Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍ Seminář k výpočtům limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍ Seminář k výpočtům limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍ Seminář k výpočtům limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování z ukazatele A v roce 2012 Jan Koucký Náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství MŠMT, Praha, 27. 4. 2011

2 Zásady a pravidla financování 2012 A.Východiska financování B.Limity 2012 C.Koncipování rozpočtu na rok 2012 2

3 A.Východiska financování návaznost na Zásady a pravidla 2011 provázanost s přípravou dalších strategických materiálů a legislativních změn návaznost na DZ 2011 - 2015 –podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání nepřesáhne 2/3 populace odpovídajícího věku –snížení přechodu bakalářů do navazujícího magisterského studia postupně na 50% –další posilování kvalitativních a výkonových ukazatelů –podpora diverzifikace vysokého školství 3

4 Východiska pro stanovení limitů 2012 Výpočet limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování podle ukazatele A v roce 2012 vychází z cíle snižovat celkový počet studentů přijímaných na VŠ –výpočet bere v úvahu i nadlimitní počty studentů, pouze dočasně pro rok 2012, –míra poklesu limitu počtu studií v kategoriích B1, M1 pro rok 2012 odráží dynamiku růstu počtu studentů v posledních pěti letech –v rámci dohodovacího řízení je možné podat námitky v případě zásadního strukturálního vychýlení vypočteného limitu 2012 4

5 B.Limity počtu studií 2012 kategorie limitů: B1, M1, N1, P1, SP2+ výpočet limitů 1.výpočet srovnatelné základny 2.případné plošné krácení 3.úprava dle ukazatelů kvality a výkonu a)určité % z vypočtené srovnatelné základny dostane škola automaticky b)určité % z vypočtené srovnatelné základny „odevzdá“ škola do celku všech VVŠ, zpět získá počet, který odpovídá výsledkům dle ukazatelů kvality a výkonu c)úpravy limitů v závislosti na úspěšnosti / neúspěšnosti v kvalitativních a výkonových ukazatelích 5

6 Výpočet limitu v kategorii B1 1.Srovnatelná základnazákladna když B1 S2011 ≤ B1 L2011 pak B1 L2012 = B1 L2011 * 0,65 + B1 K2012 * 0,35 když B1 S2011 > B1 L2011 pak B1 L2012 = (B1 L2011 + B1 S2011 )/2 * 0,65 + B1 K2012 * 0,35 Korigovaný počet studentů (B1 K2012 ): (vyrovnaná) hodnota pro 10/2011 ležící na regresní přímce proložené metodou nejmenších čtverců hodnotami přepočteného počtu nově zapsaných studentů do bakalářského studia (B1) k 31. 10. let 2005 – 2010 Specifický přístup k neuniverzitním VVŠ. 2.Plošné krácení: neuplatněno 3.Úprava dle ukazatelů kvality a výkonu a)95 % dostane škola automaticky b)5 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelů c)v případě poklesu M1, N1, P1 vlivem VKM, možný převod do B1 6

7 Kategorie B1 v letech 2011 a 2012 7

8 Kategorie B1 celkem limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 4,3% limit 2012 oproti limitu 2011: +7% 8

9 Výpočet limitu v kategorii M1 1.Srovnatelná základnazákladna když M1 S2011 ≤ M1 L2011 pak M1 L2012 = M1 L2011 * 0,65 + M1 K2012 * 0,35 když M1 S2011 > M1 L2011 pak M1 L2012 = (M1 L2011 + M1 S2011 )/2 * 0,65 + M1 K2012 * 0,35 Korigovaný počet studentů (M1 K2012 ): (vyrovnaná) hodnota pro 10/2011 ležící na regresní přímce proložené metodou nejmenších čtverců hodnotami přepočteného počtu nově zapsaných studentů do magisterského studia (M1) k 31. 10. let 2005 – 2010 2.Plošné krácení: neuplatněno 3.Úprava dle ukazatelů kvality a výkonu a)90 % dostane škola automaticky b)10 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelů c)pokud vypočtený M1 L2012 přesahuje M1 L2011, pak je toto navýšení kráceno na 1/2 9

