množství nabídnut na trhu. Jestliže výrobek při tržním testování propadne, dá se předpokládat, že propadne v národním nebo mezinárodním měřítku. Jestliže dopadne dobře, dá se předpokládat že z 50% bude mít úspěch na trhu.

9 Metody testování a vyhodnocování Standardní testování - zahájeno v předem vybrané oblasti,vytvořena reklamní kampaň na prodej nového výrobku, je nabízen za stejných podmínek s jakými se počítá v celonárodním prodeji. Řízené testování - jsou předem vybrány určité prodejny, ve kterých se prodej uskuteční (reklama v prodejně, umístění zboží v regálu na viditelném místě v úrovni očí). Ceny jsou předem dohodnuty a kontrolovány.

10 Stimulované testování - provádí se u vybraného vzorku zákazníků. Jsou seznámeni s výrobky, jsou vystaveni reklamě jak nového, tak i konkurenčního výrobku a simulovaných podmínkách provádějí nákup. Je sledována preference nového výrobku nebo konkurenční značky. Zákazníci jsou dotazováni na motivaci svého rozhodnutí a po několika dnech na to, jak jsou s výrobkem spokojeni. Kontrolují se náklady na testování a čas. Výsledky, které trvají dlouho, dávají čas konkurenci pro výrobu podobného výrobku a příliš rychlé testování poskytuje nepřesné informace.

11 5. Komercializace - organizování výroby Příprava a realizace marketingového programu. Kdy, kde a jak uvedeme výrobek na trhu a na který segment se zaměříme. Firmy mohou uvést v 1 den výrobek celostátně - musí mít velkou kapacitu a finance nebo postupné uvádění výrobku na jednotlivých částech trhu. Podnik zvolí nejvhodnější dobu a nástroje stimulace prodeje při uvádění výrobku v jednotlivých oblastech podle konkrétních podmínek trhu.


Stáhnout ppt "Vývoj výrobku Firmy musí pružně reagovat na změny ( v lidských potřebách, technologii, technice, v počtu a síle konkurence,…) a vyvíjet nové výrobky. Novými."

Podobné prezentace


Reklamy Google