Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Jakub Moravec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Jakub Moravec"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Jakub Moravec
Judaismus Vypracoval: Jakub Moravec

2 Judaismus Nejstarší monoteické náboženství (víra v jednoho boha)
Označuje tradiční náboženství židovského národa – Izraele Teologie judaismu slouží jako základ mnoha jiných náboženství včetně křesťanství a islámu Klade velký důraz na rodinu a slavení svátků

3 Základy judaismu Bůh je jeden. Bůh je všemohoucí a vševědoucí.
Modlitbu lze nabídnout pouze Bohu. Hebrejská Bible, Mišna a Talmud je výsledkem Božího zjevení Boží slova jsou pravdivá. Mojžíš je hlavním mezi proroky.

4 Základy judaismu Tóra je nejdůležitějším textem judaismu.
Bůh odmění ty, kdož dbají Jeho přikázání, a potrestá ty, kdož je poruší. Židé věří, že přijde spasitel (mašoach) a nastane věk spasení. Duše je při narození čistá. Člověk má svobodnou vůli a může si vybrat cestu životem, jakou sám chce Člověk může přijmout odpuštění svých hříchů.

5 Židovská svatá písma Bible - souhrn posvátných knih psaných rozpětí tisíce let od roku 100 n. l. Mišna - tzv. opakování, etické a rituální učení vycházející z Bible Talmud - tzv. učení, je založeno na učení Mišna a rozšířené o úvahy a myšlenky. Tóra - tzv. Zákon, což je prvních pět knih Bible připisovaných Mojžíšovi.

6 Židovské svátky Sabat - den odpočinku, koná se každý sedmý den. Začíná v pátek po západu slunce a končí po západu slunce v sobotu Pesach - s neboli Velká noc (velikonoce) je jarním svátkem Šavu´ot, také svátek týdnů se koná sedm týdnů po pesachu na oslavu žní Sukot, svátek stánků je radostný podzimní svátek na oslavu sběru ovoce. Věřící se modlí za vydatný déšť a za mrtvé.

7 Židovské svátky Chanuka - svátek světel je zimní svátek na památku znovuvysvěcení druhého Chrámu. Purim - zasvěcený památce osvobození Židů z perské nadvlády. Slaví se začátkem jara a provázejí ho karnevaly. Roš Hašana neboli Nový rok se světí začátkem podzimu a začíná jím církevní kalendář. Jom kippur - tzv. Den smíření se koná každý desátý den nového roku, provází ho 24hodinový půst na znamení pokání před Bohem za hříchy jednotlivce i celého společenství.

8 Pronásledování židů Kolem roku 135 n.l. byli židé vyhnáni z Jeruzaléma římany. Z Blízkého východu se dostali až do severní Afriky a Evropy Křesťané jim kladli za vinu smrt Ježíše Krista Židé byli často místními obyvateli perzekuováni Od křížových výprav byly občas na židy pořádány pogromy (rabování, masakry)

9 Pronásledování židů Od středověku byly židé soustředěni do vykázaných míst – Ghett Až v 19. století jim bylo dovoleno ghetta opouštět Vyvrcholením pronásledování byl holocaust v Hitlerovském Německu – bylo systematicky vyvražděno 6 milionů židů


Stáhnout ppt "Vypracoval: Jakub Moravec"

Podobné prezentace


Reklamy Google