10 Kategorie M1 v letech 2011 a 2012 10

11 Kategorie M1 celkem limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 4,8% limit 2012 oproti limitu 2011: +1,1% 11

12 Výpočet limitu v kategorii N1 1.Srovnatelná základnazákladna N1 L2012 = B A2011 * k BA do N1. B A2011 = B3+ 2010 * k B3+ do BA B3+ 2010 … skutečný počet studentů ve třetím roce studia a vyšších letech studia bakalářských studijních programů na dané vysoké škole, údaje ze SIMS k 31.10.2010 k B3+ do BA … průměrný vážený koeficient úspěšnosti absolvování k B3+ do BA = k B3+ do BA2009 *0,3 + k B3+ do BA 2010 * 0,5 + k B3+ do BA 2011 * 0,2 k B3+ do BA 2009 = B A2009 (absolventi bc. 1.11.2008-31.10.2009) / B3+ 2008 k B3+ do BA 2010 = B A2010 (absolventi bc. 1.11.2009-31.10.2010) / B3+ 2009 k B3+ do BA 2011 = lintrend z k B3+ do BA 2006, k B3+ do BA 2007, k B3+ do BA 2008, k B3+ do BA 2009, k B3+ do BA 2010 k BA do N1 … průměrný vážený koeficient prostupnosti z B A do N1 k BA do N1 = k BA do N12009 *0,3 + k BA do N1 2010 * 0,5 + k BA do N1 2011 * 0,2 k BA do N12009 = N1 2009 (přepočtení N1 k 31.10.2009) / B A2009 (absolventi bc. 1.11.2008-31.10.2009) k BA do N12010 = N1 2010 (přepočtení N1 k 31.10.2010) / B A2010 (absolventi bc. 1.11.2009-31.10.2010) k BA do N12011 = lintrend z k BA do N1 2006, k BA do N1 2007, k BA do N1 2008, k BA do N1 2009, k BA do N1 2010 12

13 Výpočet limitu v kategorii N1 2.Plošné krácení: uplatněno ve výši 10% 3.Úprava dle ukazatelů kvality a výkonu a)90 % dostane škola automaticky b)10 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelů c)pokud vypočtený N1 L2012 přesahuje N1 L2011, pak je toto navýšení kráceno na 1/2 13

14 Kategorie N1 v letech 2011 a 2012 14

15 Kategorie N1 celkem limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 7,1% limit 2012 oproti limitu 2011: +1,6% 15

16 Výpočet limitu v kategorii P1 1.Srovnatelná základna : skutečně financovaný počet studentů v kategorii P1 v roce 2011základna 2.Plošné krácení: neuplatněno 3.Úprava dle ukazatelů kvality a výkonu a)80 % dostane škola automaticky b)20 % rozděleno dle kvalitativních a výkonových ukazatelů c)pokud vypočtený P1 L2012 přesahuje P1 L2011, pak je toto navýšení kráceno na 1/2 16

17 Kategorie P1 v letech 2011 a 2012 17

18 Kategorie P1 celkem limit 2012 oproti skutečnosti 2011: - 3% limit 2012 oproti limitu 2011: - 0,7% 18

19 Výpočet limitu v kategorii SP2+ 1.Výpočet pro druhý rok studia: výpočet z limitu B1 roku 2011 B2 L2012 = B1 L2011 * k B1 do B2 k B1 do B2 … průměrný vážený koeficient prostupnosti z B1 do B2 k B1 do B2 = k B1 do B2 2008/9 *0,3 + k B1 do B2 2009/10 * 0,5 + k B1 do B2 2010/11 * 0,2 k B1 do B2 2008/09 = B2 2009 (přepočtení B2 k 31.10.2009) / B1 2008 (přepočt. B1 k 31.10.2008) k B1 do B2 2009/10 = B2 2010 (přepočtení B2 k 31.10.2010) / B1 2009 (přepočt. B1 k 31.10.2009) k B1 do B2 2010/11 = lintrend z k B1 do B2 2007/08, k B1 do B2 2008/09, k B1 do B2 2009/10 2.Výpočet pro další léta studia B3 L2012 = B2 S2011 * k B2 do B3 a obdobně pro další léta. 19

20 Kategorie SP2+ v letech 2011 a 2012 20

21 Kategorie SP2+ 21

22 Ukazatele kvality a výkonu 3 oblasti: věda, kvalita, mobilita 13 ukazatelů –nové: oborové započítávání bodů RIV, normovaný počet citací, mezinárodní spolupráce ve vědeckých výkonech, zaměstnanost absolventů –upravené: definice mobility (tak, aby byly započteny všechny mobility, bez ohledu na to, kdy začaly) + zapojení ECTS a DS labels –prozatím není použitý RUV (pro výpočet rozpočtu 2012 se již použije) nastavení vah pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 22

23 23 Ukazatele kvality a výkonu Bakalář. studium Magister. studium Doktor. studium Celkem100% Vědecký výkon vysoké školy15%30%55% Započítané body RIV (absolutně)3%7%16% Započítané body RIV (oborově)3%7%16% Normovaný počet citací (SCImago)3%5%7% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum3%6%9% Vlastní příjmy3%5%7% Kvalita studijních programů a uplatnění absolventů65%45%20% Vážený počet profesorů a docentů3%5%8% Zaměstnanost absolventů (absolutní)31%20%6% Zaměstnanost absolventů (standardizovaná)31%20%6% Mezinárodní mobilita20%25% Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (SCImago)2%3%5% Cizinci v příslušném studijním programu3% 5% „Samoplátci“ v příslušném studijním programu1%5%1% Vyslaní v rámci mobilitních programů7% Přijatí v rámci mobilitních programů7%

24 C.Koncipování rozpočtu na rok 2012 1.prostředky státního rozpočtu – ukazatel „vysokých škol“, zahrnuje i prostředky na programové financování 2.prostředky státního rozpočtu – ukazatel „výzkum, vývoj a inovace“ 3.prostředky státního rozpočtu - Finanční prostředky EU fondů (OP VK) 24

25 Členění rozpisu rozpočtu z ukazatele vysokých škol na rok 2012 4 rozpočtové okruhy v rozpisu rozpočtu VVŠ 1.rozpočtový okruh I, normativní část rozpočtu (cca 77-80%): ukazatele A, K (dříve B3, B2 zrušeno) v poměru 80:20 (využití VKM) 2.rozpočtový okruh II, sociální záležitosti studentů (cca 11%): ukazatele C, J, S, U (beze změn) 3.rozpočtový okruh III, rozvoj vysokých škol (cca 7-10%): ukazatele G (beze změn), ukazatel I 4.rozpočtový okruh IV, mezinár. spolupráce a ostatní (cca 3%): ukazatele D, M (beze změn), ukazatel F 25

26 Změny ukazatele I: rozvojové programy –centralizované rozvojové programy podpora sdílení kapacit a další programy podpora pražských VVŠ pro nemožnost čerpat z EU fondů –decentralizované programy se mění na tzv. institucionální plány nově stanoven návrh výpočtu orientačního limitu (25% normativní počet studentů, 25% přepočtený počet studentů, 20% vážený počet prof a doc., 10% počet akademic. pracovníků, 20% mobilita) –v roce 2011 proběhne hodnocení rozvojových projektů (i projektů FRVŠ) → stanovení vývoje pro další období po roce 2012 26

27 Změny ukazatele F: fond vzdělávací politiky –financování U3V (namísto rozvojových programů) –financování handicapovaných studentů (namísto rozvojových programů) 27

28 Rozpočet 2012: otázky k diskuzi výpočet limitů, výpočet základny zrušení ukazatele B2 – absolventi, zařazení ukazatele zaměstnanosti do VKM posílení rozvojových programů (RP)(především z důvodu kompenzace pražských VVŠ) změna decentralizovaných RP na institucionální plány zapojení škol do OP VK, OP VaVpI 28

29 Děkuji za pozornost 29


Stáhnout ppt "ZÁSADY A PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 A DALŠÍ Seminář k výpočtům limitů přepočteného počtu studentů vstupujících do financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google